Form of Work
Książki
(13)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(10)
Author
Chodyński Andrzej
(4)
Huczek Marian
(4)
Kamińska Joanna
(3)
Bakonyi Jadwiga
(2)
Borkowski Stanisław
(2)
Chodyńska-Kukułka Agata
(2)
Jeziorski Leopold
(2)
Regulski Lech
(2)
Skórska Anna
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Antczak-Sabala Beata
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Białas Marcin (nauki historyczne)
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Duniewska Zofia
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Heska-Kwaśniewicz Krystyna
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Juraszek Marian
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Kocójowa Maria
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kowalska Małgorzata
(1)
Majewski Piotr
(1)
Marek Jabłoński
(1)
Pietruch-Reizes Diana
(1)
Polskich Stowarzyszenie Bibliotekarzy
(1)
Rosak Joanna
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Selejdak Jacek
(1)
Socha Irena
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Tkaczyk Lucyna
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Wnuk Jan
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Zybert Elżbieta Barbara
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żołędowska Beata
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Bibliotekarstwo
(12)
Przedsiębiorstwo
(4)
Innowacje
(3)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(3)
Organizacja
(3)
Bibliotekarze
(2)
Informacja naukowa
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Kultura
(2)
Muzealnictwo
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Strony WWW
(2)
Akta stanu cywilnego
(1)
Archiwistyka
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliografia
(1)
Bibliologia
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Biopaliwa
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dowody osobiste
(1)
Etyka społeczna
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Generalne Gubernatorstwo (1939-1945)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konflikt
(1)
Książka
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Marketing biblioteczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nałóg
(1)
Niemcy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polska
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemysł
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Rosja
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Sieś komputerowa
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Targi i wystawy
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wojsko
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolontariusze
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Żmigrodzki, Zbigniew
(1)
Subject: time
1989-
(1)
19 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 83-89316-65-X
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 69)
ISBN: 83-89316-21-8
1. Sprawność działania bibliotek a kultura organizacyjna, 2. Poziomy kultury organizacyjnej w bibliotekach, 3. Kultura organizacyjna bibliotek i jej pracownicy, 4. Przywódca (karda zarządzająca) i kultura organizacyjna w bibliotekach, 5. Organizacja przestrzeni bibliotecznej jako element kultury organizacyjnej, 6. Wpływ kultury organizacyjnej na tożsamość i wizerunek biblioteki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2458)
ISBN: 83-226-1558-2
1. Główne idee i założenia marketingu wewnętrznego w bibliotece, 2. Narzędzia marketingu wewnętrznego służace podnoszeniu jakości pracy biblioteki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-47-3
Część I: Metody i czynniki zwiększające skuteczność zarządzania organizacjami non profit. Komunikacja z otoczeniem jako budowanie wizerunku uczelni wyższych na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu; Public relations a wizerunek organizacji non profit; Wizualizacja jako element budowy wizerunku organizacji non profit; Badania satysfakcji klientów wewnętrznych w organizacji non profit; Rola menedżera w organizacji non profit; Wdrażanie systemu zarządzania jakością w aparatach pomocniczych organów administracji publicznej; Proekologiczna organizacja non profit jako interesariusz przedsiębiorstw; Zarządzanie organizacją non profit jako realizatorem usług społecznych; Wolontariat jako zasób organizacji non profit. Część II: Czynniki wzrostu jakości biblioteki. Pracownicy biblioteki jako ważny czynnik wpływający na jakość usług bibliotecznych; Wewnętrzne public relations biblioteki publicznej; Klient usług bibliotecznych w świetle normy PN ISO 9001:2000; System biblioteczny SOWA narzędziem wspomagania usług świadczonych użytkownikowi biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu; Kultura organizacyjna w bibliotece; Rola public relations w zwalczaniu kryzysu w bibliotece; Istota jakości w bibliotekoznawstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4517-0
Zagadnienia wprowadzające- miejsce, rola, determinanty, określenie i cechy prawa administracyjnego materialnego: 1. Prawo osobowe: Obywatelstwo polski; Cudzoziemcy; Imiona i nazwiska; Akty stanu cywilnego; Ewidencja ludności; Dowody osobiste; Paszporty; Ochrona wolności sumienia i wyznania; 2. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i wspieranie rodziny; Pomoc społeczna; Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej; 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie: Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obroty napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem; Przeciwdziałanie narkomanii; Przeciwdziałanie nikotynizmowi; Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 4. Działalność kulturalna, muzea i biblioteki: Prowadzenie działalności kulturalnej; Muzea i biblioteki; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; 5. Szkoły wyższe, stopnie naukowe, uprawnienia zawodowe: Szkoły wyższe; Stopnie i tytuł naukowy; Nabywanie uprawnień zawodowych; 6. Proces inwestycyjno-budowlany: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; Gospodarka nieruchomościami; Wolność budowlana i jej ograniczenia; 7. Prawne aspekty ochrony środowiska: Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zasada administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska; Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska; Procedury ocen oddziaływania na środowisko; Ochrona jakości zasobów środowiska; Ochrona przed zanieczyszczeniami; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Wybrane zagadnienia ochrony biosfery; Instrumenty finansowo prawne w systemie przepisów ochrony środowiska; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 8. Ochrona porzadku i bezpieczeństwa publicznego, obrona narodowa: Pojęcie bezpieczeństwa i porzadku publicznego. Policja administracyjna; Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych; Ochrona osób i mienia. Reglamentacja dostępu do broni i amunicji; Ochrona przeciwpożarowa; Ratownictwo medyczne; Zarządzanie kryzysowe. Ochrona przed powodzią, suszą i poważnymi awariami; Stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy; Prawo obrony narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego / Uniwersytet Jagielloński ; Nr 16)
ISBN: 83-233-1967-7
1. Tendencje, 2. Jakość i integracja, 3. Tworzenie i dostęp, 4. Dystrybucja przez biblioteki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-923607-6-6
Część I: Organizacja współczesnej biblioteki akademickiej. Badania i oceny jakości bibliotek. Tworzenie kultury oceny; Katalog centralny NUKAT a organizacja dostępu do zasobów naukowych biblioteki akademickiej; Nowe role i specjalności pracowników biblioteki: broker informacji; Strategi rozwoju na przykładzie biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniul Wykorzystywanie i udostępnianie elektronicznych baz danych w bibliotekach niepaństwowych szkół wyższych; Rola edukacyjnych zasobów elektronicznych w kreowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej; Poznaj swojego czytelnika. Czy strona internetowa biblioteki może być źródłem informacji o czytelniku? Część II: Nowoczesne technologie w działalności biblioteki. Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER; Organizacja dostępu do informacji w bibliotece cyfrowej; Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i jego przyszłość w sektorze usług bibliotecznych; Koha - alternatywa dla komercyjnych systemów bibliotecznych; Miejsce katalogowania w świecie wyszukiwarek internetowych czyli jak zachęcić użytkownika sieci do wizyty w bibliotece; Biblioteka 2.0 - interaktywna biblioteka w sieci. Część III: Usługi w bibliotece akademickiej. Information literacy - kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach akademickich; Szkolenie biblioteczne on-line w polskich bibliotekach akademickich; Przysposobienie biblioteczne - kurs e- learningowy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku; QuestionPoint - wirtualny wielojęzyczny serwis informacyjny. Część IV: Public relations a kultura żywego słowa bibliotekarza, czyli retoryka stosowana w działaniach public relations biblioteki uczelnianej; Społeczne komunikowanie się biblioteki z otoczeniem. Istota, cele i zasady bibliotecznego PR; Public relations w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Możliwości, przykłady, propozycje działań; Przełamywać bariery, czyli o tworzeniu właściwych relacji między bibliotekarzem a użytkownikiem w procesie komunikacji interpersonalnej; Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje bibliotekarz-użytkownik; Skuteczna komunikacja vs konflikt w bibliotece; Aranżacja wnętrza jako czynnik kształtowania wizerunku biblioteki; Navigare necesse est - wyzwania etyczne w cyberprzestrzeni; Funkcjonalność stron www bibliotek niepaństwowych szkół wyższych a ich wizerunek w środowisku elektronicznym na podstawie wybranych przykładów; Strony www jako element wizerunku bibliotek niepaństwowych szkół wyższych miasta Wrocławia. Część V: Materiały z X Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych. Poradnik medialny, czyli współpraca z radiem i telewizją; Wirtualne usługi informacyjne; Narzędzia i metody wyszukiwania w Ukrytym Internecie - przegląd i propozycje zastosowań dla bibliotek; Badanie użyteczności serwisów internetowych; Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych "Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność", Toruń, 9-11 czerwca 2008 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ; nr 2(4))
Zawiera: Od Federalnej Biblioteki Wojskowej (FML) do Biblioteki Am Guisanplatz (BiG); Zarys organizacji i pracy Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1946 i po demobilizacji PSZ; Zasoby biblioteczne i usługi informacyjne Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej; "Zbrojne torsy" - historia rzeźb pod budynkiem Centralnej Biblioteki Wojskowej; Ministerstwo Spraw Wojskowych - naczelny organ administracji wojskowej II Rzeczypospolitej. Część 1; Operacja antyterrorystyczna na Ukrainie jako przykład hybrydowego konfliktu asymetrycznego; Jeńcy wojenni z Armii Czerwonej w polskich obozach w latach 1919-1924; Funkcjonowanie bibliotek wojskowych w latach 1918-1939. Część 2. Organizacja pracy bibliotecznej; Funkcja edukacyjna archiwum - podstawy prawne i działalność na przykładzie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim; Jeszcze raz o genezie powstania Bohdana Chmielnickiego. Zarys historii konfliktu; Wojna, jak ją widziałem; Okupacyjne wspomnienie wigilijne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 372 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2188)
ISBN: 83-226-1305-9
Profesor Zbigniew Żmigrodzki; Bibliografia prac Prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego. I. Informacja naukowa: Kreowanie kultury bibliotecznej i informacyjnej ludzi młodych w epoce multimediów; Odbiorcze transformacje w komunikacji; Hermeneutyka medialna; DIALOG. Nowe oblicze amerykańskiego serwisu informacyjnego online; Działalność informacyjna Centralnej Biblioteki Wojskowej. Historia i współczesność; Przemiany struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego; Przegląd publikacji na temat badań stosowanych w nauce o książce, bibliotece i informacji naukowej (w kontekście ostatniej książki Jerzego Ratajewskiego). II. Bibliografia: Książki elektroniczne jako przedmiot badań bibliologicznych; Warsztaty naukowe autorów polskich monografii bibliograficznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego; Rozwój bibliografii regionalnej w Polsce; Problemy rejestracji bibliograficznej publikacji elektronicznych w Polsce. III. Etyka i zawód bibliotekarski: Magia nazwy. Czy trzeba zmieniać nazwę zawodu bibliotekarza, aby społeczeństwo odkryło na nowo walory tej profesji?; Akredytacja studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: dylematy etyczne; Patologia biblioteczna w XIX wieku - studium przypadków niemieckich. IV. Z historii książek i bibliotek: Bibliografia pod presją ideologii: Augusta Mezieres i jej Słowarny ukazatiel po knigowiedieniju; O nieznanej edycji Passio Józefa Wereszczyńskiego; O "budowaniu" bibliotecznym w rezydencjach Radziwiłłów birżańskich i nieświeskich w XVII wieku; Książka w klasztorze radomskich benedyktynek (1627-1804); "fur die Jugend nicht geeignete - dla młodzieży niewłaściwe". O cenzurowaniu książek szkolnych w drugiej połowie XIX wieku na Śląsku austriackim; Księga Pamiątkowa I-go Państwowego Gimnazjum w Stanisławowie z 1929 roku jako druk zabytkowy oraz dokument; Introligatorstwo na Górnym Śląsku w okresie po II wojnie światowej. Kartki z dziejów; Słowo o kulturze. Przyczynek do dziejów niezależnej prasy na Śląsku w latach 80-tych XX wieku. V. VariaŁ Y problematyki badań nad kulturą intelektualną rzymskich konsulów w latach 146-43 przed Chrystusem.; Wiosna grecka Hanny Malewskiej - aktualna książka dla młodego czytelnika; Jana Józefa Szczepańskiego opowieść o kolegach ze Śląska; Zapiski więzienne Prymasa Stefana Wyszyńskiego jako "dziennik lektur".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7436-003-8
1.Doświadczenia przeszłości i kampania 1939 roku, 2.Niemiecka polityka kulturalna, 3.Działania instytucji Polskiego PAństwa Podziemnego i polskich władzy uchodźczych, 4.Nauka i szkolnictwo wyższe, 5.Muzea, zbiory sztuki i architektura zabytkowa, 6.Archiwa i biblioteki, 7.1944-rok rozstrzygnięć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing ; Zeszyt 7-1/2005)
Wiedza a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Macierz oceny szans strategicznych firmy. Struktura organizacyjna w firmie międzynarodowej. Rola analizy wskaźnikowej w procesie podejmowania decyzji. Możliwość wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszu Phare. Organizacja rynku biopaliw w Polsce na tle krajów Unii. Satysfakcja klienta a jakość. Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do analizy niezgodności z tworzyw sztucznych. Analiza niezgodności występujących w procesie wytwarzania konstrukcji stalowych. Determinanty jakości stacjonarnej opieki medycznej. Samoocena administracji publicznej za pomocą modelu CAF. Dlaczego reklama odgrywa dużą rolę w dokonywaniu wyborów/zakupów. O kategorii stosowności w politycznej komunikacji marketingowej. Kultura organizacyjna biblioteki. Znaczenie satysfakcji pracowników w zarządzaniu bibliotekami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing ; Zeszyt 1/2006)
1. Wzrost konkurencyjności regionów w Projekcie Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, 2. Rozwój Kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie na przykładzie województwa śląskiego, 3. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, 4. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, 5. Budowanie kompetencji organizacji uczącej się i zarządzającej wiedzą, 6.Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 7. Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transportowych, 8. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego w Polsce, 9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - narzędziem kształtowania reputacji firmy, 10. Współczesne, innowacyjne narzędzia komunikacji marketingowej, 11. Strony www jako narzędzie marketingu, 12. Targi jako skuteczna forma promocji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing ; Zeszyt 2/2006)
1. Elastyczność przedsiębiorstwa na globalnym rynku-aspekty rozwojowe, 2. Europejskie trendy w zakresie innowacji, 3. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 4. Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna, 5. Koncepcja edukacji przez całe życie jako odpowiedź na wyzwania współczesności, 6. Kapitał intelektualny w realizacji jednolitego procesu budowy strategii przedsiębiorstwa, 7. Klastry jako środek przedsiębiorczości lokalnej, 8. Efektywne modele biznesu, 9. Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw transnarodowych, 10. Analiza interesariuszy w projektach bibliotecznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-89316-97-4
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 18/2005)
1. Innowacje jako czynnik dynamiczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Rola menedżera w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w organizacji, 3. Efektywna komunikacja interpersonalna - czynnik determinujący skuteczne zarządzanie współczesną organizacją, 4. Znaczenie rynku pieniężno-kapitałowego dla rozwoju polskich przedsiębiorstw, 5.Mechanizmy przepływu wybranych instrumentów rynku finansowego w warunkach globalizacji, 6. Zmiany w polsko-rosyjskich kontaktach handlowych w warunkach członkostwa Polski w UE, 7. Konsekwencje dla turystyki przyjazdowej do Polski w związku z wprowadzeniem wiz dla Rosjan po akcesji Polski do Unii Europejskiej, 8. Transformacja systemowa a upadłość przedsiębiorstw na Ukrainie, 9. Oczekiwania i motywacje ludzi w organizacji, 10. Mierniki oceny efektywności w bibliotekach szkół akademickich a marketing biblioteczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Bibliotekarstwo - organizacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again