Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Armstrong Michael
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Gasińska Maria
(1)
Grudowski Piotr
(1)
Hamrol Adam (1952- )
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Romanowska-Słomka Iwona
(1)
Smoliński Dariusz
(1)
Strzemińska Helena
(1)
Słomka Adam
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Wójcik Leszek
(1)
Zymonik Zofia
(1)
Ćwirko Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Bhp
(8)
Jakość
(2)
Kadry
(2)
Normy ISO 9000
(2)
Praca
(2)
Prawo pracy
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zatrudnienie
(2)
Czas pracy
(1)
Franchising
(1)
Inwestycje
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Normalizacja
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podatek
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracodawcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Płynność kadr
(1)
Rolnictwo
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-32-4
Cz. I Czas pracy i czas poza pracą w gospodarce: 1.Przemiany w zarządzaniu organizacją i czasem pracy na przełomie XX i XXI wieku, 2.Problemtyka czasu pracy i zdrowia w polityce i badaniach Unii Europejskiej, 3.Czas pracy jako czynnik zdrowia i bezpieczeństwa pracowników - próba przybliżenia problemu. Cz. II Czas pracy w polskich przedsiębiorstwach a sfera czasu wolnego i zdrowie pracowników w świetle badań IPiSS: 4.Metoda badań empirycznych oraz charakterystyka badanej zbiorowości, 5.CZas pracy w polskim przedsiębiorstwie w latach 1999-2000 - wyniki badań IPiSS, 6.Partnerzy społeczni a organizacja i rozkłady czasu pracy w świetle badań empirycznych, 7.Aspekty zdrowotne i rodzinne stosowanych rozkładów czasu pracy, 8.Zadzów nad warunkami pracy a wybrane problemu zdrowia pracujących, 9.Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2007)
1. Szanse rozwoju kontynentu afrykańskiego w dobie globalizacji; 2. Porządek ekonomiczny a lad społeczno-ekonomiczny w okresie transformacji; 3. Zakres socjalnych funkcji państwa we współczesnej gospodarce; 4. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim budownictwie; 5. Probabilistyczna sieć Falkowo-neuronowa w zagadnieniach predykcji; 6. Nowoczesne rachunki kosztów wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Rachunek kosztów w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem; 8. Polska transformacja i jej konsekwencje wynikające dla małych podmiotów gospodarczych i gospodarek lokalnych; 9. Konsekwencje komercjalizacji z konwersją wierzytelności- na przykładzie CHEMOMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kępnie; 10. Controlling energetyczny w przedsiębiorstwie przemysłowym; 11. Trzeci sektor partnerem samorządu terytorialnego; 12. Zmiana technologii sprawowania władzy jako podstawa nowoczesnego myślenia o zarządzaniu usługami w obszarze polityki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-881-8
1.Co nazywamy ryzykiem zawodowym, 2.Kiedy należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, 3.Zasady oceny ryzyka zawodowego, 4.Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego, 5.Metody oceny ryzyka zawodowego, 6.Zasady dokumentowania ryzyka zawodowego, 7.Zasady prowadzenia rejestrów i dokumentacji, 8.Ocena ryzyka zawodowego, 9.Zeszyt oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, 10.Definicje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej / Maciej Urbaniak. - Warszawa : Difin, 2006. - 375 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-593-X
1. Systemowe podejście do jakości w oparciu o normy ISO serii 9000; 2. System zarządzania środowiskowego; 3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 4. Zarządzanie jakością w poszczególnych sektorach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
ISBN: 978-83-208-2040-9
1. Historia, filozofia, istota jakości; 2. Pomiar i ocena jakości; 3. Zasady zarządzania jakością; 4. Normalizacja; 5. Systemy oceny zgodności (bezpieczeństwo produktu); 6. Samoocena- modele nagród jakości; 7. Koszty jakości; 8. Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością; 9. Kontrola, sterowanie i doskonalenie jakości; 10. System zarządzania środowiskowego; 11. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 12. Integracja normatywnych systemów zarządzania; 13. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem zawodowym / Iwona Romanowska-Słomka, Adam Słomka. - Wyd.3. - Tarnobrzeg : TARBONUS Sp. z o.o., 2003. - 143 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88768-81-6
1.Wprowadzenie; 2.Ocena ryzyka: Definicje; Cele oceny ryzyka; Kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego; Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka; Algorytm oceny ryzyka zawodowego. 3. Dokumentowanie oceny ryzyka: Charakterystyka stanowisk pracy; Informacje dot. identyfikacji zagrożeń; Szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie; Informacje dot. kryteriów akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowanego; Środki ochrony konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka; Wynik końcowy oceny ryzyka oraz zlecenia dot. monitorowania ryzyka i jego okresowej oceny; Przepisy, normy lub wytyczne stosowane przy ocenie ryzyka. 4.Informowanie o ryzyku zawodowym. Cz. II 5. Metody badania zagrożeń i szacowania ryzyka: Metoda ALARP - As Low As Reasonably Practicable - Tak Małe Jak Rozsądnie Możliwe (wg AEA Technology); Matryce ryzyka; Wskaźniki ryzyka; Grafy ryzyka; Inne metody oceny ryzyka zawodowego; Uwagi do metod oceny ryzyka zawodowego; Wybór metody, a osiągnięcia celów oceny ryzyka zawodowego; Inne metody oceny ryzyka. Cz. III 6. Przykłady: charakterystyka stanowisk pracy; Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń; Szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego; Karta informacji o ryzyku zawodowym na stanowiska pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-0616-4
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi; 3. Praca i zatrudnienie; 4. Zachowanie organizacyjne; 5. Projektowanie i rozwój organizacji; 6. Pozyskiwanie zasobów ludzkich; 7. Zarządzanie wydajnością; 8. Uczenie się i rozwój; 9. Wynagradzanie pracowników; 10. Stosunki pracy; 11. Bezpieczeństwo, higiena i dobrostan pracownika; 12. Polityka, procedury i system zzl.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again