Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Czermiński Jerzy
(1)
Pawłowska Zofia
(1)
Pęciłło Małgorzata
(1)
Wyka Teresa
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Bhp
(4)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Dozór techniczny
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Jakość
(1)
Marketing
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oznaczenie CE
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Prawo Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy ; Tom 4)
ISBN: 83-242-0021-5
R.1 Wspólnotowa koncepcja ochrony pracy; R.2 Normy bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwotnych przepisach prawa wspólnotowego; R.3 Programy społeczne w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy; R.4 Dyrektywa ramowa 89/391/EEC; R.5 Czas pracy; R.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zaliczanych do grup podwyższonego ryzyka; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Raporty / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej)
ISBN: 83-89218-95-X
1. Wprowadzenie; 2. Zasady szacowania kosztów i korzy ści wdrażania postanowień dyrektyw UE; 3. Koszty i korzyści wdrażania w Polsce postanowień dyrektyw WE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 4. Postano wienia dyrektyw 391/89/EWG i ich wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach; 5. Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw WE na poziomie przedsiębiorstwa; 6. Koszty ponoszone przez budżet państwa w związku z wdrażaniem dyrektyw WE w zakresie bezpieczeństwa i higieny parcy; 7. Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw w ocenie przedsiębiorstw brytyj skich i polskich; 8. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy / Teresa Wyka. - Stan prawny na 1.01.2003r. - Warszawa : Difin, 2003. - 278,[2] s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-314-7
Cz. I Zagrożenia zawodowe oraz ich skutki. Cz. II Ochrona zdrowia i życia pracowników w prawie międzynarodowym, europejskim i w porządku wewnętrznym. Cz. III Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie ochrony zdrowia i życia pracownika. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7421-045-1
I. Normy ISO Serii 9000:2000: 1.Proces rozwoju norm dotyczących zarządzania jakością, 2.Normy ISO serii 9000:2000, II. Zagadnienia prawne: 1. Legislacja dotycząca bezpieczeństwa, 2. Ochrona środowiska. III. Zarządzanie jakością; 1. Organizacja zorientowana na strategię jakościową, 2. Identyfikacja celów jakościowych, 3. System jakości jako system zarządzania, 4. Działania doskonalące system zarządzania jakością. IV Organizacja działań związanych z jakością: 1. Planowanie działań związanych z jakością, 2. Organizacja działań jakościowych, 3. Ocena działań jakościowych w organizacji. V. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością: 1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością, 2. Rodzaje dokumentów systemu zarządzania jakością, 3. Nadzór nad dokumentacją, 4. Korzyści wynikające z dokumentowania systemu zarządzania jakością. VI. Metody doskonalenia jakości: 1. Wytyczenie celów, 2. Zakłócenia w procesach, 3. Proces rozwiązywania problemów, 4. Metody doskonalenia jakości w procesach. VII. Jakość w projektowaniu: 1. Zarządzanie projektami, 2. Metody projektowania jakości wyrobu, 3. Niezawodność. VIII Jakość w marketingu: 1. Analiza rynku, 2. Proces marketingu, 3. Polityka marketingowa. IX Przegląd umowy: 1. Organizacja przeglądu umowy, 2. Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy, 3. Zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, 4. Rękojmia i gwarancja, 5. Zasady sprzedaży konsumenckiej. X. Zakup i dostawcy: 1. Jakość dostaw w ustawodawstwie krajowym, 2. Wymagania norm ISO serii 9000 dotyczące zakupów, 3. Sterowanie procesami zakupów, 4. Metody oceniania dostawców. XI Procesy produkcyjne: 1. Podstawowe terminy zarządzania procesami, 2. Kontrola jakości, sterowanie procesem, 3. Kontrole i badania jakościowe, 4. System identyfikacji i identyfikalności, XII. Sprzedaż i serwis po sprzedaży: 1. Dostarczenie wyrobu, 2. Informacje zwrotne od klientów, XIII Metrologia w zarządzaniu jakością ; 1. Polski system miar i probiernictwa, 2. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, 3. Akredytacja laboratoriów, 4. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again