Form of Work
Książki
(59)
E-booki
(4)
NASBI
(3)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(43)
available
(32)
unavailable
(6)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(38)
Czytelnia
(45)
Author
Świątkowski Andrzej Marian
(6)
Gersdorf Małgorzata
(4)
Raczkowski Michał
(3)
Rączka Krzysztof
(3)
Rączkowski Bogdan
(3)
Baran Krzysztof W
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Grudowski Piotr
(2)
Muszalski Wojciech
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Stelina Jakub
(2)
Urbaniak Maciej
(2)
Walczak Krzysztof
(2)
Wyka Teresa
(2)
Abramowski Michał
(1)
Armstrong Michael
(1)
Augustyńska Danuta
(1)
Bagiński Jan
(1)
Baran Beata
(1)
Białkowska Paula
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Bomba Katarzyna
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Bosak Maria
(1)
Broma-Bąk Ewa
(1)
Bukała Wanda
(1)
Bąk Krzysztof
(1)
Celuch Małgorzata
(1)
Chabiera Joanna
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Czarnecki Kazimierz M
(1)
Czermiński Jerzy
(1)
Domańska-Jakubowska Agnieszka
(1)
Drozdek Adam
(1)
Feczko Piotr
(1)
Gasińska Maria
(1)
Gierzyńska-Dolna Monika
(1)
Grabowska-Wawrzeniecka Katarzyna
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grzesiek Jarosław
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hamrol Adam (1952- )
(1)
Hickiewicz Iwona
(1)
Horst Wiesława M
(1)
Iwanek Jan
(1)
Kaczocha Mateusz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kapusta Monika
(1)
Kil Jan
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Konodyba-Szymański Bogumił
(1)
Koradecka Danuta
(1)
Koredczuk Józef
(1)
Kowalski Michał
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Krzemień Eugeniusz
(1)
Kujawa Anna
(1)
Kulesza Ewa
(1)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Liwo Marian Andrzej
(1)
Ludera-Ruszel Agata
(1)
Machalica-Drozdek Katarzyna
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Majewski Kamil
(1)
Makowski Dariusz
(1)
Maleszka Alicja
(1)
Mielczarek Marcin A
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Musiała Anna
(1)
Musioł Teresa
(1)
Mądrzycki Błażej
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Nancka Grzegorz
(1)
Nikodemska Marta
(1)
Nowak Monika
(1)
Paluszkiewicz Magdalena
(1)
Papis Wojciech
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Pawłowska Zofia
(1)
Pettke Paweł
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Pośniak Małgorzata
(1)
Pęciłło Małgorzata
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Romanowska-Słomka Iwona
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Serafin Katarzyna
(1)
Skawińska Małgorzata
(1)
Skoczyński Jacek
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(63)
Language
Polish
(63)
Subject
Bhp
(58)
Prawo pracy
(22)
Płaca
(18)
Czas pracy
(14)
Zarządzanie jakością
(11)
Zatrudnienie
(9)
Ochrona środowiska
(8)
Choroby zawodowe
(7)
Kadry
(6)
Normy ISO 9000
(6)
Urlopy
(6)
Jakość
(5)
Praca
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Ryzyko zawodowe
(5)
Medycyna pracy
(4)
Normy ISO 14000
(4)
Praca młodocianych
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Wypadki przy pracy
(4)
Środki ochrony indywidualnej
(4)
Ergonomia
(3)
Magazyn
(3)
Odzież ostrzegawcza
(3)
Służba zdrowia
(3)
Transport
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Certyfikacja zgodności
(2)
Dozór techniczny
(2)
Emerytura
(2)
Jakość produktu
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pracodawcy
(2)
Prawo lokalowe
(2)
Prawo socjalne
(2)
Renty
(2)
Rozwiązanie umowy o pracę
(2)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(2)
Zatrudnienie elastyczne
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Związki zawodowe
(2)
Zwolnienia grupowe
(2)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Bezrobocie
(1)
Biurowość
(1)
Chemikalia
(1)
Dobra osobiste pracowników
(1)
Franchising
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Hałas
(1)
Informacja
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Inspekcja pracy społeczna
(1)
Inwestycje
(1)
Kariera
(1)
Keynesizm
(1)
Kobiety
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Koszty pracy
(1)
Leśnictwo
(1)
Lityński, Adam
(1)
Logistyka
(1)
Macierzyństwo
(1)
Marketing
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież
(1)
Nadużycie zaufania
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Normalizacja
(1)
Oceny pracowników
(1)
Odpady niebezpieczne
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Oznaczenie CE
(1)
Oświetlenie
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podatek
(1)
Pole elektromagnetyczne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Posiłki regeneracyjne
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Pozwolenie na budowę
(1)
Pracownicy biurowi
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki pracownika
(1)
Prawo
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
89 results Filter
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-264-0323-1
Zawiera: 1. Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy; 2. Organizacja ochrony pracy w zakładzie; 3. Metodyka kontroli warunków pracy; 4. Szkolenia z zakresu bhp; 5. Obowiązki i prawa pracodawcy, kadry kierowniczej oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 6. Choroby zawodowe oraz profilaktyczna opieka zdrowia; 7. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy; 8. Metody i analizy stanu bhp; 9. Zarządzanie ochroną pracy; 10. Organizacja biezpiecznych stanowisk pracy; 11. Maszyny - wymagania zasadnicze bezpieczeństwa i higieny pracy; 12. Bezpieczeństwo pożarowe; 13. Wypadki przy pracy; 14. Użytkowanie maszyny i urządzenia techniczne - wymagania minimalne; 15. Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach; 16. Wymagania bhp przy wybranych pracach; 17. Zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7373-045-8
1. Prawna ochrona pracy. 2. Możliwości psychfizyczne człowieka w środowisku pracy. 2.1. Fizjologia pracy. 2.2. Biomechanika pracy. 2.3. Ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy i jego ograniczanie. 2.4. Fizjologiczne podstawy stresu. 3. Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy. 3.1. Czynniki chemiczne. 3.2. Pyły. 3.3. Zagrożenia wibroakustyczne. 3.4. Pola elektromagnetyczne i zagrożenia elektromagnetyczne. 3.5. Elektryczność statyczna. 3.6. Prąd elektryczny. 3.7. OŚwietlenie wnętrz i stanowisk pracy światłem elektrycznym. 3.8. Nielaserowe promieniowanie optyczne. 3.9. Promieniowanie laserowe. 3.10. Promieniowanie jonizujące. 3.11. Obciążenia termiczne na stanowiskach pracy. 3.12. Ciśnienie atmosferyczne. (podwyższone i obniżone) 3.13. Zagrożenia mechaniczne. 3.14. Czynniki biologiczne. 4. Skutki zagrożeń w procesach pracy. 4.1. Choroby zawodowe. 4.2. Wypadki przy pracy. 4.3. Poważne awarie przemysłowe. 4.4. System pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie i procedury ratownicze. 5. Podstawowe kierunki kształcenia warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii. 5.1. Ocena ryzyka zawodowego. 5.2. Czyności robocze - metody i zasady oceny. 5.3. Praca zamianowa. 5.4. Środki ochrony indywidualnej. 5.5. Maszyny - kształtowanie bezpieczeństwa i ergonomii w procesie projektowania i użytkowania. 5.6. Zasady stosowania przemysłowych urządzeń ochronnych. 5.7. Metody i modele systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 5.8. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy ; Tom 4)
ISBN: 83-242-0021-5
R.1 Wspólnotowa koncepcja ochrony pracy; R.2 Normy bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwotnych przepisach prawa wspólnotowego; R.3 Programy społeczne w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy; R.4 Dyrektywa ramowa 89/391/EEC; R.5 Czas pracy; R.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zaliczanych do grup podwyższonego ryzyka; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-02-13673-3
1. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy; 2. Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy; 3. Czynniki zagrożeń zawodowych; 4. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy; 5. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 6. Ochrona przeciwpożarowa; 7. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
BHP 2014 : podręczny zbiór przepisów / pod red. Michała Abramowskiego. - Wyd. 6 Stan prawny na 1.01.2014 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - 774 s. ; 21 cm.
(Beck Info Biznes)
ISBN: 978-83-255-5706-5
1. Przepisy ogólne; 2. Badania lekarskie; 3. BHP w różnych branżach; 4. Budynki; 5. Choroby zawodowe; 6. Czynniki szkodliwe dla zdrowia; 7. Inspekcje; 8. Kobiety i pracownicy młodociani; 9. Kwalifikacje zawodowe i szkolenia bhp; 10. Maszyny i urządzenia; 9. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej; 12. Profilaktyczne posiłki i napoje; 13. Przepisy przeciwpożarowe; 14. Roboty budowlane montażowe i rozbiórkowe; 15. Ręczne prace transportowe; 16. Wypadki przy pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)
ISBN: 978-83-269-7990-3
Temat: Bhp ; Szkolnictwo
1. Nowe przepisy dotyczące BHP w szkole. Nowe obowiązki dyrektora szkoły 2. BHP wokół szkoły, 3. Dyrektor jako pracodawca - obowiązki w zakresie BHP pracowników oświaty, 5. Przegląd obiektów należących do szkoły 6. Dokumentacja BHP w szkole, 7. Wypadki uczniów 8. Ochrona przeciwpożarowa w szkole 9. Warunki bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wyd. 11 uzup. Stan prawny na dzień 30.11.2007 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2008. - 1095 s., [4] k. tabl. kolor. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-742638-9-4
1. Nadzór nad warunkami pracy. 2. Certyfikacja. 3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy. 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia. 5. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych. 6. Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych. 7. Ergonomia. Problemy techniczne i organizacyjne. 8. Prace szczególnie niebezpieczne. 9. Maszyny i inne urządzenia techiczne. 10. Transport wewnętrzny i magazynowanie. 11. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 12. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 13. Środki ochrony indywidualnej. Odzież ochronna. Odzież robocza.14. Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 16. Dodatek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wyd. 12 Stan prawny na dn. 1.01.2009 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2009. - 1089 s. [4] k. tabl. kolor. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7426-554-6
1. Nadzór nad warunkami pracy. 2. Certyfikacja. 3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy. 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia. 5. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych. 6. Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych. 7. Ergonomia. Problemy techniczne i organizacyjne. 8. Prace szczególnie niebezpieczne. 9. Maszyny i inne urządzenia techiczne. 10. Transport wewnętrzny i magazynowanie. 11. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 12. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 13. Środki ochrony indywidualnej. Odzież ochronna. Odzież robocza.14. Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 16. Dodatek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wyd. 13 Stan prawny na dn. 1.02.2010 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2010. - 1124, [7] s. : il. kolor. : 25 cm.
ISBN: 978-83-7426-661-1
1. Nadzór nad warunkami pracy. 2. Certyfikacja. 3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy. 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia. 5. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych. 6. Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych. 7. Ergonomia. Problemy techniczne i organizacyjne. 8. Prace szczególnie niebezpieczne. 9. Maszyny i inne urządzenia techiczne. 10. Transport wewnętrzny i magazynowanie. 11. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 12. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 13. Środki ochrony indywidualnej. Odzież ochronna. Odzież robocza.14. Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 16. Dodatek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (7 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 349
Book
In basket
(Biblioteka Inspektora BHP)
ISBN: 978-83-255-6709-5
1. Ogólne zasady i instytucje bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie zdrowia; 2. Czynniki szkodliwe oraz uciążliwe występujące na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych; 3. Szczegółowe zasady i normy bhp w służbie zdrowia; 4. Wypadki przy pracy w służbie zdrowia; 5. Choroby zawodowe; 6. Nadzór nad bhp w placówkach służby zdrowia oraz sankcje za naruszenie przepisów bhp.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-492-9
1. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP; 2. Prawa i obowiązki pracownika; 3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy; 4. Maszyny i inne urządzenia techniczne; 5. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia; 6. Ochrona pracy kobiet; 7. Ochrona pracy młodocianych; 8. Profilaktyczna ochrona zdrowia; 9. Szkolenie z zakresu BHP; 10. Zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego; 11. Służba BHP; 12. Konsultacje w zakresie BHP oraz komisja BHP; 13. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie stosowania przepisów z zakresu BHP; 14. Wykroczenie przeciwko prawom pracownika za naruszenie przepisów BHP; 15. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów BHP; 16. Podstawa prawna (źródła prawa: wyciąg z Kodeksu pracy, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Służba Zdrowia)
ISBN: 978-83-7537-204-5
1. Choroby zawodowe- zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie w przedmiocie choroby zawodowej; 3. Stwierdzenie choroby zawodowej przez uprawniony organ; 4. Wpływ orzeczenia lekarskiego na decyzję administracyjną w przedmiocie choroby zawodowej; 5. Obowiązki pracodawcy wynikające ze stwierdzenia choroby zawodowej; 6. Uprawnienia związane ze stwierdzeniem choroby zawodowej; 7. Wykaz chorób zawodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-32-4
Cz. I Czas pracy i czas poza pracą w gospodarce: 1.Przemiany w zarządzaniu organizacją i czasem pracy na przełomie XX i XXI wieku, 2.Problemtyka czasu pracy i zdrowia w polityce i badaniach Unii Europejskiej, 3.Czas pracy jako czynnik zdrowia i bezpieczeństwa pracowników - próba przybliżenia problemu. Cz. II Czas pracy w polskich przedsiębiorstwach a sfera czasu wolnego i zdrowie pracowników w świetle badań IPiSS: 4.Metoda badań empirycznych oraz charakterystyka badanej zbiorowości, 5.CZas pracy w polskim przedsiębiorstwie w latach 1999-2000 - wyniki badań IPiSS, 6.Partnerzy społeczni a organizacja i rozkłady czasu pracy w świetle badań empirycznych, 7.Aspekty zdrowotne i rodzinne stosowanych rozkładów czasu pracy, 8.Zadzów nad warunkami pracy a wybrane problemu zdrowia pracujących, 9.Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-605-5
1. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy; 2. Hałas w środowisku pracy; 3. Drgania mechaniczne i wstrząsy; 4. Ocena obciążenia pracą fizyczną; 5. Mikroklimat środowiska pracy; 6. Pola elektromagnetyczne i promieniowanie; 7. Oświetlenie pomieszczeń i stanowiska pracy; 8. Zapylenie pomieszczeń i stanowisk pracy; 9. Czynniki chemiczne w środowisku pracy; 10. Wentylacja pomieszczeń i stanowisk pracy; 11. Czynniki biologiczne; 12. Dobór i stosowanie środków ochrony osobistej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7373-082-3
1. Wstęp. *Substancje Chemiczne. 2. W[rpwadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy. 3. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i etodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy. 4. Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (DSB). 5. Pyły. 6. Szkodliwe czynniki biologiczne. *Czynniki fizyczne. 7. Wprowadzenie. 8. Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy. 9. Drgania mechaniczne. 10. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne. 11. Nielaserowe promieniowanie optyczne. 12. Promieniowanie laserowe. 13. Promieniowanie jonizujące. 14. Środowisko termiczne. *Międzynarodowa komisja DS. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzynarodowej komisji do spraw najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. 16. Skład osobowy zespołów ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. 17. Propozycje nowych wartości NDS i NDN.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-77-0
Aspekty jakości w zarządzaniu strategicznym; Wpływ właściwości materiałowych na jakość wytłoczek; Znaczenie szacowania ryzyka środowiskowego i zdrowotnego powodowanego substancjami chemicznymi w systemach zarządzania środowiskiem; Zastosowanie metody FMEA w ocenie procesu technologicznego z uwzględnieniem zmienności liczb priorytetowych; Jakość docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako nowoczesna koncepcja skutecznego i efektywnego zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; Wybrane problemy ochrony środowiska w powiększonej UE; Jakość wyrobów uzyskiwanych w procesie ciągłego odlewania stali; Uwarunkowania prawne i normatywne w dziedzinie zarządzania jakością stosowane w Polsce i Unii Europejskiej; Zarządzanie środowiskowe w firmie Nokia; System zarządzania bezpieczeństwem w Agencji Ruchu Lotniczego; Zarządzanie jakością w usługach przemysłowych na przykładzie REMAK SA; Wpływ zintegrowanej systemowej optymalizacji konstrukcji "ZIN-OSY" na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy; Czynniki ograniczające przebieg dyfuzji systemów zarządzania jakością stosowanych przez największe korporacje świata; Kultura organizacji jako element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie; Potrzeba stworzenia systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad rolnikami indywidualnymi; Ocena poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Norma PN-N-18001:2004 naturalną i skuteczną metodą doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z wytycznymi międzynarodowej organizacji pracy; Jakość w roli kryterium skuteczności zmian procesów gospodarczych; Integracja systemu zarządzania jakością i systemu HACCP w przedsiębiorstwie; Modelowanie wady materiałowej podczas kucia matrycowego; Ewolucja systemu zarządzania jakością w katedrze uczelni wyższej; Ekobilans jako narzędzie jakością gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego; Blaski i cienie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 761/2001 (tzw. EMAS) jako optymalna droga doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001; System zarządzania jakością usług hotelarskich; Jakość spieków przesycanych nanoczątkami; Zarządzanie wiedzą a zarządzanie jakością; Jakość w urzędach administracji publicznej na przykładzie Urzędu Gminy Kłomnice; Model pomiaru jakości współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi; Dyrektywa ciśnieniowa nr 97/23/UE jako element dostosowania do wymagań UE; Certyfikacja wyrobów medycznych przepustką na rynki Unii Europejskiej; Jakość usług na rynku ubezpieczeń; Wdrożenie i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Elektrowni "Bełchatów" SA; Społecznie koszty wypadków przy pracy w Polsce; Efektywność systemów zarządzania jakością; Motywacyjny system ubezpieczeń wypadkowych - skuteczny stymulator poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa; Zastosowanie metody Bellingera do oceny jakości wyrobów; Koncepcja zarządzania środowiskowego na przykładzie firmy Epson; System zapewnienia jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej; Polityka projakościowa w praktyce działania małych i średnich przedsiębiorstw; Metoda opracowania "podejścia procesowego" w systemie zarządzania jakością Instytutu Odlewnictwa; Zastosowanie metody oceny hedonicznej w wycenie walorów środowiskowych miast (na przykładzie Brześcia); Etapy planowania wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-6349-3
1. Różnicowanie praw (ochrony) zatrudnionych- wybrane kryteria i ich ochrona; 2. Funkcja ochronna przedwstępnej umowy o pracę; 3. Prawo do odpoczynku jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy; Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; 4. Ochrona pracowników w elastycznych formach zatrudniania jako warunek stabilizacji w stosunkach pracy; 5. Szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych- zagadnienia wybrane; 6. Funkcja ochronna prawa pracy a stosowanie ustawowych wymagań kwalifikacji moralnych wobec kandydatów na pracowników w prawie pracy; 7. Ekonomiczne przyczyny ochrony macierzyństwa; 8. Ochrona uprawnień rodzicielskich w kontekście aktualnej problematyki zatrudnienia; 9. Ochrona rodzicielstwa w świetle Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej; 10. Molestowanie seksualne a mobbing w stosunkach pracy- analiza porównawcza; 11. Pracowniczy dialog społeczny jako ochronna funkcja prawa pracy oraz skuteczna metoda zarządcza we współczesnym przedsiębiorstwie; 12. Realizacja funkcji ochronnej prawa pracy w polskim procesie cywilnym- zagadnienia wybrane; 13. Status prawny pracowników młodocianych jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy; 14. Prawnokarna ochrona praw pracownika związana z bezpieczeństwem i higieną pracy; 15. Spółdzielnie socjalne jako szansa dla społecznie wykluczonych; 16. Minimalne wynagrodzenie za pracę jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy; 17. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako instrument ochronnej funkcji prawa pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920833-0-X
1. Charakterystyka norm ISO serii 9000, 2.Rola norm ISO serii 14000, 3. Charakterystyka norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 4. Integracja systemów zarządzania, 5. Metodyka i przedmiot badań ankietowych, 6. Wyniki badań ankietowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-07-3
R.I Jakość i koncepcje zarządzania jakością: 1. Podstawowe pojęcia współczesnego zarządzania jakością, 2. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 3. Zarządzanie ja kością według Deminga, 4. Doświadczenia japońskie, 5. Model Doskonałości EFQM. R.II Systemy jakości: 1. Geneza systemów jakości, 2. Rodzaje systemów jakości, 3. Systemy jakości wg norm ISO serii 9000, 4. Struktura norm ISO serii 9000:2000, 5. Wymagania normy ISO 9001:2000, 6. Korzyści z wdrożenia systemu ISO. R.III systemy zarządzania środowiskowego R.IV System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. R.V integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. R.VI Audit, wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again