Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia
(5)
Author
Marek Andrzej
(2)
Dębski Ryszard
(1)
Jędrzejewski Zbigniew
(1)
Majewski Jarosław
(1)
Paprzycki Lech. K
(1)
Święcka. Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Bezprawność czynu
(5)
Kontratypy (prawo)
(3)
Prawo karne
(3)
Odpowiedzialność karna
(2)
Przestępstwo
(2)
Wina (prawo)
(2)
Ciąg przestępstw
(1)
Dobra osobiste
(1)
Prawo prasowe
(1)
Szkodliwość społeczna czynu
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-467-8
1. Systematyka przestępstwa; 2. Istota czynu zabronionego a bezprawność; 3. Podstawy i konieczność rozróżnienia między bezprawnością a winą w prawie karnym; 4. Okoliczności wyłączające bezprawność i okoliczności wyłączające winę- aspekt materialny; 5. Urojenie znamienia kontratypu a problem struktury przestępstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 4.)
ISBN: 978-83-255-1311-5
1.Okoliczności wyłączające bezprawność: Zagadnienia ogólne; Obrona konieczna; Stan wyższej konieczności; Kolizja obowiązków; Dozwolony eksperyment; Dopuszczalne ryzyko sportowe; 2. Okoliczności uchylające lub umniejszające winę: Uwagi ogóle- pozór czyny; Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Błąd co do znamion czyny zabronionego; Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność; Błąd co do okoliczności wyłączającej winę; Błąd co do prawa; Działanie na rozkaz popełnienia przestępstwa; Inne okoliczności wyłączające winę; 3. Okoliczności wyłączające albo ograniczające karalność: Uwagi ogólne; Ustawowe klauzule niekaralności; Przedawnienie; Immunitety; Częściowe lub całkowite darowanie kary; Zatarcie skazania; 4. Pozorny i pomijalny zabieg przestępstw oraz ciągłość popełnienia przestępstwa: Uwagi ogólne; Ewolucja konstrukcji przestępstwa ciągłe; Czyn ciągły i ciąg przestępstw; Czyny współukarane jako szczegół przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 3)
ISBN: 978-83-255-3459-2
1.Przestępstwo i jego struktura: Pojęcie przestępstwa; Podmiot przestępstwa. Warunki odpowiedzialności/ nieodpowiedzialności nieletnich; Dobro prawne i społeczna szkodliwość czynu; Bezprawność; Typ czynu zabronionego (typizacja); Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania; Strona podmiotowa czynu zabronionego; Wina w prawie karnym; Zawinienie na przedpolu czynu zabronionego; 2. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego: Uwagi ogólne; Usiłowanie; Przygotowanie; 3. Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego: Rozwój koncepcji odpowiedzialności za współdziałanie; Formy sprawstwa i współsprawstwo; Niesprawcze postaci współdziałania; 4. Zbieg przepisów ustawy. Zagadnienia węzłowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-399-8
1. Kontratypy a okoliczności wyłączajace bezprawność czynu, 2. Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe, 3. Czy znamię podmiotowe (subiektywne) jest jedną z cech konstytutywnych kontratypu?, 4. Przekroczenie granic obrony koniecznej w wyniku strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu (art. 25 par. 3 k.k.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, 5. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, 6. Eksperyment lekarski jako okoliczność wyłączajace bezprawność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-335-8
1. Europejska koncepcja wolności prasy; 2. Naruszenia dóbr osobistych przez publikacje prasowe; 3. Naruszenia prasowe prawa autorskiego; 4. Bezprawność działania jako przesłanka odpowiedzialności dziennikarza; 5. Okoliczności wyłączające bezprawność; 6. Kryterium staranności i rzetelności w pracy dziennikarskiej jako okoliczność wyłączająca bezprawność; 7. Kryterium prawdziwości; 8. Granice dozwolonej krytyki prasowej; 9. Granice dopuszczalności satyry i karykatury prasowej; 10. Prawo relacjowania (prawo zapisu prasowego); 11. Okoliczności usprawiedliwiające publikację danych ze sfery prywatności; 12. Okoliczności uzasadniające rozpowszechnienie w prasie wizerunku; 13. Immunitet ogłoszeniowo-reklamowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Bezprawność czynu - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again