Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
Bogdalski Piotr
(1)
Brzeziński Michał
(1)
Bukowiecka Danuta
(1)
Czapska Janina
(1)
Częścik Robert
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kwiatkowska-Drożdż Anna
(1)
Kwiatkowski Stanisław
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Piekarski Michał
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Sikora-Fernandez Dorota
(1)
Sprengel Bolesław
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Stefański Marek
(1)
Strzeszewski Michał
(1)
Sulowski Stanisław
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Zdrodowski Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(11)
Bezpieczeństwo narodowe
(4)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Państwo
(2)
Policja
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Służby specjalne
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Demokracja
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Jakość życia -- psychologia -- badanie
(1)
Kościół a państwo
(1)
Logistyka
(1)
Miasta
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Opinia publiczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Partie polityczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Polska -- socjologia -- od 1989 r.
(1)
Przestępczość
(1)
Religijność
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służby mundurowe
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Wartość
(1)
Wojsko
(1)
Władza państwowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Subject: time
1989-
(7)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Bezpieczeństwo obywateli : studium z zakresu polityki prawa / Janina Czapska. - Stan prawny na 30.09.2003. - Kraków : Wydanictwo POLPRESS, 2004. - 346 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-918979-2-3
Cz. I Rozumienie bezpieczeństwa w kontekście zadań publicznych: 1. O rozumieniu bezpieczeństwa, 2. Bezpieczeństwo obywateli jako zadania publiczne. Cz. II Nowe formy zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom: 3. Nowe formy społecznej partycypacji w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom, 4. Prywatne firmy ochrony osób i mienia-aspekty społeczne i prawne. Cz. IV Pożądany kierunek zmian w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom: 5. Możliwości i ograniczenia prywatyzacji zadań państwa w zakresie bezpieczeństwa obywatelom, 6. Bezpieczeństwo obywateli w państwie kooperatywnym-propozycje rozwiązań w Polsce. Zamiast zakończenia: Między bezpieczeństwem a wolnością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-446-1
Cz. 1.: Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej; Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; Cz. 2.: Zadanie i uprawnienia partnerów programów prewencyjnych; Cz. III: Strategiczne kierunki działania administracji publicznej; Rządowe programy profilaktyczne; Rozwój centralnych programów prewencyjnych w Polsce; Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym; Zagraniczne przykłady lokalnych programów prewencyjnych; Budowa systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej; Budowa programów prewencyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-846-1
I. Teoretyczno-normatywny wymiar bezpieczeństwa: O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji; Kategoria bezpieczeństwa; Rodzaje bezpieczeństwa państwa; Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka; Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security); Znaczenie ustawy o unormowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w kontekście stanu nadzwyczajnego i klęski żywiołowej; Rozporządzenie z mocą ustawy jako gwarancja bezpieczeństwa państwa; Rola prawa miejscowego w utrzymaniu porządku publicznego. II. Podmiotowy wymiar bezpieczeństwa: Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce; Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; Rada Ministrów i inne naczelne organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; Zadania administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; Powiatowa administracja bezpieczeństwa; Gminna administracja bezpieczeństwa; Policja jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego; Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. III. Przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa: Ochrona informacji niejawnych w Rzeczypospolitej Polskiej; Dysfunkcje w sferze publicznej i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa; Terroryzm jako zagrożenie państwa; Bezpieczeństwo żywności; Bezpieczeństwo transferu informacji w XXI wieku w świetle bezpieczeństwa państwa i organizacji; Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64094-14-9
1.Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego w perspektywie historycznej; 2. Bezpieczeństwo państwa w perspektywie definicyjnej i strategicznej; 3. Zagrożenia asymetryczne- taktyczne oblicze problemu; 4. Środowisko bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-2010. Implikacje strategiczne; 5. Działalność i rola jednostek specjalnych w Polsce w latach 1989-2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61938-42-2
1.Pojmowanie bezpieczeństwa; 2. Determinanty bezpieczeństwa wewnętrznego RP; 3. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego; 4. Subsystem bezpieczeństwa wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa państwa; 5. Społeczeństwo a polityka bezpieczeństwa wewnętrznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-409-1
Zawiera: Ujęcie bezpieczeństwa; Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim; Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej; Kultura strategiczna w Polsce - pojęcie, ocena i prognoza rozwoju; Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych; Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych; Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji; Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa; Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym; Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznej Policji; Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań; Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych; Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać; Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka; Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych; zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacja przygotowująca do pracy w służbach dyspozycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-111-8
1. Polska droga do Unii Europejskiej, 2. Polska a świat, 3. Oceny zmian po roku 1989, 4. Dynamika nastrojów społecznych, 5. Postawy wobec demokracji, 6. Demokracja w działaniu, 7. Autoidentyfikacje polityczne Polaków, 8. Przekształcenia własnościowe i obcy kapitał, 9. Nierówności społeczne, 10. System wartości materialnych i niematerialnych, 11. Społeczeństwo obywatelskie na przełomie wieków, 12. Dialog społeczny i działalność związków zawodowych, 13. Warunki życia i zróżnicowanie materialne, 14. Bezrobocie i bezrobotni, 15. Zadowolenie z życia i kondycja psychiczna Polaków, 16. Religijność i stosunek do Kościoła Katolickiego, 17. Społeczeństwo informacyjne, 18. Postrzeganie korupcji w Polsce, 19. Poczucie bezpieczeństwa i stosunek do kary śmierci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-423-0
1.Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: Służby mundurowe jako przedmiot badań naukowych; Nadzór parlamentarny; Nadzór prezydenta i rządu; Wybrane organy kolegialne. 2. Terenowa administracja publiczna a służby mundurowe: Wojewoda, Samorząd terytorialny. 3. Organizacja służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego: Rodzaje formacji mundurowych ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego; Skład i struktura organizacyjna; Podział terytorialny; Jednostki specjalne; Sprawy etatowe i skuteczność działania; Planowanie i sprawozdawczość; Finansowanie; Zasoby rzeczowe; Nadzór i kontrola; Współdziałanie; Współpraca międzynarodowa. 4. Zakres działania i uprawnienia: Uprawnienia władcze; Środki przymusu bezpośredniego; Użycie oddziałów zwartych; Czynności analityczno-informacyjne; Czynności operacyjno-rozpoznawcze; Czynności dochodzeniowo-śledcze; Służba prewencyjna; Czynności administracyjno-porządkowe; Działania społeczno-organizatorskie. 5. Służba w służbach: Postępowanie kwalifikacje; Etos zawodowy i zasady postępowania; Święta zawodowe; Szkolenie i doskonalenie zawodowe; Czas służby; Opiniowanie i kontrola przydatności do służby; Stopnie i korpusy, mianowanie na stopnie; Mundur i wyposażanie; Legitymacja służbowa; sprawy płacowe i opieka socjalna; Apolityczność, związki zawodowe i ograniczenia w życiu prywatnym; Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-437-8
1. Analiza bezpieczeństwa na gruncie nauk społecznych; 2. Perspektywa analizy socjologicznej bezpieczeństwa; 3. Mieszkańcy społeczności lokalnej wobec bezpieczeństwa lokalnego; 4. Metodologiczne podstawy badań mieszkańców Tarnobrzega i powiatu przeworskiego; 5. Bezpieczeństwo w społęczności lokalnej w opiniach mieszkańców Tarnobrzega i powiatu przeworskiego; 6. Zakończenie. Ku "socjologii bezpieczeństwa"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/353 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
ISBN: 978-83-7462-103-8
1. Aktywność środowiska lokalnego na rzecz poczucia bezpieczeństwa jako zagadnienie pedagogiki społecznej, 2. Metodologia i problematyka badan własnych, 3. Poczucie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym, 4. Wizerunek dzielnicowego jako członka społeczności lokalnej, 5. Dydaktyka oraz programy szkoleń zawodowych policjantów prewencji, 6. Środki masowego przekazu oraz opinia publiczna a poczucie bezpieczeństwa, 7. Uspołeczenianie Policji poprzez zarządzanie jakością, 8. Znaczenie prewencji kryminalnej w procesie kształtowania poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-176-0
1. Organizacyjne formy administracji publicznej w Polsce i zasady ich finansowania; 2. System gospodarki komunalnej; 3. Komunikacja społeczna a zarządzanie miastem; 4. Zarządzanie rozwojem komunalnej infrastruktury technicznej; 5. Zarządzanie logistyczne w mieście; 6. Zarządzanie procesami rewitalizacji; 7. Gospodarka mieszkaniowa; 8. System gospodarki odpadami komunalnymi; 9. Zarządzanie w bezpieczeństwie publicznym; 10. Nadzór, kontrola, kontrola zarządcza oraz audyt zewnętrzny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again