Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Gierszewski Janusz
(2)
Karpiuk Mirosław
(1)
Klonowska Iwona
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Warmiński Andrzej
(1)
Wejkszner Artur
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wróbel Józef
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(7)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne państwa
(1)
Dzielnicowi
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Kobieta
(1)
Mężczyzna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Płeć
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
System obronny państwa
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
Subject: place
Polska
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-208-7
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 2. Naczelny organ rządowej administracji spraw wewnętrznych; 3. Zadania i organizacja działania Policji; 4. Zadania i organizacja oraz działania Straży Granicznej; 5. Zadania i organizacja oraz działania Państwowej Straży Pożarnej; 6. Zadania i organizacja oraz środki działania Obrony Cywilnej; 7. Zadania i organizacja oraz środki działania Biura Ochrony Rządu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemy / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin , 2013. - 202, [2] s. : rys., tab. ; 23 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
ISBN: 978-83-7641-828-5
1. Postrzeganie bezpieczeństwa; 2. Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego; 3. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego; 4. Policje administracyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; 5. Prywatne podmioty w organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego; 6. Organizacji bezpieczeństwa w regionie; 7. Organizacja bezpieczeństwa w powiecie; 8. Organizacja bezpieczeństwa w gminie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Difin , 2013. - 295, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-991-6
1. Charakterystyka podstawowych pojęć; 2. Geneza, istota i charakter bezpieczeństwa; 3. Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce (ogólna charakterystyka dziejów instytucji policyjnych na ziemiach polskich od X w. do końca XX w.); 4. Systemy policyjne w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; 5. Organy państwowe o charakterze ogólnym; 6. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych; 7. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe Prezesowi Rady Ministrów; 8. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym organom administracji rządowej; 9. Samorządowe formacje porządkowe; 10. Zarządzanie sprywatyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-811-7
Stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Pentagonalny model bezpieczeństwa; Polska kultura bezpieczeństwa: historyczne reminiscencje i polityczne realia; Bezpieczeństwo Polski w kontekście udziału w operacjach pokojowych NATO i UE; Polityka militarna Polski jako element euroatlantyckiej doktryny współczesnego bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo Polski a wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej; Problemy bezpieczeństwa podczas prezydencji Polski w Radzie Europejskiej; Zagrożenia asymetryczne a bezpieczeństwo Polski; Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a problemy zarządzania kryzysowego; Wymiar sprawiedliwości w systemie bezpieczeństwa państwa; Prawne aspekty bezpieczeństwa Polski; Przestępczość w Polsce i główne jej przejawy; Bezpieczeństwa społeczne państwa narodowego. Przykład Polski; Polityka migracyjna a bezpieczeństwa społeczne Polski; Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Strategiczne aspekty i wyzwania; Bezpieczeństwo energetyczne polski: wymiar wewnętrzny i wymiar zewnętrzny; Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w sieci ochrony infrastruktury krytycznej; Europejska architektura bezpieczeństwa teleinformacyjnego jako fundament rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Bezpieczeństwo religijne. Zagrożenia radykalizmem religijnym w Polsce; Bezpieczeństwo w polskiej komunikacji lotniczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin , 2013. - 285, [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-795-0
1. Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa; 2. Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego; 3. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego; 4. Programy i inicjatywy bezpieczeństwa społecznego; 5. Zabezpieczenie społeczne jako element systemu bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-950413-2-7
Zawiera: R. 1 Płeć przez pryzmat teorii naukowych: Teoria równych szans; Teoria merytokracji; Teoria szczególnego wkładu; Teoria wartości alternatywnych. R. 2 Charakterystyka służby dzielnicowego: Rola dzielnicowego w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej; Przepisy regulujące funkcjonowania służby dzielnicowych; Program „Dzielnicowy bliżej nas” – kierunki zmian, specyfika służby. R. 3 Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego: Współpraca Policji z innymi podmiotami na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa; Organizacja Policji i jej zadania; Społeczność lokalna jako przestrzeń środowiskowych działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych; Rola dzielnicowego w realizacji idei community policing. R. 4 Płeć w perspektywie psychologiczno-pedagogicznej jako rola zawodowa: Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu a płeć; Empatia jako istotny czynnik pracy z ludźmi; Stereotyp kobiety policjanta. R. 5 Przedstawiciele obu płci w realizacji zadań dzielnicowego w wybranych trzech garnizonach: Cała Polska – wprowadzenie; Garnizon dolnośląski; Komenda Stołeczna Policji; Garnizon kujawsko-pomorski. R. 6 Przedstawiciele obu płci w realizacji zadań dzielnicowego w wybranych czterech garnizonach: Garnizon lubelski; Garnizon lubuski; Garnizon łódzki; Garnizon małopolski. R. 7 Przedstawiciele obu płci w realizacji zadań dzielnicowego w wybranych trzech garnizonach: Garnizon mazowiecki; Garnizon opolski; Garnizon podkarpacki. R. 8 Przedstawiciele obu płci w realizacji zadań dzielnicowego w wybranych trzech garnizonach: Garnizon podlaski; Garnizon pomorski; Garnizon śląski. R. IX Przedstawiciele obu płci w realizacji zadań dzielnicowego w wybranych czterech garnizonach: Garnizon świętokrzyski; warmińsko-mazurski; Garnizon wielkopolski; Garnizon zachodniopomorski. R. X Korelacje – przegląd danych w poszczególnych garnizonach. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978083-7523-398-8
1. Identyfikacja potrzeb obronnych w działalności samorządu terytorialnego; 2. Udział samorządu terytorialnego w kształtowaniu potencjału gospodarczo-obronnego; 3. Możliwości finansowe samorządu terytorialnego w realizacji zadań obronnych; 4. Uwarunkowania działalności samorządu terytorialnego w sytuacjach kryzysowych; 5. Organizacja wyżywienia w gospododarce obronnej jednostek samorządu terytorialnego; 6. Obszary realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-247-9
1. Podmiotowe oraz przedmiotowe aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Wojewoda jako organ rządowej administracji zespolonej właściwy w zakresie bezpieczeństwa narodowego; 3. Komendanci wojewódzcy jako organy rządowej administracji zespolonej w województwie właściwe w zakresie bezpieczeństwa narodowego; 4. Inspektorzy wojewódzcy jako organy rządowej administracji zespolonej w województwie właściwe w zakresie bezpieczeństwa narodowego; 5. Wojewódzka, rządowa, zespolona administracja bezpieczeństwa narodowego właściwa w zakresie ochrony zdrowia publicznego, ochrony zabytków i oświaty; 6. Rola powiatowej, zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again