Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Autor
Bogdalski Piotr
(1)
Bukowiecka Danuta
(1)
Częścik Robert
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Kowalczyk Krzysztof
(1)
Kępka Paweł
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Marczak Józef
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Szafrański Jerzy
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Wróblewski Wiesław
(1)
Zdrodowski Bogdan
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(3)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Bezpieczeństwo narodowe
(10)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Policja
(2)
Terroryzm
(2)
Wojsko
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bioterroryzm
(1)
Islam
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
System obronny państwa
(1)
Unia Europejska
(1)
Temat: czas
2001-0
(5)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-11-12242-0
1. Bezpieczeństwo narodowe; 2. Polska w procesie cywilizacji; 3. Polska w systemach bezpieczeństwa międzynarodowego; 4. Globalizacja bezpieczeństwa; 5. Moralne i charakterologiczne podstawy bezpieczeństwa narodowego; 6. Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego; 7. Powszechna ochrona i obrona narodowa; 8. Obronny system wojskowy Polski; 9. Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego; 10. Państwowa straż pożarna w systemie bezpieczeństwa narodowego; 11. Mobilizacja i gotowość obronna państwa; 12. Cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej; 13. Pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa narodowego; 14. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego; 15. Ochrona kultury narodowej; 16. Bezpieczeństwo społeczne; 17. Edukacja bezpieczeństwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 327 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2227)
ISBN: 83-226-1346-6
Wstęp; Wzrost kontrowersji w stosunkach transatlantyckich i ich implikacje dla bezpieczeństwa europejskiego; Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej; Rosja i Unia Europejska w zmieniającej się Europie; Implikacje aktu terrorystycznego z 11 września 2001 roku dla stosunków amerykańsko-rosyjskich; Śródziemnomorskie wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego; Ekspansja niemieckich koncernów medialnych w Europie Środkowej a problematyka bezpieczeństwa narodowego; Polskie interesy bezpieczeństwa i rozwoju w kontekście konfliktu w Iraku. Refleksje teoretyczne; Ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa Polski; Uczestnictwo w europejskiej unii walutowej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; Problemy polityki bezpieczeństwa w założeniach i praktyce politycznej SdRP i SLD.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 327 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7641-528-4
1. Istota bezpieczeństwa narodowego; 2. Państwo narodowe w dobie globalizacji; 3. Bezpieczeństwo społeczne jako jeden ze składników bezpieczeństwa narodowego; 4. Unia Europejska wobec problemu bezpieczeństwa społecznego; 5. Instytucjonalne oddziaływanie państwa na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego; 6. Kapitał ludzki i społeczny w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 327 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej / Paweł Kępka. - Warszawa : Difin, 2009. - 245, [1] s. : rys.; schem.; tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-048-7
1. Wprowadzenie do problematyki broni biologicznej; 2. Zadania i kompetencje resortów oraz instytucji ratowniczych włączonych do reagowania na broń biologiczną; 3. Wykorzystanie istniejących rozwiązań systemowych na wypadek użycia broni biologicznej; 4. Model współdziałania służb ratowniczych i Sił Zbrojnych na wypadek użycia broni biologicznej; 5. Weryfikacja modelu; 6. Podsumowanie i wnioski
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7462-409-1
Zawiera: Ujęcie bezpieczeństwa; Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim; Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej; Kultura strategiczna w Polsce - pojęcie, ocena i prognoza rozwoju; Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych; Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych; Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji; Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa; Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym; Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznej Policji; Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań; Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych; Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać; Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka; Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych; zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacja przygotowująca do pracy w służbach dyspozycyjnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7641-523-9
1. Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce; 2. Stany nadzwyczajne; 3. Plan reagowania kryzysowego; 4. Fazy zarządzania kryzysowego; 5. Zarządzanie progresywne i konserwatywne; 6. Poziomy reagowania; 7. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce; 8. Domeny bezpieczeństwa; 9. Planowanie cywilne; 10. Obrona cywilna; 11. Definicje kryzysu; 12. Społeczne przestrzeganie zagrożeń; 13. Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa; 14. Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy; 15. Współpraca cywilno-wojskowa; 16. Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa. Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 327 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7571-086-1
1. Kryzys społeczny a kryzys organizacji- ujęcie teoretyczne; 2. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych- uwarunkowania, organizacja, procesy; 3. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7462-287-5
1. Terroryzm efektem globalizacji; 2. Islam- religia a terroryzm; 3. Wybrane problemy motywacji działań terrorystycznych oraz radykalizacji; 4. Współczesne zagrożenia terroryzmem dla Polski; 5. Ustawodawstwo antyterrorystyczne w Rzeczypospolitej Polskiej- jego najważniejsze elementy; 6. Strategia obrony przed terroryzmem- cele i funkcje w systemie przeciwdziałania terroryzmowi; 7. Główne obszary oraz elementy systemu przeciwterrorystycznego; 8. Organizacyjno-prawne aspekty zwalczania terroryzmu morskiego; 9. Przeciwterroryzm w Polsce. Sprawny system- bezpieczne państwo; 10. Rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych; 11. Komunikacja społeczna jako narzędzie wspomagania efektywności systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego państwa; 12. Teoretyczne i militarne aspekty zwalczania terroryzmu; 13. Rola Polskiej Straży Granicznej w rozpoznaniu zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałaniu im; 14. Nowe rozwiązania w walce z finansowaniem organizacji terrorystycznych; 15. Możliwości usprawnienia fizycznej walki z terroryzmem w Polsce. Wybrane zagadnienia; 16. Przesłuchania terrorystów przy zastosowaniu "podejścia 9 kroków" Freda E. Inbaua, Johna E. Reida i Josepha P. Buckleya; 17. Analiza kryminalna w walce z terroryzmem; 18. Rola edukacji narodowej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym; 19. Koncepcja szkoleń
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 327 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Terroryzm - Antyterroryzm - Konflikty / przewodniczący Czesław Mojsiewicz)
ISBN: 83-7441-293-3
Walka z terroryzmem; Zło terroryzmu; Bezpieczeństwo a terroryzm - aspekty teoretyczne; Nowy terroryzm - paradygmat wojny; Terroryzm - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nowi aktorzy w środowisku międzynarodowym; Terroryzm jako metoda globalnej komunikacji; Terroryzm w Europie Zachodniej; Natura współczesnego terroryzmu; Osobowość fundamentalistyczna i fanatyczna opoka działań terrorystycznych (osobowość terrorysty); Niepokój w powietrzu - nowe oblicze terroryzmu; W obronie życia, zwierząt i środowiska. Terroryzm jednej sprawy na przełomie XX i XXI wieku; Terroryzm jako metoda walki politycznej. Casus IRA; Bractwo Muzułmańskie - kuźnia kadr współczesnego terroryzmu islamskiego; Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty militarne; Transnarodowe zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego?; System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Stan obecny a potrzeba rozwoju; Wybrane aspekty zarządzania kryzysem terrorystycznym; Rola i zadania Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie dzialalności Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie; Kształcenie obronne studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w systemie bezpieczeństwa narodowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-62726-00-4
1. Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania; 2. Realne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego; 3. Obszary bezpieczeństwa i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego; 4. Organizacje publiczne jako instytucje podstawowe w systemie bezpieczeństwa publicznego; 5. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w ujęciu funkcjonalnym; 6. Projektowanie i wdrażanie zmian dla potrzeb zarządzanie bezpieczeństwem publicznym; 7. Instrumenty stymulujące oraz weryfikujące jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351/354 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej