Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(18)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(19)
Author
Bączek Piotr
(2)
Liedel Krzysztof
(2)
Aleksandrowicz Tomasz R
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Bogdalski Piotr
(1)
Bukowiecka Danuta
(1)
Częścik Robert
(1)
Dębski Sławomir
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Górka-Winter Beata
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Huzarski Michał
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kwiatkowska-Drożdż Anna
(1)
Kwiatkowski Stanisław
(1)
Madej Marek
(1)
Marczak Józef
(1)
Nowak Eugeniusz
(1)
Nowak Maciej
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Piasecka Paulina
(1)
Piekarski Michał
(1)
Podraza Andrzej
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Terlikowski Marcin
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Zdrodowski Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(20)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(5)
Służby specjalne
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Polska
(3)
Przestępstwo komputerowe
(3)
Informacja
(2)
Informacje niejawne
(2)
NATO
(2)
Policja
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
System obronny państwa
(2)
Szpiegostwo
(2)
Wojsko
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Biuro Ochrony Rządu
(1)
Demokracja
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Integracja europejska
(1)
Kościół a państwo
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
ONZ
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Rosja
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Straż gminna
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Służby mundurowe
(1)
Terroryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transmisja danych
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Władza państwowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Ukraina
(1)
20 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-159-5
1. Bezpieczeństwo narodowe- podstawowe kategorie i ich systematyzacja; 2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego; 3. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP; 4. Bezpieczeństwo Narodowe RP- kompetencje i powinności podmiotów władczych i wykonawczych; 5. Bezpieczeństwo narodowe RP- organizacja i doskonalenie; 6. System bezpieczeństwa narodowego RP- wybrane problemy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-71-3
Rewolucja informatyczna - istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego; Sieć Internet - znaczenie dla nowoczesnego państwa oraz problemy bezpieczeństwa; Systemy teleinformatyczne w systemie płatniczym kraju - funkcjonowanie i znaczenie; Sieci teleinformatyczne jako instrument państwa - zjawisko walki informacyjnej; Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa a podmioty pozapaństwowe. Haking, aktywizm i cyberterrozym; Monitoring stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa; Kodowanie, szyfrowanie i integralność informacji elektronicznej. Wyzwania dla bezpieczeństwa państw; Społeczeństwo informacyjne a problemy rozwoju e-govermentu w Polsce; Unia Europejska a bezpieczeństwo teleinformatyczne - inicjatywa i wyzwania; Konwencja o cyberprzestępczości - międzynarodowa odpowiedź na przestępczość ery informacyjnej. Aneks: Konwecja o cyberprzestępczości Budapeszt, 23 listopada 2001 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-366-2
Część I : Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa : 1. Bezpieczeństwo jednostki i narodu - mrzonka czy realność w XXI wieku ? , 2. Bezpieczeństwo publiczne i poczucie bezpieczeństwa ( teoria " wybitnych szyb " w kontekście polskim ) , 3. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym RP ; Część II : Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego : 1. Cezura 11 września , 2. Czy organizacje terrorystyczne muszą prać pieniądze chcąc finansować swoją działalność ? , 3. Kobieca droga do... raju ? - próba analizy zjawiska terroryzmu samobójczego kobiet ( zarys problemu ) , 4. " Fabryka strachu " - obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze , 5. Al - Dżazira - telewizja niezależna czy narzędzie propagandowe Al - Kaidy ? , 6. Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państw ; Część III : Działania systemowe na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom : 1. Prognozowanie ( typowanie ) lokalizacji zdarzeń terrorystycznych z wykorzystaniem zasad ekonomii menedżerskiej , 2. Administracyjne aspekty bezpieczeństwa masowych imprez sportowych , 3. Rola i zadania oficera prasowego operacji kontrterrorystycznej , 4. Policja a media - przykład współpracy organu administracji państwowej w dobie zagrożeń terrorystycznych , 5. " Magister Rambo " - rola sprawności fizycznej studentów kierunków i specjalności związanych z bezpieczeństwem , 6. Potrzeba tworzenia dedykowanych form edukacji , 7. Finansowanie terroryzmu i jego zwalczanie w Polsce - wybrane aspekty ; Część IV : Reagowanie na zagrożenia : 1. Reagowanie kryzysowe w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa , 2. Działanie centrów zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym , resortowym , wojewódzkim , powiatowym i gminnym. Teoria i praktyka , 3. Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , 4. Policja wobec współczesnych zagrożeń aktami terroru z użyciem materiałów wybuchowych i mających charakter działań terrorystycznych ; Część V : Międzynarodowy wymiar przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom : 1. Zwalczanie terroryzmu wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej , 2. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - w kierunku uwspólnotowienia ? , 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej - zarządzanie strumieniowo - węzłowe , 4. Policyjne jednostki specjalne zrzeszone w ramach organizacji ATLAS - podstawą europejskiego system reagowania na zamachy terrorystyczne , 5. Cyberbezpieczeństwo - wyzwanie przyszłości. Działania społeczności międzynarodowej , 6. Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej przed reformą prezydenta Miedwiediewa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64094-14-9
1.Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego w perspektywie historycznej; 2. Bezpieczeństwo państwa w perspektywie definicyjnej i strategicznej; 3. Zagrożenia asymetryczne- taktyczne oblicze problemu; 4. Środowisko bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-2010. Implikacje strategiczne; 5. Działalność i rola jednostek specjalnych w Polsce w latach 1989-2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-409-1
Zawiera: Ujęcie bezpieczeństwa; Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim; Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej; Kultura strategiczna w Polsce - pojęcie, ocena i prognoza rozwoju; Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych; Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych; Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji; Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa; Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym; Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznej Policji; Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań; Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych; Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać; Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka; Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych; zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacja przygotowująca do pracy w służbach dyspozycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3636-7
1. Zagadnienia ogólne; 2. Organy parlamentarne właściwe w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego; 3. Kompetencje konstytucyjnych organów władzy wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa państwa; 4. Rządowe organy konsultacyjno-doradcze; 5. Siły Zbrojne; 6. Służby specjalne; 7. Formacje policyjne; 8. Instytucje zabezpieczające; 9. Służby ochrony władz; 10. Straże lokalne i sektorowe; 11. Stany nadzwyczajne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-918046-0-7
Część I. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - aspekty teoretyczne; Ogólne i szczegółowe kryteria bezpieczeństwa państwa; Bezpieczeństwo państwa w środowisku międzynarodowym. Przewartościowania; Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa; Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?; Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie postzimnowojennego paradygmatu bezpieczeństwa; Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego banków; Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa; spojrzenie niekonwencjonalne; Traktaty podstawowe pomiędzy Polską a jej wschodnimi sąsiadami, a podejście minimalistyczne w analizie bezpieczeństwa międzynarodowego; Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa; Kryteria bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo państwa w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym; Kryteria bezpieczeństwa państwa; Kryteria bezpieczeństwa ekonomicznego. Część II. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - komentarz; Międzynarodowe bezpieczeństwo państwa - komentarz; Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - komentarz. Część III. Postscriptum. Część IV. Wewnętrzny i zewnętrzny kontekst bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - komentarz; Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - komentarz; W poszukiwaniu kryteriów bezpieczeństwa państwa - komentarz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 9788-83-7441-341-1
1. Podstawy bezpieczeństwa, 2. Współczesne środowisko bezpieczeństwa, 3. Strategia i polityka bezpieczeństwa mocarstw globalnych, 4. Strategia i polityka bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych, 5. Międzynarodowe kampanie i operacje bezpieczeństwa, 6. Ewolucja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w końcu XX wieku, 7. Strategia i polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkowstwa w NATO, 8. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-048-2
1. Bezpieczeństwo narodowe- pojęcia, charakter, uwarunkowania; 2. Globalizacja a bezpieczeństwo narodowe; 3. Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego; 4. Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego; 5. Powszechna ochrona i obrona narodowa; 6. Obronny system wojskowy Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-491-6
Bezpieczeństwo we współczesnej Europie; UE i NATO: europejski tandem bezpieczeństwa - szanse i ryzyka; Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej; Europejska Polityka Sąsiedztwa: zabezpieczenie nowej "bliskiej granicy" Unii Europejskiej; Polityka bezpieczeństwa obrony Polski - wybrane aspekty; Cechy szczególne kształtowania polityki bezpieczeństwa i obrony Ukrainy; Działalność Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego; Proces transformacji Sił Zbrojnych Ukrainy w związku z nowoczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy; dochodzenie Polski i Ukrainy (?) do NATO. Podobieństwa i różnice; Perspektywy bezpieczeństwa europejskiego - problem jakości i tożsamości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-013-2
1. Pozycja geopolityczna Polski, 2. Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, 3. Polska w gospodarce światowej, 4. Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych, 5. Polska w stosunkach sąsiedzkich, 6. Polska w zjednoczonej Europie, 7. Polska w stosunkach transatlantyckich, 8. Polska na arenie pozaeuropejskiej, 9. Stosunek Polski do przestrzegania prawa międzynarodowego, 10. Rola Polski w organizacjach międzynarodowych, 11. Polska w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, 12. Polska wobec wyzwań i zagrożeń globalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-241-1
1. Polityka bezpieczeństwa państwa jako przedmiot badań. 2. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Polski i jej wschodnich sąsiadów. 3. Zewnętrzne priorytety polskiej polityki bezpieczeństwa. 4. Zewnętrzne priorytety polityki bezpieczeństwa państw wschodnich RP. 5. Wybrane problemy realizacji wschodniej polityki bezpieczeństwa Polski. 6. Bieżący rozwój i perspektywy wschodniej polityki bezpieczeństwa Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-364-3
Część I WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ROZWAŻAŃ 1. Zakres podmiotowo-przedmiotowy bezpieczeństwa państwa 1.1. Państwo 1.2. Zagrożenie 1.3. Bezpieczeństwo państwa 1.4. Obronność państwa 2. Władza i administracja publiczna oraz konteksty ich działalności w zakresie bezpieczeństwa państwa 2.1. Pojęcie, istota i funkcje władzy oraz administracji publicznej 2.2. Zadanie publiczne 2.3. Organizacja 2.4. Kryzys i sytuacja kryzysowa 2.5. Stany nadzwyczajne 3. Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 3.1. Zakres podmiotowo-przedmiotowy zagrożeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 3.2. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna RP 3.3. Zagrożenia niemilitarne 3.4. Zagrożenia militarne Część II BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - SYSTEM, MODEL, ORGANIZACJA, DZIAŁANIE 4. System bezpieczeństwa państwa 4.1. Założenia opisu systemu bezpieczeństwa państwa 4.2. Zagadnienia organizacyjne działania systemu bezpieczeństwa państwa 4.3. Analiza założeń doktrynalnych systemu bezpieczeństwa państwa 5. Podstawowe problemy organizacji działalności bieżącej na rzecz bezpieczeństwa państwa 5.1. Warunki i założenia ogólne 5.2. Reguły 5.3. Metody 5.4. Racjonalizacja 5.5. Problemy normatywne 5.6. Planowanie działalności bieżącej 5.7. System działalności bieżącej na rzecz bezpieczeństwa 6. Zakres przedmiotowo-podmiotowy zarządzania kryzysowego 6.1. Przedmiot i podmiot zarządzania kryzysowego 6.2. Organizacja działań w zakresie zarządzania kryzysowego 6.3. Planowanie kryzysowe 6.4. System zarządzania kryzysowego 7. Organizacja przygotowań obronnych 7.1. Istota i zakres przygotowań obronnych 7.2. Podstawowe regulacje prawne 7.3. Planowanie obronne 7.4. System obronny Część III KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 8. Podstawowe kompetencje w zakresie kierowania bezpieczeństwem państwa 8.1. Kompetencje organów władzy 8.2. Uprawnienia organów administracji publicznej 8.3. Obowiązki organów kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych RP 9. Organizacja stanowisk kierowania bezpieczeństwem państwa 9.1. Przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania 9.2. Przygotowanie i utrzymanie obiektów specjalnych 9.3. Stanowiska kierowania a tereny zamknięte 9.4. Rozwijanie i przesuwanie stanowisk kierowania 10. Zabezpieczenie funkcjonowania stanowisk kierowania bezpieczeństwem państwa 10.1. Zasady funkcjonowania organów kierowniczych w warunkach pokoju, zagrożeń, kryzysu, sytuacji kryzysowych i wojny 10.2. Zagrożenia stanowisk kierowania i organów kierowniczych 10.3. Organizacja łączności 10.4. Ochrona i obrona stanowisk kierowania 10.5. Zabezpieczenie logistyczne stanowisk kierowania 10.6. Zabezpieczenie medyczne stanowisk kierowania 10.7. Pozostałe zakresy zabezpieczenia funkcjonowania stanowisk kierowania Część IV ANALIZA ORAZ OCENA REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 11. Charakterystyka zasadniczych obszarów realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa 11.1. Współdziałanie 11.2. Koordynowanie 11.3. Kontrolowanie i rozliczanie 11.4. Edukacja 12. Diagnoza działań bieżących, zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych państwa 12.1. Pojęcie i istota diagnozy 12.2. Błędy diagnostyczne 12.3. Analiza i ocena działań bieżących na rzecz bezpieczeństwa 12.4. Kwalifikacja zarządzania kryzysowego 12.5. Diagnoza stanu przygotowań obronnych 13. Konkluzje i rekomendacje 13.1. Odpowiedzialność organów władzy i administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa 13.2. System bezpieczeństwa państwa 13.3. Kierowanie bezpieczeństwem państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-904-3
1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego, 2. Rola informacji na przełomie XX/XXI w., 3. Źródła i przejawy zagrożeń informacyjnych, 4. System bezpieczeństwa informacyjnego państwa, 5. Organizacja ochrony informacji w Polsce po 1989 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-904-3
1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego, 2. Rola informacji na przełomie XX/XXI w., 3. Źródła i przejawy zagrożeń informacyjnych, 4. System bezpieczeństwa informacyjnego państwa, 5. Organizacja ochrony informacji w Polsce po 1989 roku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-485-0
1. Pierwotne i współczesne postrzeganie bezpieczeństwa narodowego; 2. Bezpieczeństwo narodowe w teoriach stosunków międzynarodowych; 3. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego; 4. Bezpieczeństwo polityczne państwa; 5. Bezpieczeństwo militarne państwa; 6. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa; 7. Bezpieczeństwo informacyjne państwa; 8. Bezpieczeństwo społeczne państwa; 9. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa; 10. Globalizacja a bezpieczeństwo państwa; 11. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa; 12. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-059-8
1. Istota bezpieczeństwa i obronności; 2. Zmienny charakter zagrożeń; 3. Współczesne systemy bezpieczeństwa. Kierunki zmian; 4. Zmiany w polskiej polityce bezpieczeństwa po 1989 roku; 5. Przewartościowania w bezpieczeństwie militarnym, profesjonalizacja sił zbrojnych RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 327
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-337-2
1. Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny; 2. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa; 3. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element strategii działań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2001; 4. Zwalczanie terroryzmu jako środek zapewniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 11 września 2001 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again