Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(22)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(22)
Author
Kupich Andrzej
(3)
Kalisz Anna
(2)
Malendowski Włodzimierz
(2)
Nicpoń Piotr
(2)
Półtorak Magdalena (1981- )
(2)
Wojtasik Waldemar
(2)
Świeca Jerzy
(2)
Eggert Dorota
(1)
Garczewski Krzysztof
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Gocko Jerzy
(1)
Gruszczak Artur
(1)
Górka Marek
(1)
Iglewska Izabela
(1)
Jałmużna Tadeusz
(1)
Kochnowski Roman
(1)
Kocot Maria
(1)
Koral Jarosław
(1)
Kosta Raul Andrzej
(1)
Kowalczyk Krzysztof
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Kraś Jacek
(1)
Krzan Bartłomiej
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Leżańska Wiesława
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Marcinkowski Czesław
(1)
Milewska Urszula
(1)
Młynarski Tomasz
(1)
Olszewski Ryszard
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Piątek Jarosław J
(1)
Podgórzańska Renata
(1)
Porvaznik Jan
(1)
Prokop Piotr
(1)
Riedel Rafał
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Skorowski Henryk
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Szot Wiesław
(1)
Szura-Olesińska Olga
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wolański Marian S
(1)
Wróblewski Wiesław
(1)
Ziółkowska Bogusława
(1)
Świech Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(22)
Polityka międzynarodowa
(9)
Globalizacja
(6)
Terroryzm
(6)
Unia Europejska
(5)
Bezpieczeństwo narodowe
(4)
Integracja europejska
(4)
NATO
(4)
ONZ
(4)
Prawa człowieka
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Stany Zjednoczone
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Niemcy
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Polska
(2)
Rosja
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń
(1)
Broń jądrowa
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Demokracja
(1)
Dyplomacja
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekologia
(1)
Europa
(1)
Fundamentalizm
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gospodarka
(1)
Irak
(1)
Islam
(1)
Japonia
(1)
Komunizm
(1)
Korea Północna
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Nafta
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Partnerstwo Wschodnie
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pokój
(1)
Prezydencja Rady Unii Europejskiej
(1)
Społeczeństwo
(1)
Strategia
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Ubóstwo
(1)
Wojna
(1)
Wojsko
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Subject: place
Afryka
(2)
Ameryka Łacińska
(2)
Bliski Wschód
(2)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Białoruś
(1)
Chiny
(1)
Ukraina
(1)
ZSRR
(1)
23 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7441-200-3
1. Bezpieczeństwo w XXI wieku, 2. Intensywny rozwój globalizacji, 3. Rozprzestrzenianie się radykalnego fundamentalizmu, 4. Nowe mocarstwo światowe?, 5. Bezpieczeństwo militarne i niemilitarne, 6. Właściwości odstraszania militarnego, 7. Przystosowanie NATO i UE do działań w nowych warunkach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 649)
ISBN: 978-83-7241-587-5
1. Prawny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego - wybrane aspekty, 2. Poszukiwanie globalnego bezpieczeństwa a gotowość użycia przemocy, 3. Bezpieczeństwo a ekologia, 4. Światowy rynek naftowy w XXI wieku. Niebezpieczeństwa destabilizacji, 5. Stanowisko Polski wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, 6. Stosunki polsko-niemieckie w aspekcie bezpieczeństwa europejskiego, 7. Bezpieczeństwa Polski w stosunkach z Federacją Rosyjską w 2005 roku - zagrożenia i perspektywy, 8. Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w latach 2001-2005, 9. Bezpieczeństwo energetyczne państwa - wybrane aspekty prawne i polityczne, 10. Uwagi o polskiej instytucji zabezpieczenia społecznego na tle standardów międzynarodowych i gwarancji konstytucyjnych, 11. Zagrożenia bezpieczeństwa obszarów miejskich. Kontekst polski, 12. Problematyka bezpieczeństwa III RP w programach polskich partii prawicowych, 13. Polska polityka obronna w programach partii lewicy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 5/2008)
Cz. I. Instytucje ustrojowe UE i państw członkowskich; 1. Rozstrzygnięcie w sprawie udziału Polski w "strefie euro"- referendum jako metoda podejmowania decyzji w Unii Europejskiej; 2. Ograniczenie suwerenności z punktu widzenia sądownictwa polskiego; 3. Anomia zmiany systemowej a procesy integracji europejskiej w Polsce; 4. General remarks on the koncept of "transfer of economic entity" within the meaning of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 in the lo\ight of selected case-law of European Cort of Justice; Cz. II. Polityki europejskie w systemie bezpieczeństwa transnarodowego; 1. W kwestii bezpieczeństwa gazowego w Europie; 2. Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym; 3. Uwagi o przyczynach interwencjonalizmu w obszarze rolnictwa; Cz. III. Działalność WTO na rzecz liberalizacji handlu światowego; 2. Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 7/2010)
I.Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej : Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego , Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa ; II Europejski wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego : Polityka europejska Niemiec w XX wieku , European security as a challenge for the European Union . Political Aspects of Reinforcing the European Security and Defence Policy as an Integral Part of the Common Foreign and Security Policy , Implikacje Traktatu Lizbońskiego dla ESDP / CSDP ; III. Europa środkowo - wschodnia w systemie unijnym : Pierwszy rok funkcjonowania wspólnej waluty europejskiej na Słowacji , Czynniki opóźniające wejście Polski do strefy euro , Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa w turystyce na obszarach przygranicznych , Problem przestępczości zorganizowanej w krajach Europy Środkowo - Wschodniej , Stan i sposoby niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce i UE ; IV. Recenzje : Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne w Polsce i Włoszech . Analiza prawnoporównawcza , Toruń 2009 , s. 269 , Unia Europejska . Szkice o integracji , Oficyna Wydawnicza " Humanitas " , Sosnowiec 2009 , s. 83
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341, (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 8/2011)
1. Kilka uwag o globalizacji, globalnym kryzysie holistycznym governance w Europie i świecie; 2. Partnerstwo Wschodnie: nowa inicjatywa wobec realiów dynamiki wymiaru wschodniego UE na początku drugiej dekady XXI wieku- wyzwania i perspektywy; 3. Polska i Niemcy przed i w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej; 4. Europejski kontekst bezpieczeństwa państw, procesów rozbrojenia oraz skuteczności Konwencji Ottawskiej; 5. Aspekty obronności w priorytecie "bezpieczna Europa" polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2011 r.); 6. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze w Unii Europejskiej; 7. Doświadczenia Polski w sprawowaniu prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w aspekcie współpracy policyjnej; 8. Próba bilansu dokonań polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w sektorze energetycznym; 9. Młodzież i świat. Młodzież oraz polityka młodzieżowa podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej; 10. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Próba bilansu- sprawozdanie z konferencji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 51)
ISBN: 83-87832-39-1
Wstęp; Współodpowiedzialność Unii Europejskiej za bez pieczeństwo międzynarodowe; ESDP - nadzieje i obawy euroatlantyckie; Relacje między ESDP, a NATO; ESDP na rozstajach - postęp prac, nowe idee w Konwencie, pozy cja Polski; Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na przyszły kształt Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez pieczeństwa UE; Stosunki euroatlantyckie w kontekście problemu polityki bezpieczeństwa i obrony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-460-5
1.Odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa za międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo; 2. Udział Rady Bezpieczeństwa w tworzeniu międzynarodowego sądownictwa karnego; 3. Rada Bezpieczeństwa a problem zbrodni agresji; 4. Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed trybunałami karnymi; 5. Odroczenie wszczęcia i zawieszenie postępowania przygotowawczego; 6. Zapewnienie skuteczności postanowieniom trybunałów karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-641-X
1."Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii Europejskiej: wyzwania dla PECSA, 2.Koncepcja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście "szerszej Europy i nowego sąsiedztwa", 3.Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: mit czy rzeczywistość?, 4.Rola sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach wschodniego wymiaru Unii Europejskiej: brak zaufania czy brak koncepcji?, 5.Ukraina i Unia Europejska - per aspera ad astra?, 6.Pomiędzy Europą Środkową a Wschodnią - uwagi na temat tożsamości Białorusinów, 8.Handel zagraniczny polskich województw z "Nowym wschodem", 9.Rola Polski jako promotora interesu Ukrainy w procesie integracji europejskiej, 10.Edukacja europejska na Ukrainie. Oczekiwania wobec Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60282-45-5
Część I Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju w rozważaniach filozoficznych i społecznych: 1. Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa i pokoju. Tradycja i współczesność, 2. Rozprawa o przemocy i pokoju, 3. Pokój społeczny jako podstawa twórczego ładu społecznego, 4. Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju w nauce o stosunkach międzynarodowych, 5. Prawo dziecka do życia w pokoju w nauczaniu Jana Pawła II, 6. Wychowania dla pokoju w polskim piśmiennictwie pedagogicznym i społecznym XVI i XVII wieku (wybrane przykłady), 7. Wychowanie dla pokoju w publicystyce Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Pokoju na łamach czasopisma "Ludzkość" 8. Pokój jako przedmiot badań społecznych i pedagogicznych związku nauczycielstwa polskiego, 9. Aleksander Patkowski - regionalizm i wychowanie społeczne, 10. Kultura bezpieczeństwa czy kultura obronności?, 11. Bezpieczeństwo ludności w systemie obrony cywilnej, 12. Kontrowersje wokół procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie jako element budowania bezpieczeństwa światowego w Xxi wieku, 12. Kontrowersje wokół procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie jako element budowania bezpieczeństwa światowego w XXI wieku, 13. Kooperacja na rzecz bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni zurbanizowanej, 14. Ptasia grypa jako pandemia zagrażająca światowemu ładowi w interpretacji mediów masowych. Część II Bezpieczeństwo i pokój jako problem edukacyjny: 15. Bezpieczeństwo i pokój w edukacji szkolnej, 16. Rola współczesnej szkoły w krzewieniu wartości służących wychowaniu w duchu pokoju, 17. Motywacja w szkole i edukacja na rzecz pokoju, 18. Nauczyciel a poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole, 19. Wychowanie do pokoju w kształceniu nauczycieli w II Rzeczypospolitej na przykładzie seminariów nauczycielskich, 20. Bezpieczeństwo narodowe i państwowe w programach wychowania obywatelskiego w szkołach średnich ogólnokształcących Drugiej Rzeczypospolitej, 21. Psychospołeczny kontekst partnerstwa i podmiotowości we wzajemnym współdziałaniu nauczycieli i studentów, 22. Wychowanie do pokoju w percepcji studentów Uniwersytetu Łódzkiego - przyszłych nauczycieli, 23. Zagrożenia naruszające poczucie bezpieczeństwa środowiska akademickiego wynikające w ewaluacji procesu kształcenia, 24. Pokojowe zasady rozwiązywania konfliktów miedzy młodzieżą a rodzicami, 25. Bezpieczna ocena szkolna w nauczaniu zintegrowanym, 26. Zachowania agresywne wśród przedszkolaków - przyczyny i przeciwdziałanie, 27. Treści społeczno - moralne w wybranych programach wychowania przedszkolnego, 28. Centrum Zajęć Przedszkolnych nr 1 w Łodzi we współpracy z Kinder und Jugendhaus Stammheim w Sttutgarcie na rzecz wychowania europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-095-0
Zawiera: R. I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego: Istota i zakres pojęciowy bezpieczeństwa; Ewolucja wiedzy o bezpieczeństwie; Charakter bezpieczeństwa we współczesnym świecie; Modele bezpieczeństwa międzynarodowego. R. II. Rozwój idei bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej: Bezpieczeństwo a historyczne granice Europy; Początki kształtowania idei bezpieczeństwa europejskiego; Bezpieczeństwo w jednoczącej się Europie; Jednolity Akt Europejski; Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht; Traktat Amsterdamski; Traktat z Nicei; Przystąpienie Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej; Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej; Traktat Lizboński; W kierunku nowych granic Unii Europejskiej. Ku nowym poszerzeniom? R. III. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego: Pojęcie i istota organizacji międzynarodowych; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Pakt Północnoatlantycki – NATO; Unia Europejska; Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie; Rada Europy. R. IV. Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego: Zagrożenie regionalne; Zagrożenie globalne. R. V. Polska a bezpieczeństwo europejskie: Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski; Polska a inne organizacje międzynarodowe; Polska a bezpieczeństwo regionalne; Polska a bezpieczeństwo globalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-222-0
1. Myśl strategiczna czasów przednowożytnych. 2. Idea i narów w służbie strategii, czyli strategii wiek dojrzały. 3. Druga wojna światowa - strategia na manowcach geopolityki. 4. Strategie komunizmu. 5. Strategie zachodu (powstrzymywanie). 6. Strategie nuklearne - odstraszanie i jego proliferacja. 7. Strategia państwowa. 8. Strategie sojusznicze. 9. Strategie reagowania kryzysowego. 10. Problemy strategii w epoce globalizacji. 11. Tradycja myśli strategicznej w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-244-2
1. Przegląd sytuacji strategicznej - aspekty globalne i regionalne, 2. Miedzynarodowe bezpieczenstwo w dziedzinie wojskowej. zagrożenia, szanse i dokonania, 3. Gospodarka światowa 2006 - kontynuacja pozytywnych tendencji, 4. Unia Europejska 27 państw wobec trudnych wyzwań, 5. NATO po Rydze i perspektywy kolejnych szczytów, 6. Stany Zjednoczone - supermocarstwo "po przejściach", 7. Obszar WNP: broń gazowa Rosji, 8. Niemiecki silnik odzyskuje moc, 9. Bliskowschodnie dylematy, czyli jako rozpętać kolejną wojnę w regionie, 10. Afryka: zmagania o przetrwanie, sukcesy, nadzieje, obawy i zagrożenia, 11. Braz-uela kontra jankesi, 11. Regiona Azjii i Pacyfiku w poszukiwaniu nowej równowagi strategicznej, 12. Polska polityka zagraniczna w 2006 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ISSN 1642-6150 ; Z. 15)
Instytut Gospodarstwa Społecznego: Pomoc społeczna wobec osób bezrobotnych w skali lokalnej na przykładzie gminy Regimin; Nowy model ojcostwa we współczesnej Europie; Dziecko jako szczególny przypadek inwestycji w kapitał ludzki w rodzinnym gospodarstwie domowym; Instytut Studiów Międzynarodowych: Kreatywne gospodarki i kreatywna klasa. Nowy globalny trend czy nowe spojrzenie?; Przemiany w organizacji działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych; Synchronizacja cykli koniunkturalnych na świecie jako efekt międzynarodowej integracji gospodarczej. Implikacje dla Polski; Wpływ liberalizacji na bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz wymianę handlową Polski w przekroju gałęziowym; Mediatyzacja życia publicznego- analiza przypadków netokracji (władzy sieci); Ewolucja konsumpcji muzyki- tendencja antopotropiczna; Katedra administracji publicznej: Deliberacja w procesie decyzyjnym wspólnot samorządowych; Katedra bezpieczeństwa międzynarodowego: Unia Europejska i Stany Zjednoczone w mechanizmie rozstrzygania sporów WTO; Problem wody w stosunkach międzynarodowych; Wspólne korzyści czy globalne wyzwania jako warunek współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony systemów informacyjnych; Narodowy system innowacji w Polsce a współpraca międzynarodowa w zakresie innowacyjności; Katedra filozofii: Prywatność- ewolucja poglądów; Katedra historii gospodarczej i społecznej: Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989; Katedra prawa europejskiego: Ochrona danych osobowych w III filarze Unii Europejskiej; Włączenie konwencji z Prum w ramy prawne Unii Europejskiej- konsekwencje dla polskiego ustawodawcy; Katedra samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej: Środki strukturalne UE na infrastrukturę społeczną w Polsce i ich aspekty regionalne- 2004-2006; Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce lat 1990-2005- miary nakładów; Uwarunkowania i zakres zarządzania finansami w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego w Polsce; Zastosowanie monitoringu, kontroli i ewaluacji w procesie zarządzania finansami w sektorze publicznym; Możliwości wykorzystania potencjału nieruchomości w pozyskiwaniu ekonomicznych i pozaekonomicznych korzyści we wspólnotach mieszkaniowych; Katedra skarbowości: Polityka podatkowa w Polsce w świetle teorii optymalnego opodatkowania i zmian podatkowych w krajach UE; Katedra socjologii: Integracyjna funkcja religii w społeczeństwach przełomu XX i XXI wieku z perspektywy socjologicznej; Reklama społeczna- instrument kształtowania postaw i zachowań prospołecznych; Rola instytucji religijnych w organizacji życia polskich emigrantów w Londynie po 2004 roku; Katedra socjologii ekonomicznej: Sektor publiczny- dylematy struktury i nowe konflikty; Uwarunkowania procesów rewitalizacji przestrzeni miejskiej; Katedra studiów politycznych: Wpływ organizacji biznesowych na kształtowanie polityki Unii Europejskiej- analiza przypadku: dyrektywa o usługach na jednolitym rynku; Rekonstrukcja Afganistanu po upadku Talików. Zarys problemu; Katedra teorii systemów ekonomicznych: Współczesne teorie ekonomiczne- wybrane aspekty keynesistowskiej myśli ekonomicznej drugiej połowy XX wieku; Wykład Ludwika Erharda do ekonomii politycznej; Kapitalizm amerykański; Katedra ubezpieczenia społecznego: Efektywność zabezpieczenia społecznego; Rynek rent dożywotnich; Alternatywne formy transferu ryzyka- wybrane techniki i możliwości ich zastosowania w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa; Przyczyny i rodzaje redystrybucji w systemach emerytalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-66-5
Część I: Uwarunkowania suwerenności państwa we współczesnym środowisku międzynarodowym. 1. Powstawanie globalnego społeczeństwa z perspektywy geopolitycznej. 2. Wizje narodu narodów na przełomie tysiącleci. 3. Rządzić w dobie mondializacji. 4. Państwo wobec wyzwań cywilizacji współczesnej. 5. Ograniczenia suwerenności państw w systemach bezpieczeństwa (XIX-XX wiek). 6. Bezpieczeństwo a problem suwerenności państw we współczesnym świecie. 7. Suwerenność państwa a prawo do interwencji humanitarnej. Przewartościowania w polityce światowej po 1991 roku. 8. Europejskie reżimy ochrony praw człowieka - perspektywy i zagrożenia. 9. Suwerenność a prawa człowieka w kontekście działalności międzynarodowych trybunałów karnych. 10. Sieci przeciwko hierarchiom - wyzwanie dla suwerenności państw. 11. Rola korporacji międzynarodowych we współczesnym świecie. 12. Ponadnarodowe korporacje medialne we współczesnym świecie. 13. United Nations initiatives in the Israeli - Palestinian conflict solution. Część II: Problematyka suwerenności państwa we współczesnej europejskiej myśli politycznej. 1. Problem suwerenności państwa w procesie integracji europejskiej. 2. Suwerenność państwa jako kategoria politologiczna. 3. Sovereignty, neutrality and the EC/EU membership. 4. Zasada nadrzędności prawa wspólnotowego a pojęcie suwerenności w świetle opinii, doktryny i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 5. Postpaństwowość Unii Europejskiej w kontekście rozważań Roberta Coopera. 6. Rozwój Europartii jako ponadnarodowych struktur życia politycznego - szanse, możliwości, problemy. 7. Problem suwerenności w oczach eurosceptyków na przykładzie wybranych państw europejskich. 8. Europejski spór o wartości chrześcijańskie - pokusa państwa laickiego? 9. Standaryzacja jako narzędzie integracji międzynarodowej i wewnętrznej. 10. Niemieckie koncepcje integracji europejskiej na przełomie XX i XXI wieku. 11. Czy utrata suwerenności? Vaclaw Kalus a integracja Republiki Czeskiej z Unią Europejską. 12. "Ius puniendi" a poszanowanie praw człowieka. Studium przypadku. 13. Rozwój suwerenności państwowej krajów Wspólnoty Niepodległych Państw po rozpadzie ZSRR - niektóre aspekty. 14. Koncepcje suwerenności państwa w rosyjskiej myśli antyokcydentalistycznej. Część III: Suwerenność państwa w polskim dyskursie politologicznym. 1. Okrągły Stół w Polsce: efekt procesów międzynarodowych czy suwerenne porozumienia elit. 2. Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską. 3. Instrumentalizacja pojęć suwerenność/niesuwerenność w polskim dyskursie politycznym. 4. Suwerenność narodu i państwa - obowiązujące regulacje konstytucyjne. 5. Procesy globalizacyjne a obronność III Rzeczypospolitej. 6. Między Maastricht a Amsterdamem. Problem suwerenności Polski w myśli politycznej konserwatystów. 7. Suwerenność państwa a integracja europejska w koncepcjach polskich partii narodowych w latach 1989-2003. 8. Suwerenność myśli politycznej ugrupowań o orientacji ludowej w Polsce w latach 1980-1993. 9. Polska racja stanu w sytuacji dramatyzmu niespełnionej nadziei i nowych okoliczności przełomu tysiącleci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87876-60-7
Cz.I Polityczne problemy życia międzynarodowego: 1. Podstawowe podmioty życia międzynarodowego, 2. Społeczność międzynarodowa i władza ogólnoświatowa, 3. Prawa człowieka podstawą porządku międzynarodowego, 4. Regionalizm w życiu międzynarodowym. Cz.II Społeczne problemy życia międzynarodowego: 1. Ubóstwo współczesnego świata, 2. Bezrobocie jako zjawisko międzynarodowe, 3. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Cz.III Gospodarczo-etyczne problemy życia międzynarodowego: 1. W poszukiwaniu właściwej koncepcji rozwoju gospodarczego, 2. Zagrożenia życia gospodarczego w wymiarze międzynarodowym, 3. Ekonomiczne i społeczne aspekty globlalizacji gospodarki, 4. Próba oceny procesów globalizacyjnych, 5. Problem zadłuzenia międzynarodowego i wezwanie do darowania długów, 6. Wymiar ekonomiczno-społeczny kwestii ekologicznej, 7. Nowe wyzwania dla międzynarodowego życia gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-33-9
1. "Program pokoju". Wkład myśli papieża Jana Pawła II w ideę budowy nowego ładu światowego. Uwarunkowania i zagrożenia procesu zmian w stosunkach międzynarodowych; 2. Zagrożenia międzynarodowe a przebudowa systemu działań zewnętrznych Unii Europejskiej; 3. Spory o przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; 4. Zagrożenie wykupu nieruchomości przez cudzoziemców a akcesja Polski do UE; 5. "Washington Consensus"- zagrożenie dla suwerenności państwa?; 6. Humanitarna interwencja a suwerenność państwa- potrzeba zmiany dotychczasowego paradygmatu niektórych pojęć w prawie międzynarodowym?; 7. Operacje pokojowe III generacji na przykładzie interwencji humanitarnych w Kosowie i w Bośni i Hercegowinie; 8. Wspólna Przestrzeń gospodarcza jako kolejna inicjatywa neoimperialnej polityki Federacji Rosyjskiej; 9. Iran zagrożeniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata; 10. Atomowy wymiar Pax Iranica i jego implikacje dla bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej; 11. Pokój w Palestynie- a posse ad esse; 12. Misja ISAF w Afganistanie. Rola NATO w kształtowaniu pokojowego ładu międzynarodowego; 13. Problem bezpieczeństwa naftowego na świecie. Wyzwania, współzależności i zagrożenia pod koniec pierwszej dekady XXI w.; 14. Wpływ Turcji na bezpieczeństwo energetyczne UE; 15. Problem uchodźctwa jako zagrożenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 16. "Państwa upadłe" jako czynnik destabilizujący bezpieczeństwo międzynarodowe; 17. Cyberterroryzm- nowe oblicze terroryzmu; 18. Zderzenie cywilizacji- mit czy rzeczywistość?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Terroryzm - Antyterroryzm - Konflikty / przewodniczący Czesław Mojsiewicz)
ISBN: 83-7441-293-3
Walka z terroryzmem; Zło terroryzmu; Bezpieczeństwo a terroryzm - aspekty teoretyczne; Nowy terroryzm - paradygmat wojny; Terroryzm - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nowi aktorzy w środowisku międzynarodowym; Terroryzm jako metoda globalnej komunikacji; Terroryzm w Europie Zachodniej; Natura współczesnego terroryzmu; Osobowość fundamentalistyczna i fanatyczna opoka działań terrorystycznych (osobowość terrorysty); Niepokój w powietrzu - nowe oblicze terroryzmu; W obronie życia, zwierząt i środowiska. Terroryzm jednej sprawy na przełomie XX i XXI wieku; Terroryzm jako metoda walki politycznej. Casus IRA; Bractwo Muzułmańskie - kuźnia kadr współczesnego terroryzmu islamskiego; Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty militarne; Transnarodowe zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego?; System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Stan obecny a potrzeba rozwoju; Wybrane aspekty zarządzania kryzysem terrorystycznym; Rola i zadania Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie dzialalności Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie; Kształcenie obronne studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w systemie bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-515-3
1. Stan wiedzy o terroryzmie 2. Konflikt cywilizacyjny jako źródło terroryzmu 3. Metody zwalczania terroryzmu 4. Znaczenie państw średniej wielkości w zapewnieniu bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej 5. Rola polskiej polityki bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu terroryzmowi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Żurawia Papers / Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Zeszyt 5)
ISBN: 83-7383-133-9
1.Geneza i ewolucja stosunków transatlantyckich 1945-1989, 2.Zmiany w stosunkach transatlantyckich w dziedzinie bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny, 3.Współpraca stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, 4."Wojna z terroryzmem" i jej wpływy na stosunki transatlantyckie w dziedzinie bezpieczeństwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89833-06-8
1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki, 2. Prawo międzynarodowe jako normatywna podstawa stosunków międzynarodowych, 3. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne, 4. Globalizacja i jej skutki, 5. Nowy ład światowy, 6. Podmiotowość i panstwo w stosunkach międzynarodowych, 7. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu narodów zjednoczonych, 8. Współczesna dyplomacja, 9. Bezpieczeństwo miedzynarodowe i konflikty, 10. Miedzyanrodowa ochrona praw człowieka, 11. Integracja europejska - Unia Europejska, 12. Rola Stanów Zjednoczonych w międzynarodowym ukłądzie sił, 13. Rosja we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 14. Niemcy we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 15. Bałkany - region konfliktów i kontrastów, 16. Oblicze współczesnej Azjii i Pacyfiku, 17. Problemy polityczne i społeczno-ekonomiczne Afryki i Bliskiego wschodu, 18. Zmiany społeczno-polityczne w Ameryce Łacińskiej, 19. Polityka zagraniczna Polski, 20. Polska we współczesnym świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again