Form of Work
Książki
(35)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(17)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(34)
Author
Zięba Ryszard
(3)
Kalisz Anna
(2)
Kupich Andrzej
(2)
Marcinkowski Czesław
(2)
Wojtasik Waldemar
(2)
Świeca Jerzy
(2)
Astramowicz-Leyk Teresa
(1)
Balcerak Alicja
(1)
Baran Beata
(1)
Baylis John
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chunyan Zhang
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czapliński Władysław
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Dudek Marek
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Filary Mateusz
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Haliżak Edward
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jarząbek Wanda
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Jóźwiak Andrzej
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kil Jan
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kochnowski Roman
(1)
Kocot Maria
(1)
Kondak Anna
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Kraś Jacek
(1)
Kroik Janusz
(1)
Krzan Bartłomiej
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Lakhno Valeriy
(1)
Lityński Adam
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Mickiewicz Piotr
(1)
Milewska Urszula
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nacos Brigitte Lebens
(1)
Nagora Inna
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Ostaszewski Piotr
(1)
Ostraszewska Zuzanna
(1)
Owens Particia
(1)
Pakulska Jolanta
(1)
Petrov Alexander
(1)
Pietraś Marek
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Pochylska Anna
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Riedel Rafał
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rotfeld Adam Daniel
(1)
Rozmus Stefan
(1)
Rudnicki Zbigniew
(1)
Rutkowska-Podołowska Małgorzata
(1)
Sierańska Jolanta
(1)
Skorobohaty Grzegorz
(1)
Smith Steve
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Sokołowski Tadeusz
(1)
Sulich Adam
(1)
Symonides Janusz
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Szeptycki Andrzej
(1)
Szymborski Wojciech
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Topa Ilona
(1)
Tylec Agnieszka
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Ulatowski Rafał
(1)
Urbański Filip
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(32)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(37)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(37)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(27)
Organizacje międzynarodowe
(15)
ONZ
(11)
Polityka międzynarodowa
(11)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(9)
Prawa człowieka
(8)
Terroryzm
(8)
Globalizacja
(6)
Integracja europejska
(6)
Unia Europejska
(6)
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Polityka zagraniczna
(5)
Polska
(5)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(4)
NATO
(4)
Zbrojenia
(4)
Dyplomacja
(3)
Gospodarka
(3)
Stany Zjednoczone
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Broń
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Europa
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Konflikt
(2)
Kultura
(2)
Liga Narodów
(2)
Operacje pokojowe
(2)
Policja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rada Europy
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rosja
(2)
Rozbrojenie
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Straż graniczna
(2)
Służba celna
(2)
Wojsko
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Alokacja
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Blogi
(1)
Broń jądrowa
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Demokracja
(1)
Dowód sądowy
(1)
Ekologia
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Energetyka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Euroregiony
(1)
Francja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Granice
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Indie
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informacje niejawne
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kolonializm
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kraje NATO
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Logistyka
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Mentoring
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Monopole
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nafta
(1)
Negocjacje
(1)
Niemcy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Organizacje terrorystyczne
(1)
Osobowość
(1)
Subject: time
1945-
(6)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Afryka
(2)
Ameryka Łacińska
(2)
Azja
(2)
Bałkańskie, kraje
(1)
Brazylia
(1)
Chiny
(1)
Europa
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
42 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920352-6-7
Wstęp. Wprowadzenie - bezpieczeństwo bez granic. Część 1. Sesja Plenarna - Zadania Policji, Administracji Rządowej i Samorządowej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych; Unia Europejska wobec terroryzmu. Zadania dla polskiej Policji; Syntetyczne podsumowanie priorytetowych obszarów monitorowanych przez Unię Europejską w okresie przedakcesyjnym oraz wynikająca z tego aktualna współpraca z instytucjami UE; Współpraca międzynarodowa Komendy Stołecznej Policji jako element tworzenia sieci bezpieczeństwa bez granic; Zadania Państwowej Straży Pożarnej w związku z przystąpieniem do UE. Możliwości pozyskania środków strukturalnych; System finansowania Policji a efektywność jej funkcjonowania - stan obecny i prognoza; Nadbużański Oddział Straży Granicznej - współdziałanie z organami ochrony granicy państwowej po przystąpieniu Polski do UE; Współpraca służb celnych państw UE w zwalczaniu przestępczości transgranicznej; Zadania samorządu w zapobieganiu przestępczości - wybrane zagadnienia (koordynacja działań prewencyjnych); Wychowanie do odpowiedzialnej wolności jako fundament budowania porządku społecznego. Część 2. Panel 1 - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - możliwości pozyskiwania przez jednostki Policji a także w procesie zarządzania granicą wschodnią. Szkoleniowe programy pomocowe w sektorze Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne; Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem finansowania działań; Fundusze strukturalne - rola służb kontroli skarbowej w systemie funduszy strukturalnych; Społeczeństwo informacyjne - perspektywy rozwoju nowych technologii a bezpieczeństwo publiczne. Możliwości pozyskiwania środków na wdrożenie teleinformatyczne; Współpraca przygraniczna w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA; Doświadczenia Policji pomorskiej w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych ERDF; Inicjatywa EQUAL - przeciwko wykluczeniu społecznemu; Programy edukacyjne i młodzieżowe UE - możliwości korzystania dla różnych podmiotów; KWP Ostrawa i KWP Lublin. Retrospekcja oraz plany dalszej współpracy policyjnej; Doświadczenia Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych w 2004 roku; Strategia rozwoju dróg krajowych w województwie lubelskim; Umiejscowienie policji w kontekście strategicznych dla województwa lubelskiego dokumentów - wybrane przykłady; Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek Policji w województwie śląskim. Część 3. Panel 2 - Współpraca Policji z innymi organami realizującymi zadania związane z kontrolą i przestrzeganiem porządku prawnego w budowaniu bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; Współpraca z policją jako czynnik wspomagający realizację celów statutowych przez urzędy skarbowe; System ewidencji pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego; Zadania UKS i ich realizacja we współpracy z Policją i innymi organami. Przestępczość gospodarcza, nieujawnione źródła przychodów, przemyt wyrobów akcyzowych; Współpraca SOK z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową w zakresie zapewnienia porządku prawnego na obszarach kolejowych; Zagadnienia demoralizacji i przestępczości nieletnich a współczesne trendy w budowaniu lokalnego systemu profilaktyki; OLAF w ochronie budżetu Unii Europejskiej - implikacje dla polskiej Policji; Współpraca policji z innymi organami na rzecz budowania bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE na przykładzie KWP z/s w Radomiu; Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach krajowych. Uwarunkowania i działania; Rola i funkcje Straży Miejskiej w zapewnianiu bezpiecznego miasta Lublina; Lotnictwo w służbie Policji. Część 4. Panel 3 - Realizacja zadań III Filaru - gwarantem bezpieczeństwa i porządku prawnego w Unii Europejskiej. Zadania organizacji pozarządowych w świetle "Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi"; Współpraca KWP w Lublinie z Milicją ukraińską; Możliwości współdziałania Policji na granicy; Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych jako jeden z elementów mających wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego; Policyjna współpraca międzynarodowa KWP w Białymstoku na przykładzie operacji FALCON; Podstawy o międzynarodowym współdziałaniu Republiki Białorusi w walce z Transgraniczną przestępczością; Relacja Unii Europejskiej na zamach w Madrycie; Główne prawno-karne instrumenty zwalczania terroryzmu w UE i ich implementacja w prawie polskim; Funkcjonowanie systemu wymiany informacji z bazą Eurodac; Prezentacja PCR (Policji Republiki Czeskiej) oraz UE-Policji w sercu Europy; Wybrane aspekty współpracy transgranicznej KWP w Gorzowie Wlkp. z jednostkami policji niemieckiej; Współpraca przygraniczna organów spraw wewnętrznych Obwodu Brzeskiego Republiki Białoruś oraz Polski w walce z przestępczością; Możliwości współdziałania policji na granicy; "Concept on combating human trafficking"; Współpraca międzynarodowa CBŚ i jej rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; Geneza i zasady powoływania Wspólnych Zespołów Śledczych. Komunikaty. Komunikat "Bezpieczna gmina"; Komunikat z realizacji projektu edukacyjnego pt. "Polska Policja w Unii Europejskiej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-210-9
1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. 2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych. 3. Problematyka międzynarodowej integracji gospodarczej i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 4. Bezpieczeństwo energetyczne. 5. Bezpieczeństwo koalicyjne - od Ligi Narodów do ONZ i OBWE. 6. Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią. 8. Kontrola zbrojeni i rozbrojenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-92-4
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, 1. Koncepcja bezpieczeństwa USA, 2. Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 3. Koncepcja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, 4. Koncepcja bezpieczeństwa Francji, 5. Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, 6. Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 7. Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, 8. Koncepcja bezpieczeństwa Indii, 9. Koncepcja bezpieczeństwa Brazylii, 10. Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, 11. Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, 12. Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 13. Bezpieczeństwo obszaru WNP, 14. Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 15. Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku, 16. Bezpieczeństwo Azji Południowej, 17. Bezpieczeństwo Afryki, 18. Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 19. Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, 20. Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 5/2008)
Cz. I. Instytucje ustrojowe UE i państw członkowskich; 1. Rozstrzygnięcie w sprawie udziału Polski w "strefie euro"- referendum jako metoda podejmowania decyzji w Unii Europejskiej; 2. Ograniczenie suwerenności z punktu widzenia sądownictwa polskiego; 3. Anomia zmiany systemowej a procesy integracji europejskiej w Polsce; 4. General remarks on the koncept of "transfer of economic entity" within the meaning of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 in the lo\ight of selected case-law of European Cort of Justice; Cz. II. Polityki europejskie w systemie bezpieczeństwa transnarodowego; 1. W kwestii bezpieczeństwa gazowego w Europie; 2. Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym; 3. Uwagi o przyczynach interwencjonalizmu w obszarze rolnictwa; Cz. III. Działalność WTO na rzecz liberalizacji handlu światowego; 2. Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 7/2010)
I.Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej : Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego , Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa ; II Europejski wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego : Polityka europejska Niemiec w XX wieku , European security as a challenge for the European Union . Political Aspects of Reinforcing the European Security and Defence Policy as an Integral Part of the Common Foreign and Security Policy , Implikacje Traktatu Lizbońskiego dla ESDP / CSDP ; III. Europa środkowo - wschodnia w systemie unijnym : Pierwszy rok funkcjonowania wspólnej waluty europejskiej na Słowacji , Czynniki opóźniające wejście Polski do strefy euro , Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa w turystyce na obszarach przygranicznych , Problem przestępczości zorganizowanej w krajach Europy Środkowo - Wschodniej , Stan i sposoby niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce i UE ; IV. Recenzje : Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne w Polsce i Włoszech . Analiza prawnoporównawcza , Toruń 2009 , s. 269 , Unia Europejska . Szkice o integracji , Oficyna Wydawnicza " Humanitas " , Sosnowiec 2009 , s. 83
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341, (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-606-5
Część I: Europejskie determinanty procesów integracji przepływu informacji. 1. Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy międzynarodowej współpracy przedsiębiorców. 2. Spółka europejska jako forma działalności gospodarczej Unii. 3. Modelowe reguły informowania i konsultacji pracowników spółki europejskiej ważnym narzędziem zarządzania w UE. 4. Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej. 5. Foresight i benchmarking jako narzędzia wywiadowcze wykorzystywane w kreowaniu polityki rozwoju regionów europejskich. 6. Wykorzystanie technologii informacji i komunikacji w samorządach. 7. Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. Część II: Bezpieczeństwo jako fundamentalny komponent współczesnego biznesu. 8. Społeczno-polityczne uwarunkowania współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa. Przykład Polski. 9. Bezpieczeństwo informacji w handlu elektronicznym. 10 System wczesnego ostrzegania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych. 11. Rezerwy jako narzędzie obrony przedsiębiorstwa przed zagrożeniem. 12. Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie napadu rabunkowego na bank. Część III: Rola informacji w wybranych dziedzinach praktyki gospodarczej. 13. Szczegółowe wymagania informacyjne w procesie strategic turnaround management. 14. Udział stanowisk pracy w procesach wiedzy - analiza, opis, źródła informacji. 15. Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem. 16. Informacja księgowa i rynkowa w ocenie efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa. 17. Problemy zarządzania informacją w sferze rynkowo zorientowanych działań logistycznych. 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 19. Rola informacji w budowie bazy planistyczno-normatywnej controllingu strategicznego. 20. Rozciąganie łańcuchów wartości Biur Informacji Gospodarczej (BIG). 21. Gromadzenie informacji o kliencie warunkiem osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa usługowego. 22. System rezerwacyjny "Bookings" jako narzędzie zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie). 23. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność. 24. Informacji w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. 25. Księgi wieczyste w systemie informacji o nieruchomościach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-075-8
R.I Ewolucja pojmowania bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych : 1.Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, 2.Typologie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, 3.Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa, 4.Czynniki ewolucji bezpieczeństwa państw i system ów międzynarodowych, 5.Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, 6.Postulaty badawcze. R.II Nowe wyzwania dla polityki bezpieczeństwa państw i instytucji europejskich : 1.Transformacja ładu politycznego w Europie i destabilizacja systemów politycznych byłych państw socjalistycznych, 2.Dysporoporacje ekonomiczne między państwami w warunkach przyspieszonej internacjonalizacji, 3.Migracje międzynarodowe, 4.Kon kluzje. R.III Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego
: 1.Nacjonalizm i konflikty etniczne, 2.Zagrozenia mi litarne, 3.Transnarodowa przestępczość zorganizowana, 4.Zagrozenia ekologiczne, 5.Konkluzje. R.IV Mechanizm Euroatlantycki : 1.Naow koncepcja bez pieczeństwa NATO, 2.Ewolucja struktury euroatlantyckie go mechanizmu bezpieczeństwa, 3.Funkcjonowanie euroatlantyckeigo mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzje. R.V Mechanizm zachodnoieuropejski : 1.Ewolucja koncepc ji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, 2. Ewolucja struktury zachodnioeuropejskiego mechanizmu b ezpieczeństwa, 3.Funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzje R.VI Mechanizm Wspólnoty Niepodległych Państw : 1.Konc epcja bezpieczeństwa WNP, 2.Struktura mechanizmu bezpieczeństwa WNP, 3.Funkcjonwanie mechanizmu bezpieczeńst wa WNP, 4.Konkluzje. R.VII Mechanizmy współpracy subregionalnej : 1.Koncep cja współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa.
2.Ugrupowania subregionalne, 3.Funkcjonowanie współ pracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa, 4.Kon kluzja. R.VIII Mechanizm paneuropejski : 1.Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa KBWE/OBWE, 2.Struktura procesu paneurop ejskiego (w ujęcie retrospektywnym), 3.Funkcjonowanie paneuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzj e. R.IX Tendencje ogólne i dynamika instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego po zimnej wojnie : 1.Nowa koncepcja bezpieczeństwa europejskiego, 2.Budowanie sy stemu komplementarnych instytucji bezpieczeństwa, 3.U macnianie bezpieczeństwa w regionie europejskim, 4.No wa instytucjonalizcja bezpieczeństwa europejskiego ja ko proces o zminnej intensywności i dynamice System bezpieczeństwa europejskiego po 11 września 2001 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-460-5
1.Odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa za międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo; 2. Udział Rady Bezpieczeństwa w tworzeniu międzynarodowego sądownictwa karnego; 3. Rada Bezpieczeństwa a problem zbrodni agresji; 4. Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed trybunałami karnymi; 5. Odroczenie wszczęcia i zawieszenie postępowania przygotowawczego; 6. Zapewnienie skuteczności postanowieniom trybunałów karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 9788-83-7441-341-1
1. Podstawy bezpieczeństwa, 2. Współczesne środowisko bezpieczeństwa, 3. Strategia i polityka bezpieczeństwa mocarstw globalnych, 4. Strategia i polityka bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych, 5. Międzynarodowe kampanie i operacje bezpieczeństwa, 6. Ewolucja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w końcu XX wieku, 7. Strategia i polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkowstwa w NATO, 8. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-57-6
1. Pojęcia praw człowieka, 2. System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 3. Prawa człowieka w organizacjach wyspecjalizowanych systemu narodów zjednoczonych i z nim związanych, 4. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji państw amerykańskich, 5. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji jedności afrykańskiej/Unii Afrykańskiej, 6. Ochrona praw człowieka w ramach Rady Europy, 7. Prawa człowieka w procesie KBWE/OBWE, 8. Prawa człowieka w Unii Europejskiej, 9. Ochrona praw człowieka w innych organizacjach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2579-5
I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych. II. Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Państwo. 2. Organizacje międzynarodowe. 3. Unia Europejska 4. Podmioty transnarodowe. III. Instrumenty i mechanizmy międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Służba dyplomatyczna i konsularna. 2. Reżimy międzynarodowe. 3. Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych. 4. Procesy integracyjne w Europie. 5. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych. 6. Koncepcja procesów globalnego zarządzania. 7. Pozimnowojenny ład międzynarodowy. IV. Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe. 2. Spory i konflikty międzynarodowe. 3. Kontrola i redukcja zbrojeń. 4. Prawa człowieka. 5. Kultura. 6. Problemy ekologiczne. 7. Międzynarodowe problemy gospodarcze. 8. Międzynarodowe problemy społeczne. 9. Terroryzm. 10. Procesy globalizacje. V. Polityka zagraniczna Polski: 1. Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski. 2. Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki polityczne / Wojciech Szymborski. - Wyd.2 uzupeł. i popr. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wers, 2008. - 317 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-921685-8-5
1. Struktura współczesnego świata. Cz.I Przedmiot i zakres stosunków międzynarodowych: 2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, pojęcie, istota, 3. Wizje rzeczywistości międzynarodowej. Cz.II Uczestnicy stosunków międzynarodowych: 4. Pojęcie i podział uczestników stosunków międzynarodowych, 5. Państwo, 6. Organizacje międzynarodowe, 7. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, 8. Korporacje transnarodowe. Cz.III System międzynarodowy: 9. Ład międzynarodowy, 10. Pomiędzy wielobiegunowością a hegemonią, 11. Polityka Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie, 12. Współczesne mocarstwa w polityce światowej, 13. Prognozy na nowe stulecie, 14. Polityka zagraniczna, 15. Konflikty międzynarodowe, 16. Bezpieczeństwo międzynarodowe, 17. Integracja europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-05-13551-1
1. Międzynarodowe stosunki polityczne - ważniejsze zagadnienia teoretyczne; 2. Historia stosunków międzynarodowych i modele ładu międzynarodowego do zakończenia zimnej wojny; 3, Dekolonizacja i zmierzch imperium europejskiego; Mocarstwowość we współczesnym świecie i kształtowanie się postzimnowojennego ładu międzynarodowego; 5. Bezpieczeństwo międzynarodowe oraz problem zbrojeń i rozbrojenia; 6. Przemoc w stosunkach międzynarodowych - teoria i praktyka; 7. Środki pokojowego rozstrzygania sporów i konfliktów na forum międzynarodowym; 8. Terroryzm międzynarodowy: ideologia, formy działania i metody jego zwalczania; 9. Prawa człowieka i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych; 10. Organizacje międzynarodowe w teorii i praktyce; 11. rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i polityka gospodarcza państw: od merkantylizmu do gospodarki globalnej; 12. Globalizacja - jej przejawy, charakterystyka i konsekwencje dla rozwoju stosunków międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89067-51-7
Cz.I Wprowadzenie do systemów ochrony praw człowieka: 1. Prawa człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, 2. Prawa człowieka w systemie Rady Europy, 3. Prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE, 4. Prawa człowieka w Unii Europejskiej. Cz.II Dokumenty międzynarodowe: 1. System ONZ, 2. System Rady Europy, 3. System KBWE/OBWE, 4. Unia Europejska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-43-0
I. Znaczenie transportu ropy naftowej i gazu drogą morską dla międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. II. Akty przemocy i główne rejony zagrożeń na morskich szlakach przewozowych ropy naftowej i gazu. III. Środki i metody stosowane w aktach przemocy wymierzonych w morski system transportu ropy i gazu. IV. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec aktów przemocy na morzu. V. Ochrona morskiego transportu ropy i gazu przed atakami przemocy. VI. Polska wobec zagrożeń atakami przemocy morskiego transportu ropy i gazu na Bałtyku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-372-2
1. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym: Kształtowanie się zakazu użycia siły w prawie międzynarodowym. Delegalizacja siły użycia; Pojęcie agresji w prawie międzynarodowym; Prawo do samoobrony w świetle Karty Narodów Zjednoczonych; Ocena innych przypadków użycia siły z punktu widzenia prawa międzynarodowego; Użycie siły w pracach nad reformą ONZ; 2. Zasady odpowiedzialności międzynarodowej za nielegalne użycie siły w stosunkach międzynarodowych: Przesłanki odpowiedzialności państwa w prawie międzynarodowym; Konsekwencje naruszenia prawa międzynarodowego; Rola organizacji regionalnych w związku z koniecznością zapewniania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; Problematyka indywidualnych środków odwetowych we współczesnym prawie międzynarodowym; Delegowanie przez Radę Bezpieczeństwa kompetencji na rzecz organów pomocniczych; Zakres podmiotowy uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa międzynarodowego; 3. Formy odpowiedzialności międzynarodowej państw. Odpowiedzialność za nielegalne wszczęcie wojny: Reperacje jako forma zadośćuczynienia z tytułu naruszenia prawa międzynarodowego; Formy odpowiedzialności za naruszenie prawa wojennego; Odpowiedzialność związana z wojnami agresywnymi; Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm bezwzględnie obowiązujących; Odpowiedzialność państwa członkowskiego za akty organizacji międzynarodowej; 4. Odpowiedzialność jednostek z tytułu zbrodni przeciwko pokojowi i z tytułu zbrodni wojennych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87832-67-4
Zagadnienia wprowadzające; R.1 Działania podejmowane przez Zgromadzenie Ogólne; R.2 Działania podejmowane przez Radę Bezpieczeństwa; R.3 Działania podejmowane w ramach Rady Gospodarczej i Społecznej; R.4 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wobec terroryzmu międzynarodowego; R.5 Rola Sekretarza Generalnego; Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-095-0
Zawiera: R. I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego: Istota i zakres pojęciowy bezpieczeństwa; Ewolucja wiedzy o bezpieczeństwie; Charakter bezpieczeństwa we współczesnym świecie; Modele bezpieczeństwa międzynarodowego. R. II. Rozwój idei bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej: Bezpieczeństwo a historyczne granice Europy; Początki kształtowania idei bezpieczeństwa europejskiego; Bezpieczeństwo w jednoczącej się Europie; Jednolity Akt Europejski; Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht; Traktat Amsterdamski; Traktat z Nicei; Przystąpienie Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej; Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej; Traktat Lizboński; W kierunku nowych granic Unii Europejskiej. Ku nowym poszerzeniom? R. III. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego: Pojęcie i istota organizacji międzynarodowych; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Pakt Północnoatlantycki – NATO; Unia Europejska; Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie; Rada Europy. R. IV. Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego: Zagrożenie regionalne; Zagrożenie globalne. R. V. Polska a bezpieczeństwo europejskie: Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski; Polska a inne organizacje międzynarodowe; Polska a bezpieczeństwo regionalne; Polska a bezpieczeństwo globalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again