Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Zięba Ryszard
(2)
Barcik Jacek
(1)
Biegański Zdzisław
(1)
Demkowicz Andrzej
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Jarząbek Wanda
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy
(1)
Szuniewicz Marta
(1)
Szymańska Jolanta
(1)
Szymborski Wojciech
(1)
Turczyński Paweł
(1)
Zajączkowski Jakub
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(10)
Polityka międzynarodowa
(4)
Unia Europejska
(4)
Instytucje europejskie
(2)
Integracja europejska
(2)
NATO
(2)
Obrona terytorium kraju
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Polska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europol
(1)
Globalizacja
(1)
Konflikt
(1)
Monopole
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
System obronny państwa
(1)
Terroryzm
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Zimna wojna
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1945-
(9)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-48-9
Zawiera: 1. Pojecie bezpieczeństwa i jego aspekty teoretyczne; 2. Powstanie i ewolucja systemu bezpieczeństwa państw zachodnich; 3. Blok państw komunistycznych. Inicjatywy rozbrojeniowe okresu "zimnej wojny"; 4. Przezwyciężanie "zimnej wojny" i nowa sytuacja Europy Zachodniej; 5. Od KBWE do OBWE; 6. Europa zachodnia - symptomy zmian w systemie bezpieczeństwa; 7. Nowy wymiar europejskiego bezpieczeństwa: amerykańsko-europejskie rozbieżności; 8. Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI w: nowe otwarcie, nowe wyzwania; 9. Bezpieczeństwo europejskie pierwszej dekady XXI w.; 10. Europa Środkowo-Wschodnia - poszukiwanie nowej tożsamości w bezpieczeństwie kontynentalnym; 11. Systemy bezpieczeństwa w regionie poradzieckim; 12. Rozbrojenie po 1990 r.; 13. Bezpieczeństwo energetyczne; 14. Prywatyzacja przemocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89795-35-5
1. Zagrożenia a potrzeba bezpieczeństwa w dobie globalizacji - wyzwania dla współczesnej Europy, 2. Bezpieczeństwo europejskie w okresie "zimnej wojny" 1945-1991, 3. Instytucjonalizacja procesu bezpieczeństwa europejskiego, 4. Terroryzm - globalne zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw, 5. Strategie bezpieczeństwa, 6. Koncepcje systemu wspólnego bezpieczeństwa w Europie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-65-7
1. Zagadnienia ogólne. 2. Geneza i rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. 3. EPBiO w debacie konstytucyjnej i w regulachach traktatu konstytucyjnego UE/traktatu reformującego UE. 4. Aksjologia i prakseologia w EPBiO. 5. Struktura instytucjonalna WPZiB/EPBiO. 6. Realizacja EPBiO. 7. Prawne aspekty realizacji EPBiO w państwach członkowskich UE. 8. Stosunki UE - NATO w kontekście EPBiO. 9. Polskie stanowisko wobec EPBiO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-075-8
R.I Ewolucja pojmowania bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych : 1.Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, 2.Typologie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, 3.Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa, 4.Czynniki ewolucji bezpieczeństwa państw i system ów międzynarodowych, 5.Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, 6.Postulaty badawcze. R.II Nowe wyzwania dla polityki bezpieczeństwa państw i instytucji europejskich : 1.Transformacja ładu politycznego w Europie i destabilizacja systemów politycznych byłych państw socjalistycznych, 2.Dysporoporacje ekonomiczne między państwami w warunkach przyspieszonej internacjonalizacji, 3.Migracje międzynarodowe, 4.Kon kluzje. R.III Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego
: 1.Nacjonalizm i konflikty etniczne, 2.Zagrozenia mi litarne, 3.Transnarodowa przestępczość zorganizowana, 4.Zagrozenia ekologiczne, 5.Konkluzje. R.IV Mechanizm Euroatlantycki : 1.Naow koncepcja bez pieczeństwa NATO, 2.Ewolucja struktury euroatlantyckie go mechanizmu bezpieczeństwa, 3.Funkcjonowanie euroatlantyckeigo mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzje. R.V Mechanizm zachodnoieuropejski : 1.Ewolucja koncepc ji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, 2. Ewolucja struktury zachodnioeuropejskiego mechanizmu b ezpieczeństwa, 3.Funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzje R.VI Mechanizm Wspólnoty Niepodległych Państw : 1.Konc epcja bezpieczeństwa WNP, 2.Struktura mechanizmu bezpieczeństwa WNP, 3.Funkcjonwanie mechanizmu bezpieczeńst wa WNP, 4.Konkluzje. R.VII Mechanizmy współpracy subregionalnej : 1.Koncep cja współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa.
2.Ugrupowania subregionalne, 3.Funkcjonowanie współ pracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa, 4.Kon kluzja. R.VIII Mechanizm paneuropejski : 1.Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa KBWE/OBWE, 2.Struktura procesu paneurop ejskiego (w ujęcie retrospektywnym), 3.Funkcjonowanie paneuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzj e. R.IX Tendencje ogólne i dynamika instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego po zimnej wojnie : 1.Nowa koncepcja bezpieczeństwa europejskiego, 2.Budowanie sy stemu komplementarnych instytucji bezpieczeństwa, 3.U macnianie bezpieczeństwa w regionie europejskim, 4.No wa instytucjonalizcja bezpieczeństwa europejskiego ja ko proces o zminnej intensywności i dynamice System bezpieczeństwa europejskiego po 11 września 2001 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-828-7
1. Europa na rozdrożu, 2. Bezpieczeństwo europejskie w procesie integracji europejskiej, 3. Reinteracja europejskiej polityki obronnej, 4. Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, 5. Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Budowa autonomicznych struktur bezpieczeństwa, 6. Europejska autonomia wojskowa?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki polityczne / Wojciech Szymborski. - Wyd.2 uzupeł. i popr. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wers, 2008. - 317 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-921685-8-5
1. Struktura współczesnego świata. Cz.I Przedmiot i zakres stosunków międzynarodowych: 2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, pojęcie, istota, 3. Wizje rzeczywistości międzynarodowej. Cz.II Uczestnicy stosunków międzynarodowych: 4. Pojęcie i podział uczestników stosunków międzynarodowych, 5. Państwo, 6. Organizacje międzynarodowe, 7. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, 8. Korporacje transnarodowe. Cz.III System międzynarodowy: 9. Ład międzynarodowy, 10. Pomiędzy wielobiegunowością a hegemonią, 11. Polityka Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie, 12. Współczesne mocarstwa w polityce światowej, 13. Prognozy na nowe stulecie, 14. Polityka zagraniczna, 15. Konflikty międzynarodowe, 16. Bezpieczeństwo międzynarodowe, 17. Integracja europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-8461-0
1. Przesłanka ochrony bezpieczeństwa państwa; 2. Limitacja jako podstawowa instytucja ograniczenia praw człowieka; 3. Derogacja jako wyjątkowa instytucja ograniczania praw człowieka; 4. Wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-20-2
1. Narodziny i krystalizowanie sie koncepcji konfrontacji, 2. O kształt konferencji, 3. Prace nad modelem konferencji (1970-1972), 4. Wielostronne Rozmowy przygotowawcze, 5. Prace Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (lipiec 1973-1975)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-426-0
1. Uwarunkowania funkcjonowania wyspecjalizowanych agencji w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej: Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej; 2. Istota wyspecjalizowanych agencji: Przyczyny powoływania agencji Unii Europejskiej; Status ustrojowy oraz model agencji regulacyjnych; Typologie unijnych agencji; Agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości jako podgrupa w tematycznej klasyfikacji wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej; 3. Agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości wspierające współpracę policyjną i narkotykową: Europejski Urząd Policji; Europejskie Kolegium Policyjne; Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; 4. Agencje do spraw wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych: Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej; 5. Agencje do spraw ochrony granic zewnętrznych i kwestii imigracyjno-azylowych: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej; Nowe agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; 6. Integracyjny wymiar agencji obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości: Współpraca międzyinstytucjonalna i międzyagencyjna w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Funkcje wyspecjalizowanych agencji w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-61-9
1.Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 2. Podstawy instytucjonalno-prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 3. Funkcjonowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 4. Znaczenie i perspektywy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-97-5
Cz. I. W kręgu sporów o kształt integracji europejskiej: Mocarstwowe atrybuty Unii Europejskiej. Aspekty polityczne. ; Granice integracji. Kierunki poszerzania Unii Europejskiej. ; Atomizacja versus Integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy. ; Ku przyszłości. ale którą drogą? ; Ewolucja roli władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej ; Unia Europejska - Stany Zjednoczone - NATO: Transatlantycki węzeł gordyjski ; Nowa koncepcja wspólnej polityki zagraniczne i bezpieczeństwa wobec państw obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw ; Droga Bułgarii do Unii Europejskiej ; Unia Europejska wobec Białorusi ; Etnocentryzm polski i rumuński w Europie ojczyzn Cz. II. W poszukiwaniu koncepcji tożsamości europejskiej: Problemy Tożsamości europejskiej ; Europa - niedokończona przygoda. Kilka uwag o tożsamości i sztuce na marginesie propozycji Zygmunta Baumana ; Idea Narodu Europejskiego w warunkach kształtowania się ładu ponowoczesnego ; Narodowość versus europejskość - źródła potencjalnych konfliktów we współczesnej Europie ; Europejska Akademia Filmowa (1988-2006) - promocja kina europejskiego ; Edukacja europejska społeczeństwa polskiego - kompromis między dążeniem do globalizacji a renesans regionalizmu Cz. III. Prawa człowieka i problematyka prawna w Unii Europejskiej : Obywatelstwo europejskie - miraże, rzeczywistość, polskie złudzenia ; Prawne aspekty obywatelstwa Unii Europejskiej ; Prawa człowieka w procesie integracji europejskiej ; Nieustający dylemat. Dyskusje wokół stosowania kary śmierci w perspektywie integracji europejskiej ; Integracja policyjna jako trwały element państw Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 83-7059-700-9
1.Mechanizm instytucjonalny Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), 2.Polityka wobec Europy środkowej i Wschodniej, 3.Polityka wobec Bałkanów Zachodnich, 4.Polityka w regionie śródziemnomorskim, 5.Partnerstwo Transatlantyckie, 6.Polityka wobec innych regionów świata, 7.Perspektywy WPZiB
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again