Form of Work
Książki
(16)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(13)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(11)
Author
Nowak Edward
(2)
Zimniewicz Kazimierz
(2)
Bendell Tony
(1)
Bogan Christopher E
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Boulter Louise
(1)
Bramham John
(1)
Cisak Ewa
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Dobrzański Jarosław
(1)
English M. J
(1)
Fraś Piotr
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Kanclerz Anna
(1)
Kaźmierski Jan
(1)
Kochański Tomasz
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Kowalewski Marcin
(1)
Krupski Rafał
(1)
Lendzion Jarosław P
(1)
Muller Ronald
(1)
Nieplowicz Maria
(1)
Nowak Jacek F
(1)
Rupper Peter
(1)
Soróbka Tomasz
(1)
Stankiewicz-Mróz Anna
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Benchmarking
(16)
Przedsiębiorstwo
(8)
Outsourcing
(6)
Zarządzanie
(6)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Organizacja
(3)
Zarządzanie projektami
(3)
Konkurencja
(2)
Szczupłe zarządzanie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Administracja publiczna
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Faktoring
(1)
Forfaiting
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Leasing
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje
(1)
Polska
(1)
Produkcja
(1)
Przdsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rachunkowość
(1)
Reengineering*
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sponsoring
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(OnePress Exclusive)
ISBN: 83-246-0070-1
1. Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk- sukces dzięki innowacyjnej adaptacji; 2. Szybki uczenie się dzięki innowacyjnym adaptacjom; 3. Benchmarkig a pomiar efektywności; 4. Sekrety skutecznego benchmarkingu; 5. Projekt skutecznego wdrażania; 6. Stosowanie benchmarkingu w Twojej firmie; 7. Benchmarkig i wyższa kadra kierownicza; 8. Benchmarkig i planowanie strategiczne; 9. Benchmarkig i re engineering procesów biznesowych; 10. Benchmarkig i konkurowanie czasem; 11. Benchmarkig i zarządzanie zmianą; 12. Benchmarkig międzynarodowy; 13. Benchmarkig w sektorze publicznym; 14. Zarządzanie wiedzą na temat najlepszych praktyk; 15. Benchmarkig i organizacja XXI w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7230-021-6
Benchmarking i praktyka zarządzania; Kompleksowe zarządzanie jakością, Krytyczne czynniki sukcesu i procesy biznesu; Początki i rozwój benchmarkingu; Proces benchmarkingu; Bazy danych; Benchmarking wewnętrzny; Benchmarking zewnętrzny; Benchmarking w sektorze publicznym; Benchmarking w sektorze badawczo-rozwojowym, projektowym i usługowo-twórczym; Nagrody międzynarodowe; Aspekty prawne; Benchmarking przykłady i doświadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-33-7
1. Benchmarking - wprowadzenie, 2. Rodzaje i etapy benchmarkingu, 3. Mapa organizacji, 4. Kultura, wartości i ludzie, 5. Organizacja procesowa, 6. Zwiększanie wartości dodanej organizacji, 7. Mierniki w benchmarkingu, 8. Wybór partnerów benchmarkingu, 9. Strategiczna rola działu zasobów ludzkich, 10. Program pilotażowy benchamarkingu 11. Tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, 12. Korzystanie z usług konsultantów, 14. Reengineering procesów, 15. Benchamrking w przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-61-6
Wprowadzenie; Bezpośrednie konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw; Pozyskiwanie finansowania we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa; Polityka proeksportowa Unii Europejskiej; Strategia rozwoju rynku; Skutecznie konkurować; W poszukiwaniu źródeł oszczędności; Analiza kondycji spółki; Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku UE poprzez strategię wzrostu zewnętrznego?; Ocena ryzyka strategicznego; Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; Zarządzanie ryzykiem a wpływ na reputację firmy; Ocena ryzyka regulacyjnego Współpraca czy rywalizacja?; Podglądać liderów - benchmarking; Zarządzanie marką a pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw; Ile warta jest wolność wybory - opcje rzeczowe; Uwolnić kapitał - jak usprawnić procesy zarządzania kapitałem obrotowym; Zarządzanie należnościami; Restrukturyzacja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-735-X
1.Treść i uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 2.Funcje zarządzania marketingiem, 3.Klasyczne metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 4.Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstem w przestrzeni marketingowej, 5.Wybrne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej. Metody współpracy z klientami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 25)
ISBN: 978-83-7417-191-5
1. Rozwój lokalny w warunkach globalizacji. 2. Reformy modernizujące lokalną administrację publiczną a rozwój lokalny. 3. Analiza systemowa działania lokalnej administracji publicznej w Polsce pod kątem. jej wpływu na rozwój lokalny. 4. Polskie doświadczenia w modernizowaniu lokalnej administracji publicznej. 5. Analiza relacji między modernizacją lokalnej administracji publicznej a rozwojem lokalnym w polskich miastach. 6. Przyspieszenie rozwoju lokalnego przez zastosowanie benchmarkingu do modernizacji administracji lokalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom. Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek gospodarczych i instytucji. Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Ra-chunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawo-zdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okre-sowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w ramach controllingu. Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach. Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach. Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Kreatywność)
ISBN: 83-7277-001-8
Reengineering - wprowadzenie; Reorganizacja procesów działania: istota, treść, przykłady; Optymalizacja procesów produkcyjnych i administracyjnych; Metody wspierania optymalizacji procesów; Struktury organiza- cyjne zorientowane na proces; Procesy produkcyjne i kierownictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7525-797-7
Analizując doświadczenia najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, można dostrzec kształtowanie się w ich ramach specyficznych struktur społeczno- -gospodarczych określanych jako klastry czy grona, które w decydującym stopniu mogą się przyczyniać do podnoszenia regionalnej konkurencyjności i w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu. Klastry są fenomenem globalnym, tzn. występują nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych. Funkcjonowanie struktur klastrowych zostało zaobserwowane w wielu krajach świata. Klastry powstają właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. Ich obecność nie ogranicza się tylko do sektorów przemysłu przetwórczego. Występują równie dobrze w usługach, w sektorach wysokich technologii, jak i sektorach tradycyjnych. Charakteryzują się także różnym poziomem innowacyjności i zaawansowania technologicznego, a tym samym różnymi perspektywami oraz strategiami rozwoju.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-7484-001-3
Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami; Koszty w strategiach przedsiębiorstwa; Strategiczne czynniki kosztotwórcze; Rachunek kosztów docelowych; Analiza kosztów łańcucha wartości; Rachunek kosztów cyklu życia; Zarządzanie kosztami w łańcuchu dostaw; Zarządzanie kosztami projektów; Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Benchmarking w zarządzaniu kosztami; Określanie długookresowych prawidłowości w kształtowaniu się kosztów; Strategiczna analiza kosztów w zintegrowanym systemie zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-75-7
1. Metodologiczne zagadnienia konkurencyjności, 2. Rola polityki państwa w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, 3. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 4. Kapitał ludzki czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 5. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle doświadczeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-53-1
I. Teorie organizacji i zarządzania: 1. Geneza nauki o organizacji i zarządzaniu, 2. Klasyczne teorie zarządzania, 3. Klasyczne teorie zarządzania, 4. Nurt behawioralny, 5. Nurt neoklasyczny, 6. Szkoła systemowa, 7. Teoria chaosu. II. Podstawy zarządzania organizacjami: 1. Tworzenie organizacji, 2. Zarządzanie kompetencjami, 3. Zarządzanie pertycypacyjne, 4. Zarządzanie projektami, 5. Zarządzanie jakością. III. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem; 1. Reenginiering, 2. Benchmarking, 3. Outsourcing, 4. Zarządzanie wiedzą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1190-2
Cz.I Od reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Reengineering; Benchmarking; Outsourcing; Lean management; Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości; Time based management; Organizacja oparta na wiedzy; Wirtualna organizacja; Metodyka myślenia sieciowego. Cz.II Myślenie sieciowe w praktyce: Przykład zastosowania myślenia sieciowego- przedsiębiorstwo handlu samochodami; Czynnik ekologiczny w zarządzaniu; Konflikt krótko- i długookresowy planów i korzyści w polityce ekologicznej władz lokalnych; Prawo jako bariera zarządzania parkiem krajobrazowym; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1439-1
Cz.I Od reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Reengineering; Benchmarking; Outsourcing; Lean management; Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości; Time based management; Organizacja oparta na wiedzy; Wirtualna organizacja; Metodyka myślenia sieciowego. Cz.II Myślenie sieciowe w praktyce: Przykład zastosowania myślenia sieciowego- przedsiębiorstwo handlu samochodami; Czynnik ekologiczny w zarządzaniu; Konflikt krótko- i długookresowy planów i korzyści w polityce ekologicznej władz lokalnych; Prawo jako bariera zarządzania parkiem krajobrazowym; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63804-78-7
Część I Publiczne zarządzanie kryzysowe a zarządzanie ryzykiem. Podstawy prawne publicznego zarządzania kryzysowego oraz wzorce dobrych praktyk; Proces i zakres publicznego zarządzania kryzysowego; Wybrane standardy i metody zarządzania ryzykiem; Podstawy teorii organizacji i zarządzania wykorzystywane w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Część II Zaawansowane metody oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Podmioty odpowiedzialne za ocenę ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Przygotowanie do oceny ryzyka w systemach infrastruktury kryzysowej państwa; Ocena ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa; Wykorzystywanie oceny ryzyka. Część II Zarządzanie wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Podstawy teoretyczne zarządzania wiedzą; Model zarządzania wiedzą rekomendowany do publicznego zarządzania kryzysowego; Rozwijanie zarządzania wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-39-4
1. Jadwiga Bakonyi: Wykorzystanie technologii informacyjnych w podnoszeniu jakości kształcenia w szkołach wyższych; 3. Edyta Ciszowska: Cena jako element marketingu mix na rynku telefonii komórkowej; 4. Marek Jabłoński, Adam Jabłoński: Finansowe i marketingowe nośniki wartości przedsiębiorstwa; 5. Elżbieta Targosz, Łukasz Karliński: Benchmarking jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania w organizacji; 6. Paweł Nowak: Wpływ nadzwyczajnych gwarancji na funkcjonowanie firmy; 7. Piotr Piorunkiewicz: Wybrane zagadnienia integracji łańcuchów dostaw; 10. Marek Jabłoński, Adam Jabłoński: Karta wyników oparta na założeniach Zrównoważonego Rozwoju w budowie wartości firmy; 17. Stanisław Borkowski, Magdalena Mazur: Identyfikacja obszarów huty szkła wymagających doskonalenia; 18. Katarzyna Znańska-Kozłowska: Komunikacja pracowników w okresie zmian organizacyjnych; 20. Anna Sośnicka: Zarządzanie talentami- wyzwanie współczesnych organizacji; 21. Leopold Jeziorski, Jacek Selejdak, Marta Jagusiak: Działania korygujące jako instrument doskonalenia produkcji szyb samochodowych; 23. Lech Regulski: Zarządzanie projektami- wyzwanie nowych czasów; 26. Małgorzata Koszembar-Wiklik: Pracownik w Viralu- komunikacja wewnętrzna w organizacji; 28. Magdalena Półtorak: Job-Sharing- abstrakcja czy alternatywa? Próba oceny elastycznej formy pracy jako narzędzia polityki WLB; 29. Stanisław Borkowski: Doskonalenie metody Servqual; 30. Marta Jagusiak, Krzysztof Knop, Piotr Czaja: Doskonalenie jakości kamizelki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again