Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(9)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(3)
Author
Gonera Paweł
(2)
Thomson Laura
(2)
Welling Luke
(2)
Bargieł Daniel
(1)
Dobrzański Jarosław
(1)
Dolmetsch Ralph
(1)
Duda Przemysław
(1)
Gallagher Simon
(1)
Gerner Jason
(1)
Kaczmarek Daniel
(1)
Koszykowski Marek
(1)
Lane David
(1)
Marek Sebastian
(1)
Meryk Radosław
(1)
Moch Wojciech
(1)
Naramore Elizabeth
(1)
Orłowski Arkadiusz
(1)
Owens Morgan L
(1)
Staranowicz Agnieszka
(1)
Wandschneider Marc
(1)
Warden Matt
(1)
Whitehorn Mark
(1)
Williams Hugh E
(1)
Zawadzka Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Baza danych relacyjna
(12)
MySQL
(7)
PHP
(5)
Programy komputerowe
(5)
Języki programowania
(4)
Strony WWW
(4)
Handel elektroniczny
(3)
Access
(2)
Apache (informat.)
(1)
Baza danych
(1)
Blogi
(1)
Excel
(1)
Firmowa witryna internetowa
(1)
Informatyka
(1)
Komputery
(1)
Linux
(1)
Logistyka
(1)
PowerPoint
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
SQL Server
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy operacyjne
(1)
Visual Basic
(1)
Word
(1)
XHTML
(1)
XML
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
e-Procurement : oszczędzanie w zaopatrzeniu / Ralph Dolmetsch. - Warszawa : CeDeWu, 2001. - 248 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87885-17-7
1.Wprowadzenie, 2.Podstawy handlu elektronicznego, 3.Aplikacje sieciowe, 4.Zaopatrzenie. 5.sytemy Desktop Purchasing, 6.Podsumowanie i perspektywy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-246-0489-8
1.Co nowego w PHP 5. 2. Programowanie obiektowe w PHP 5. 3. Niejasne elementy języka PHP. 4.Z aawansowany MySQL. 5. Konfiguracja PHP. 6. Sztuczki z serwerem Apache. 7. Bezpieczeństwo witryn. 8. PEAR i PECL. 9. Wydajność kodu. 10. Rozszerzenia PHP. 11. AJAX. 12. Mechanizmy buforowania. 13. Systemy zarządzania treścią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Microsoft Access 2000: wersja polska. - Warszawa : RM Sp. z o.o., 1999. - 287 s. : rys. ; 24 cm.
(Krok Po Kroku)
ISBN: 83-7243-000-4
Cz. I Wprowadzenie oraz przeglądanie danych w programie Microsoft Access 2000: Korzystanie z formularzy, Wykorzystanie tabeli i podformularzy, Stosowanie filtrów i raportów; Cz. II Tworzenie i rozbudowa baz danych: Zarządzanie zmianami bazy danych, Utrzymywanie integralności i spójności bazy danych, Praca z danymi zewnętrznymi; Cz. III Uzyskiwanie istotnych informacji za zgromadzonych danych: Wykorzystanie kwerend, analizowanie danych, scalanie danych w jednym formularzu, Powtórzenie i ćwiczenia; Cz.IV: udoskonalanie raportów i formularzy: Tworzenie efektownych formularzy, Prezentowanie efektownych raportów, Grupowanie danych w raporcie; Cz. V: Udostępnianie bazy danych w Internecie: Tworzenie połączń, Powtórzenie i ćwiczenia, Dopasowywanie ćwiczeń, Projektowanie bazy danych, Wykorzystanie wyrażeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Microsoft SQL Server 7 / Simon Gallagher. - Gliwice : Helion, 2000. - 797 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-7197-210-5
Cz. I SQL Server w środowisku rozproszonym: 1. Ewolucja środowiska klient- sewer, 2. Microsoft SQL Server a Windows NT Enterprise, Cz. II Instalacja i aktualizacja: 3. Instalacja SQL Servera, 4. Instalacja klienta, 5. Aktualizacja z poprzednich wersji, 6. Zachowanie wstecznej kompatybilności. Cz. III Architektura bazy danych SQL Server: 7. Fizyczna architektura bazy danych, 8. Logiczna architektura bazy danych. Cz.IV Zadania administratora i narzędzia administracyjne w SQL Serverze: 9. SQL Server Enterprise Manager, 10. Bezpieczeństwo i administrowanie użytkownikami, 11. SQL Server Agent, 12. Kopie zapasowe i odzyskiwanie baz danych w SQL Serverze, 13. Opieka nad bazą danych, 14. Funkcje administracyjne w przypadku wielu serwerów, 15. Zarządzanie serwerami sprzężonymi i zdalnymi, 16. Użycie BCP do importu i eksportu danych, 17. SQL Sercer Service Manager, 18. Narzędzia wiersza poleceń SQL Servera, 19.Administrowanie bardzo dużymi bazami danych SQL Servera, 20. Replikacja. Cz. V Transact-SQL: 21. Użycie Transact-SQL w SQL Serverze 7.0, 22. Zarządzanie transakcjami i transakcje rozproszone. Cz. VI Wydajność i dostrajanie bazy; 23. Projektowanie bazy danych a wydajność, 24. Analiza zapytań, 25.Optymalizacji, 26.Zaawansowane przetwarzanie zapytań, 27.SQL Sever Profiler, 28.Monitorowanie wydajności SQL Servera, 29. Konfigurowanie, strojenie i optymalizowanie ustawień SQL Servera, 30.Blokowanie i wydajność. Cz.VII Integracja z BackOffice : 31. SQL Mail, 32. Internet Information Server i Index Server, 33. Microsoft Transaction Server, 34.Użycie OLAP Server, 35.Data Transformation Services, 36. Udostępnianie danych SQL Servera w Internecie i Intranecie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-688-8
1.Informacje ogólne, 2. Struktura języka, 3. Obsługa zestawów znaków, 4. Typy kolumn, 5. Funkcje i operatory, 6. Składnia instrukcji SQL, 7. Rozszerzenia przestrzenne w My SQL, 8. Procedury i funkcje składowe, 9. Obsługa błędów w MySQL,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7361-698-6
Cz. I Podstawy: 1. Instalacja My SQL, 2. Szybkie wprowadzenie, Cz. II Projektowanie i tworzenie baz danych w MySQL: 3. Błyskawiczny kurs tworzenia baz danych, 4. Tworzenie baz danych, tabel i indeksów, Cz. III Używanie My SQL: 5. Wstawianie, usuwanie i aktualizacja danych, 6. Zapytania w MySQL, 7. Zapytania zaawansowane, 8. Używanie wbudowanych funkcji My SQL w połączeniu z instrukcją SELECT, Cz. IV Typy tabel i transakcje w MySQL : 9. Typy tabel MySQL, 10. Transakcje w tabelach InnoDB, Cz. V Administracja systemem MySQL: 11. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników, 12. Konfiguracja MySQL, 13. Administrowanie bazą danych, 14. Kopie zapasowe i odzyskiwanie baz danych, 15. Zabezpieczanie systemu MySQL, 16. Replikacje bazy danych, Cz. VI Optymalizacja MySQL: 17. Optymalizacja konfiguracji serwera MySQL, 18. Opytmalizacja bazy danych, 19. Optymalizacja zapytań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 83-246-0320-9
Część I: Podstawy PHP. 1. Wprowadzenie w tematykę PHP. 2. Język PHP. 3. Organizacja kodu i jego wielokrotne wykorzystanie. 4. Programowanie obiektowe. 5. Tablice. 6. Ciągi znaków i znaki alfabetów narodowych. 7. Interakcje z serwisem: formularze. Część II: Podstawowe wiadomości o bazach danych. 8. Wprowadzenie do baz danych. 9. Projektowanie i tworzenie baz danych. 10. Wykorzystanie baz danych: przechowywanie i pobieranie interakcji. 11. Wykorzystanie baz danych: zaawansowany dostęp do danych.. 12. PHP a dostęp do danych. Część III: Planowanie aplikacji internetowych. 13. Aplikacje internetowe i Internet. 14. Implementacja interfejsu użytkownika. 15. Zarządzanie użytkownikami. 16. Zabezpieczenia aplikacji internetowych: planowanie i bezpieczeństwo kodu. 17. Zabezpieczenia aplikacji internetowych: bezpieczeństwo sprzętu i oprogramowania. Część IV: Implementacja aplikacji internetowych. 18. Obsługa błędów i debugowanie. 19. Pliki cookie i sesje. 20. Uwierzytelnianie. 21. Zaawansowane techniki wysyłania treści do przeglądarki oraz buforowania wysyłanej treści. 22. Kontrola poprawności danych za pomocą wyrażeń regularnych. 23. XML i XHTML. 24. Pliki i katalogi. 25. Wysyłanie plików do serwera. 26. Operowanie datami i czasem. 27. Usługi XML Web Services i SOAP. 28. Korzystanie z PEAR. 29. Tworzenie i wdrażanie aplikacji. Część V: Przykładowe projekty i dalsze pomysły. 30. Strategie tworzenia udanych aplikacji internetowych. 31. System zarządzania terminami. 32. Blog. 33. Sklep internetowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-359-5
1.Koncepcja sklepu internetowego, 2.Co należy wiedzieć, 3.Projekt aplikacji, 4.Bezpieczeństwo, 5.Obsługa formularzy, 6.Słowniki i ich zastosowanie, 7.Kategorie i produkty, 8.Koszyk, 9.Rejestracja i zarządzanie klientami, 10.Obsługa zamówień, 11.Wyszukiwanie informacji, 12.Instalacja sklepu internetowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-784-1
CZ.I Stosowanie PHP : 1. Podstawowy kurs PHP, 2. Przechowywanie i wyszukiwanie danych, 3. Stosowanie tablic, 4. Manipulowanie ciągami i wyrażenia regularne, 5. Ponowne wykorzystanie kodu i tworzenie funkcji, 6. Obiektowy PHP, 7. Obsługa wyjątków. Cz.II Stosowanie MySQL : 8. Projektowanie internetowej bazy danych, 9. Tworzenie internetowej bazy danych, 10. Praca z bazą danych MySQL, 11. Łączenie się z bazą danych MySQL za pomocą PHP, 12. Administrowanie MySQL dla zaawansowanych, 13. Zaawansowane programowanie w MySQL. Cz.III E-commerce i bezpieczeństwo : 14. Komercyjne witryny internetowe, 15. Bezpieczeństwo komercyjnych stron www, 16.Uwierzytelnianie przy użyciu PHP i MySQL, 17. Zabezpieczenie transakcji przy użyciu PHP i MySQL. Cz.IV Zaawansowane techniki PHP : 18. Interakcja z systemem plików i serwerem, 19. Stosowanie funkcji sieci i protokołu, 20. Zarządzanie datą i czasem, 21. Generowanie obrazków, 22. Stosowanie kontroli sesji w PHP, 23. Inne przydatne własności. Cz.V Tworzenie praktycznych projektów PHP i MySQL : 24. Stosowanie PHP i MySQL w dużych projektach, 25. Usuwanie błędów, 26. Tworzenie uwierzytelniania użytkowników i personalizacji, 27. Tworzenie koszyka na zakupy, 28. Tworzenie systemu zarządzania wartością, 29. Tworzenie serwisu poczty elektronicznej opartego na www, 30. Tworzenie menedżera list pocztowych, 31. Tworzenie forum www, 32. Tworzenie dokumentów spersonalizowanych w formacie PDF, 33. Korzystanie z usług sieciowych za pomocą XML i SOAP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe / Hugh E. Williams, David Lane. - Wyd.2. - Gliwice : Helion, 2005. - 786, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7361-671-3
1. Aplikacje bazodanowe a Internet, 2. Język skryptowy PHP, 3. Tablice, Łańcuchy i zaawansowane operacje na danych, 4.Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo w PHP 5, 5. SQL i MySQL, 6. Kierowanie zapytań do baz danych, 7. PEAR, 8. Umieszczanie danych w internetowych bazach danych, 9. Weryfikacja danych za pomocą PHP i języka JavaScript, 10. Sesje, 11. Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo, 12. Błędy, debugowanie i wdrażanie, 13. Raporty, 14. Zaawansowane programowanie obiektowe w PHP 5, 15. Zaawansowane SQL, 16. Sieciowa winiarnia "Hug i Dave". Analiza przypadku, 17. Zarządzanie kontami klientów, 18. Koszty na zakupy, 19. Zamawianie i wysyłka w sieciowej winiarni, 20. Wyszukiwanie i autoryzacja w sieciowej winiarni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Relacyjne bazy danych / Mark Whitehorn. - Gliwice : Helion, 2003. - 238 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7361-095-2
Cz. I Prosta baza danych: 3. Tabele; 4. Formularze; 5. Zapytania; 6. Raporty. Cz. II Jednoużytkownikowa baza danych , zbudowana z wielu tabel: 9. Problemy z pojedynczymi tabelami; 10. Zastosowanie kilku tabel; 11. Współdziałanie wielu tabel; 12. Prawidłowy projekt tabel; 13.Związki w świecie rzeczywistym, 14. Modelowanie związków, 15. Ponowna analiza czterech elementów baz danych, 16. Integralność danych, 17. Budowanie aplikacji wykorzystującej bazę danych. Cz. III Bazy danych w środowisku wieloużytkownikowym: 19. Architektura baz danych, 20. Bardziej skomplikowane projekty baz danych, 21. Wyzwalacze, zapisane procedury oraz perspektywy, 22. Transakcje, dzienniki, kopie zapasowe, blokowanie i współbieżność. Cz. IV Tematy związane z bazami danych.: 23. Relacyjne i nierelacyjny bazy danych, 24. Reguły Codda, 25. Normalizacja, 26. Katalog systemowy, 27. Operacje na danych, 28. SQL, 29. Dziedziny, 30. Indeksy - przyspieszanie działania bazy danych, 31. Znaczenie wartości NULL, 32. Klucze główne.
świecie rzeczywistym; 12.Modelowanie związków; 13. Po nowna analiza czterech elementów baz danych; 14. Inet gralność danych; 15. Budowanie aplikacji wykorzystują cej bazę danych. Cz.III Bazy danych w środowisku wielo użytkownikowym:16.Architektura baz danych; 17.Bardziej
skomplikowane projekty baz danych; 18.Wyzwalacze,zapi sane procedury oraz perspektywy; 19.Transakcje,dzienni ki, kopie zapasowe, blokowanie i współbieżność. Cz.IV Tematy związane z bazami danych:20.Relacyjne i nierela cyjne bazy danych; 21.Reguły Codda; 22.Normalizacja; 23.Katalog systemowy; 24.Operacje na danych; 25.SQL; 26.Dziedziny; 27.Indeksy-przyspieszenie działania bazy
danych; 28.Znaczenie wartości NULL; 29.Klucze główne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-851-5
I. Edytor Tekstu Microsoft Word: 1. Uwagi wstępne, 2. Wprowadzenie i poprawianie tekstu, 3. Formatowanie tekstu, 4. Wypunktowanie i numerowanie, konspekty numerowane, 5. Definiowanie i wykorzystywanie miejsc tabulacji, znaki wiodące, 6. Tabele - tworzenie i formatowanie, 7. Podział dokumentu na sekcje, 8. Korespondencja seryjna, 9. Wstawianie obiektów, 10. Tworzenie i wykorzystywanie szablonów, 11. Tworzenie i wykorzystywanie styli, 12. Elementy konfiguracji Worda. II. Akrusz kalkulacyjny Microsoft Excel: 1. Uwagi wstępne, 2. Uruchomienie Excela, 3. Budowa zeszytu, 4. Budowa arkusza, 5. Wprowadzanie danych do komórek arkusza i ich poprawianie, 6. Formuły, 7. Adresowanie komórek, 8. Zaznaczenie bloków komórek, wierszy, kolumn i całego arkusza, 9. Formatowanie elementów arkusza, 10. Funkcje arkuszowe, 11. Drukowanie, 12. Operacje na bazach danych, 13. Wykresy, 14. Menedżer scenariuszy, 15. Visual Basic dla Excela: 1. Makropolecenia - ogólne informacje, 2. Rejestrowanie makr, 3. Uruchamianie makr, 4. Typy danych i ich deklaracje, 5. Instrukcje warunkowe, 6. Instrukcje pętli, 7. Często używane funkcje wbudowane, 8. Obiekty excela i odwołania do komórek, 9. Przykłady funkcji, 10. Przykłady procedur. III. Bazy danych w programie Microsoft Access: 1. Projektowanie tabel, 2. Formularze, 3. Kwerendy (zapytania), 4. Raporty, 5. Ćwiczenie - baza kredyty, 6. Kwerendy, 7. Przenoszenie rezultatów kwerend do Excela, 8. Raporty, 9. Aplikacja baza kredytów. V PowerPoint - tworzenie prezentacji: 1. Wstępne informacje i podstawowe pojęcia, 2. Widok prezentacji, 3. worzenie slajdów w pustej prezentacji, 4. Wzorzec slajdów, 5. Efekty specjalne w prezentacji, 6. Przygotowanie i wypróbowanie czasu wyświetlenia slajdów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again