Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(11)
Author
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(3)
Worobiej Ewa
(3)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(2)
Baliński Kazimierz
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Dębniewska Maria
(1)
Janc Agnieszka
(1)
Jankowska Kira
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kopiński Adam
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Miętki Zygmunt
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Wielgórska-Leszczyńska Joanna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Banki
(14)
Kredyt
(2)
Sprawozdawczość finansowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Analiza finansowa
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bank centralny
(1)
Bilans księgowy
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kadry
(1)
Klienci banków
(1)
Koszty
(1)
Marketing
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Pośrednictwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Analiza finansowa banku / Adam Kopiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 176 s. : tab., wzory ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1756-0
1. Rola i znaczenie analizy finansowej banku, 2. Metody analizy finansowej banku, 3. Wstępna analiza sprawozdań finansowych banku, 4. Analiza wskaźnikowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-330-8
1. audyt wewnętrzny w banku: Struktura systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych; Definicje oraz standardy i regulacje audytu wewnętrznego w banku; Funkcja audytu wewnętrznego w polskich regulacjach; Audyt wewnętrzny w standardach międzynarodowych; Zasady efektywnego funkcjonowania audytu wewnętrznego w banku; Ryzyko w banku a audyt wewnętrzny; Rodzaje audytów; Identyfikacja ryzyka i mechanizmów kontrolnych; Dokumentowanie ustaleń - dokumentacja robocza; Raportowanie i monitoring; Audyt kredytów dla klientów korporacyjnych - wstęp; Audyt kredytów dla klientów korporacyjnych - przykłady testów i wnioskowania; Etyka w pracy audytora. 2. Audyt zewnętrzny w banku: Wymogi dotyczące sprawozdawczości banków komercyjnych; Regulacje prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych banków; Krajowe i międzynarodowe normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta; Czynności wykonywane przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego; Badanie właściwe - badanie zgodności i wiarygodności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-270-3
R.1 System bankowy w Polsce; R.2 Polityka pieniężna banku centralnego; R.3 Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym; R.4 Działalność kredytowa banku komercyjnego; R.5 Działalność depozytowa i rozliczeniowa banku; R.6 Zarządzanie aktywami i pasywami bilansu banku komercyjnego; R.7 Marketing bankowy; R.8 Konsolidacja w sektorze bankowym; R.9 Fundusze inwestycyjne; Zadania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 585)
ISBN: 978-83-7378-659-2
1. Rozwój funkcji informacyjnej rachunkowości; 2. Specyfika sprawozdawczości finansowej banku; 3. Pomiar wartości składników sprawozdania finansowego; 4. Zasady wyceny danych sprawozdawczych z ryzyko działalności jednostki; 5. Rzetelność systemu rachunkowości, w tym sprawozdawczości; 6. Kierunki standaryzacji sprawozdawczości finansowej w bankach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse banków / Mirosława Capiga. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2011. - 316 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-1312-4
1. Specyfika systemu bankowego w Polsce: System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego; 2. Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowym; Nadzór bankowy w zintegrowanym nadzorze nad rynkiem finansowym; Sieć bezpieczeństwa finansowego; Banki e dwuszczeblowym systemie bankowym; 2. Zarządzanie finansami banku: Identyfikacja zarządzania finansami banku; Metody i instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami banku; Zasoby finansowe banku; Zagospodarowanie zasobów finansowych banku; Ryzyko w działalności banku; Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego; 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej banku: Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji finansowej; Analiza finansowa banku; Kondycja finansowa banków w ocenie centralnych instytucji bankowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-810-1
1. Działalność instytucji finansowych, 2. Rachunkowość i sprawozdawczosć instytucji finansowych, 2. Analiza finansowa, 4. Specyfika analizy finansowej instytucji finansowych, 5. Inne narzędzia oceny instytucji finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-243-8
Cz. I Bank i podstawy rachunkowości bankowej: 1.Istota działalności banku i cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej, 2.Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3.Inwentaryzacja, 4.Operacje bankowe i urządzenia księgowe, 5.Dokumentacja księgowa banku, 6.Ujmowanie w księgach i wycena aktywów i pasywów. Cz. II Obszary ewidencyjne rachunkowości bankowej: 7.Ewidencja księgowa aktywów trwałych, 8.Ewidencja obrotu gotówkowego, 9.Ewidencja księgowa na rachunkach bankowych, 10.Kredyty i ich ewidencja księgowa, 11.Ewidencja księgowa papierów wartościowych, 12.Bezgotówkowe rozrachunki i rozliczenia bankowe, 13.Fundusze własne banków i ich ewidencja, 14.Koszty i przychody banku, 15.Działalności dewizowa banku. Cz. III Sprawozdawczość finansowa banku: 16.Sprawozdania finansowe banku, 17.Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość bankowa : podręcznik / Kira Jankowska, Kazimierz Baliński. - Warszawa : Difin, 2003. - 255 s. : tabele, rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-369-4
R.1 Wiadomości ogólne: Bank przedsiębiorstwo szczególne; Zadania rachunkowości bankowej; Podstawy prawne rachunkowości bankowej; Zasady rachunkowości bankowej. R.2 Organizacja rachunkowości w bankach: Zasady ewidencji operacji bankowych; Istota planu kont; Wzorcowy Plan Kont Banków; Konta pozabilansowe i konta techniczne; Związek planu kont z prezentacją aktywów i pasywów banku. R.3 Rozliczenia pieniężne klientów i banku: Obrót gotówkowy w banku; Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banku; Rachunki bankowe banków i ich klientów; Rachunki terminowe - ewidencja depozytów pieniężnych; Rozrachunki wewnątrz sieci bankowej. R.4 Kredyty: Ogólne wiadomości o ewidencji kredytów; Kredyt w rachunku bieżącym; Kredyt w rachunku kredytowym; Kredyt dyskontowy; Należności pod presją; Należności zagrożone i rezerwy celowe. R.5 Papiery wartościowe: Klasyfikacja papierów wartościowych; Umiejscowienie operacji papierami wartościowymi w WPKB; Struktura i zasady funkcjonowania kont Zespołu4. Papiery wartościowe. R.6 Aktywa trwałe i fundusze własne: Aktywa trwałe; Fundusze własne. R.7 Ryzyka bankowe w rachunkowości: Instrumenty finansowe; Zmiany wartości składników bilansowych; Rachunkowość zabezpieczeń; Kształtowania poziomu współczynnika wypłacalności przez ryzyka bankowe. R.8 Przychody. Koszty. Wynik finansowy: Uwagi ogólne; Zasady grupowania kosztów i przychodów; Koszty i przy chody z operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i sektorem budżetowym; Przychody i koszty operacji papierami wartościowymi i niektórych operacji finansowych; Koszty działania banku i przychody uboczne; Koszty i przychody dot. tworzenia i rozwiązywania rezerw; Wynik finansowy i jego podział. R.9 Sprawozdawczość finansowa: Potrzeby informacyjne; Podstawy sprawozdawczości; Rodzaje sprawozdań finansowych; Wykorzystanie sprawozdawczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-45-5
R.1 Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku: Rachunkowość bankowa - wprowadzenie; Bank jako podmiot rachunkowości; Prawne regulacje rachunkowości bankowej w Polsce; Szczególne cechy rachunkowości bankowej; Sprawozdawczość finansowa banku; Między narodowa harmonizacja rachunkowości bankowej. R.2 Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego banku: Bilans banku; Rachunek zysków i strat banku; Rachunek przepływów pieniężnych banku; Zestawienie zmian w kapitale własnym banku; Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego banku. R.3 Analiza sprawozdań finansowych banku: Analiza finansowa banku - wprowadzenie; Analiza wstępna sprawo zdań finansowych banku; Analiza wskaźnikowa banku. R.4 Analiza rocznych sprawozdań finansowych wybranych banków: Analiza rocznego sprawozdania finansowego Banku X; Analiza rocznego sprawozdania finansowego Ban ku X; Analiza rocznego sprawozdania finansowego Banku Y. R.5 Przykłady do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-57-9
R.1 Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku: Rachunkowość bankowa - wprowadzenie; Bank jako podmiot rachunkowości; Prawne regulacje rachunkowości bankowej w Polsce; Szczególne cechy rachunkowości bankowej; Sprawozdawczość finansowa banku; Między narodowa harmonizacja rachunkowości bankowej. R.2 Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego banku: Bilans banku; Rachunek zysków i strat banku; Rachunek przepływów pieniężnych banku; Zestawienie zmian w kapitale własnym banku; Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego banku. R.3 Analiza sprawozdań finansowych banku: Analiza finansowa banku - wprowadzenie; Analiza wstępna sprawo zdań finansowych banku; Analiza wskaźnikowa banku. R.4 Analiza rocznych sprawozdań finansowych wybranych banków: Analiza rocznego sprawozdania finansowego Banku X; Analiza rocznego sprawozdania finansowego Ban ku X; Analiza rocznego sprawozdania finansowego Banku Y. R.5 Przykłady do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdawczość i analiza finansowa banku / Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Ewa Worobiej. - Wyd. 3 rozszerz. i zaktual. Stan prawny na 1.01.2008 r. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2008. - 184 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-87256-57-9
R.1 Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku: Rachunkowość bankowa - wprowadzenie; Bank jako podmiot rachunkowości; Prawne regulacje rachunkowości bankowej w Polsce; Szczególne cechy rachunkowości bankowej; Sprawozdawczość finansowa banku; Między narodowa harmonizacja rachunkowości bankowej. R.2 Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego banku: Bilans banku; Rachunek zysków i strat banku; Rachunek przepływów pieniężnych banku; Zestawienie zmian w kapitale własnym banku; Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego banku. R.3 Analiza sprawozdań finansowych banku: Analiza finansowa banku - wprowadzenie; Analiza wstępna sprawo zdań finansowych banku; Analiza wskaźnikowa banku. R.4 Analiza rocznych sprawozdań finansowych wybranych banków: Analiza rocznego sprawozdania finansowego Banku X; Analiza rocznego sprawozdania finansowego Ban ku X; Analiza rocznego sprawozdania finansowego Banku Y. R.5 Przykłady do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
Zarządzanie finansowe bankiem / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 263, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2033-1
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego, 2. Sprawozdania finansowe banku, 3. Zarządzanie efektywnością, 4. Zarządzanie ryzykiem, 5. Zarządzanie kapitałem, 6. Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2467-4
Wstęp; 1. Uwarunkowania zarządzania finansowego 1.1. Banki jako pośrednicy finansowi i ich otoczenie 1.2. Wybrane uwarunkowania zewnętrzne 1.2.1. Sieć bezpieczeństwa finansowego i regulacje 1.2.2. Nowe technologie i ich znaczenie 1.2.3. Relacje z klientami 1.3. Wybrane uwarunkowania wewnętrzne 2. Sprawozdania finansowe banku 2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdań finansowych 2.2. Sprawozdania udostępniane szerokiej publiczności 2.3. Sprawozdania zarządcze 2.4. Raporty finansowe a cyfryzacja 3. Ocena efektywności 3.1. Zakres oceny efektywności 3.2. Wskaźniki finansowe 3.3. Model ROE 3.4. Metody wartości dodanej 3.5. Ocena efektywności transakcji 3.6. Zarządzanie efektywnością 4. Ocena ryzyka 4.1. Podstawowe definicje i klasyfikacja 4.2. Ramy regulacyjne 4.3. Metody pomiaru ryzyka bankowego 4.4. Modele wartości zagrożonej (VaR) 4.5. Zarządzanie ryzykiem 5. Kapitały i zintegrowane zarządzanie finansami banku 5.1. Kapitały własne banku 5.2. Kapitał regulacyjny 5.3. Kapitał ekonomiczny 5.4. Alokacja kapitału 5.5. Zarządzanie kapitałem 5.6. Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem Podsumowanie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again