Form of Work
Książki
(61)
Publikacje naukowe
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(50)
available
(38)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia
(50)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Jaworski Władysław L. (1927-2017)
(5)
Wierzba Ryszard
(4)
Dziawgo Leszek
(2)
Górski Marian
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Krzyżkiewicz Zbigniew (1923-2016)
(2)
Oręziak Leokadia
(2)
Pszczółka Ireneusz
(2)
Puławski Mieczysław
(2)
Pyka Irena
(2)
Walkiewicz Rafał
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Al-Kaber Munir
(1)
Beeck Helmut
(1)
Binkowski Peter
(1)
Bitz Michael
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Czechowska Iwona Dorota
(1)
Dahmen Andreas
(1)
Dmowski Adam
(1)
Drozdowski Adam J
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Gradoń Witold
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Jacobi Philipp
(1)
Jurkowska-Zeidler Anna
(1)
Jędrzejczak Andrzej
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Karwowski Jacek
(1)
Kaźmierczak Andrzej
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Konachowicz Jan
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Majewski Kamil
(1)
Miklaszewska Ewa
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Patena Wiktor
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Pawłowska Małgorzata
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Rudasz Zbigniew
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Siwek-Ziarno Urszula
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szewczyk Łukasz
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szustak Grażyna
(1)
Temperton Paul
(1)
Valdez Stephen
(1)
Wardein Barbara
(1)
Wood Julian
(1)
Wróblewski Marek
(1)
Zawadzka Zofia (1950-2005)
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(43)
1990 - 1999
(12)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(62)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(63)
Subject
Rynek finansowy
(47)
Banki
(45)
Rynek kapitałowy
(15)
Bank centralny
(13)
Pieniądz
(9)
Akcje (ekon.)
(7)
Bankowe usługi detaliczne
(7)
Kredyt
(7)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(6)
Giełda papierów wartościowych
(6)
Obligacje
(6)
Rynek pieniężny
(6)
Narodowy Bank Polski
(5)
Ryzyko bankowe
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Banki internetowe
(4)
Euro (pieniądz)
(4)
Europejski Bank Centralny
(4)
Nadzór bankowy
(4)
Unia Europejska
(4)
Finanse
(3)
Finanse międzynarodowe
(3)
Instytucje finansowe
(3)
Rynek ubezpieczeniowy
(3)
Rynek walutowy
(3)
Ubezpieczenia
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Budżet państwowy
(2)
Europejski System Banków Centralnych
(2)
Europejski System Walutowy
(2)
Giełda
(2)
Gospodarka
(2)
Innowacje
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kryzys gospodarczy
(2)
Obrót bezgotówkowy
(2)
Obrót pieniężny
(2)
Obsługa klienta
(2)
Podatek
(2)
Polska
(2)
Procent
(2)
Bancassurance
(1)
Bank Centralny
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Budżet
(1)
Budżety terenowe
(1)
COVID-19
(1)
Factoring
(1)
FinTech
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Inwestycje
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leasing
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Spożycie
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Stopy procentowe
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Upadłość
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność komunalna
(1)
Własność państwowa
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Słownik
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(8)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
63 results Filter
No cover
Book
In basket
Pieniądz - ewolucja form i funkcji; Bankowość i uwarunkowania jej rozwoju; Elementy prawa bankowego; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Operacje bankowe - krajowe i zagraniczne; Rachunkowość bankowa; Kredyty bankowe; Zabezpieczenia kredytowe; Podstawy bankowego marketingu; System finansowy w gospodarce; Informatyka bankowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1806-6
Aktywność banku centralnego na współczesnym rynku pieniężnym, Bank centralny na współczesnym rynku bankowym, Bank centralny na rynku międzybankowym, Bank centralny na współczesnym rynku walutowym, Narodowy Bank Polski na rynku pieniężnym, 6. Rynek pieniężny w gospodarce globalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-37-7
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1.System bankowy, 2.bank i jego cechy charakterystyczne, 3.Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4.Operacje depozytowe, 5.Operacje płatnicze, 6.Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7.Operacje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8.Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9.Otoczenie banku, 10.Marketing bankowy, 11.Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12.Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13.ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14.Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15.Organizowanie działalności banku, 16.Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17.Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Banki polskie u progu XXI wieku / pod red. Władysław L. Jaworski. - Warszawa : Poltext, 1999. - 363, [3] s. : rys., tabl. ; 23 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-86890-69-X
Cz.1 Polityka pieniężna i rynki finansowe: Rola pieniądza w gospodarce a polityka banku centralnego; Polityka pieniężna w Polsce na przełomie dekad: strategiczne wyzwania; Obserwacja i ocena funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce; Rozwój giełdowy rynku instrumentów pochodnych jako niezbędny element zarządzania ryzykiem finansowym przez banki w Polsce. Cz.2 Strategie banków polskich: Kierunki reformy sektora bankowego w Polsce; Sytuacja finansowa banków; Źródła dokapitalizowania instytucji kredytowych a kierunki przekształceń polskiego sektora bankowego; Banki za graniczne w Polsce jako przejaw konkurencji w sektorze bankowym; Kierunki zmian w polskim sektorze bankowym. Cz.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym: Warunki bezpieczeństwa banków i ich klientów; Polski nadzór bankowy i regulacje przez niego tworzone - kierunki zmian; System wewnętrznych regulacji ostrożnościowych w bankach i możliwości jego rozwoju; Wykorzystanie analiz controllingowych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności banków komercyjnych; Ocena zdolności kredytowej wybranych banków polskich - analiza porównawcza; Optymalizacja i zarządzanie portfelem kredytowym. Cz.4 Obrót bezgotówkowy: Upowszechnienie rozliczeń bezgotówkowych w perspektywie integracji z Unią Europ.; Gospodarstwo domowe a obrót bezgotówkowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-27-4
R.1 Wprowadzenie. R.2 Rynek usług bankowych dla przedsiębiorców: Podstawowe dane o rynku usług bankowych dla przedsiębiorców; Kluczowe czynniki marketingowe w bankowej obsłudze przedsiębiorstw; Fundamentalne trendy. R.3 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: Uwagi wstępne; Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw; Decyzje inwestycyjne; Decyzje w sprawie finansowania. R.4 Bankowa obsługa przedsiębiorstw ukierunkowana na przyszłość: Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw; Proces podejmowania decyzji kredytowych; Wycena wartości przedsiębiorstwa; Alternatywne instrumenty finansowania. Finansowanie specjalne i doradztwo na rzecz firm; Operacje pośredniczące. R.5 Marketing w usługach bankowych dla przedsiębiorstw Zadania i rola marketingu w zakresie bankowości korporacyjnej; Marketingowe metody zarządzania obszarami strategicznymi w zakresie bankowości korporacyjnej. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88048-12-0
Wstęp; Pieniądz krajowy i pieniądz międzynarodowy; Narodowy Bank Polski; Prawne podstawy działalności banków w Polsce - zagadnienia wybrane; Podstawy zarządzania bankiem komercyjnym; Marketing bankowy; Operacyjna działalność banku komercyjnego; Bank komercyjny na rynku finansowym; Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym; Windykacja należności banku; Likwidacja, prze- jęcie, zawieszenie i upadłość banku; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Instytucje bankowe Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Warszawa : Poltext, 2003. - 330,[6] s. : tab., wzory, rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88840-44-4
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór bankowy w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Metody oceny banku komercyjnego. Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowe go; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne. Aneks: Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-88840-00-2
Wprowadzenie - rozwój bankowości inwestycyjnej, Substytucja produktów depozytowych - lokowanie nadwyżek finansowych, Substytucja produktów kredytowych, Substytcuja produktów rozliczeniowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-42-6
1. Bankowość rynkowa, 2. Tradycja bankowości publicznej, 3. Globalizacja bankowości międzynarodowej, 4. Konglomeraty finansowe jako podstawowa forma bankowości międzynarodowej, 5. Standardy bankowości międzynarodowej, 6. Instrumenty finansowe bankowości międzynarodowej, 7. Corporte governance w bankowości międzynarodowej, 8. Zarządzanie ryzykiem systemowym bankowości międzynarodowej, 9. Międzynarodowe rynki finansowe, 10. Perspektywy bankowości międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 1)
ISBN: 83-87885-40-1
1. Fundusze poręczeń kredytowych dla małych i średnich
firm-zalety i wady. 2.Rola banków w finansowej obsłu dze funduszy unijnych. 3. Narodowy Bank Polski wobec integracji monetarnej. 4.Znaczenie banków w finansowan iu małych i średnich przedsiębiorstw-doświadczenia bry tyjskie. 5.Emisja bankowych papierów wartościowych w aspekcie zmian struktury depozytów banków komercyjnych . 6.Celowość stosowania ubezpieczenia kredytu w ban kach. 7.Globalizacja i glokalizacja we współczesnym se ktorze bankowo-finansowym-beneficjenci i poszkodowani. 8.Rozwój systemów bankowych w krajach kandydujących do
Unii Europejskiej-analiza porównawcza wybranych krajó w. 9.Produkty i usługi bankowości elektronicznej w kon tekście globalizacji rynków finansowych. 10.Zarządza nie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Po lsce a proces globalizacji. 11.Problemy oceny ryzyka k redytowego w kontekście nowej bazylejskiej umowy kapi tałowej. 12. Swapy finansowe w zarządzaniu ryzykiem zmiany stopy procentowej w bankach komercyjnych. 13.so vereign rating (rating kredytowy kraju) jako czynnik międzynarodowej pozycji inwestycyjnej np. krajów Afry ki i Europy wschodniej w latach 1990-2003. 14.Czynniki
wpływające na strategie konkurencyjne banków w obsza rze bankowości detalicznej w krajach Unii Europejskiej . 15. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na bezpieczeństwo sektora bankowego. 16.Procesy globalizacyjne a zarzą dzanie ryzykiem w banku uniwesalnym na przykładzie ry zyka związanego z relaizacją płatności. 17.Bank jako miejsce pracy-próba rekapitulacji skutków transforma cji. 18.Czy banki spóldzielcze przetrwają? 19.Konsek wencje prowadzenia sprawzdawczości zgodnej z Międzynar odowymi Standartami Sprawozdawczości Finansowej w ban kach komercyjnych. 20.Relacje bank-klient w warunkach globalnej konkurencji. 21.wiarygodność władzy monetarn ej jako podstawowy warunek skuteczności polityki pieni ężnej w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyj nego. 22.Jakosciowe aspekty polityki gospodarczej jako
przesłanak koordynacji działań władz monetarnych i fi skalnych. 23.Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości. 24.Bankowość mobilna w Polsce
i w Europie-aspekt rynkowy. 25.Audyt wewnetrzny a za rządzanie ryzykiem operacyjnym w banku. 26.Globlaliza cja a controlling w banku. 27.Publicznoprawny charakte r prawa bankowego. 28.Międzynarodowa standaryzacja norm zarządzania ryzykiem bankowym. 29.Formułaowanie s trategii na konkurencyjnym rynku bankowym. 30.Charakte r zmian w spółdzielczym sektorze bankowym po 2000 r. 31.konsolidacja banków spółdzielczych w latach 19982001. 32.Wspólpraca MFW a Polską a rezerwy międzynaro dowe i płynność walutowa Polski w warunkach globaliza cji. 33.Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania grup
kapitałowych w Polsce. 34.Niestabilość systemów finan sowych i jej konsekwencje dla gospodarki światowej. 35 .Stabilność polskiego systemu bankowego w świetle pro cesów integracyjnych rynków finansowych. 36.Niezależno ść NBP a kształtowanie się makroekonomicznych wskaźni ków gospodarki. 37.Strategie działania banków w proces ie liberalizacji i globalizacji systemów bankowych. 38.Wykorzystanie globalnej sieci Internet w bankowości . 39.Bankowość elektroniczna a konkurencyjność banków detalicznych. 40.Formy konsolidacji sektora bankowgo w
aspekcie procesu globalizacji. 41.Niezależność i odpo wiedzialność Europejskiego Banku Centralnego. 42.Refle ksje nad płynnościa banku komercyjnego i sektora banko wgo. 43.Znaczenie jakości usług bankowych świadczonych
dla segmentu młodzieży studiującej. 44.Globalizacja a
sektor bankowy w Polsce. 45. Procesy konsolidacji w europejskim sektorze bankowym. 46.wybrane zagadnienia bankowości centralnej w Rosji. 47.Wybrane wskaźniki zmian w rosyjskim sektorze bankowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-891-1
1. nowa architektura finansowa Unii Europejskiej, 2. Sieć bezpieczeństwa rynku finansowego jako podstawa nowej architektury finansowej, 3. Nadzór nad rynkiem finansowym jako element sieci bezpieczeństwa rynku finansowego Unii europejskiej, 4. System gwarantoania depozytów w sieci bezpieczeństwa rynku finansowego Unii europejskiej, 5. Bank Centralny jako instytucja pożyczkodawcy ostatniej instancji w sieci bezpieczeństwa finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 124 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-20-0
1. Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju strategii biznesowych podmiotów działających na rynku consumer finance w Polsce w perspektywie średniookresowej (synteza raportu). 2. Wpływ integracji detalicznych rynków finansowych w Unii Europejskiej na rozwój rynku consumer finance w Polsce. 3. Wybrane modele biznesowe w zakresie consumer finance stosowane na rynkach zachodnioeuropejskich. 4. Rola poredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce. 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji wierzytelności bankowych w Polsce w najbliższych kilku latach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13597-2
Cz.I Wprowadzenie: Czemu służy analiza pieniądza, ban kowości i rynków finansowych?; Rzut oka na system finansowy; Czym jest pieniądz?. Cz.II Rynki finansowe: Stopy procentowe; Wybór portfo lio; Ksztłatowanie się stóp procentowych; Struktura ryzyka stóp procentowych i struktura okresowa; Rynek walut. Cz.III Instytucje finansowe: Analiza ekonomiczna stru ktury finansowej; Bank i inne instytucje finansowe; Banki: ich struktura i konkurencyjność; Analiza ekonomiczna regulacji prawnych działań banków; Niebankowe instytucje finansowe; Derytawy finansowe. Cz.IV Bank centralny i prowadzenie polityki pieniężnej Struktura banków centralnych i Systemu Rezerwy Federalnej; Wielokrotna kreacja depozytów i proces podaży pieniądza; Czynniki wpływające na podaż pieniądza; Instrumenty polityki pieniężnej; Prowadzenie polityki pieniężnej: cele strategiczne i wielkości optymalne; Międzynarodowy system finansowy. Cz.V Teoria pieniądza: Popyt na pieniądz; Uproszczony model Keynesa i ISLM; Polityka pieniężna i fiskalna w modelu ISLM; Analiza zagregowanego popytu i podaży; Mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej - dowody; Pieniądz i inflacja; Teoria racjonalnych oczekiwań i efektywnych rynków kapitałowych; Racjonalne oczekiwania: implikacje dla polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60089-03-5
1.Koncepcje integracji monetarnej, 2.Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3.Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4.Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 366 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-305-4
1. Koncepcje integracji monetarnej, 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Polski rynek finansowy i strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro: wspólna waluta / red. Paul Temperton. - Warszawa : FELBERG SJA, 2001. - 292 s. : wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-88667-01-7
Tło euro; Dlaczego wprowadza się euro; Wizerunek eurolandu; W jaki sposób tworzy się euro?; Ekonomia euro; Koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia euro. Przypadek Niemiec; Fundamentalne implikacje gospodarcze Europejskiej Unii walutowej; Czy euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej; Instytucje związane z euro; Bank Centralny Europy; Euro-X; Zagadnienia prawne; Euro - wyeliminowanie wątpliwości prawnych; problemy jeszcze przed nami; Czy UGW może stać się maoistycznym skokiem naprzód Europy; Rynek walutowy; Międzynarodowa rola euro; Rynek walutowy; Międzynarodowa rola euro; Euro i waluty środkowoeuropejskie; Rynek finansowe; Euro i rynek pieniężny; Euro i rynki akcji; Fundusze emerytalne a UGW; Wpływ euro na przedsiębiorstwa i konsumentów; Euro a praktyki księgowe; Wpływ na usługi finansowe; Sektor detaliczny i wpływ na konsumenta; Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 521 s. ; 24 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-300-8
Cz.I Zrozumieć Unię Europejską : R.1 System finansowy, R.2 Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej , R.3 Traktat akcesyjny - ocena ogólna. Cz.II Porządek prawny Unii Europejskiej : R.4 Zagadnienia ogólne, R.5 Finanse publiczne, R.6 Prawo bankowe, R.7 Prawo obrotu kapitałowego, R.8 Prawo ubezpieczeń, Cz.III Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej : R.9 Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej do acquis communautaire, R.10 Traktat akcesyjny - rozwiązania przejściowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse)
ISBN: 978-83-8158-924-6
Wstęp 1. Infrastruktura rynku finansowego w Polsce – istota, klasyfikacja, skuteczność, zasady i bezpieczeństwo finansowe 1.1. Rynek finansowy – istota, struktura, przedmiot obrotu 1.2. Infrastruktura rynku finansowego – zakres pojęcia, klasyfikacja, skuteczność 1.3. Zasady działania i cechy infrastruktury rynku finansowego 1.4. Współpraca międzysektorowa a regulacje, stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego 2. Specyfika infrastruktury sektora bankowego i jej ewolucja 2.1. Instytucje sektora bankowego – ocena rynku w Polsce na tle rynku bankowego UE 2.2. Instrumenty finansowe w sektorze bankowym – wybrane problemy 2.3. Systemy ochrony banków komercyjnych i spółdzielczych – przyczyny powstania i ocena wprowadzanych zmian 2.4. Infrastruktura samorządowa banków i jej rola w funkcjonowaniu sektora bankowego 2.5. Bazy informacji bankowej a ryzyko kredytowe banków 3. Infrastruktura rynku ubezpieczeniowego – ewolucja, nowe wyzwania 3.1. Rynek ubezpieczeniowy – specyfika, zakres przedmiotowy, regulacje prawne 3.2. Sektorowe instytucje ubezpieczeniowe – ujęcie podmiotowe, model biznesowy, system zarządzania 3.3. Działalność lokacyjna – inwestycje w instrumenty finansowe 3.4. Płaszczyzna stabilizująco-regulacyjna – nadzór ubezpieczeniowy, ryzyko, normy ostrożnościowe 3.5. Instytucje gwarancyjno-ochronne: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 3.6. Samorządowa infrastruktura instytucjonalna – Polska Izba Ubezpieczeń 3.7. Ocena skuteczności infrastruktury finansowej rynku ubezpieczeniowego 3.8. Kierunki zmian zwiększające skuteczność infrastruktury rynku ubezpieczeniowego 4. Rozwój i ocena skuteczności infrastruktury rynku kapitałowego 4.1. Infrastruktura rynku regulowanego w Polsce 4.2. Infrastruktura instytucjonalna rynku nieregulowanego w Polsce 4.3. Pośrednictwo finansowe jako element infrastruktury instytucjonalnej rynku kapitałowego 4.4. Infrastruktura rozliczeniowa rynku regulowanego w Polsce 4.5. Ocena skuteczności infrastruktury instytucjonalnej rynku regulowanego w Polsce 5. Międzysektorowa infrastruktura instytucjonalna – identyfikacja powiązań i jej skuteczności. Zachodzące zmiany w kontekście nowej architektury finansowej 5.1. Instytucje stabilizująco-regulacyjne – współpraca i skuteczność działania 5.2. Infrastruktura transakcyjna – stopień rozwoju i kierunki zmian w systemach płatności 5.3. Agencje ratingowe – ranga rzetelności oceny ryzyka kredytowego 5.4. Biura informacji gospodarczej – rola informacji o zadłużeniu klientów rynku usług finansowych 5.5. Skuteczność ochrony klienta instytucji finansowych; Spis tabel; Spis rysunków; Bibliografia; Dokumenty prawa; Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86890-45-2
Obligacje, Warranty, Swapy, Caps, floors, collars, Umowa zabezpieczająca oprocentowanie (FRA), Financial futures, Opcje, Euronote facilities, euro commercial papers, Certyfikaty depozytowe, Fundusze rynku pieniężnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again