Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Fojcik-Mastalska Eugenia
(2)
Zoll Fryderyk
(2)
Famulska Teresa
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Hrycaj Anna
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Koleśnik Jan
(1)
Masewicz Walery
(1)
Mazur Leszek
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Oliwniak Sławomir
(1)
Prusak Feliks
(1)
Rewieński Maciej
(1)
Smykla Bernard
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Banki
(15)
Narodowy Bank Polski
(4)
Bank centralny
(2)
Budżet
(2)
Kredyt
(2)
Nadzór bankowy -- Polska
(2)
Podatek
(2)
Akcyza
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Cło
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dewizy
(1)
Dług
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Język łaciński
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lokata
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Służba zdrowia
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Własność
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Związki zawodowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911226-7-0
1.Rys historyczny, 2.Podstawy egzekucji, 3.Charakter prawny bankowego tytułu egzekucyjnego, 4.Bankowy tytuł egzekucyjny jako podstawa egzekucji, 5.Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, 6.Dalszy tytuł wykonawczy, 7.Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności, 8.Obrona dłużnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-44-0
Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2006; Uwagi o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w prawie II Rzeczypospolitej; Własność i jej ochrona w kontekście zmian ustrojowych po 1989 r.; Ochrona konsumentów w Polsce (wybrane zagadnienia prawne i pozaprawne); ank jako instytucja zaufania publicznego w gospodarce rynkowej; Kontrola tworzenia miejscowego prawa podatkowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-09-8
Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. 2. Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej. 3. Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.4. Opodatkowaniewłasności intelektualnej podatkami dochodowymi. 5. Wpływ rezerw celowych na wynik finansowy i podatkowy banków. 6. Odroczony podatek dochodowy jako kategoria prawa bilansowego. 7. Rejestracja i identyfikacja podatników podatku od towarów i usług w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 8. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatkiem od towarów i usług. 9. Wpływ opodatkowania akcyzą na wynik finansowy przedsiębiorstwa branży piwowarskiej. 10. Wpływ podatków pośrednich na rynek paliw w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo bankowe / Zbigniew Ofiarski. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.03.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 570, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1232-5
R.1 System bankowy w Polsce, R.2 Reglamentacja działalności banków, R.3 Formy zrzeszania oraz łączenia i współdziałania banków, R.4 Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, R.5 Pozostałe czynności bankowe, R.6 Szczególne obowiązki i uprawnienia banków, R.7 Zasady gospodarki finansowej banków, R.8 Bankowy Fundusz Gwarancyjny, R.9 Narodowy Bank Polski, R.10 Nadzór bankowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo bankowe : komentarz / Bernard Smykla. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 550 s. ; 20 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-628-6
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939). Tekst jednolity z dnia 13 maja 2002 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 665)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-014-7
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-014-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenia Fojcik-Mastalska. - Stan prawny na 1.05.2004 r. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2004. - 234 s. ; 21 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2677)
ISBN: 83-229-252102
1. Prawo bankowe w systemie prawa, 2. System bankowy, 3. Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa, 4. Status prawny banków, 5. Tworzenie i organizacja banków, 6. Grupowanie, zrzeszanie i łączenie się banków, 7. Uzdrawianie, likwidacja i upadłość banków, 8. Nadzór bankowy, 9. Czynności bankowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenia Fojcik-Mastalska. - Stan prawny na 1.03.2006 r. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2006. - 303 s. ; 21 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2879)
ISBN: 83-229-252102
1. Prawo bankowe w systemie prawa, 2. System bankowy, 3. Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa, 4. Status prawny banków, 5.Tworzenie i organizacja banków, 6. Grupowanie, zrzeszanie i łączenie się banków, 7.Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku, 8.Gospodarka finansowa banków, 9. Nadzór bankowy, 10. Czynności bankowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowa rachunku bankowego : komentarz / Leszek Mazur. - Stan prawny na 01.01.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XXX, 300 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-435-3
R.I Teksty ustaw, R.II Komentarz: 1. Pojęcie i konstrukcja prawa umowy rachunku bankowego, 2. Kodeks cywilny, 3. Prawo bankowe, 4. Kodeks postępowania cywilnego, 5. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-994-9
1. Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne, 2. Zabezpieczenia w rachunku adekwatności kapitałowej, 3. Zabezpieczenia w rachunku limitów koncentracji zaangażowń i limicie dużych zaangażowań, 4. Zabezpieczenia w rachunku rezerw celowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 1(1) rok 2000. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2000. - 162, [2] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 1(1) rok 2000)
ISBN: 83-88048-41-4
Budżeta państwa w świetle strategii gospodarczych okresu transformacji w laach 1989-1997; Gdzie się podzialy pieniądze?; Lokaty bankowe a otwarte fundusze inwestycyjne; Polityka celna Polski przed akcesją ze strukturami Unii Europejskiej; Nowelizacja regulacji rachunkowości w kontekście międzynarodowych standardó rachunkowości; Mała firma w procesie integracji europejskiej; Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej; Polskie prawo dewizowe w okresie przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej; Analiza ilości i wielkości depozytów terminowych zrywanych przed terminem, prolongowanych na kolejne okresy; Wstęp do interpretacji bloków informacji marketingowej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie - dynamika zjawiska; Kapitały własne polskiego sektora bankowego - ich znaczenie i ocena; Zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych instrumentem wpływającym na decyzje o lokalizacji inwestycji - symulacja przedsięwzięcia gospodarczego; Kierunki rozwoju systemu bankowego Stanów Zjednoczonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Banki - prawo - Polska - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again