Form of Work
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Jaworski Władysław L. (1927-2017)
(3)
Zawadzka Zofia (1950-2005)
(2)
Bratkowski Stefan
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Krzyżkiewicz Zbigniew (1923-2016)
(1)
Niemierka Sławomir
(1)
Pyka Irena
(1)
Werwińska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Banki
(10)
Obrót pieniężny
(7)
Obrót bezgotówkowy
(5)
Ryzyko bankowe
(4)
Kredyt
(2)
Rachunek bankowy
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Zarządzanie
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Bank centralny
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bilans księgowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kadry
(1)
Koszty
(1)
Marketing
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Pośrednictwo
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Banki polskie u progu XXI wieku / pod red. Władysław L. Jaworski. - Warszawa : Poltext, 1999. - 363, [3] s. : rys., tabl. ; 23 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-86890-69-X
Cz.1 Polityka pieniężna i rynki finansowe: Rola pieniądza w gospodarce a polityka banku centralnego; Polityka pieniężna w Polsce na przełomie dekad: strategiczne wyzwania; Obserwacja i ocena funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce; Rozwój giełdowy rynku instrumentów pochodnych jako niezbędny element zarządzania ryzykiem finansowym przez banki w Polsce. Cz.2 Strategie banków polskich: Kierunki reformy sektora bankowego w Polsce; Sytuacja finansowa banków; Źródła dokapitalizowania instytucji kredytowych a kierunki przekształceń polskiego sektora bankowego; Banki za graniczne w Polsce jako przejaw konkurencji w sektorze bankowym; Kierunki zmian w polskim sektorze bankowym. Cz.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym: Warunki bezpieczeństwa banków i ich klientów; Polski nadzór bankowy i regulacje przez niego tworzone - kierunki zmian; System wewnętrznych regulacji ostrożnościowych w bankach i możliwości jego rozwoju; Wykorzystanie analiz controllingowych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności banków komercyjnych; Ocena zdolności kredytowej wybranych banków polskich - analiza porównawcza; Optymalizacja i zarządzanie portfelem kredytowym. Cz.4 Obrót bezgotówkowy: Upowszechnienie rozliczeń bezgotówkowych w perspektywie integracji z Unią Europ.; Gospodarstwo domowe a obrót bezgotówkowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Warszawa : Poltext, 2003. - 330,[6] s. : tab., wzory, rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88840-44-4
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór bankowy w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Metody oceny banku komercyjnego. Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowe go; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne. Aneks: Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Nowe wydanie zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Poltext, 2010. - 334 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-072-7
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór na działalnością bankową w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Ocena działalności banku; Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne; Modele VaR.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71876-86-6
R.1 Znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej. R.2 Międzynarodowy Fundusz Walutowy. R.3 Grupa Banku Światowego(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Rozwoju,Wielostronna Aagencja Gwara ncji Inwestycji). R.4 Inne instytucje Finansowe (Euro pejski Bank Rozbudowy i Rozwoju,Europejski Bank Inwe stycyjny, Bank Rozrachunków Międzynarodowych). R.5 Spo soby rozliczeń międzybankowych. R.6 Bankowe formy impo rtowych rozliczeń międzynarodowych. R.7 Bankowe formy eksportowych rozliczeń międzybankowych. R.8 Bankowe fo rmy zabezpieczenia płatności w obrocie międzynarodo wym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Nowoczesności)
ISBN: 83-901815-7-6
Co zawdzięczmy - Bogini Matce; Kiedy miedź oskarża srebro; Jak Solon sprawił pierwszy cud gospodarczy; Amerykanie starożytności; Co mamy z tej zbójnickiej cywilizacji; Niedoceniona cywilizacja; Islam i jego Żydzi; Świat coraz cieńszych monet; Nowożytność zaczęła się w Amalfi; Apogeum wielkiej gry; Wbrew poglądom świętego Atrystotelesa; Zanim umrze messer Pallavivino Jak dobry pieniądz stał się sprawą interesu publiczne go; Przed narodzinami Anglii; Pieniądz w epoce Królowej-Dziewicy; ... Aż po tulipanowy krach; Bank, giełda i kompania; Najlepszy pieniądz świata; City u progu wielkości; Jak powstał Bank Anglii, czyli rehabilitujemy Patersona; Nowoczesność wymyślili Szkoci; Od Mine-Adventure Company do baniek mydlanych; Skąd wzięły się największe pieniądze Anglii; Jak dzielić straty; Anglię rewolucji przemysłowej stworzył pieniądz; Ile kosztowała ta niepodległość; Prawdziwe narodziny Ameryki; dzień, w którym przyszedł kapitalizm; Pierwsza polska finansjera; Papier na wojnę ... z Napoleonem; Bank banków; Własnymi szlakami; Bardzo drodzy nieobecni; Na scenę wchodzą Rotszyldowie; Starsza pani z ul. Igły-z-Nitką; Zwycięski spisek bankrutów; Wojna bankowa generała Jacksona; Pereirowie Nieoczekiwana potęga z niczego; "Bajeczne lata" Ameryki; Zanim wystrzeli Gruba Berta; Od katastrofy do rozsądku; Liberalizm jest ideą także dla ubogich; Te nieodpowiedzialne zielone papierki; Niewygodny fenomen; Wbrew zasadom; Skąd się wzięła Japonia; Szaleństwa nadmiaru pieniądza; Korsarz; Pierwsza katastrofa Baringów; Pieniądz może pracować inaczej; Micubisi i inne zaibacu; Pool Morgana; Fed - koniec z anarchią; Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podręcznik do nauki bankowości / Zbigniew Krzyżkiewicz. - Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 1999. - 412, [1] s. : rys.,tab.,wykr. ; 24 cm.
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-41-9
1. Pieniądz i polityka pieniężna; 2. Banki i system bankowy; 3. Operacje i ryzyko bankowe; 4. Kredytowanie; 5. Zabezpieczenie zwrotności kredytu; 6. Gwarancje i poręczenia bankowe; 7. Bierne operacje bankowe; 8. Bankowa obsługa papierów wartościowych; 9. Rachunki bankowe; 10. Rozliczenia bezgotówkowe; 11. Rozliczenia gotówkowe; 12. Rozrachunki międzybankowe; 13.Operacje zagraniczne; 14. Kursy i ryzyko kursowe; 15. Zagraniczne operacje rozliczeniowe; 16. Ekonomika banku komercyjnego; 17. Informatyka w bankach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Book
In basket
Podstawy bankowości / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 213, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-12628-0
Czym jest bank? Uwagi o historii polskich banków, Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego, Funkcje banków i produkty bankowe, Konkurencja i współpraca między bankami, Banki a inne instytucje finansowe; Jak bank pozyskuje pieniądze dla swoich operacji? Operacje pasywne banków, Operacje pasywne banków i ich struktura, kapitały własne banku, Bankowe rachunki depozytowe, Lokaty bieżące, Depozyty terminowe, depozyty dewizowe, Lokaty międzybankowe, Inne źródła pozyskiwania pieniędzy przez polskie banki, Kształtowanie Kształtowanie pasywów i aktywów banku; jak bia pieniądze? Operacje aktywne banku, Kredyty w gospodarce banku, Typy kredytów i ich koszt, Procedury kredytowe i zabezpieczenia kredytów, Inwestycje bankowe w papiery wartościowe, Lokaty międzybankowe czynne, skup weksli i inne operacje aktywne; Operacje pośredniczące - przyszłość banków, Charakterystyka operacji pośredniczących, Bankowe rozliczenia pieniężne, Pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, Gwarancje bankowe, Operacje kasowo-skarbcowe, Zagraniczne operacje pośredniczące, Transakcje pochodnymi instrumentami finansowymi; Polityka banków komercyjnych, Wzrost sumy bilansowej i kapitałów własnych, Rozwój sieci bankowej, Polityka ograniczania ryzyka bankowego, Specjalizacja banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87967-60-2
Pranie pieniędzy - informacje ogólne, Regulacje i standardy organizacji międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Instytucjonalne rozwiązania, standardy i programy działań w zakresie zwalczania prania pieniędzy na świecie, Polskie regulacje w zakresie prania pieniędzy, Ustawa z 16 listopada o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Zapobieganie praniu pieniędzy w bankach a tajemnica bankowa, Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-270-4
1.Przesłanki segmentacji rynku finansowego w Polsce, 2.Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji, 3.Rynek bankowy w systemie obsługi finansowej polskich przedsiębiorstw, 4.Zakres i formy działalności kredytowej banków wobec jednostek samorządu terytorialnego, 5.Międzybankowy rynek pieniężny - analiza i przesłanki rozwoju, 6.Rynek udziałowych instrumentów finansowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozowju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again