Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Grzywacz Jacek
(2)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Proniewski Marek
(1)
Roszkowski Zenon
(1)
Tarasiuk Wojciech
(1)
Żabińska Teresa
(1)
Żabiński Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Banki
(7)
Kredyt
(2)
Marketing
(2)
Komputery
(1)
Odzież
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Marketing bankowy / Zenon Roszkowski. - Wyd.2 popr. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2002. - 205 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Koncepcja marketingu bankowego, warunki stosowania marketingu i struktury organizacyjne działalności marketingowej, Marketingowe otoczenie banków, Badania marketingowe, Strategie usług bankowych, Segmentacja rynku usług bankowych, Planowanie strate- giczne, Produkty bankowe i polityka dystrybucji, Polityka cenowa, Promocja usług bankowych, Reklama jako element promocji, Personel banku i jakość usługi, Zarządzanie bankiem przez jakość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing bankowy / Wojciech Grzegorczyk. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004. - 257 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-65-X
1.Pojęcie marketingu bankowego, 2.Badania marketingowe i ich znaczenie dla strategii marketingowej banku; 3. Strategie marketingowe banków; 4. Produkt bankowy - jego cechy i rodzaje; 5. Polityka produktu i jej elementy; 6. Cykl życia produktu bankowego; 7. Cena produktów bankowych; 8. Dystrybucja produktów bankowych; 9. Polityka promocji banków; 10. Organizacja działalności marketingowej banku; 11. Przykłady działań marketingowych polskich i zagranicznych banków; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w działalności banku / Jacek Grzywacz. - Warszawa : Difin, 2006. - 208 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-586-7
I. Istota marketingu bankowego. II. Instrumenty marketingu. III. Segmentacja klientów. IV. Badania marketingowe. V. Subtelna sztuka reklamy. VI. Elementy kształtujące wizerunek banku. VII. Relacja bank - klient w budowaniu trwałych więzi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-296-5
Charakterystyka rynku pieniężnego, System bankowy w Polsce, Tradycyjne rozliczenia pieniężne, Elektroniczne usługi bankowe, Zagraniczne operacje rozliczeniowe, Kredyty bankowe, Zasady rozrachunków międzybankowych, Podstawowe rodzaje ryzyka w działalności banku, Podstawowe zasady oceny sytuacji finansowej banku, marketing w działalności banku, Przykłady liczbowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1274-7
Wstęp; R.1 Zarządzanie strategiczne bankiem; R.2 Marketing bankowy; R.3 Zarządzanie kadrami w banku; R.4 Zarządzanie jakością w banku; R.5 Kontrola wewnętrzna w banku; R.6 Systemy informatyczne w zarządzaniu bankiem; R.7 Struktury organizacyjne banków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3018-1
1. Instytucja kredytowa jako podmiot zarządzania: Elementy teorii zarządzania przedsiębiorstwem bankowym; Współczesna bankowość; Peryferie bankowości; Modele biznesowe współczesnej bankowości; 2. Zarządzanie finansowe: Elementy controllingu w instytucjach kredytowych; Narzędzia analityczne controllingu; Zarządzanie ryzykiem w banku; Ryzyko kredytowe; 3. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem w banku: Elementy marketingu bankowego; Bankowe kanały dystrybucji; Zarządzanie siecią placówek bankowych; Zarządzanie placówkami instytucji kredytowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-885-7
Cz.I Ogólna perspektywa teoretyczno-metodyczna: 1. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, sematyka, 2. Koncepcje wartości a funkcja marketingowa przedsiębiorstwa, 3. Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych prkatyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research, 4. Koncepcja zarządzania związakami z klientem - geneza, doświadczenia, perspektywy. Cz.II Perspektywa multisektorów, rynków i metarynków: 5. Internetowe biura podróży - nowe podmioty na rynku usług turystycznych i e-marketingu, 6. Najlepsze praktyki zarządzania w sektorze odzieżowym w kontekście współczesnych wymogów zarządzania, 7. Współczesne modele i metody marketingu w sferze planowania produktu (na przykładach producentów dóbr trwałego użytku), 8. Marketing symultaniczny i lateralny a marketing relacyjny w sektorze produktów/usług komupterowych. Wybrane praktyki zarządzania, 9. Marketing związków w sektorze banków detalicznych (na przykładach praktyk zarządzania wybranych banków), 10. Marketing tanich usług. Innowacja czy regres marketingu (na przykładzie tanich linii lotnicznych), 11. Praktyki marketingowe wybranych komercyjnych podmiotów usług medycznych. Próba identyfiakcji podstaw teoretycznych, 12. Praktyki marketingowe wybranych krajowych firm handlowych a ich podstawy teoretyczne, 13. Praktyki marketingowe wielkopowierzchniowych firm handowych. Próba identyfikacji podstaw teoretycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again