Form of Work
Książki
(55)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(48)
available
(35)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia
(48)
Author
Dobosiewicz Zbigniew
(5)
Fojcik-Mastalska Eugenia
(3)
Mazur Leszek
(3)
Sołoma Andrzej
(3)
Gospodarowicz Andrzej
(2)
Grzywacz Jacek
(2)
Szelągowska Anna
(2)
Balcarek Artur
(1)
Baliński Kazimierz
(1)
Bliski Janusz
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Czech Tomasz
(1)
Czechowska Iwona Dorota
(1)
Dahmen Andreas
(1)
Dmowski Adam
(1)
Dębniewska Maria
(1)
Freixas Xavier
(1)
Gigol Katarzyna
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Główka Gabriel
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Jacobi Philipp
(1)
Jagodzińska-Serafin Ewa
(1)
Janc Alfred
(1)
Jankowska Kira
(1)
Kanigowski Krzysztof
(1)
Karcz Zbigniew
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Kraska Marcin
(1)
Kruglak Joanna
(1)
Lasek Mirosława
(1)
Lewandowski Dariusz
(1)
Leśnik Iwona
(1)
Matthews Kent
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Możaryn Henryk
(1)
Narożny Tomasz
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Patena Wiktor
(1)
Pawłowska Małgorzata
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Proniewski Marek
(1)
Rochet Jean-Charles
(1)
Rudasz Zbigniew
(1)
Rytelewska Grażyna
(1)
Ryżewska Stanisława
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Stawasz Edward
(1)
Szewczyk Ryszard
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Tarasiuk Wojciech
(1)
Thompson John
(1)
Walkiewicz Rafał
(1)
Wieteska Stanisław
(1)
Wójciak Mirosław
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Zoll Fryderyk (1970- )
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(56)
Language
Polish
(56)
Subject
Banki
(46)
Kredyt
(36)
Rynek finansowy
(8)
Gwarancje bankowe
(7)
Nadzór bankowy
(7)
Bankowe usługi detaliczne
(6)
Rachunek bankowy
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Zabezpieczenie wierzytelności
(5)
Banki hipoteczne
(4)
Banki internetowe
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Kredyt hipoteczny
(4)
Narodowy Bank Polski
(4)
Ryzyko kredytowe
(4)
Analiza ekonomiczna
(3)
Bank centralny
(3)
Hipoteka
(3)
Ryzyko bankowe
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Europejski Bank Centralny
(2)
Korespondencja urzędowa
(2)
Kredyt konsumpcyjny
(2)
Nieruchomości
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko
(2)
Zdolność kredytowa
(2)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowość prywatna
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
COVID-19
(1)
Czek
(1)
Data mining
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Factoring
(1)
FinTech
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Innowacje
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Konkurencja
(1)
Konsorcjum bankowe
(1)
Kredyt konsorcjalny
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Monopole
(1)
Obrot pieniężny
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polska
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Spożycie
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Towarzystwa kredytowe miejskie
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Wierzytelność
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Warmińsko-mazurskie, województwo
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
56 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89069-37-7
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1.System bankowy, 2.bank i jego cechy charakterystyczne, 3.Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4.Operacje depozytowe, 5.Operacje płatnicze, 6.Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7.Operacje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8.Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9.Otoczenie banku, 10.Marketing bankowy, 11.Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12.Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13.ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14.Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15.Organizowanie działalności banku, 16.Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17.Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bank hipoteczny a rynek nieruchomości / Krzysztof Kanigowski. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 259 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-85946-89-6
Towarzystwa kredytowe, Likwidacja instytucji kredytu długoterminowego w Polsce, Specjalistyczny bank hipoteczny, Ryzyko rynku nieruchomości, Wartość nieruchomości a kredyt hipoteczny, Ocena ryzyka zabezpieczenia hipotecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88597-70-1
R.1 Rachunek bankowy; R.2 Rozliczenia pieniężne; R.3 Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania; R.4 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa; R.5 Kredyt inwestycyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-27-4
R.1 Wprowadzenie. R.2 Rynek usług bankowych dla przedsiębiorców: Podstawowe dane o rynku usług bankowych dla przedsiębiorców; Kluczowe czynniki marketingowe w bankowej obsłudze przedsiębiorstw; Fundamentalne trendy. R.3 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: Uwagi wstępne; Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw; Decyzje inwestycyjne; Decyzje w sprawie finansowania. R.4 Bankowa obsługa przedsiębiorstw ukierunkowana na przyszłość: Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw; Proces podejmowania decyzji kredytowych; Wycena wartości przedsiębiorstwa; Alternatywne instrumenty finansowania. Finansowanie specjalne i doradztwo na rzecz firm; Operacje pośredniczące. R.5 Marketing w usługach bankowych dla przedsiębiorstw Zadania i rola marketingu w zakresie bankowości korporacyjnej; Marketingowe metody zarządzania obszarami strategicznymi w zakresie bankowości korporacyjnej. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1426-X
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Book
In basket
Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 370 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1591-7
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość / red. nauk. Jerzy Węcławski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 445 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-227-2560-4
1. Wpływ ustawodawstwa na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego 2. Sektor bankowy w okresie transformacji 3. Stabilność sektora bankowego 4. Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków 5. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce 6. Polski sektor bankowy na tle sektorów bankowych państw Unii Europejskiej - analiza porównawcza (wybrane zagadnienia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 315 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1920-5
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-270-3
R.1 System bankowy w Polsce; R.2 Polityka pieniężna banku centralnego; R.3 Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym; R.4 Działalność kredytowa banku komercyjnego; R.5 Działalność depozytowa i rozliczeniowa banku; R.6 Zarządzanie aktywami i pasywami bilansu banku komercyjnego; R.7 Marketing bankowy; R.8 Konsolidacja w sektorze bankowym; R.9 Fundusze inwestycyjne; Zadania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1579-7
Cz. I Potrzeby kredytowe gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankowości detalicznej: 1. Bankowość detaliczna - procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw domowych; 2. Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego; Problemy kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badan rynkowych; System oceny zdolności kredytowej małych firm na przykładzie wybranych banków komercyjnych; Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw; Zarządzanie portfelem kredytowym detalicznych podmiotów gospodarujących. Cz. II Szanse i zagrożenia funkcjonowania bankowości detalicznej: Ocena efektywności kredytów małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendacje metodologiczne; Rola kredytu w finansowaniu nowo powstałych podmiotów gospodarujących i wprowadzających nowe technologie; Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie jako czynnik transformacji oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego; Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - analiza porównawcza; Programy UE w procesie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Ogólne warunki umów bankowych - platforma współpracy w interesie klientów; Nadzór nad rynkiem kredytów detalicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-996-5
1.Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - pojęcie, źródła finansowania, decyzje finansowe: Pojęcie i źródła finansowania MSP; Decyzje małych firm w odniesieniu do kredytu bankowego - przegląd koncepcji teoretycznych 2. Ocena usług bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa: Założenia badawcze oraz charakterystyka badanej próby przedsiębiorstw; Charakterystyka przedsiębiorców oraz strategii firm; Charakterystyka czynników zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem banków; Charakterystyka czynników w relacji MSP -banki; Powiązania firm z bankami; Podstawowe czynniki określające pasywną orientację MSP w zakresie korzystania z usług bankowych; Posumowanie i rekomendacja 3. Rynek usług finansowych 4. Ocena usług świadczonych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw przez banki; Analiza porównawcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-06-5
Wprowadzenie; Działalność kredytowa banku komercyjnego i związane z nią ryzyko; Kontrola kredytowa- obowiązki i odpowiedzialność inspektorów; Prawne i materialne zabezpieczenia kredytów bankowych- ochroną przed ryzykiem utraty aktywów; Współczynnik wypłacalności jako narzędzie pomiaru ryzyka kredytowego oraz adekwatności kapitałowej; Klasyfikacja należności nieregularnych- tworzenie rezerw celowych; Zagrożenia wynikające z nadmiernej koncentracji kredytów i innych wierzytelności bankowych; Działania banku na rzecz akcjonariuszy, członków zarządu, rady banku oraz podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo i personalnie; Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa i banków. Nowe wyzwania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 124 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-20-0
1. Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju strategii biznesowych podmiotów działających na rynku consumer finance w Polsce w perspektywie średniookresowej (synteza raportu). 2. Wpływ integracji detalicznych rynków finansowych w Unii Europejskiej na rozwój rynku consumer finance w Polsce. 3. Wybrane modele biznesowe w zakresie consumer finance stosowane na rynkach zachodnioeuropejskich. 4. Rola poredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce. 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji wierzytelności bankowych w Polsce w najbliższych kilku latach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85776-50-8
Geneza wykorzystania metod punktowych w ocenie kredytobiorców; Różnice koncepcyjne w podstawowych podejściach wykorzystujących metody punktowe; Technika skoringu kredytowego - etapy budowy systemu; Metody klasyfikacji kredytobiorców wykorzystane w credit-scoringu; Organizowanie procesu wykorzystania credit-scoringu w praktyce; Inne zastosowania skoringu i alternatywne. Metody skoringowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-45-1
czynności kredytowe; Ogólna charakterystyka bankowych czynności kredytowych; Strony bankowych stosunków kredytowych; Regulacja prawna treści bankowych czynności kredytowych; Elementy umowy kredytowej; Udzielanie kredytów; Konsorcja kredytowe; Zabezpieczenia zwrotu kredytu; Monitorowanie kredytu; Uprawnienia banku związane z negatywnymi wynikami kontroli kredytu i zabezpieczeń; Odroczenie terminu płatności i inne zmiany treści umowy kredytowej; Zmiany podmiotowe stosunku kredytowego; Umorzenie zobowiązania kredytowego oraz przedawnienie roszczeń z tytułu czynności kredytowych banku; Bankowy tytuł egzekucyjny i poszukiwanie zaspokojenia w postępowaniu egzekucyjnym; Inne sposoby zaspokojenia wierzytelności kredytowych banku; Udzielanie kredytów przez bank na zlecenie osób trzecich; Udzielanie kredytów i pożyczek z udziałem pośredników; Wybrane szczególne rodzaje kredytów; Bankowe czynności kredytowe w szerokim znaczeniu; Tajemnica bankowa i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-64-8
R.1 Wstępna analiza danych. R.2 Analiza dyskryminacyjna. R.3 Regresja logistyczna. R.4 Drzewa klasyfikacyjne. R.5 Generowanie reguł rozmytych. R.6 Analiza skupień. R.7 Rozmyta metoda analizy skupień. R.8 Wielowarstwowe jednokierunkowe sieci neutronowe. R.9 Sieci neutronowe Kohonena. R.10 Analiza korespondencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-591-3
1.Monetarne instytucje finansowe, 2.Procedura kredytowania, 3.Źródła informacji wykorzystywanej przez bank do oceny kredytobiorcy, 4.Zdolność kredytowa, 5.Ryzyko kredytowe, 6.Zabezpieczenia kredytów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1653-2
1. Trendy w Bankowości krajowej i międzynarodowej.2. Pośrednictwo finansowe: wpływ rynku kapitałowego. 3. Banki a pośrednictwo finansowe. 4. Bankowość detaliczna i hurtowa. 5. Bankowość międzynarodowa. 6. Teoria przedsiębiorstwa bankowego. 7. Modele zachowania banków. 8. Racjonowanie kredytów. 9. Sekurtyzacja. 10. Struktura systemu bankowego: problemy fuzji i przejęć. 11. Regulacje bankowe. 12. Zarządzanie ryzykiem. 13. Makroekonomia bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-791-6
W monografii omówiono kwestie dotyczące współczesnych finansów, zaprezentowane w 2016 r. podczas Konferencji Katedr Finansowych zatytułowanej Granice finansów XXI wieku. Autorzy artykułów podjęli rozważania na temat perspektyw rozwoju bankowości i ubezpieczeń. Poruszona przez nich problematyka i sformułowane wnioski mają znaczenie zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki gospodarczej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again