Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Borodo Andrzej
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Stacharska-Targosz Jolanta
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Banki
(3)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżety terenowe
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Inflacja
(1)
Kredyt
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Pieniądz
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Bankowość / red. nauk. Jerzy Węcławski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 445 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-227-2560-4
1. Wpływ ustawodawstwa na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego 2. Sektor bankowy w okresie transformacji 3. Stabilność sektora bankowego 4. Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków 5. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce 6. Polski sektor bankowy na tle sektorów bankowych państw Unii Europejskiej - analiza porównawcza (wybrane zagadnienia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-296-4
Racjonalność struktury aktywów banku komercyjnego; Za stosowanie controllingu w zarządzaniu bankiem; Nowe ryzyka rynku finansowego; Bank komercyjny na rynku wierzytelności w Polsce; Ryzyko w ubezpieczeniach; Porównanie meotd szacowania współczynnika beta; Pristu py k hodnoceni bonity klienta z pohledu banky; Zmiany organizacyjne w bankach stymulowane potrzebami klienta korporacyjnego; Ocenovani uverovych pohledavek; Calcu lation of the risks of the commercial banks of Ukraine Zadowolenie klienta z usług banku jako podstawa oceny skuteczności jego działań; Rozwój działalności bankowej i inewstycyjnej koncernów samochodowych; Bank jako podmiot rynku finansowego - problemy wyceny i zarządzania ryzykiem; Emisja euroobligacji jako właściwa droga finansowania przedsiębiorstwa; Bezpieczeństwo przedsiębiorcy w systemie bankowym (próba teoretycznego ujęcia bezpieczeństwa informacji); Bankowość elektroniczna w relacji z klientem na przykładzie BZWBK S.A.; Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - bankowość korporacyjna czy detaliczna?; Podmiotowość inwestycyjna (analiza esencjalna); Zastosowanie zbiorów rozmytych w procesie podejmowania decyzji; The Frame of Corporate governance for Commercial banks; Sytuacja prawna i ekonomiczna banków spółdzielczych po połączeniu banków zrzeszających; Zmiany organizacyjne w bankach stymulowane potrzebami klienta korporacyjnego na przykładzie utworzenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. oferty emerytalnej dla pracodawców; The sources of financing in corporate banking: Lithuanian perspe ctive; Zmiany w przepisach prawa bankowego dot. rachunków bankowych oraz rozliczeń dokonanych za pośrednictwem banków w związku z synchronizacją przepisów unijnych z przepisami polskimi; Rzizko a mereni vynosnosti podnikovych invstic; Tvorba zdroju pro vyrobni sferu n ceskem kapitalofvem trhu; Ocena projektów inwestycyjnych. Szacowanie przepływów gotówkowych ex ante; Międzynarodowy rynek obligacji; System cash management w bankach; Transfer pieniądza na rynkach lokalnych w strukturze spółdzielczego sektora bankowego w Polsce; Ryzyko w międzynarodowych "Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego", wydanych przez IIA - The Institute of Internal Auditors w USA; Factoring w zarządzaniu płynnością jednostek samorządu teryto rialnego; Szanse na rozwój bankowości inwestycyjnej w Polsce; Recovered Slovak Banking in the Ligt of Financial Globalization; Prakseologia, info-gnoza i bankowość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-230-1
Ewolucja i kondycja złotego (uwagi w związku z osiemdziesiątą rocznicą współczesnego złotego); Proces obniżania inflacji w Polsce do 2003 r.; Rola RPP w przywracaniu równowagi zewnętrznej, czyli o zbawiennych skutkach "schładzania" gospodarki; Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II; O problemach walutowych okresu międzywojennego; O inwestycjach, polityce monetarnej i wzroście gospodarczym w latach dziewięćdziesiątych; O schładzaniu gospodarki; O aktualnych problemach bezrobocia, inwestycji i polityki gospodarczej; O perspektywach, warunkach i skutkach przystąpienia Polski do strefy euro; Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003; Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej NBP; Na marginesie sporów o politykę pieniężnąw Polsce; Kalendarium działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny a banki / pod red. Andrzej Borodo. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. - 185, [14] s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-110-7
1.Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, 2.U dział Oddziału Regionalnego PKO Banku Polskiego S.A. w Bydgoszczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, 3.Związki samorządu terytorialnego z bankami z perspektywy budżetu Torunia, 4.Banki samorządowe-zagadnienie ich powołania, zadań, charakteru i pozycji, 5.Kredyty bankowe dl a jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia Oddziału Regionalnego PKO BP S.A. w Bydgoszczy, 6.Związki samorządu terytorialnego z bankami komercyjnymi z punktu widzenia Oddziału PKO Banku Polskiego S.A. w Wąbrzeźnie, 7.Kredyty, pożyczki i obligacje jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności kontrolnej, opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, 8.Związki samorządu terytorialnego z banka mi w świetle doświadczeń powiatu Nowe Miasto Lubawskie w latach 1998-2001, 9.Udział banku w emisji obligacji komunalnych - na przykładzie PKO BP S.A, 10.Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych a potrzeb y pożyczkowe jednostek samorządu terytorialnego, 11. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w sprawach kredytów, pożyczek i obligacji, 12.Zaciąganie kredytów oraz emisja obligacji komunalnych a działalność regionalnych izb obrachunkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again