Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Bajdak Andrzej
(1)
Karasev Aleksandr Pavlovič
(1)
Ostrowska Izabela
(1)
Perenc Józef
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Badania marketingowe
(3)
Internet
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Segmentacja rynku
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1484-7
R.1 Infrastrukturalne uwarunkowania wykorzystania Internetu w marketingu: Internet jako nowe środowisko dla marketingu; Poziom rozowju infrastruktury Interne tu w Polsce i na świecie; Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu; Korzyści użytkowników z rozwoniętej infrastruktury Internetu; Etyczne i pra wne aspekty wykorzystania Internetu w biznesie. R.2 Wykorzystanie Internetu w marketingu przedsiębior stw w świetle teorii dyfuzji innowacji: Internet jako innowacja; Dyfuzja i adaptacja innowacji; Typologia konsumentów z punktu widzenia ich skłonności do korzy stania z Internetu; Cechy otoczenia sprzyjające korzy stania z Internetu. R.3 Internet a marketing tradycyjny i marketing rela cji: Internet a badania marketingowe; Internet a kształtowanie produktu i jego ceny; Internet a dystry bucja; Internet a promocja; Internet a marketing rela cji. R.4 Wykorzystanie Internetu w marketingu przedsiębior stw - wyniki badań: Ch-ka próby badawczej; Infrastru ktura przedsiębiorstw jako warunek wykorzystania Inter netu w marketingu; Motywy, korzyści i ograniczenia wykorzystania Internetu w marketingu przedsiębiorstw; Cele i zakres wykorzystania Internetu w marketingu przedsiębiorstw; Rola Internetu w zintegrowanej komuni kacji marketingowej przedsiębiorstw; Ocena stron inter netowych przedsiębiorstw. R.5 Wykorzystanie Internetu w marketingu samorządów lokalnych: Podstawowe założenia komunikacji interneto wej w gminie; Samorządy lokalne w procesie kształtowa nia komunikacji marketingowej; Komunikacja internetowa gmin w ocenie mieszkańców; Komunikacja internetowa gmin w ocenie lokalnych podmiotów gospodarczych; Inter netowe serwisy gmin jako nowy system komunikacji społe cznej. R.6 Postawy polskich konsumentów wobec marketingu przedsiębiorstw w Internecie: Profil polskiego interna ty; Zakres korzystania z Internetu przez konsumentów; Zakupy w Internecie; Perspektywy rozwoju zakupów w Internecie z punktu widzenia ich wad i zalet.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Marketing / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-8199-2
1. Marketing w XXI wieku; 2. Zarządzanie marketingowe; 3. Strategie marketingowe przedsiębiorstw; 4. Analiza trendów w otoczeniu marketingowym; 5. Badania marketingowe - źródło informacji o rynku; 6. Segmentacja rynku i pozycjonowanie; 7. Zachowania konsumentów na rynku; 8. Projektowanie i zarządzanie produktem; 9. Projektowanie i zarządzanie cenami; 10. Projektowanie i zarządzanie kanałami dystrybucji; 11. Projektowanie i zarządzanie zintegrowaną komunikacją marketingową; 12. Całościowy program marketingowy; 13. Zarządzanie relacjami z klientem; 14. Marketing internetowy; 15. Koncepcja marketingu zrównoważonego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bakalavr. Prikladnoj kurs)
ISBN: 978-5-534-05189-6
Zawiera: Глава 1. Основные понятия маркетинговых исследований; Глава 2. Виды маркетингового исследования и процесс его проведения; Глава 3. Информация в маркетинговых исследованиях; Глава 4. Организация маркетинговых исследований на предприятии; Глава 5. Качественные методы сбора информации; Глава 6. Разработка анкет при проведении маркетинговых исследований; Глава 7. Количественные методы опроса; Глава 8. Наблюдение и эксперимент; Глава 9. Методы анализа маркетинговой информации; Глава 10. Ситуационный анализ; Глава 11. Оценка емкости рынка; Глава 12. Анализ конкуренции на рынке; Глава 13. Сегментирование потребительского рынка; Глава 14. Экспертные оценки; Глава 15. Маркетинговые исследования в интернете.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again