Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Haliżak Edward
(2)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Osiński Joachim
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Łoś-Nowak Teresa
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Polityka międzynarodowa
(5)
Organizacje międzynarodowe
(4)
Stany Zjednoczone
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Gospodarka
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Pacyfik (region)
(2)
Rosja
(2)
Wspólnota Niepodległych Państw
(2)
Dyplomacja
(1)
Europa
(1)
Francja
(1)
Globalizacja
(1)
Indie
(1)
Integracja europejska
(1)
Japonia
(1)
Korea
(1)
Korea Południowa
(1)
Korea Północna
(1)
Kraje NATO
(1)
Niemcy
(1)
ONZ
(1)
Oceania
(1)
Państwo
(1)
Plagiat
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Terroryzm
(1)
Wojna
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Azja
(5)
Afryka
(4)
Ameryka Łacińska
(3)
Bałkańskie, kraje
(2)
Chiny
(2)
Ameryka Południowa
(1)
Ameryka Północna
(1)
Ameryka Środkowa
(1)
Australia
(1)
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Brazylia
(1)
Skandynawia
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-864-8
1. Charakterystyka regionu Azji i Pacyfiku. 2. Rola czynników historycznych i kulturowych w rozwoju regionu Azji i Pacyfiku. 3. Uwarunkowania ekonomiczne wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku. 4. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku. 5. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku. 6. Rola mocarstw w regionie Azji i Pacyfiku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-92-4
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, 1. Koncepcja bezpieczeństwa USA, 2. Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 3. Koncepcja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, 4. Koncepcja bezpieczeństwa Francji, 5. Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, 6. Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 7. Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, 8. Koncepcja bezpieczeństwa Indii, 9. Koncepcja bezpieczeństwa Brazylii, 10. Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, 11. Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, 12. Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 13. Bezpieczeństwo obszaru WNP, 14. Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 15. Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku, 16. Bezpieczeństwo Azji Południowej, 17. Bezpieczeństwo Afryki, 18. Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 19. Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, 20. Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Żurawia Papers / Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Zeszyt 3)
ISBN: 83-7383-117-7
1.Podejście w badaniu problematyki bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, 2.Specyfika przedmiotu badań - założenia analizy, 3.Region Azji Południowo-Wschodniej, 4.Systematyka regionalnych zagrożeń bezpieczeństwa, 5.Dylematy bezpieczeństwa narodowego państw regionu, 6. Regionalny porządek in statu nascendi, 7.Użyteczność podejścia realistycznego, liberalnego, konstruktywistycznego w badaniu regionalnego kompleksu bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Prace - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISSN 1642-6150 ; Z. 16.)
Skandynawski model systemu parlamentarnego. Wyznaczniki konstytucyjnoprawne i praktyka ustrojowa; Stosunki amerykańsko-chińskie jako determinanta bezpieczeństwa w Azji Wschodniej; Analiza kosztów i korzyści w klasycznej koncepcji teorii OCA; Regiony wewnątrzpaństwowe w stosunkach międzynarodowych a instytucjonalna zdolność do rządzenia; Wpływ nowych krajów członkowskich na politykę wschodnią Unii Europejskiej w latach 2004-2007 w ocenie unijnych urzędników i dyplomatów; Odpowiedzialność polityczna rządu Republiki Słowackiej i parlamentarnej kontrola jego działalności; Koncepcja ustawy zasadniczej dla Zjednoczonego Królestwa według propozycji Institute for Public Policy Research; Parlament finlandzki Eduskutna. Historia i wybrane aspekt funkcjonowania; Zadłużenie zagraniczne Chorwacji i Serbii. Analiza porównawcza; Plagiat jako problem materialnoprawny i formalny w postępowaniach o nadanie stopni i tytułu naukowego; Istota akcji profrekwencyjnych w Polsce na przykładzie prawyborów studenckich w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Głównej Handlowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(O wojnach i konfliktach / rada serii Wojciech Morawski, Mirosław Nagielski, Tadeusz Rawski, Paweł Wieczorkiewicz)
ISBN: 978-83-7436-099-9
1. Współczesne konflikty zbrojne. Zimna wojna; Świat po zakończeniu zimnej wojny - czynniki konfliktogenne; Charakter współczesnych konfliktów lokalnych. 2. Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie. Europa; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Ameryka Północna; Ameryka Środkowa i Południowa; Azja; Australia i Oceania. 2. Nowy konflikt globalny. Źródła islamskiego gniewu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Żurawia Papers / Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Zeszyt 8)
ISBN: 978-83-7383-214-5
I. Wspólnoty regionalne w nauce o stosunkach międzynarodowych: Założenia klasycznej analizy regionalnej. Właściwości regionalizmu współczesnego. II. Historyczny kontekst rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej i Pacyfiku: Kulturowo-historyczne znaczenie cywilizacji chińskiej. Rola Japonii w rozwoju wschodnioazjatyckiego regionalizmu. Geneza współpracy w regionie Azji i Pacyfiku. III. Współczesny wymiar koncepcji Wspólnoty Pacyfiku i Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej: Ogólnoregionalna koncepcja Wspólnoty Pacyfiku. Geneza i treść współczesnej idei azjatyckiej. IV. Formy współpracy państw Azji Wschodniej: Ekonomiczny wymiar wschodnioazjatyckiego regionalizmu. Polityczny wymiar wschodnioazjatyckiego regionalizmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3044)
ISBN: 978-83-229-2940-7
1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa: Stosunki międzynarodowe w perspektywie teoretycznej; Nurty i paradygmaty w nauce o stosunkach międzynarodowych; Uczestnicy stosunków międzynarodowych; Polityka zagraniczna; System międzynarodowy; 2. Formy przejawiania się stosunków międzynarodowych: Polityczno-prawne formy organizacyjne stosunków międzynarodowych; Patologiczne formy przejawiania się stosunków międzynarodowych; 3. Stosunki międzynarodowe w perspektywie ontologicznej: Unia Europejska jako wspólnota polityczna, ekonomiczna i bezpieczeństwa; Europa Środkowa; Federacja Rosyjska i Wspólnota Niepodległych Państw; System paneuropejski; Regionalizm w stosunkach międzynarodowych; Afryka we współczesnych stosunkach międzynarodowych; Region Azji i Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych; Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych; Globalizacja w stosunkach miedzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89833-06-8
1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki, 2. Prawo międzynarodowe jako normatywna podstawa stosunków międzynarodowych, 3. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne, 4. Globalizacja i jej skutki, 5. Nowy ład światowy, 6. Podmiotowość i panstwo w stosunkach międzynarodowych, 7. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu narodów zjednoczonych, 8. Współczesna dyplomacja, 9. Bezpieczeństwo miedzynarodowe i konflikty, 10. Miedzyanrodowa ochrona praw człowieka, 11. Integracja europejska - Unia Europejska, 12. Rola Stanów Zjednoczonych w międzynarodowym ukłądzie sił, 13. Rosja we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 14. Niemcy we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 15. Bałkany - region konfliktów i kontrastów, 16. Oblicze współczesnej Azjii i Pacyfiku, 17. Problemy polityczne i społeczno-ekonomiczne Afryki i Bliskiego wschodu, 18. Zmiany społeczno-polityczne w Ameryce Łacińskiej, 19. Polityka zagraniczna Polski, 20. Polska we współczesnym świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Authority data
Polityka międzynarodowa - Azja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Azja - polityka międzynarodowa (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again