Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Author
Antonides Gerrit
(1)
Bogunia-Borowska Małgorzata
(1)
Burgiel Aleksandra
(1)
Kieżel Ewa
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Makarenko Vadim
(1)
Makowska Agata
(1)
Małysa-Kaleta Agata
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Raaij van Fred W
(1)
Smyczek Sławomir
(1)
Sowa Izabela
(1)
Sutherland Max
(1)
Sylwester Alice K
(1)
Szczotka Jerzy
(1)
Wieczorek Emilia
(1)
Zrałek Jolanta
(1)
Śleboda Marta
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Artykuły konsumpcyjne
(11)
Konsumenci (ekon.)
(8)
Umowa kupna i sprzedaży
(4)
Gwarancja jakości
(2)
Reklama
(2)
Spożycie
(2)
Banki
(1)
Dziecko
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Internet
(1)
Marketing
(1)
Promocja handlowa
(1)
Płeć
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rynek
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Usługi
(1)
Subject: time
1989-
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-242-0173-4
Cz. I Czym jest globalizacja?; Obszary naznaczone wpływem globalizacji. R.1 Korzenie koncepcji globalizacyjnych: Teorie nowoczesności; Teorie ponowoczesności; Współczesność jako późna nowoczesność. R.2 Wybrane koncepcje globalizacji: Dwa rozumienia konsekwencji zjawiska globalizacji. R.3 Następstwa procesów globalizacyjnych: Pułapki globalizacji; Dobrodziejstwa globalizacji; Typy oddziaływań globalizacyjnych a przemiany zachodzące w Polsce. Zakończenie: Globalizacja jako fakt dokonany i ostatni etap rozwoju? Cz. II Dylemat drugi - konsumpcja: R.1 Rola konsumpcji w kapitalizmie i socjalizmie: Konsumpcja jako efekt rozwoju kapitalizmu; Reglamentowana konsumpcja realnego socjalizmu; Reifikacja i alienacja człowieka oraz fetyszyzm towarowy. R.2 Reifikacja człowieka: Zjawisko ostentacyjnej konsumpcji i próżnowania na pokaz; Zjawisko ukrytej konsumpcji oraz konsument jako aktor; Struktura habitusu. R.3 Fetyszyzacja towarowa: Wizja społeczeństwa konsumpcyjnego w perspektywie semiologicznej i postmodernistycznej; Koncepcja lokalizacji i transferu znaczeń; Postmodernistyczna koncepcja konsumenta. R.4 Alienacja człowieka: Koncepcja zhumanizowanej konsumpcji; Konsumpcja jako system komunikacji społecznej R.5 Konsumpcja jako element strukturyzacji. Zakończenie. O konsumpcji nieco inaczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-288-7
Ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polskich gospodarstwach domowych; Aktywność zawodowa kobiet a zachowania polskich konsumentów; Identyfikacja preferencji konsumpcyjnych wybranych grup ludności Polski; Badanie satysfakcji konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych; Kształtowanie się motywów postępowania polskich konsumentów w oparciu o rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa wykorzystanie metody wywiadu głębinowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 29)
ISBN: 83-89218-83-6
Wprowadzenie; R. 1 Promocja towarów przemysłowych; R. 2 Promocja towarów rolno-spożywczych: Zasady promocji towarów rolno-spożywczych; Działania promocyjne wspierane przez Wspólnotę; Ochrona tradycyjnych i regionalnych produktów rolno-spożywczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13933-1
Dlaczego reklama tak długo pozostawała wiedzą tajemną; Wpływanie na ludzi: mity i mechanizmy; Wizerunek a rzeczywistość; Reklama podprogowa; Konformizm; Komunikat reklamowy; Milczące symbole i oznaki tożsamości; Pośrednie doświadczenie i wirtualna rzeczywistość; Komunikaty, przypomnienia i nagrody; Granice reklamowania; Co działa, co nie działa i dlaczego; Nieustanne monitorowanie; Wprowadzenie na rynek nowego produktu; Planowanie strategii kampanii; Co się dzieje wtedy, gdy przestajemy reklamować?, Reklama sezonowa; Dlaczego reklamy radiowe nie są dobrze zapamiętywane; Reklamy i ich następcy; Troska firmy o wizerunek i inne kwestie; Internet; Pomiar wpływu reklamy na pamięć; Wiedza naszego umysłu o zakupach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek młodych konsumentów / Anna Olejniczuk-Merta. - Warszawa : Difin, 2001. - 209 s. : tabl. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-122-5
Kształtowanie się rynku młodych konsumentów, Ekonomiczne i społeczne warunki kształtowania rynku młodych konsumentów w Polsce w latach 90-tych, ZAchowania młodych konsumentów, Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów, Kształtowanie podazy dóbr na rynku młodych konsumentów, Dystrybucja dóbr na rynku młodych konsumentów, Promocja na rynku młodych konsumentów, Nowe zjawiska i trendy na rynku młodych konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Sprzedaż konsumencka / Magdalena Olczyk. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 207, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-606-2
1. Ogólne założenia i pojęcia reżimu odnoszącego się do umów konsumenckich, 2. Klauzule dotyczące ogólnych obowiązków informacyjnych, 3. Klauzule dotyczące obowiązków sprzedawcy w zakresie potwierdzenia określonych informacji, 4. Klauzule dotyczące przedmiotu sprzedaży i ceny, 5. Klauzule dotyczące wydania i dostarczenia towaru oraz przejścia ryzyka jego utraty i zniszczenia, 6. Klauzule dotyczące dodatkowych praw i obowiązków stron umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, 7. Klauzule dotyczące uprawnienia kupującego i wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu stwierdzonej niezgodności towaru z umową, 8. Klauzule dotyczące realizacji uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, 9. Klauzule dotyczące gwarancji, 10. Klauzule dotyczące właściwości sądu w sporach z konsumentami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzedaż konsumencka : komentarz / Jerzy Szczotka. - Wyd.2 uaktual. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2007. - 206, [1] s ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89468-45-1
Wstęp, I. Sprzedaż konsumencja-komentarz, 1. Sprzedaż konsumencka, 2. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-106-4
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13960-9
1.Wprowadzenie i przegląd omawianych zagadnień. Cz.I Czynniki makro w konsumpcji : 2.Rozwój demografi czny, 3.Czynniki kulturowe, 4.Podaż i korzystanie z pr oduktów i usług, 5.Konsumeryzm i polityka wobec konsu menta. Cz.II Procesy podstawowe : 6.Spostrzeganie i kategory zacja pojęciowa, 7.Struktura znaczenia a wartość, 8.Mo tywacja a zachowanie kosumenta, 9.Postawy i emocje, 10 .Procesy uczenia się, 11.Procesy podejmowania decyzji, 12.Sytuacja a zachowanie. Cz.III Procesy społeczne : 13.Rodzina a produkcja gos podarstwa domowego, 14.Grupy odniesienia, 15.Innowacje , 16.Styl życia i konsumpcja czasu, 17.Korzystanie ze środków masowego przekazu, 18.Robienie zakupów, 19.Za chowanie finansowe, 20.Grupy wiekowe i etniczne konsum entów. Cz.IV Procesy posprzedażne : 21.Zadowolenie konsumenta i reklamacje, 22.Konsumpcja a środowisko, 23.Dobrobyt i własność. Cz.V Zastosowania : 24.Segmentacja rynku i różnicowani e produktów, 25.Badania nad zachowaniem konsumenta
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
Artykuły konsumpcyjne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Artykuły konsumpcyjne - a płeć (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Artykuły konsumpcyjne - reklama (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again