Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Bieńkowska Beata T
(1)
Jakubowska-Hara Jolanta
(1)
Skupiński Jan
(1)
Szafrańskiego Dariusz
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Aresztowanie tymczasowe
(2)
Chuligaństwo
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-376-0
1. Kara bezwzględnego pozbawienia wolności i populacja więzienna w Polsce. Współczynniki prizonizacji w Polsce i w Europie; 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności; 3. Kara grzywny jako alternatywa pozbawienia wolności; 4. Kara ograniczenia wolności jako alternatywa ograniczenia wolności; 5. Samoistny środek karny jako instrument racjonalnej polityki karnej; 6. Kształt i praktyka stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia jako czynnik wpływający na liczebność populacji więziennej; 7. Modyfikacje w zakresie wykonywania kary bezwzględnego pozbawienia wolności- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz problem niewykonania kary pozbawienia wolności; 8. Tymczasowe aresztowanie i jego wolnościowa alternatywa w postępowaniu karnym (na tle wybranych danych statystycznych); 9. Problem alternatyw pozbawienia wolności w obecnej i przyszłej polskiej polityce kryminalnej (uwagi końcowe)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-25-1296-5
1. Problematyka przesyłania informacji technicznej w świetle unormowań; 2. Kształtowanie się ubezpieczeń na ziemiach polskich; 3. Jawność posiedzeń aresztowanych- głos w dyskusji; 4. Kilka uwag na temat jawności zewnętrznej postępowania przygotowawczego w świetle art. 156 5 zd. 2 KPK; 5. Pozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowego; 6. Działalność Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 roku; 7. Sukcesja administracyjnoprawna w procesie łączenia się spółek (uwagi na tle art. 618 KSH); 8. Molestowanie seksualne w środowisku akademickim- wyniki badań na polskich uczelniach; 9. Wpływ wyroku karnego na ustalenie bezprawności w procedurze cywilnej a zasada jedności porządku prawnego (jednolitego ujęcia bezprawności); 10. Problematyka zawieszenia działalności gospodarczej; 11. Leniency jako instrument zwalczania karteli; 12. Prawo do obrony osoby podejrzanej oraz faktycznie podejrzanego- uwagi na tle chwał Sądu Najwyższego z 26.04.2007 r. (I KZP 4/07) oraz z 20.09.2007 r. (I KZP 26/07); 13. Kulturowe i prawne przesłanki zwalniania i zapobiegania przestępstwom przemocy w rodzinie; 14. Funkcje środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 15. Ochrona konkurencji a udzielenie licencji przymusowych w prawie wspólnotowym; 16. Niepełna osoba prawna jako osoba zagraniczna a cudzoziemiec; 17. O potrzebie i koncepcji badań ekskluzji prawnej; 18. Występek o charakterze chuligańskim- wybrane zagadnienia; 19. Uchylenie postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztowania a uchylenie tymczasowego aresztowania; 20. Uwagi w przedmiocie wznowienia postępowania na zasadzie art. 540 2 KPK w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16.04.2009 r. dotyczącego sankcji bezwzględnie oznaczonej za zabójstwa kwalifikowane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again