Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Morek Rafał
(2)
Golat Rafał
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Pankowska-Lier Beata
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Urząd Zamówień Publicznych
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Arbitraż gospodarczy
(8)
Mediacja (prawo)
(3)
Orzecznictwo gospodarcze
(3)
Sądownictwo polubowne
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Umowa
(2)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Cło
(1)
Dokumenty
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Konflikt
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Negocjacje
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Sądowinictwo gospodarcze
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Wzory umów
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Firma prawnicza w UE)
ISBN: 83-7387-240-X
Zawiera: R. 1 Istota i charakter prawny alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych (ADR): Pojęcie ADR; Geneza alternatywnych metod rozwiązywania sporów; Zjawisko sporu (konfliktu) prawnego; Pojęcie sprawy gospodarczej; „Zarządzanie konfliktami” (Conflict management). R. 2 Cele i funkcje alternatywnych metod rozwiązywania sporów: ADR a pojęcia wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw podmiotowych i prawa do sądu; Krytyka „tradycyjnych” metod rozwiązywania sporów; Metody alternatywne a realizacja postulatu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. R.3 Podstawowe rodzaje ADR i ich znaczenie: Mediacja; Koncyliacja; Mini-trial (Executive Tribunal); Fact-finding (Expertise); Early Neutral Evaluation (Case evaluation); Summary jury trial; Med.-arb (Mediation-Arbitration); Arb-med (Arbitration-Mediation); Dispute Review Boards (DRB) oraz Permanent Referee; Mediation and last offer arbitration (Baseball arbitration); High-low arbitration; Ombudsmen; ODR (Olnine dispute resolution); Uwagi dodatkowe dot. szczególnych ADR. R. 4 Ramy prawne ADR: Regulacje prawa polskiego de lege lata; Praktyka gospodarcza I prawo kontraktowe; Regulaminy; “Kodeksy zasad postępowania” osób prowadzących ADR; UNCiTRAL Conciliation Rules (1980); UNCiTRAL Model Law on International Commercial Conciliation; Prace Rady Europy; Zielona księga Komisji Europejskiej o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów cywilno- I handlowoprawnych; Rozważania dot. wniosków de lege ferenda. Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-81-4
1.Formy handlu zagranicznego, 2.Pośrednicy w handlu zagranicznym, 3.Zwyczaje i formuły najczęściej stosowane w handlu zagranciznym, 4.Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą, 5.Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego, 6.Finansowanie handlu zagranicznego, 7.Cło. Prawa celne i procedury celne, 8.Przygotowanie i realizacja tranbsakcji eksportowej i importowej, 9.Kontrakt w handlu zagranicznym, 10.Realizacja kontraktu eksportowego i importowego, 11.Ryzyko w handlu zagranicznym, 12.Ubezpieczenie w handlu zagranicznym, 13.Rozstrzyganie sporów w handlu międzyanrodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Mediacja i arbitraż : art. 183(1)-183(15), 1154-1217 KPC / Rafał Morek. - Stan prawny na maj 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 342 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-143-X
1. Mediacja, 2. Inne, najważniejsze przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji, 3. Arbitraż
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-733-5
1. Postanowienia umowne w zakresie ugodowego rozstrzygania sporów, 2. Czas i sposoby polubownego rozstrzygania sporów, 3. Specyfika postępowania przed sądami polubownymi, 4. Praktyczne skutki zawarcia ugody
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-37-9
Cz. I Sądy gospodarcze orzekające w sprawach gospodarczych (spornych); 1. Sądy rejonowe i sądy okręgowe pierwszej instancji, 2. Zasady procesu cywilnego, 3. Sprawy gospodarcze procesowe (sporne) według klauzuli generalnej rozpoznawane przez sądy gospodarcze, 4. Sprawy procesowe (sporne) określone rodzajowo rozpoznawane przez sądy gospodarcze, 5. Strony. Inni uczestnicy postępowania spornego, 6. Pełnomocnictwo procesowe, 7. Koszty procesu, 8. Forma czynności procesowych, 9. Doręczenia, 10. Pozew, 11. Zawieszenie postępowania, 12. Posiedzenia sąd owe i rozprawa, 13. Postępowanie dowodowe i dowody, 14. Wyrok i inne orzeczenia, 15. Wyrok zaoczny, 16. Postanowienia, 17. Prawomocność orzeczeń, 18. Apelacja, 19. Kasacja, 20. Zażalenie, 21. Wznowienie postępowania. Cz. II Postępowanie nakazowe i upominawcze oraz postępowanie uproszczone; 1. Postępowanie nakazowe, 2. Postępowanie upominawcze, 3. Postępowanie uproszczone. Cz. III Sprawy gospodarcze rozpoznawane w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 1. Ogól na charakterystyka postępowania przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów-sądem antymonopolowym, 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 479-479 k.p.c.), 3. Postępowanie w sprawach przeciwko przedsiębiorcom o uznanie za niedozwolone postanowień umownych, 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 479-479 k.p.c.), 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji (art. 479479 k.p.c.), 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 479-479 k.p.c.). Cz. IV Sprawy gospodarcze rozpoznawane przez sądy gospodarcze w trybie nieprocesowym; 1. Postępowanie rejestr owe, 2. Postępowanie w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, 3. Sprawy z zakresu prawa
upadłościowego i naprawczego. Cz.V Postępowanie arbitrażowe (polubowne) w sprawach g ospodarczych : 1.Sprawy gospodarcze rozpoznawane w po stępowaniu arbitrażowym, 2.Sądy polubowne (arbitrażowe ) działające za granicą. Cz.VI Kwalifikowana ochrona prawna przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw człowieka
: 1.Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, 2. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowie ka Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia n a terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działal ności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczen osoby prawne i fizyczne. Ustwa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 wrze śnia 2001 r. w sprawie umorzenia sądów gospdoarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wzory umów w praktyce ; Tom 5)
ISBN: 83-87611-48-4
Cz. A Arbitraż gospodarczy. Cz. B Wzory umów z komentarzem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again