Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Gross Jan Tomasz
(3)
Hedemann Oskar
(2)
Poliakov Léon
(2)
Rasińska-Bóbr Agnieszka
(2)
Arendt Hannah
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Dziubka Kazimierz
(1)
Gliszczyńska-Grabias Aleksandra
(1)
Grinberg Daniel
(1)
Jochmann Werner
(1)
Mrozewicz Bolesław
(1)
Nijakowski Lech M
(1)
Olszewski Henryk
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Szawiel Mariola
(1)
Szlachta Bogdan
(1)
Torańska Teresa
(1)
Wyrzykowski Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Antysemityzm
(12)
Żydzi
(6)
Mniejszości narodowe
(3)
Rasizm
(3)
Hitleryzm
(2)
Polacy
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Alokacja
(1)
Euroregiony
(1)
Faszyzm
(1)
Feminizm
(1)
Gross, Jan Tomasz (1947- )
(1)
Gross, Jan Tomasz (1947- ). Sąsiedzi
(1)
Ideologia
(1)
Imperializm
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jedwabne (woj. podlaskie ; okręg) stosunki etniczne 1939-1945 r.
(1)
Kościoły protestanckie
(1)
Liberalizm
(1)
Marketing
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Marksizm
(1)
Marzec 1968 r. w Polsce
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Niemcy
(1)
Pogrom 1946 r. kielecki
(1)
Prawa człowieka
(1)
Publicystyka polska
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Religijność
(1)
Socjalizm
(1)
Totalitaryzm
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0898-2
Starożytność : I. Antysemityzm w czasach starożytności pogańskiej. II. Antysemityzm w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: Babilonia. Afryka Północna. Hiszpania; Islam: I. Prorok. II. Kalifowie. III. Islam a niewierni: Chrześcijanie. Żydzi. Hiszpania trzech religii. I. W czasach trzech religii: Hiszpania muzułmańska. Rekonkwista. Złoty wiek. Naród żydowski Hiszpanii. Subrekonkwista. II. Ku jedności wiary: Vox populi, vox Dei. Ślepy zaułek marranizmu. Inkwizycja III. Hiszpania w godzinie przeznaczenia: Cytadela wiary. Kult czystości krwi lub rasizm iberyjski. IV. Epopeja Marranów: Marrani w Portugalii. Diaspora marranów. Książe Naksos. Sabataiści. Spinoza. Chrześcijańska Europa: I. Żydzi w Europie Zachodniej we wczesnym średniowieczu. II. Epoka wypraw krzyżowych: Złowróżbne lato 1096 roku. Pierwsze wielkie prześladowania i opinie prezentowane przez chrześcijan. Mord rytualny. Znak wyróżniający i sąd nad Talmudem; III. Reakcje żydowskie: Od handlu do lichwy. Narodziny żydowskiej mentalności. Prowizoryczny bilans. IV. Wiek diabła: W tle: XIV wiek. Czarna śmierć. Sytuacja Żydów w okresie bezpośrednio po epidemii dżumy. Nowy wizerunek Żyda. Diabły, czarownice i Żydzi. Getto - działania jeszcze bardziej zdecydowane. V. Wiek Getta ( Antysemityzm w czystej postaci): Francja, Anglia. VI. Wiek Getta ( Antysemityzm uaktywniony): Luter. Niemcy po Lutrze. VII. Żydzi w Polsce: Potop. Fala mordów rytualnych. VIII. Przypadek Rosji. IX. Początek nowych czasów: Niemcy. Francja. Wielka Brytania. Kilka słów na temat innych krajów Europy. Stany Zjednoczone Ameryki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0898-2
Księga I. Cz. 1. Od Voltaire'a do Wagnera: Oświecenie: I. Deiści Angielscy. II. Francja w dobie oświecenia: Wrażliwość protestancka. Montesquieu. Fizjokraci. Voltaire. Rousseau. Od Encyklopedii Diderota do Synagogi Holbacha. Budowniczy systemów. Odnowiciele. III. Niemcy: Dobre Niemcy. Dobry Żyd. Filozofia niemiecka a Żydzi. Żydowskie salony Berlina. Cz. 2. Emancypacja: i. Emancypacja: Emancypacja we Francji. Emancypacja w Niemczech. II. Skutki emancypacji: Przypadek Żydów. Przypadek nie- Żydów. Cz. 3. Reakcja rasistowska: I. Reakcja rasistowska. II. Anglia: Żydówki Waltera Scotta i Żydzi Disraelego. III. Francja: Widma przeszłości: Żydzi wieczni tułacze. Zagrożenie przyszłości: ruchy socjalistyczne. IV. Niemcy: Arndt, Jahn i germanomani. Zawiłości antysemityzmu ekonomicznego. Börne i Heine. Młode Niemcy czy młoda Palestyna? Krucjata ateistów. Przypadek Richarda Wagnera. Księga II. Samobójcza Europa: Cz. 1. Belle époque (1870 - 1914): I. Kraje Germańskie: Kampanie antysemickie i neopogańskie. II. Francja: Przed sprawą Dreyfusa. Sprawa Dreyfusa. III. Rosja: Wizerunek Żyda w literaturze rosyjskiej. Droga do pogromów. Bunt. Prekursorzy. Cz. II. Eksplozja (1914-1933): I. Pierwsza wojna światowa: Kraje germańskie. Przykładne szaleństwo Ericha Ludendorffa . II. Imperium rosyjskie. III. Kraje anglosaskie: Wielka Brytania. Stany Zjednoczone. IV. Francja. Wnioski: I. Rosnące zagrożenie: Związek Sowiecki. Niemcy. II. Ostateczne rozwiązanie: Polowanie na Żydów w okupowanej Polsce. Szczególny przypadek Francji. Pierwszy etap ludobójstwa: eksterminacja pod gołym niebem. System deportacji: Francja. Holandia i Belgia. Włochy. Półwysep Bałkański. Węgry. Niemcy. Obozy śmierci w okupowanej Polsce: Chełmno. Bełżec. Sobibór. Treblinka. Majdanek. Auschwitz. Dalekosiężne plany nazistów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Wielkie tematy)
ISBN: 978-83-01-15656-5
Agraryzm; Anarchizm; Antyglobalizm; Antysemityzm; Autonomia; Autorytet; Demokracja; Dobro wspólne; Egalitaryzm; Ekologizm; Ekumenizm; Faszyzm; Feminizm; Fundamentalizm; Integracja europejska; Komunitaryzm; Komunizm; Konserwatyzm; Korporacjonizm; Leninizm; Liberalizm; Maoizm; Marksizm; Nacjonalizm; Nazizm; Neokonserwatyzm; Neoliberalizm; Obywatelstwo; Pacyfizm; Państwo; Państwo dobrobytu; Państwo prawa; Pluralizm; Populizm; Prawa człowieka; Rasizm; Regionalizm; Rozbrojenie; Samostanowienie narodów; Socjaldemokracja; Socjalizm; Społeczeństwo obywatelskie; Społeczna nauka Kościoła; Sprawiedliwość; Sprawiedliwość społeczna; Stalinizm; Subsydiarność; Suwerenność; Syjonizm; Tolerancja; Totalitaryzm; Tożsamość; Trockizm; Wolność;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60501-83-2
1. Antysemityzm jako zniewaga dla zdrowego rozsądku, 2. Żydzi, państwo narodowe i narodzuny antysemityzmu, 3. Żydzi a społeczeństwo, 4. Sprawa Dreyfusa, 5. Polityczna emancypacja burżuazji, 6. Myślenie w kategoriach razy poprzedzajacej rasizm, 7. Rasa a biurokracja, 8. Imperializm na kontynencie europejskim, 9. Zmierzch państwa narodowego i koniec praw człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; Tom 1)
ISBN: 978-83-7177-592-5
Wernera Jochmanna badania nad rodowodem nazizmu w Niemczech, Środowisko akademickie a wrogość wobec Żydów w Niemczech w latach 1866-1918, Antysemityzmu w cesarstwie Niemieckim w latach 1971-1914, Rozprzestrzenianie się antysemityzmu w Niemczech w latach 1914-1923, Stoecker jako narodowo-konserwatywny polityk i antysemicki agitator, Antysemityzm i jego znaczenie dla upadku Republiki Weimarskiej, Niemiecki liberalizm wobec wyzwań ze strony narodowego socjalizmu, Koniec Republiki Weimarskiej. Spojrzenie po pięćdziesięciu latach, Ustanowienie narodowosocjalistycznego panowania w Hamburgu, Ludność niemiecka a narodowosocjalistyczna polityka wobec Żydów do ogłoszenia ustaw norymberskich, Ku pamięci deportacji niemieckich Żydów, Antyżydowskie tradycje w niemieckim protestantyzmie a narodowosocjalistyczne prześladowania Żydów, Luterański biskup między politycznymi nadziejami a celami Kościoła, Kościół ewangelicki a polityczna reorientacja w Niemczech w 1945 roku, Niemiecki Kościół ewangelicki a polityka w okresie powojennym (1945-1950), Republika Federalna-kraj bez historii? Uwagi o genezie sporu historyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 1)
Nadzór właścicielski w procesie transformacji polskiej gospodarki; Optymalna alokacja zasobów w gospodarce zamkniętej; Kompleks Mondragoń jako przykład rozwoju własności pracowniczej; Wykorzystanie Internetu w marketingowej działalności firm; Marketing terytorialny jako rynkowo zorientowana filozofia zarządzania miastem i regionem; Granice samorządności regionalnej w świetle Konstytucji RP oraz badań społecznych; O pewnej metodzie opisu systemów zarządzania; Czynniki nowej tożsamości Polski w stosunkach międzynarodowych; Krytyczna teoria społeczeństwa w poszukiwaniu istoty antysemityzmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3207-1
1. Antysemityzm jako problem prawny; 2. Przesłanki dopuszczalności ograniczenia praw i wolności jednostki wobec publicznych przejawów antysemityzmu; 3. Przeciwdziałanie antysemityzmowi w ramach uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka; 4. Przeciwdziałanie antysemityzmowi w ramach europejskiego systemu ochrony praw człowieka; 5. Orzecznictwo międzynarodowych organów kontrolnych ochrony praw człowieka w sprawach dotyczących antysemityzmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7112-131-8
Część I: Problemy ogólnospołeczne integrującej się Europy. Światowe problemy a europejska integracja; Idea otwartości Europy; Makrostrukturalne bariery integracji społeczeństwa polskiego z Europą; Bariery komunikacyjne w Europie i ich przekraczanie; Preferencje związane z rynkiem pracy. Pomiędzy pokusą partykulacji a wymaganiami globalizacji. Część II: Kwestia tożsamości oraz problemy narodowe. Tożsamość narodowa - państwo narodowe - demokracja. Filozoficzne i polityczne wyzwania epoki globalizacji; Tożsamość - utożsamienie - przywłaszczenie; Otwartość sztuki na procesy transkulturowe; Tożsamość narodowa a tożsamość europejska; Kwestia etniczna - wyzwania dla Europy; Antysemityzm na przełomie wieków. Zagadnienie autentyczne czy urojone w warunkach III Rzeczypospolitej; Polska - Niemcy. Dwa społeczeństwa - dwa stereotypy; Między przeszłością a teraźniejszością - stereotypowe wyobrażenia Czechów i Polaków o sobie; Mniejszości narodowe na Litwie. Część III: Problemy ekonomiczne integrującej się Europy. Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrującej się Europy a presje protekcjonistyczne; Liberalizacja i integracja rynku finansowego UE na tle procesów globalizacji; Integracja gospodarcza a podstawowe problemy demokracji; Problemy ekonomiczno-społecznych i finansowych barier w dostosowaniach wsi i rolnictwa państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE; Bariery dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce u progu XXI w. Część IV: Regiony, regionalizacja i problemy prawne. Euroregiony - dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca bez barier; Współpraca międzynarodowa polskich samorządów - katalog problemów podstawowych; Dualizm regionalizmu i ograniczania różnic regionalnych na obszarach wiejskich. Strategie regionalne w aktualnych realiach europejskich; Status prawny cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej. Część V: Religie i religijność Europy. Wielość religijna - wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego? Przykład Francji; Dialog katolicko-prawosławny w perspektywie nowych ruchów religijnych; Nowe ruchy religijne jako efekt otwartości kulturowej społeczeństw zachodnich; Sekty religijne w Europie wyzwaniem wobec chrześcijaństwa; Protestantyzm jako stymulator tworzenia tożsamości narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0950-3
1. Ile milionów chrześcijan widziało z bliska mękę trzech milionów żydowskich współobywateli?, 2. "Moszek, to ty jeszcze żyjesz", 3. "Doszedłem do szofera i powiedziałem mu, że mamy Żydów i chcemy ich wywieźć aby ich zabić", 4. "Nastroje w masach są na ogół dość negatywne", 5. "Pamiętaj, ze jesteś dzieckiem z dobrego domu", 6. "Co ty mi będziesz opowiadała, psiakrew, wszyscy Żydzi są komunistami"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again