Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(13)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(13)
Author
Gajda Janusz
(3)
Nowicka Ewa
(2)
Belting Hans
(1)
Bryl Mariusz
(1)
Chomczyńska-Rubacha Mariola
(1)
Eller Jack David
(1)
Gąsior-NIemiec Anna
(1)
Hann Chris
(1)
Hannerz Ulf
(1)
Iwasiów Inga
(1)
Jędrzejczyk Dobiesław
(1)
Kempny Marian
(1)
Klekot Ewa
(1)
Kurz Iwona
(1)
Kwiatkowska Paulina
(1)
Szymański Sebastian
(1)
Wolański Napoleon
(1)
Wołoszyn-Spirka Wiesława
(1)
Zaremba Łukasz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Antropologia społeczna
(10)
Kultura
(6)
Miasta
(2)
Naród
(2)
Płeć
(2)
Samokształcenie
(2)
Społeczeństwo
(2)
Sztuka
(2)
Choroby
(1)
Chłopcy
(1)
Ciało ludzkie w sztuce
(1)
Dziewczęta
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomika
(1)
Ewolucja
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy społeczne
(1)
Kobieta
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Ludy pierwotne
(1)
Obyczaje
(1)
Pochodzenie człowieka
(1)
Polityka
(1)
Przestrzeń
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Rola społeczna
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sztuka ludów pierwotnych
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Urbanizacja
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
15 results Filter
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-3168-1
1.Poznawanie antropologii; 2. Rozumienie i badanie kultury; 3. Źródła antropologii kulturowej; 4. Język a stosunki społeczne; 5. Uczenie się bycia jednostką: osobowość i płeć kulturowa; 6. Jednostki i tożsamość: rasa i etniczność; 7. Ekonomika: ludzie, przyroda i organizacja społeczna; 8. System pokrewieństwa i organizacja nieoparta na pokrewieństwie: tworzenie grup społecznych; 9. Polityka: ład społeczny i kontrola społeczna; 10. Religia: interakcje ze światem nieludzkim; 11. Dynamika kulturowa: ciągłość i zmiana; 12. Kolonializm i źródła globalizacji; 13. Walka o tożsamość polityczną: nacjonalizm, etniczność i konflikt; 14. Walka o niezależność ekonomiczną: rozwój, modernizacja i globalizacja; 15. Walka o kulturowe przetrwanie, odrodzenie i rewitalizację.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-837-5
Uwagi wstępne. Rozumienie antropologii i charakter opracowania. 1. Treść i zakres pojęcia kultura, 2. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury, 3. Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury, 4. Tradycja i dorobek w rozwoju kultury, 5. Kultura w życiu człowieka, 6. Kultura w życiu narodów,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-927157-1-9
1. Antropologia i jej miejsce wśród nauk o człowieku, 2. Człowiek i jego kultura jako przedmiot dociekań antropologów, 3. Prahistoria antropologii kulturowej, 4. Człowiek i religia, 5. Społeczeństwo-narów-państwo, 6. Kultura masowa, 7. Człowiek w kulturze, 8. Polska kultura narodowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Kulturze)
ISBN: 978-83-235-0855-7
1.Jaskinia; 2. Mumia; 3. Ikona- obraz święty; 4. Idol- fetysz; 5. Camera obscura; 6. Perspektywa; 7. Ekspozycja; 8. Panoptykon; 9. Ekstensje- media- protezy; 10. Miasto; 11. Montaż- ruch; 12. Ekrany; 13. Klisze- odbicia; 14. Rzeczywistość rozszerzona; 15. Parergon.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-837-5
1. Treść i zakres pojęcia kultura, 2. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury, 3. Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury, 4. Tradycja i dorobek w rozwoju kultury, 5. Kultura w życiu człowieka, 6. Kultura w życiu narodów, Samokontrola i samokształcenie, Wybór tekstów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-949-5
Wprowadzenie: Ciało jako praźródło kultury obyczajowej- istota, uwarunkowania, typologie, funkcje; 1. Obyczajowość dotycząca cielesności człowieka; 2. Obyczajowość związana z potrzebami bytowymi człowieka; 3. Obyczajowość dotycząca wartości witalnych (zdrowie i seks); 4. Społeczne oblicza obyczajowości świeckiej; 5. Współczesna obyczajowość o charakterze religijno-świeckim; 6. Obyczajowość młodego pokolenia jako poszukiwanie własnej drogi życiowej (od ideałów do patologii); 7. Obyczajowość życia artystycznego, naukowego, politycznego i religijnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Horyzonty Nowoczesności - teoria - literatura - kultura / przewod.kom.red Ryszard Nycz ; 62)
ISBN: 978-83-242-0676-6
1. Medium - obraz - ciało. Wprowadzenie do tematu, 2. Miejsce obrazów II. Próba antropologiczna, 3. Obraz ciała jako obraz człowieka. Reprezentacja w kryzysie, 5. Herb i portret. dwa media ciała, 6. Obraz i śmierć. Wcielenie we wczesnych kulturach, 7. Obraz i cień. Dantego teoria obrazu na przejściu ku teorii sztuki, 8. Transparencja medium. Obraz fotograficzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2573-4
1. Wprowadzenie: Co się kryje pod nazwą "antropologia"?; Historia antropologii; Współrzędne czasowe i przestrzenne; Uprawianie antropologii społecznej. 2. Produkcja i konsumpcja: Gospodarka i analizy ekonomiczne; Praca; Wymiana; Własność; Konsumpcja. 3. Kontrola i opór: Władza i legitymizacja; Społeczeństwa i państwa; Konflikt i przemoc; Prawo i porządek; Symbole i ideologie. 4. Wierzenia i obrzędy: Magia, nauka i religia; Sposoby myślenia; Sposoby działania; Religie światowe; Religia obywatelska i nieobywatelska. 5. Pokrewieństwo i przynależność: Wprowadzenie do pokrewieństwa; Pochodzenie i prokreacja; Seks i małżeństwo; Rodziny i gospodarstwa rodzinne; Tożsamości podstawowe i zależne. 6. Podsumowanie: Edukacja antropologiczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-0114025-9
Cz.I Antropologiczne badanie kultury - podstawowe kontrowersje. Cz.II Symbolizm i działania symboliczne jako przedmiot antropologii, Cz.III Kulturowy sens organizacji społeczeństw ludzkich, Cz.IV Kulturowe wyznacznik i gospodarek ludzkich, Cz.V Płeć kulturowa - antropologiczny sens podstawowych zróżnicowań biologicznych człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14864-5
Część I: Powstanie człowieka i społeczno-kulturowe formy jego występowania. 1. Powstanie człowieka, jego ewolucja i zróżnicowanie jako proces przystosowania. 2. Systemy osadnicze. Urbicenozy. 3. Region, osiedle i rodzina jako środowisko życia i rozwoju człowieka. CzęśćII: Przystosowania kulturowe. 4. Kulturowe przystosowania do życia w poszczególnych biomach. 5. Cywilizacja jako strategia adaptacyjna. 6. Cywilizacja miejsko-przemysłowa a problemy środowiska. Część III: Problemy biokulturowe. 7. Ekologia żywienia. 8. Ekologia zdrowia i chorób. 9. Przyszłość. Społeczeństwo postindustrialne. Globalizacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89291-80-0
Wykład 1 : Czego pragniemy "Gender" wobec "seksu". Wykład 2 : O wrażliwości na płeć jako strategii lektu ry w krytyce literackiej. Wykład 3 : Płeć skonstruowana. Wykład 4 : Przyjemność Wykład 5 : Płeć i autobiografia Wykład 6 : Kobieca saga i potrzeba genaologii Wykład 7 : Postkolonializm Wykład 8 : Płeć i historia Wykład 9 : O niemożności czytania poza kategorią "gend er" (recepcja Sarah Kane w Polsce) Wykład 10 : Przestrzeń dla kobiet, przestrzenie kobiet -uniwersytet (wystąpienie na Kongresie feministycznym)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88938-77-0
1. U źródeł geografii humanistycznej miasta, 2. Miasta w przestrzeni społecznej i kulturowej europy, 3. Humanistyczny wymiar przestrzeni miasta, 4. Przestrzeń i miejsce w mieście, 5. Sakralizacja i desakralizacja przestrzeni miejskiej, 6. Rola i znaczenie przestrzeni publicznych miast, 7. Krajobraz kulturowy miasta, 8. Miasto jako przestrzeń ideologiczna, 9. Miasto socjalistyczne i jego budowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2187-3
1. Edukacja antropologa obszarów miejskich. 2. Etnografowie z Chicago. 3. Poszukiwanie miasta. 4. Z perspektywy pasa miedzionośnego. 5. Myśleć w kategoriach sieci. 6. Miasto jako teatr: opowieści Goffmana. 7. Zakończenie: konstruowanie miast i miejskiego sposobu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z pedagogiki / PWN Wydaw. Nauk.)
ISBN: 978-83-01-16500-0
Wprowadzenie: Pedagogiczne współrzędne wyjaśniania edukacji rodzajowej; 1. Kryteria analizy teorii wyjaśniających praktykę edukacji rodzajowej- metodologiczne podstawy badania; 2. Treściowe właściwości teorii; 3. Metaanaliza badań nad osiągnięciami szkolnymi i ustrojem rodzajowym szkół; 4. Teorie i rzeczywistość- diagnoza potencjału interpretacyjnego teorii; 5. Pedagogika rodzaju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14109-3
Cz. I Antropologia jako nauka : 1. Przedmiot antropologii, 2. Miejsce antropologii wśród nauk o człowieku, 3. Podstawowe pojęcia antropologii, 4. Metodologiczna charakterystyka antropologii, 5. Problemy praktyki badawczej i zastosowanie wyników badań. Cz. II Społeczeństwo pierwotne : 6. Geneza kultury, 7. Najwcześniejsze okresy rozwoju kultury ludzkiej, 8. Gospodarka i sposoby adaptacji do środowiska naturalnego, 9. Struktura społeczna, 10. System wyobrażeń o świecie, 11. Przemiany społeczeństw pierwotnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again