Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(8)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(6)
Author
Szyszkowska Maria
(2)
Tischner Józef
(2)
Gadamer Hans-Georg
(1)
Krzychała Sławomir
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Michalski Krzysztof
(1)
Mitrowski Grzegorz
(1)
Musiał Zbigniew
(1)
Piecuch Czesława
(1)
Romanowska-Łakomy Halina
(1)
Skudrzyk Piotr
(1)
Smagacz Henryk
(1)
Stasiak Makary K
(1)
Słomski Wojciech
(1)
Thom Rene
(1)
Weizsacker Carl-Friedrich
(1)
Wilber Ken
(1)
Wolniewicz Bogusław
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Antropologia filozoficzna
(12)
Filozofia
(4)
Wartość
(3)
Etyka
(2)
Filozofia chrześcijańska
(2)
Szkice literackie polskie
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Bańka, Józef
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Etyka społeczna
(1)
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Ksenofobia -- 21 w. -- szkice
(1)
Kultura
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauka
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Piękno
(1)
Polityka -- 20-21 w. -- szkice
(1)
Postmodernizm
(1)
Rasizm
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo -- filozofia -- 21 w. -- szkice
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Twórczość
(1)
Wychowanie
(1)
Zło
(1)
Życie codzienne
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Wymiary Duszy / red. prowadzący Joanna Karpowicz)
ISBN: 978-83-61538-04-2
1.Integracja psychiczna i duchowa: Człowiek i jego godność. Spojrzenie teologa; Sokrates jako egzemplum boskiego szaleńca; Integralna koncepcja rozwoju człowieka w ujęciu Ericha Fromma; Założenia na temat człowieka w NJP - próba interpretacji; Religijność a zdrowie psychiczne; Dualizm i jedność w życiu człowieka. 2. W stronę pedagogiki integralnej: Wychowanie jako wspomaganie prawdziwego człowieczeństwa; Odpowiedzialność moralna i jej wymiar w zawodzie nauczyciela; Świadomość pedagogiczna nauczycieli wczesnej edukacji; Wizja integralna człowieka jako osoby w pedagogice personalistycznej. 3. Integracja niepełnosprawności: Być bardziej człowiekiem? O poszanowanie godności osób niepełnosprawnych; Jakość życia osób niepełnosprawnych; Chrześcijańskie spojrzenie na niepełnosprawność - na przykładzie wspólnot Wiary i Światła oraz Arki; Podmiotowość drogą do człowieczeństwa osób niepełnosprawnych. 4. Procesy twórcze i pełnia człowieczeństwa: Twórczość literacka jako wyraz bycia i stawania się człowiekiem; Człowiek w relacji do starości i śmierci. Rozważania o końcu życia w pismach C.G. Junga i D. Levinsona. 5. Wyzwania cywilizacji: Człowieczeństwo w cyberkulturze; Edukacja dla zrównoważonego rozwoju potrzebą współczesnego człowieka; ekologiczna wizja świata i człowieka. O związkach ekologii z psychologią; Człowiek w sytuacji utraty pracy; Człowiek wobec problemów infokomputeryzacji; starość, choroba, eutanazja. Rozważania moralne i prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61087-68-7
1. Integralność filozofii i etyki. 2. Filozofia i etyka u progu XXI wieku. 3. Człowiek - podmiot działań etycznych. 5. Prawa człowieka. 6. Wobec wyzwań bioetycznych. 7. Narodziny i śmierć. Przyjąć i darować życie. 8. Kontrola genetyczna. 9. Klonowanie: na obraz i podobieństwo. 10. Transplantacje: ratując życie. 11. Szanse i zagrożenia ludzkiej płciowości. 12. W niewoli płci. 13. Molestowanie seksualne. 14. Przeciw życiu. 15. Powracający dylemat. Kara śmierci. 16. Tolerancja - ale jaka? 17. Globalizacja - szansa czy zagrożenie? 18. Mobbing - zagrożenie miejsc pracy. 19. Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu. 20. Narkotyki - podróż poza granice świadomości. 21. Internet - świat bez granic? 22. Furtum et abigeatus. 23. Ekologizm: zielona polityka. 24. Terroryzm - broń słabych. 25. Dylematy etyki lekarskiej. 26. Wokół etyki polityki. 27. W kręgu etyki mediów. 28. Z zagadnień etyki biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-240-0593-5
Czas, fizyka, metafizyka; O naukowości nauk humanistycznych; Nasza epoka jest miłośniczką Klio. Historia unaukowiona, nauka uhistoryczniona; Człowiek w perspektywie nauk historycznych; Przyczynek do definicji człowieka; Nadzieja szukająca prawdy; Wizerunek człowieka w świetle dzisiejszego porządku prawnego; O pojęciu natury ludzkiej; Humanizm i nowoczesna tożsamość; Transcendencja i pojmowalność; "Obywatele dwóch światów".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-252-8
I. Droga do duchowej ewolucji człowieka: 1. Człowiek świadomy swojej podmiotowości, 2. Dyspozycje człowieka świadomego, 3. Człowiek aktualny i potencjalny, 4. Trzy modele człowieka i trzy modele jego ewolucji, 5. Ewolucja człowieka i zmiany koncepcji moralności, 6. Duchowa ewolucja człowieka. II. Przekraczanie zła w dziejach Europy: 7. Zło w dziejach Europy, 8. Wartościowanie w sytuacjach społecznych, 9. Duchowe źródła polskich przemian, 9. Oświeceniowy a postsolidarnościowy obraz świata. III Twarz drugiego: 10. Postrzeganie drugiego, 11. Skok ewolucyjny, 12. Świadomość relacji społecznych. IV Społeczeństwo podmiotowe: 13. Społeczeństwo autorytarne a społeczeństwo podmiotowe, 14. Funkcjonowanie społeczeństwa podmiotowego, 15. Państwo społeczeństwa obywatelskiego, 16. Państwo społeczeństwa podmiotowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Filozofia dramatu / Józef Tischner. - Wyd.2. - Kraków : Znak, 2006. - 255 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-240-0694-X
1. Wydarzenie spotkania, 2. Odpowiedź na pytanie, czyli wzajemność, 3. Błądzenie, 4. Przestrzeń obcowania z drugim, 5. Ostatnie słowo dramatu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0511-X
Cz. I Życie autentyczne człowieka współczesnego:1. Bycie sobą w świecie współczesnym, 2. W jaki sposób indywidualizm redukuje człowiek?, 3. Zagubiony i odnaleziony w nie-miejscu, 4. Otrzymać siebie w darze, 5. Moc i łaska. Dwa ideały twórczości, 6. Rany duchowości. Cz. II Wymiar aksjologiczny człowieka współczesnego: 1. Między relatywizmem a absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa - Georga Gadamera, 2. Rozum na granicy. Wokół koncepcji Odona Marquada, 3. Człowiek a współodpowiedzialności, 4. Człowiek wobec powszechnej estetyzacji codzienności, 5. Kondycja człowieka w świetle perspektyw rozwojowych inżynierii genetycznej. Cz. III Wymiar religijny człowieka współczesnego: 1. Kim jest człowiek w kontekście nadprzyrodzonym i w kontekście współczesnego ewolucjonizmu, 2. Humanizm i naturalizm - współczesny spór o człowieka, 3. człowiek współczesny wobec konfliktu religii, 4. Jak jest możliwa sinizacja Zachodu?, 5. Kształcenie emocji. Buddyjska odpowiedź na zagrożenia zachodnie cywilizacji. Cz. IV Człowiek w obrazach myślicieli współczesnych: 1. Człowiek epoki technicznej. Rozpoznania Arnolda Gehelma, 2. Wspólnota i separacja. Aktualności myśli Alfreda Adlera. Przyczynek do rozważań o problemach współczesnego człowieka, 3. Między naturalizmem a transcendentalizmem. Koncepcja człowieka u Wittensteina, 4. Człowiek w filozofii Nietzchego na tle kantowskiej antropologii, 5. Kondycja człowieka w perspektywie filozofii męstwa Paula Pilicha, 6. Wizerunek człowieka we współczesnym prawie w myśl Ernsta-Wolfganaga Böckenfördego, 7. Pytając o człowieka, 8. Zgryzoty po-nowoczesne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86821-43-4
Cz.1 Duch w działaniu: Wzorzec powiązań; Tajemny im puls; Aż nadto ludzki; Wielka postmodernistyczna rewolucja; Cztery kąty kosmosu; Dwie ręce Boga; Zestrojony z kosmosem; Dobro, prawda i piękno. Cz.2 Nowe obszary ducha w działaniu; W drodze do całości cz.1; W drodze do całości cz.2; Sfery nadświadomości cz.1; Sfery nadświadomości cz.2. Cz.3 Płaska Ziemia: Wstępowanie i zstępowanie; Kosmos kurczy się; Ego i eko; Dominacja zstępujących; Odsłanianie Boga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89243-80-6
Cz.I Człowiek wobec ludzi: Ksenofobia i wspólnota; o tzw. prawach człowieka; Cenzura i demokracja; Problematyczność gandyzmu. Cz.II Człowieka wobec życia: O wartości życia; Humanizm czy barbarzyństwo; Sens eutanazji; Nauka na rozdrożu; Człowiek i magia; Racjonalność chrześcijaństwa. Niepokojące fakty wokół Polski. Postscriptum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; No 2301)
ISBN: 83-226-1428-4
1. O osobie jubilata: Józef Bańka jednopojawieniowy; Bibliografia publikacji Profesora Józefa Bańki; Toast na cześćjubilata; Fajka, gwaizdy i Cogito, czyli o współzalezności myśli i rzeczy; Nikonwencjopnalny mysliciel; W sprawie anonimu; Recenzja wydawnicza Księgi jubileuszowej z okazji 70 rocznicy urodzin profesora Józefa Bańki; 2. Antropologia i etyka: A recentiori jako zasada ontologiczna, prostomyslność jako zasada fenomenologiczna bytu ludzkiego; O zadaniach etyki środowiskowej; Metafizyka czlowieka jednopojawieniowego; Etyka prostomyslności Józefa Bańki; O przewadze wartości negatywnych nad wartościami pozytywnymi; Wpływ tolerancji na kształtowanie postaw człowieka; 3. Cywilizacja: Prolegomena do teorii i projektu współczesności. Z perspektywy poznawczej i aksjologicznej Józefa Bańki i Zygmunta Baumana; Filozofia jednopojawieniowości; Podmiotowość człowieka w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Kultura i cywilizacja w koncepcji filozoficznej Józefa Bańki; 4. Metafizyka: Absolut w recentywizmie; Inflacyjny model Lindego w świetle teorii zdarzeń; Bezczasowa wieczność a czasowe trwanie w czasie w koncepcjach Parmenidesa; Melissosa i Platona; Czas jako dopełnienie rzeczywistości aktualnej; 5. Natura mysli filozoficznej: Dlaczego fizyka potrzeban jest filozofii?; Od filozofii wieczystej do filozofii klasycznej; Rzecz o rozumie narracyjnym; Uwagi o procesie samoustanowienia i kształcenia filozoficznego w interpretacji Profesora Józefa Bańki; Od postmodernizmu i hermeneutyki do filozofowania systemowego; 6. O postaciach z dziejów filozofii: Abdukcja- część fallibilistycznej koncepcji poznania Charlesa S. Peirce'a; Kolebka życia a pulsy wszechświata według Aleksandra Czyżewskiego; Poglądy Johanna Wolfganga Goethego na źródła poznania; Pozytywistyczny program filozofii polskiej jako nauki a Jan Śniadecki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Myślenie w żywiole piękna / Józef Tischner. - Kraków : Znak, 2004. - 353 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-240-0436-X
1. Horyzont dramatu, 2. Idea osoby, 3. Dążenia do ontologizacji osoby, 4. Cielesność w horyzoncie piękna, 5. Człowiek w horyzoncie prawdy, 6. W horyzoncie dobra i zła, 7. Zniewolenie i wolność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-54-5
I. Późna nowoczesność 1. W cieniu projektu nowoczesności 2. Dyskurs społeczeństwa ryzyka 3. Reakcje na paradoks nowoczesności II. Indywidualizacja 4. Indywiduum i społeczeństwo 5. Usamodzielnienie i zdradliwe wolności 6. Własne i standaryzowane życie 7. Imperatyw przeżycia własnego życia 8. Indywidualne projekty i więzi społeczne III. Projekt własnego życia 9. Dorastanie w późnej nowoczesności 10. Tożsamość i dyfuzja tożsamości 11. Praca nad kolażem tożsamości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Spotkania w salonie / Maria Szyszkowska. - Wyd.3. - Warszawa : Twój Styl Wydawnictwa Książkowe, 2002. - 156,[3] s.,[19 s.fot] ; 21 cm.
ISBN: 83-7163-298-3
Odnajdywanie siebie; Upływ czasu; Don Kichot jako wzór; Sztuka kochanie siebie; Praca fizyczna; Sprawdzanie siebie; Słowność; Idealiści; Ludzie sędziwi; Przyjaciel narkomanów; Powróćmy do Przybyszewskiego; Sztuka ulotna; Taniec; Kicz i agresja; Filozofia codzienności; Mój Kant; Sięgnijmy do Nietschego; Duch narodu; Wiedeńska profesura; Mój Nałęczów; W kawiarni; Spotkania w salonie; Więzi listowne; Na przełomie wieków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7163-250-9
1. Doznania i przeżycia. 2. Odnajdywanie siebie w zabawie. 3. Poczucie zagubienia. 4. Poczucie odrębności. 5. Poczucie sprawiedliwości. 6. Poczucie odpowiedzialności. 7. Twórczy sens niepokoju. 8. Pozory prawdy. 9. Przełamywanie nieszczerości. 10. Trudności w porozumiewaniu się. 11. Namiastki i pozory. 12. Więzy przyjaźni i miłości.
13.Zmęczenie przedmiotami. 14.Tak zwany święty spokój .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again