Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Grzywa Mateusz
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Lach Arkadiusz (1976- )
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Leffler Melvyn P. (1945- )
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Machnio Dominika
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Szopa Dorota
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Urych Ilona
(1)
Westad Odda Arnea (1960-)
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Andragogika
(1)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Antypedagogika
(1)
Autyzm
(1)
Cele wychowania
(1)
Common law
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Historia wychowania
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Kształcenie
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prewencja kryminalna
(1)
Próba samobójcza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rozwój moralny
(1)
Ruskin, John
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły średnie
(1)
Sąd Najwyższy (Polska)
(1)
Telemedycyna
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Usamodzielnianie wychowanków
(1)
Utopia
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
ZSRR
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zimna wojna
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Anglia (Wielka Brytania)
(2)
Europa
(1)
Francja
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Walia (Wielka Brytania)
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Wstęp. Część I. Obraz i wyzwania współczesnej edukacji. Rozdział 1. Zmiana społeczna a edukacja. Rozdział 2. Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny. Rozdział 3. Metody i formy aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. Część II. Kultura u podstaw edukacji. Rozdział 1. Wpływ edukacji kulturowej z pogranicza dziedzin na profilaktykę stresu i kierunki rozwoju edukacji jutra. Rozdział 2. „Piękno uspołecznione”. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie. Rozdział 3. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako przewodnik po kulturze – raport z badania. Rozdział 4. Założenia organizacyjno-metodyczne edukacji muzycznej dzieci młodszych a praktyka szkolna. Rozdział 5. Możliwości wykorzystania technik muzykoterapii w edukacji. Część III. Edukacja moralna i etyczna w rozwoju jednostki i instytucji. Rozdział 1. Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży. Rozdział 2. Wyobraźnia moralna dzieci w kontekście rozważań nad wychowaniem moralnym. Część IV. Patriotyzm i edukacja obronna w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Rozdział 1. Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym. Rozdział 2. Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego. Rozdział 3. Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 4. Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych – porównanie. Rozdział 5. Selected problems of defence training in Poland. Część V. Przyszłość i przeszłość w edukacji zdrowotnej. Rozdział 1. Medycyna cyfrowa – nowe wyzwania społeczne. Rozdział 2. Czy edukacja zmienia świadomość żywieniową chorych na cukrzycę? Rozdział 3. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym na temat zdrowego odżywania w ciąży. Rozdział 4. „Dach czy fundamenta?” – problematyka zdrowotna na łamach „Wychowania Fizycznego” z lat 1920-1939 w perspektywie przełomu dwoistości w pedagogice. Część VI. Rola wsparcia edukacyjnego w eliminowaniu zagrożeń społecznych. Rozdział 1. Społeczne uwarunkowania świadomości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji wśród młodzieży. Rozdział 3. Obraz nastoletniego samobójcy. Rozdział 4. Wsparcie rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu we wczesnym wspomaganiu w teorii i praktyce. Rozdział 5. Znaczenie opieki wytchnieniowej dla rodziców osób o niepełnej sprawności jako formy wsparcia – rozważania wstępne. Rozdział 6. Przygotowanie uczniów z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65746-97-9
Zawiera: Zimna wojna a historia międzynarodowa XX wieku; Ideologia a geneza zimnej wojny, 1917-1962; Światowa gospodarka a zimna wojna w połowie XX wieku; Narodziny amerykańskiej wielkiej strategii, 1945-1952; Związek Radziecki i świat, 1944-1953; Wielka Brytania i zimna wojna, 1945-1955; Podział Niemiec, 1945-1949; Plan Marshalla i narodziny Zachodu; Sowietyzacja Europy Wschodniej, 1944-1953; Zimna wojna na Bałkanach, 1945-1956; Narodziny Chińskiej Republiki Ludowej i droga do wojny koreańskiej; Japonia, Stany Zjednoczone i zimna wojna, 1045-1960; Wojna koreańska; Amerykańska polityka bezpieczeństwa narodowego od Eisenhowera do Kennedy’ego; Radziecka polityka zagraniczna, 1953-1962; Europa Środkowo-Wschodnia, 1953-1956; Sojusz chińsko-radziecki i zimna wojna w Azji, 1954-1962; Broń jądrowa i eskalacja zimnej wojny, 1945-1962; Kultura a zimna wojna w Europie; Zimnowojenna mobilizacja i polityka wewnętrzna: Stany Zjednoczone; Zimnowojenna mobilizacja i polityka wewnętrzna: Związek Radziecki; Dekolonizacja, globalne Południe i zimna wojna, 1919-1962; Ropa naftowa, bogactwa naturalne i zimna wojna, 1945-1962.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Prewencja indywidualna w procesie karnym / Arkadiusz Lach. - Stan prawny na 20.08.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020 r. - 356 s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8223-115-1
Zawiera: Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp Rozdział 1. Pojęcie prewencji indywidualnej, rozwój koncepcji i jej znaczenie 1.1.Pojęcie prewencji indywidualnej 1.2.Rozwój koncepcji prewencyjnego wymiaru sprawiedliwości 1.3.Rozwój koncepcji prewencji indywidualnej w procesie karnym 1.4.Obszary realizacji prewencji indywidualnej Rozdział 2. Prewencja indywidualna w prawie karnym materialnym 2.1.Prewencja jako funkcja prawa karnego materialnego 2.2.Kryminalizacja 2.3.Kary 2.4.Środki karne 2.5.Środki zabezpieczające 2.6.Środki probacyjne 2.7.Inne środki 2.8.Dane o karalności Rozdział 3. Prewencja indywidualna w prawie cywilnym, administracyjnym, środkach postpenalnych i postępowaniu dyscyplinarnym 3.1.Proces karny a inne niż prawo karne gałęzie prawa w kontekście prewencji indywidualnej 3.2.Prewencja indywidualna w prawie cywilnym 3.3.Postpenalne pozbawienie wolności 3.4.Prewencja indywidualna w prawie administracyjnym 3.5.Prewencja indywidualna w postępowaniu dyscyplinarnym Rozdział 4. Prewencja indywidualna w prowadzeniu czynności operacyjno-porządkowych Policji 4.1.Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych 4.2.Czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe a czynności procesowe 4.3.Prewencja indywidualna jako przesłanka prowadzenia kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych 4.4.Prewencja indywidualna jako przesłanka prowadzenia czynności administracyjno-porządkowych Rozdział 5. Prewencja indywidualna a proces karny 5.1.Prewencja jako cel procesu karnego 5.2.Prewencja indywidualna a zasada prawa do obrony 5.3.Prewencja indywidualna a zasady prawdy materialnej 5.4.Prewencja indywidualna a zasada domniemania niewinności 5.5.Domniemanie niestwarzania zagrożenia 5.6.Zasada proporcjonalności 5.7.Zakaz podwójnego karania Rozdział 6. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie dla wprowadzania regulacji karnoprocesowych 6.1.Powody wprowadzania środków prewencji indywidualnej do procesu karnego 6.2.Odwołania do prewencji indywidualnej w pracach legislacyjnych przy wprowadzaniu poszczególnych regulacji 6.3.Ocena roli prewencji indywidualnej we wprowadzaniu regulacji karnoprocesowych Rozdział 7. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie dla stosowania instytucji karnoprocesowych 7.1.Prewencja indywidualna jako przesłanka stosowania instytucji karnoprocesowych per se (przesłanka prewencyjna) 7.2.Prewencja indywidualna jako kryterium oceny zaistnienia innych przesłanek 7.3. Prewencja indywidualna wszczęcie postępowania przygotowawczego i przedstawienie zarzutów 7.4.Prewencja indywidualna przy tymczasowym aresztowaniu 7.5.Prewencja indywidualna przy nie izolacyjnych środkach zapobiegawczych 7.6.Prewencja indywidualna przy ujęciu i zatrzymaniu 7.7.Prewencja indywidualna przy podsłuchu 7.8.Prewencja indywidualna w ustawie o świadku koronnym 7.9.Inne instytucje mogące służyć realizacji celu prewencyjnego w Kodeksie postepowania karnego 7.10.Inne karnoprocesowe środki prewencji indywidualnej występujące w obcych systemach prawnych 7.11.Negatywne aspekty stosowania karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 7.12.Gwarancje związane ze stosowaniem karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 7.13.Problem odszkodowania za bezzasadne zastosowanie instytucji procesowych ze względu na prewencję indywidualną Rozdział 8. Ustalenie przesłanek stosowania karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 8.1. Kluczowe kwestie 8.2. Poziom ryzyka 8.3. Kryteria oceny ryzyka 8.4. Metody oceny ryzyka 8.5. Prawdopodobieństwo zaistnienia przyszłych zachowań i związane z tym ryzyko błędu 8.6. Ocena ryzyka w orzecznictwie sądów polskich Rozdział 9. Prewencja indywidualna w procesie karnym w innych systemach prawnych 9.1. Stany Zjednoczone Ameryki 9.2. Anglia i Walia 9.3. Niemcy 9.4. Francja 9.5. Włochy Podsumowanie i wnioski Bibliografia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again