Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(13)
Author
Gierszewska Grażyna
(5)
Romanowska Maria
(5)
Kowalczyk Lucyna
(2)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(2)
Borkowski Stanisław
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Hamrol Mirosław
(1)
Jama Barbara
(1)
Kot Joanna
(1)
Kędziora Karolina
(1)
Lake Neville
(1)
Lipa Michał
(1)
Mucharski Tomasz
(1)
Muszynski Michel
(1)
Nieżurawski Lech
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Owczarczyk--Szpakowska Grażyna
(1)
Penc-Pietrzak Ilona
(1)
Radecki Edward
(1)
Suproń Błażej
(1)
Szostak Daniel
(1)
Szpon Jakub
(1)
Waśniewski Krzysztof
(1)
Wereda Magdalena
(1)
Wojnicka Elżbieta
(1)
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (Szczecin)
(1)
Štofkova Jana
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Analiza SWOT
(19)
Przedsiębiorstwo
(14)
Zarządzanie strategiczne
(11)
Analiza strategiczna
(7)
Planowanie strategiczne
(7)
Decyzje
(3)
Informacja gospodarcza
(3)
Marketing
(3)
Otoczenie firmy
(3)
Artykuły gospodarstwa domowego
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Ceny
(1)
Ceramika
(1)
Firanki i zasłony
(1)
Innowacje
(1)
Jakość
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola
(1)
Maszyny
(1)
Nauczanie
(1)
Obsługa klienta
(1)
Pieczywo
(1)
Przędzalnictwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rury
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Start-up
(1)
Służba zdrowia
(1)
Towar
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7488-105-4
1. Model biznesu jako motor sukcesu firmy, 2. Model biznesu wykorzystujący różnicowanie produktów, 3. Model biznesu wykorzystujący niskie ceny, 4. Model biznesu wykorzystujący czas, 5. Model biznesu z wykorzystaniem barier przy wchodzeniu na rynek, 6. Model biznesu wykorzystujący szczególny rodzaj produktów, 7. Model biznesu wykorzystujący integrację z klientami, 8. Model biznesu wykorzystujący szczególną strukturę przedsiębiorstwa, 9. Analiza strategiczna, 10. CEO - symulator strategiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7417-017-4
Cz.I Studium przypadku - "Kord": Prezentacja przedsiębiorstwa; Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa; Analiza kosztów; Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku; Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto; Analiza płynności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa; Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego; Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością; Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie; Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Cz.II Studium przypadku - "Farmacja" (do rozwiązania): Prezentacja przedsiębiorstwa; problemy analityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1093-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1305-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1824-6
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurencyjnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-322-4
1. Koncepcja zarządzania strategicznego, 2. Otoczenie podstawą analizy strategicznej, 3. Metody analizy strategicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7387-078-4
R.I Rola analizy strategicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem i procedura jej przeprowadzania: Pojęcie i cele analizy strategicznej; Procedura przeprowadzania analizy strategicznej. R.II Analiza otoczenia przedsiębiorstwa: Zakres analizy otoczenia; Podstawowe sposoby zbierania informacji; Ch-ka i rodzaje otoczenia; Analiza czynników otoczenia ogólnego; Scenariusz otoczenia; Analiza interesariuszy Profil szans i zagrożeń; Analiza sektora działania firmy; Metoda benchmarkingu i analiza kluczowych czynników sukcesu w benchmarkingu. R.III Analiza potencjału przedsiębiorstwa: Analiza zasobów; Analiza łańcucha wartości; Cykl życia produktu (strategicznej jednostki biznesu); Metody portfelowe. R.IV Analiza SWOT: Założenia i rodzaje analizy SWOT; Przykład przeprowadzania strategicznej analizy TWOS/ SWOT; Prezentacja zaleceń strategicznych wynikających z analizy SWOT i analiz szczegółowych. R.V Strategia jako element zarządzania strategicznego: Istota i cechy zarządzania strategicznego; Pojęcie i istota strategii w zarządzaniu; Orientacja rynkowa w strategicznym zarządzaniu firmą; Strategia a misja i wizja przedsiębiorstwa. R.6 Pozyskiwanie informacji dla potrzeb budowy strategii: Znaczenie informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; System informacyjny przedsiębiorstwa. R.7 Formułowanie strategii przedsiębiorstwa: Procedura budowy strategii; Metody wspomagające wybór wariantu strategii. R.8 Przegląd podstawowych strategii rynkowych: Strategie konkurowania; Strategie współpracy; Strategie przetrwania i wycofywania się; Ocena klasyfikacji strategii z punktu widzenia praktyki zarządzania. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-082-4
R. I. Rola audytu strategicznego w przedsiębiorstwie: 1. Strategiczna komplementarność decyzji inwestycyjnych; 2. Innowacyjność przedsiębiorstwa i strategiczna komplementarność kapitału ludzkiego; 3. Dywersyfikacja korporacyjna przedsiębiorstw; 4. Audyt strategiczny; 5. Pozycja konkurencyjna; 6. Miękkie zasoby organizacji i przewaga konkurencyjna; 7. Emperia Holding SA- analiza przypadku; 8. Jutrzenka SA- analiza przypadku; 9. Swissmed Centrum Zdrowia SA- analiza przypadku; 10. Podsumowanie; R. II. Narzędzia i metody audytu strategicznego: 1. Narzędzia audytu strategicznego; 2. Metody audytu strategicznego; 3. Analiza przypadku Arcus SA; 4. Analiza przypadku Alchemia SA; Analiza przypadku eCard SA; 6. Podsumowanie; R. III. Audyt strategiczny i zarządzanie ryzykiem: 1. Ryzyko strategiczne; 2. Ryzyko operacyjne i jego związki z audytem strategicznym; 3. Sposoby ograniczania ryzyka operacyjnego; 4. Analiza przypadku- ryzyko strategiczne; 5. Analiza przypadku fuzji banków PKO i BPH; 6. Hipotezy strategiczne i cele strategiczne; 7. Zagrożenia operacyjne jako przybliżenie ryzyka strategicznego; 8. Kwalifikacja ryzyka strategicznego przy pomocy metod planowania finansowego; 9. Podsumowanie; 4. Przykład autorskiego audytu strategicznego: 1. Założenia audytu; 2. Wyniki audytu; 3. Rekomendacje na podstawie audytu strategicznego; 4 Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Nauczyciela / Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie)
ISBN: 978-83-939131-2-1
Zawiera: R. 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako instrument wsparcia finansowego nowo powstających start-upów: Spójność gospodarcza i społeczna w UE a wykorzystanie środków EFS; UE wspiera nowych przedsi1)biorców – wykorzystanie POKL do tworzenia start-upów (na przykładzie Działania 6.2); Projekt „Zysk z dojrzałości” – zasady realizacji i osiągnięte rezultaty (studium przypadku); Rola Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w tworzeniu start-upów przez młodych ludzi. R. 2 Postawa proprzesiębiorcza – społeczne uwarunkowania powodzenia przedsięwzięcia biznesowego: Czy każdy jest przedsiębiorczy i co o tym decyduje?; Wpływ innych czynników osobowościowych na funkcjonowanie w biznesie; Komunikowanie się w firmie i budowaniu zespołu; O zarządzaniu własnym przedsięwzięciem bez ogródek. R. 3 Zasady pisania biznesplanów w kontekście oceny o dofinansowanie przedsięwzięcia: Istota biznesplanu; Budowanie biznesplanu; Wzory biznesplanów w ramach projektów UE. R. 4 Zagadnienia księgowe: Informacje podstawowe; Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie; Ewidencje gospodarcze i podatki; Karta podatkowa; Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; Ewidencje na zasadach ogólnych; Podatkowa księga przychodów i rozchodów; Podatek VAT; Ubezpieczenia społeczne. R. 5 Pomysł na biznes: Geneza opracowania biznesplanu w kontekście potrzeb przyszłego przedsiębiorcy; Planowanie w przedsiębiorstwie; Analiza przedsiębiorstwa w kontekście realizacji biznesplanu. R. 6 Potencjał uczestnika projektu wraz z identyfikacją ograniczeń: uczestnik projektu jako zasób i kapitał intelektualny kreowanej organizacji; uczestnik projektu jako przywódca i kierownik zespołu pracowników oraz współpracowników; Potencjał i wykształcenie uczestnika projektu a proces zakładania i prowadzenia firmy; Identyfikacja kluczowych ograniczeń w kompetencjach biznesowych. R. 7 Rynek i konkurencja, analiza SWOT: Produkt i usługa – przewaga na tle ofert konkurencji; W jaki sposób wykonywać wartościową analizę rynku?; Sposoby organizacji kanałów dystrybucji i promocji; Analiza konkurencji na rynku – konkurenci u partnerzy; Analiza SWOT jako kluczowy element planu strategicznego. R. 8 Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia: Umiejscowienie aspektu finansowego w strukturze biznesplanu; Zakres planowanych inwestycji jako warunek niezbędny do osiągnięcia efektywności ekonomicznej; Prognozy finansowe (sprzedaż, przychody, koszty); Analiza rachunku zysków i strat; Trwałość ekonomiczno-finansowa firmy. R. 9 Najczęściej popełnianie błędy w biznesplanie: Błędy merytoryczne; Błędy formalne. Załączniki: Biznesplan szkoły nauki jazdy; Biznesplan firmy o profilu turystyczno-noclegowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa / Lucyna Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 1999. - 138 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-7251-025-3
R.1 Poznanie wiarygodności kontrahenta sposobem na ograniczenie ryzyka: Wiarygodność przedsiębiorstwa; Kiedy sprawdzać wiarygodność?; Instytucje ułatwiające poznanie wiarygodności firm; Podstawowe źródła informacji o przedsiębiorstwach. R.2 Etapy i zakres badań umożliwiających poznanie wiarygodności przedsiębiorstwa. R.3 Badania umożliwiające poznanie standingu finansowe go przedsiębiorstwa: Źródło informacji potrzebnych do oceny standingu firmy; Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa. R.4 Analiza SWOT: Ocena mocnych i słabych stron firmy; Analiza szans i zagrożeń ze strony otoczenia. R.5 Ocena strategii przedsiębiorstwa przedstawionej w biznesplanie: Pojecie i rola biznesplanu; Struktura biznesplanu; Ocena biznesplanu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7361-816-3
1. Myślenie strategiczne, 2. Zrozumienie kontekstu strategicznego, 3. Zrozumienie własnej firmy, 4. Podejmowanie decyzji, 5. Planowanie działań, 6. Pisanie planu, 7. Wdrożenie, 8. Sztuczki i pułapki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-579-4
1. Poznanie wiarygodności kontrahenta sposobem na ograniczenie ryzyka; 2. Etapy i zakres badań umożliwiających poznanie wiarygodności przedsiębiorstwa 3. Badania umożliwiające poznanie standingu finanowego przedsiębiorstwa 4. Analiza SWOT 5. Ocena strategii przedsiębiorstwa przedstawionej w biznesplanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-33-2
1. Zarządzanie produkcją i jakością w branży meblarskiej, 2. Identyfikacja obszarów powstawania niezgodności emaliowanych wyrobów sprzętu gospodarstwa domowego, 3. Jakość pieczywa z zautomatyzowanej piekarni, 4. Struktura niezgodności drutów i ocena nowoczesności wykorzystania maszyn, 5. Determinanty jakości profilowania rur, 6. Proces produkcyjny i struktura niezgodności firan/serwet, 7. Zasoby ludzkie i koszty produkcji w przędzalni, 8. Determinanty jakości folii i nowoczesność wykorzystanych maszyn do jej produkcji, 9. Model jakości wirtualnych usług bankowych, 10. Jakość obsługi klienta w urzędzie miejskim, 11. Jakość usług medycznych w szpitalu powiatowym, 12. Determinanty jakości wyrobów ceramicznych, 13. Jakość produktów wytwarzanych w zakładzie pracy chronionej dla przemysłu elektrotechnicznego, 14. Wyniki analizy SWOT podstawą utworzenia specjalistycznej firmy, 15. Jakość organizacji czasu pozaszkolnego a koszty utrzymania specjalistycznego ośrodka, 16. Problem jakości w czystszej produkcji, 17. Jakość usług w miejskiej bibliotece publicznej, 18. Lean Banking, 19. Jakość nauczania w szkole podstawowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89443-38-4
1. Koncepcja systemu innowacyjnego i jej teoretyczne podstawy, 2. Charakterystyka powiązań w procesie innowacyjnym, 3. Przedsiębiorstwa w systemie innowacyjnym Polski, 4. Polityka innowacyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14483-1
1.Zarządzanie marketingowe, 2.Analiza sytuacji marketingowej, 3.Fazy procesu zarządzania marketingowego, 4.Analiza strategii marketingowej, 5.Operacyjny plan marketingowy, 6.Kryteria wyboru w procesie podejmowania decyzji marketingowych, 7.Informacje dla potrzeb zarządzania marketingowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie i planowanie marketingowe / Andrzej Pomykalski. - Wyd. 1 - 2 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 217 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15614-5
1.Zarządzanie marketingowe, 2.Analiza sytuacji marketingowej, 3.Fazy procesu zarządzania marketingowego, 4.Analiza strategii marketingowej, 5.Operacyjny plan marketingowy, 6.Kryteria wyboru w procesie podejmowania decyzji marketingowych, 7.Informacje dla potrzeb zarządzania marketingowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-75-9
1. Charakterystyka zarządzania strategicznego, 2. Cele przedsiębiorstwa, 3. Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, 4. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, 5. Globalne przywództwo strategiczne, 6. Kontrola strategiczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again