Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Balcerak Alicja
(1)
Czajka Kamil
(1)
Dudek Marek
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Kobierska Alina
(1)
Kondak Anna
(1)
Kroik Janusz
(1)
Lakhno Valeriy
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Matten Chris
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nagora Inna
(1)
Ostraszewska Zuzanna
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pakulska Jolanta
(1)
Petrov Alexander
(1)
Raczyński Mirosław
(1)
Rozmus Stefan
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rutkowska-Podołowska Małgorzata
(1)
Sulich Adam
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Taylor Francesca
(1)
Tylec Agnieszka
(1)
Widera Wiktor
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zdunkiewicz Anna
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Alokacja
(5)
Kapitał
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Antysemityzm
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Blogi
(1)
Budżet państwowy
(1)
Emerytura
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Innowacje
(1)
Kadry
(1)
Kapitał początkowy (ubezp.)
(1)
Marketing
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Materiały budowlane
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Osobowość
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ubezpieczenia ekologiczne
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach)
(Skrypty Uczelniane)
Cele firmy a strategia kapitałowa; kapitał firmy i jego funkcje; Alokacja kapitału; Efektywność wykorzystania kapitału; Efektywność reprodukcji kapitału rzeczowego; Wartość kapitału a kondycja finansowa firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I Filar. Podstwowe zagadnienia z zakresu zaopatrzenia emerytalnego i rentowych / Alina Kobierska. - Wyd.19 roz. i zaktual. Stan prawny marzec 2005 r. - Warszawa, Zielona Góra : UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI sp. z o.o., 2005. - 104 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-86945-78-8
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, 2. Warunki wymagane do nabycia emerytury lub renty, 3. Okresy uwzględniane na prawo i wysokość świadczeń, 4. Podstawa wymiaru rent i emerytur, 5. Kapitał początkowy, 6. Wysokość rent i emerytur, 7. Powstawanie prawa do świadczeń i wypłaty tych świadczeń, 8. Zbieg prawa do świadczeń, 9. Dodatki do emerytur i rent, 10. Najniższe emerytury i renty, 11. Waloryzacja emerytur i rent, 12. Zasady zawieszania prawa do emerytury lub renty oraz zmniejszania ich wysokości, 13. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości, 14. Zasiłek pogrzebowy, 15. Dokumentowanie uprawnień, 16. Postępowanie odwoławcze, 17. Renta socjalna, 18. Świadczenia przedemerytalne, 19. Wykaz podstawowych aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1757-7
1. Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych, 2. Planowanie budżetowe wybranych krajów - teoria i praktyka, 3. Podstawy organizacyjne planowania budżetowego w Polsce, 4. Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa, 5. Planowanie dochodów budżetowych, 6. Planowanie wydatków budzetowych i jego skutki dla alokacji zasobów, 7. Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 1)
Nadzór właścicielski w procesie transformacji polskiej gospodarki; Optymalna alokacja zasobów w gospodarce zamkniętej; Kompleks Mondragoń jako przykład rozwoju własności pracowniczej; Wykorzystanie Internetu w marketingowej działalności firm; Marketing terytorialny jako rynkowo zorientowana filozofia zarządzania miastem i regionem; Granice samorządności regionalnej w świetle Konstytucji RP oraz badań społecznych; O pewnej metodzie opisu systemów zarządzania; Czynniki nowej tożsamości Polski w stosunkach międzynarodowych; Krytyczna teoria społeczeństwa w poszukiwaniu istoty antysemityzmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88597-05-1
R.1 Historia rynków walutowych; R.2 Kształtowanie się rynku walutowego; R.3 Klasyfikacja walut; R.4 Rynki dalekowschodnie i egzotyczne; R.5 Ekonomia rynków walutowych; R.6 Funkcjonowanie natychmiastowych rynków walutowych; R.7 Funkcjonowanie walutowych rynków terminów; R.8 Natychmiastowy rynek walutowy z punktu wzidzenia kreatora rynku; R.9 Aktywne zarządzanie ryzykiem; R.10 Znaczenie brokerów rynku walutowego; R.11 ANaliza techniczna; R.12 Geneza i rozwój rynku opcji walutowych; R.13 Opcje walutowe; R.14 Opcje egzotyczne; R.15 Handel opcjami walutowymi w praktyce; R.16 Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym; R.17 Technika na rynkach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2246-X
Cz.I Obszary rynku finansowego: Uwarunkowania rozwoju polskiego sektora bankowo-ubezpieczeniowego w obliczu integracji z UE; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce; Finansowe i pozafinansowe czynniki zmniejszające opłacalność inwestycji zagranicznych; Rynek zmaóień publicznych na dostawy w Polsce a bezpośrednie inwestycje zagraniczne; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a handel zagraniczny - ujęcie branżowe; Struktura i zróżnicowanie przestrzenne obligacji komunalnych w Polsce; Perspektywy rozwoju rynku usług faktoringowych w Polsce; Prawo użytkowania nieruchomości - istota i znaczenie w leasingu; Otwarte fundusze inwestycyjne i ich działalność w systemie pośrednictwa finansowego; Zorganizowane formy aktywności indywidualnych inwestorów na międzynarodowym rynku finansowym: stowarzyszenia indywidualnych inwestorów, kluby inwestycyjne; programy lojalnościowe; Quasi-fundusze venture capital w Polsce na tle innych instytucjonalnych form wspierania rozwoju przedsiębiorstw; Rynek venture capital u progu XXI wieku w Stanach Zjednoczonych. Cz.II Alokacja kapitału finansowego: Alokacja kapitału ekonomicznego w bankach; Zastosowanie sekurytyzacji aktywów do zarządzania bankiem; Analiza działalności pomocowej bankowego funduszu gwarancyjnego w latach 1995-2003; Wykorzystanie funduszy UE szansą rozwoju rynku dłużnych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego; Formy transferu wartości przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy stosowane w spółkach pracowniczych. Cz.III Strategie finansowe przedsiębiorstw i instytucji: Sustainable banking: bankowość a ochrona środowiska; Modelowanie wpływu zmian rynku kapitałowego na ceny akcji; Straetgia inwesstycyjna oparta na modelu CAPM; Strategie arbitrażowe na rynku procentowych kontraktów futures; Arbitraż reverse cash - and - carry na kontraktach akcyjnych futures; Strategie inwestycyjne dla odwróconej krzywej dochodowości. Cz.IV Instrumenty rynku finansowego: Pozycja pośredników finansowych w warunkach globalizacji i wirtualizacji finansów; Dłużne finansowanie prywatnych projektów infrastrukturalnych; Certyfikaty inwestycyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi; Swapy walutowe - ch-ka i funkcjonowanie instrumentu; Przeprowadzanie dezinwestycji przez fundusze venture capital; Określenie warunków skuteccznego stosowania metody CreditMetrics na przykładzie polskiej bankowości; Karty bankowe jako instrument rozliczeń finansowych. Cz.V Instrumenty zarządzania finansami: Problemy kształtowania zasad polityki finansowej przedsiębiorstw; Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw; Rola zarządzania kapitałem obrotowym netto w realizacji celów przedsiębiorstw; Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności; Podatkowe aspekty nieruchomości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw; Szacowanie strumienia gotówki inwestycji zagranicznych; Nowoczesne instrumenty transferu ryzyka kredytowego; Rola controllingu bankowego w warunkach spowolnionego wzrostu gospodarczego; Balanced Scorecard jako instrument controllingu strategicznego; Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jako element poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa; Wywiad gospodarczy jako nowe narzędzie zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87916-46-3
Cz.I Rola i definicja kapitału; Cz.II Alokacja kapitału w praktyce; Cz.III Ograniczenia metody rentowności kapitału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 3/2017)
Zawiera: Spójność strategii personalnej jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa; Work commitment as an effect of applied system of motivation; Motivating factors applied in small and medium enterprises; Coaching jako interaktywne narzędzie wspomagające rozwój pracowników w przedsiębiorstwie; Poziom innowacyjności polski na tle unii europejskiej - analiza w oparciu o dekompozycję sumarycznego wskaźnika innowacji (SII); Environmental insurance in Poland and selected EU countries; Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku; Pozycja konsumenta na rynku na tle Teorii Kreatywnego Monopolu Petera Andreasa Thiela; Generowanie wartości poprzez bloga firmowego. Studium przypadku; The role of storytelling in building a brand; Development of a support system for managing the cyber protection of an information object; Negocjacje alokacji zasobów w procesie organizacji struktury systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów; Jakość materiałów budowlanych a preferencje nabywców na przykładzie systemów stropowych; Reflective learning facilitators.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again