Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(15)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(6)
Author
Nazar Mirosław
(6)
Andrzejewski Marek (1959- )
(5)
Smyczyński Tadeusz (1938- )
(5)
Filipiak Teresa A
(3)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(3)
Mojak Jan
(3)
Niezbecka Elżbieta
(3)
Bieliński Arkadiusz Krzysztof
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Pannert Maciej
(1)
Stępień-Sporek Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Alimenty
(18)
Prawo rodzinne
(18)
Małżeństwo
(17)
Kuratela
(16)
Władza rodzicielska
(14)
Dziecko
(10)
Adopcja
(5)
Ustanie małżeństwa
(5)
Ustrój majątkowy małżeński
(5)
Macierzyństwo
(4)
Ojcostwo
(4)
Prawa dziecka
(4)
Prawo cywilne
(4)
Rodzice
(4)
Współwłasność
(4)
Akta stanu cywilnego
(3)
Hipoteka
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Posiadanie
(3)
Prawo zobowiązaniowe
(3)
Rodzina
(3)
Separacja (prawo)
(3)
Spadek
(3)
Testament
(3)
Umowa
(3)
Uznanie dziecka
(3)
Własność
(3)
Zachowek
(3)
Zastaw
(3)
Prawo rzeczowe
(2)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88149-99-7
Cz. I Ogólne wiadomości o prawie; 1. Teoretyczne podstawy wiedzy o prawie, 2. Charakterystyka najważniejszych gałęzi prawa; Cz. II Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego; 1. Kwestie wprowadzające, 2. Małżeństwo, 3. Pochodzenie dziecka, 4. Stosunki prawne między rodzicami a dziećmi, 5. Przysposobienie; 6. Obowiązek alimentacyjny, 7. Opieka i kuratela. Cz. III Wiadomości uzupełniające tematykę prawa rodzinnego; 1. Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem, 2. Prawnokarna ochrona dziecka i rodziny, 3. Kwestie cywilistyczne dotyczące dziecka, 4. Prawna ochrona dziecka poczętego, 5. Rzecznik praw dziecka, 6. Prawa dziecka i rodziny w dokumentach międzynarodowych. Cz. IV Wzory wybranych pism procesowych w sprawach cywilnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-278-0060-2
I. Prawo cywilne: 1. Ogólne wiadomości o prawie cywilnym; 2. Stosunek cywilnoprawny i prawo podmiotowe; 3. Podmioty prawa cywilnego; 4. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; 5. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; 6. Przedstawicielstwo; 7. Dawność; II. Prawo rzeczowe: 8. Podstawowe pojęcia prawa rzeczowego; 9. Treść, nabycia i ochrona własności; 10. Współwłasność; 11. Problematyka prawna nieruchomości; 12. Użytkowanie wieczyste; 13. Prawa rzeczowe ograniczone; 14. Posiadanie i jego ochrona; III. Prawo rodzinne: 15. Pojęcia ogólne; 16. Małżeńskie ustroje majątkowe; 17. Ustanie małżeństwa; 18. Pochodzenie dziecka; 19. Pojęcie i charakter władzy rodzicielskiej; 20. Przysposobienie; 21. Obowiązek alimentacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rodzinne / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. - Stan prawny na 15.07.2011 r. z uwzględnieniem zm. wynikających z ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzących zasadniczo w życie 1.01.2012 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 275, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2814-0
1. Rodzina i powiązania rodzinne; 2. Ochrona praw rodzinnych; 3. Zawarcie małżeństwa; 4.Uastroje majątkowe małżeńskie; 5. Ustanie małżeństwa; 6. Macierzyństwo i ojcostwo; 7. Obowiązek alimentacyjny; 9. Opieka i kuratela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński, Marek Andrzejewski - 9. wyd. uzup. i uaktual. / aktual. Marek Andrzejewski, T. Smyczyński. Stan prawny na 30 listopada 2017 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2018. - XXII, [2], 398 s. : il. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-812-8237-6
Zawiera: Wprowadzenie: Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne; Prawo rodzinne. Cz. I Małżeństwo. 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa: Pojęcie małżeństwa; Zawarcie małżeństwa; Unieważnienie małżeństwa; Ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa; 2. Prawa i obowiązki małżonków: Ogólna charakterystyka; Prawa i obowiązki niemajątkowe; Prawa i obowiązki majątkowe; 3. Ustroje majątkowe małżeńskie: Pojęcie i rodzaje; Ustrój wspólności ustawowej; Umowne ustroje majątkowe małżeńskie. Ustrój przymusowy; Ustanie ustroju wspólności ustawowej i umownej; Odpowiedzialność majątkowa małżonków; 4. Ustanie małżeństwa: Śmierć i uznanie za zmarłego; Rozwód; , 5. Separacja małżonków: Geneza separacji i jej rola; Przesłanki orzeczenia separacji; Orzekanie o separacji; Skutki separacji i jej ustanie. Cz. II Rodzice – dzieci. 6. Pochodzenie dziecka: Wstępna charakterystyka; Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego; Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego; 7.Władza rodzicielska: Pojęcie, podmioty i charakter prawny; Treść władzy rodzicielskiej; Wykonywanie władzy rodzicielskiej i odpowiedzialność rodziców; Ustanie władzy rodzicielskiej i jej modyfikacje; Stosunki między rodzicami a dzieckiem niezależne od władzy rodzicielskiej; 8. Przysposobienie: Pojęcie, funkcja społeczna i charakter prawny; Przesłanki przysposobienia; Rodzaje przysposobienia i ich skutki; Ustanie stosunku przysposobienia; 9. Obowiązek alimentacyjny: Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego; Zakres podmiotowy i kolejność obowiązków alimentacyjnych; Przesłanki i treść obowiązku alimentacyjnego; Wykonanie obowiązku alimentacyjnego i ochrona roszczeń; Wygaśnięcie obowiązku i przedawnienie roszczeń. Cz. III Prawo opiekuńcze. 10. Opieka: Wprowadzenie; Opieka nad małoletnim; Opieka nad całkowicie ubezwłasnowolnionym; 11. Kuratela: Pojęcie i funkcje kurateli; Typy i rodzaje kurateli; Ustanie kurateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - XXI, 312 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7387-639-1
Cz. I Małżeństwo: 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa, 2. Prawa i obowiązki małżonków, 3. Ustroje majątkowe małżeńskie, 5. Separacja małżonków. Cz. II Rodzice - dzieci; 6. Pochodzenie dziecka, 7.Władza rodzicielska, 8. Przysposobienie, 9. Obowiązek alimentacyjny. Cz. III Prawo opiekuńcze; 10. Opieka, 11. Kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - Wyd. 5 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - XIX, 340 c, ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-743-9
Cz. I Małżeństwo: 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa, 2. Prawa i obowiązki małżonków, 3. Ustroje majątkowe małżeńskie, 5. Separacja małżonków. Cz. II Rodzice - dzieci; 6. Pochodzenie dziecka, 7.Władza rodzicielska, 8. Przysposobienie, 9. Obowiązek alimentacyjny. Cz. III Prawo opiekuńcze; 10. Opieka, 11. Kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - Wyd. 6 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 348 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4165-1
Cz. I Małżeństwo: 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa, 2. Prawa i obowiązki małżonków, 3. Ustroje majątkowe małżeńskie, 5. Separacja małżonków. Cz. II Rodzice - dzieci; 6. Pochodzenie dziecka, 7.Władza rodzicielska, 8. Przysposobienie, 9. Obowiązek alimentacyjny. Cz. III Prawo opiekuńcze; 10. Opieka, 11. Kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - Wyd. 7 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 356 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-6627-2
Cz. I Małżeństwo: 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa, 2. Prawa i obowiązki małżonków, 3. Ustroje majątkowe małżeńskie, 5. Separacja małżonków. Cz. II Rodzice - dzieci; 6. Pochodzenie dziecka, 7.Władza rodzicielska, 8. Przysposobienie, 9. Obowiązek alimentacyjny. Cz. III Prawo opiekuńcze; 10. Opieka, 11. Kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Marek Andrzejewski. - Wyd. 5 zm. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 265, [1] s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-6638-8
1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Małżeństwo, 3. Rodzice-dzieci, 4. Opieka prawna i kuratela
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87497-81-9
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar, Elżbieta Niezbecka. - Wyd.4 Stan prawny na 30.04.2006 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2006. - 575 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-22-0
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar, Elżbieta Niezbecka. - Wyd.5 Stan prawny na dn. 30.05.2008 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2008. - 581, [1] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-22-0
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again