Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Bieliński Jerzy
(1)
Gasiński Łukasz
(1)
Jackowicz Krzysztof
(1)
Kohutek Konrad
(1)
Komarnicki Igor
(1)
Rachwał Anna
(1)
Spyra Marcin
(1)
Witosz Antoni
(1)
Wyrwiński Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Akcjonariusze
(6)
Banki
(1)
Dywidenda
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Głosowanie
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki publiczne
(1)
Upadłość
(1)
Usługi
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wierzytelność
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zysk
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-32-5
1.Dyscyplina rynkowa w bankowości - podstawowe zagadnienia, 2.Wpływ dyscypliny regulacyjnej na dyscyplinę rynkową w bankowości, 3.Dyscyplina dysponencka, 4.Niedepozytowa dyscyplina wierzycielska, 5.Dyscyplina rynkowa ze strony akcjonariuszy, 6.Dyscyplina rynkowa w sferze operacji pozabilansowych, 7.Pośrednia dyscyplina rynkowa w bankowości - wykorzystanie sygnałów rynkowych w procesie nadzorczym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-496-4
Wstęp; 1. Ogólna charakterystyka prawa do udziału w zysku, 2. Zysk do podziału, 3. Przeznaczenie zysku na rzecz akcjonariuszy, 4.Sposób podziału zysku między akcjonariuszy, 5. ustalenie kręgu akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, 6. Realizacja roszczenia w wypłatę dywidendy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-408-X
1. Klauzule ogólne dotyczące spółki akcyjnej, 2. Klauzule dotyczące praw akcjonariuszy, 3. Klauzule dotyczące zarządu spółki akcyjnej, 4. Klauzule dotyczące rady nadzorczej spółki akcyjnej, 5. Klauzule dotyczące walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, 6. Klauzule dotyczące kapitałów spółki akcyjnej, 7. Klauzule dotyczące rozwiązania i likwidacji spółki akcyjnej, 8. Klauzule dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółki akcyjnej, 9. Klauzule specyficzne dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-845-9
Cz.A umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu - zagadnienia podstawowe: 1. Ogólna charakterystyka umów akcjonariuszy co do sposobu wykowanywania prawa głosu, 2. Prawo głosu i zasady jego wykonywania w prawie polskim, 3. Funkcje umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu. Cz.B Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu w prawie amerykańskim. Dopuszczalność, ograniczenia w zawieraniu i skutki: 4. Dopuszczalność zawierania umów co do spoosbu wykonywania prawa głosu oraz ograniczenia w kształtowaniu ich postanowień, 5. Skutki umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu w prawie amerykańskim. Cz.C Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu w prawie polskim. Dopuszczalność, ograniczenia, skutki...: 6. Dopuszczalność zawierania umów co do spoosbu wykonywania prawa głosu oraz ograniczenia w kształtowaniu ich postanowień, 7. Skutki umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu w prawie polskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-89-7
1. Istota i charakter prawny procesów restrukturyzacyjnych, 2. Prawa i obowiązki wspólników lub akcjonariuszy w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych, 3. Uchwały restrukturyzacyjne, 4. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych, 5. Prawa i obowiązki wspólników albo akcjonariusz w spółce przejmującej lub w spółce nowo zawiązanej bądź w spółce przekształconej (spółce zrestrukturyzowanej), 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restrukturyzacyjnymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again