Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Mach Anna
(2)
Brigham Eugene F
(1)
Cassidy Donald L
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Cicirko Tomasz
(1)
Fierla Andrzej
(1)
Houston Joel F
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Michalski Marek
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pyka Irena
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Akcje (ekon.)
(7)
Spółki akcyjne
(3)
Giełda
(2)
Banki
(1)
Decyzje
(1)
Dywidenda
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał akcyjny -- zagadnienia
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Opcje na akcje
(1)
Papiery dłużne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Papiery wartościowe- handel
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zysk
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse spółki akcyjnej / Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko. - Warszawa : Difin, 2005. - 360 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-519-0
R.I. Zarządzanie spółką przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych: 1. Wpływ czasu na wartość pieniądza, 2. Badanie przepływów środków pieniężnych, 3. Wykorzystania przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji. R.II Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce: 1. Źródła oraz formy finansowania majątku, 2. Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału. R.III Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną: 1. Kapitał zakładowy i akcje, 2. Private eqiuty, 3. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe, 4. Obligacje spółek, 5. Transakcje leasingowe jako forma pozyskiwania kapitału obcego. R.IV Wartość przedsiębiorstwa: 1. Wartość przedsiębiorstwa - pojęcia wstępne, 2. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, 3. Mierniki kreowanej wartości dodanej, 4. Wycena przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse i inwestycje)
ISBN: 83-87916-50-1
Przeszkody na drodze do zyskownej sprzedazy: prawdziwe problemy, fobie, mity i usprawiedliwienia, Wypracowanie właściwego podejścia pozwalającego sprzedawać z zyskiem, Doskonalnei postawy kontrariańskiej, Taktyki sprzedaży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Opcje na akcje / Andrzej Fierla. - Warszawa : Difin, 2004. - 240 s. : tab., wykresy, wzory ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-402-X
R.1 Ch-ka opcji na akcje; R.2 Giełdowy obrót na akcje; R.3 Podstawy wyceny opcji na akcje; R.4 Podstawowe me tody spekulacji; R.5 Ograniczane ryzyka i arbitraż; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1550-9
Cz.III Strategiczne długoterminowe decyzje inwestycyjne: preliminowanie wydatków inwestycyjnych: 7. Koszt kapitału, 8. Podstawy preliminowania wydatków inwestycyjnych, 9. Szacowanie przepływów środków pieniężnych i inne zagadnienia preliminowania wydatków inwestycyjnych, 10. Analiza ryzyka i optymalny preliminarz inwestycyjny. CZ. IV Strategiczne długoterminowe decyzje finansowe: 11. Struktura kapitału i dźwignia, 12. Polityka dywidend, 13. Akcje zwykłe i bankowość inwestycyjna, 15. Dług długoterminowy, 16. Finansowanie hybrydowe: akcje uprzywilejowane, leasing i opcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Spółka akcyjna / Marek Michalski. - Stan rawny na 1.07.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 512 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Spółek / red. Alicja Pollesch ; Tom 3)
ISBN: 978-83-7526-238-4
I. Konstrukcja jurydyczna spółki akcyjnej, 1. Istota spółki akcyjnej, 2. Charakter prawny akcji, II. Utworzenie spółki akcyjnej, 1. Czynności zmierzające do utworzenia spółki akcyjnej, 2. Osobowość prawna spółki akcyjnej, III. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej oraz operacje na nim przeprowadzane, 1. Pojęcie i funkcje kapitału zakładowego, 2. Operacje podwyższenia kapitału zakładowego, 3. Obniżenie kapitału zakładowego, IV. Obrót akcjami i zasady rozporządzenia nimi, 1. Obrót pierwotny akcjami, 2. Wtórny obrót akcjami, 3. Inne formy rozporządzania akcjami, V. Ustrój korporacyjno-organizacyjny spółki akcyjnej, 1. Status prawny akcjonariusza w spółce akcyjnej, 2. Stosunki wewnętrzne w spółce akcyjnej, 3. Organy spółki akcyjnej, VI. Spółka akcyjna w procesach transformacyjnych, w likwidacji oraz w upadłości, 1. Procesy transformacyjne spółki akcyjnej, 2. Likwidacja spółki akcyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 83-909668-3-2
Zagadnienia ogólne: Pojęcie publicznego obrotu papieram i wartościowymi; Przedmiot, rodzaje i zasady publicznego obrotu; Fazy procesu wprowadzania akcji nowej emisji do publicznego obrotu giełdowego; Podmioty biorące udział w procesie wprowadzania akcji nowej emisji do publicznego obrotu giełdowego; Czynności poprzedzające proced urę przed KPWiG; Czynności zmierzające do wydania decyzji o dopuszczeniu akcji do obrotu publicznego i jej ew entualnej weryfikacji;C zynności podejmowane po uzyskan iu zgody KPWiG na wprowadzenie akcji do obrotu publicznego; Czynności zmierzające do wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu giełdowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again