Form of Work
Książki
(43)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(33)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Binek Beata
(3)
Heciak Paweł
(3)
Stępniewski Michał
(3)
Thiel Stanisław
(3)
Waltz-Komierowska Dominika
(3)
Zwoliński Tomasz
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Bień Witold
(2)
Brigham Eugene F
(2)
Cejmer Mirosław
(2)
Houston Joel F
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Mach Anna
(2)
Napierała Jacek
(2)
Pyka Irena
(2)
Sójka Tomasz
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Arnold Glen
(1)
Barton D.R. Jr
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Cassidy Donald L
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Cicirko Tomasz
(1)
Fierla Andrzej
(1)
Gurgul Henryk
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Kowalak Tomasz
(1)
Mamcarz Katarzyna
(1)
Michalski Marek
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Nowacki Artur
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Poślad Mariusz
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Pyzel Barbara
(1)
Radwan Arkadiusz
(1)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(1)
Różański Jerzy
(1)
Sałbut Bartosz
(1)
Sjuggerud Steve
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Słupek Tomasz
(1)
Tharp Van K
(1)
Włodyka Stanisław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(43)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(44)
Subject
Akcje (ekon.)
(43)
Obligacje
(19)
Rynek kapitałowy
(18)
Papiery wartościowe
(17)
Rynek finansowy
(9)
Giełda papierów wartościowych
(8)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(6)
Spółki akcyjne
(6)
Transakcja opcyjna
(6)
Bank centralny
(5)
Emisja papierów wartościowych
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Spółki publiczne
(4)
Akcjonariat pracowniczy
(3)
Inwestycje
(3)
Papiery dłużne
(3)
Weksle
(3)
Zysk
(3)
Banki
(2)
Czek
(2)
Decyzje
(2)
Dywidenda
(2)
Giełda
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Kapitał akcyjny -- zagadnienia
(2)
Ryzyko
(2)
Zarządzanie
(2)
Bank Centralny
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
List zastawny
(1)
Marketing-mix
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Opcje na akcje
(1)
Papiery wartościowe -- inwestycje
(1)
Papiery wartościowe- handel
(1)
Pedofilia
(1)
Podatek od dochodów kapitałowych
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Spółki
(1)
Spółki -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Spółki kapitalowe
(1)
Spółki kapitałowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Terroryzm
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Warrant
(1)
Wierzyciele
(1)
Wierzytelność
(1)
Subject: time
1989-
(1)
44 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-86897-31-5
1. Wstęp. 2. Publiczny rynek papierów wartościowych. 3. Efekty publicznej oferty papierów wartościowych i ich notowania na rynku regulowanym. 4. Wymagania dokumentowe przy przeprowadzaniu oferty publicznej i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 5. Dokumenty informacyjne. 6. Przygotowanie do przeprowadzenia oferty publicznej. 7. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego. 8. Procedura zawiadomienia KPWiG. 9. Forma publikacji, termin ważności i zmiana treści dokumentów informacyjnych. 10. Przeprowadzenie oferty publicznej. 11. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego. 12. Wpis papierów wartościowych do ewidencji. 13. Dematerializacja papierów wartościowych. 14. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 15. Funkcjonowanie spółki na rynku regulowanym. 16. Jednolity paszport prospektu emisyjnego w UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-60-0
1. Publiczny rynek papierów wartościowych; 2. Efekty publicznego charakteru papierów wartościowych; 3. Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do publicz nego obrotu; 4. Wprowadzenie akcji do publicznego obro tu w trybie publicznej oferty; 5. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego; 6. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku wtórnym; 7. Funkcjonowanie spółki w publicznym obrocie 8. Możliwe zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Publiczny rynek papierów wartościowych; 2. Efekty publicznego charakteru papierów wartościowych; 3. Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do publicz nego obrotu; 4. Wprowadzenie akcji do publicznego obro tu w trybie publicznej oferty; 5. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego; 6. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku wtórnym; 7. Funkcjonowanie spółki w publicznym obrocie 8. Możliwe zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-73-6
1.Stworzenie własnego planu, dzięki któremu będziesz mógł przestać pracować, 2.Zyskowne strategie gry na rynku akcji (na dobre i złe czasy), 3.Jeszcze więcej strategii prowadzących do osiągnięcia wolności finansowej, 4.Zabezpieczenie wolności finansowej, 5.Przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-32-3
1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej. 2. Jednolity rynek papierów wartościowych Unii Europejskiej. 3. Rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich. 4. Spółka akcyjna i akcje. 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych. 6. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7. Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku - podsumowanie. 8. Funkcjonowanie spółki publicznej. 9. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji. 10. Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7333-395-9
R.I Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego prawa spółek: 1. Wprowadzenie, 2. Ewolucja prawa europejskiego, 3. Najnowsze tendencje w europejskim prawie spółek, 4. Konsekwencje dla europejskiego prawa spółek, 5. Podsumowanie. R.II Dyrektywa jako instrument integracji prawa spółek: 1. Dyrektywa a metody integracji prawa spółek, 2. Podstawy prawa harmonizacji prawa spółek, 3. Implementacja dyrektyw a standard ochrony wspólników i osób trzecich, 4. Podsumowanie. R.III Ograniczenia wypłat na rzecz akcjonariuszy w prawie europejskim; 1. Wstęp, 2. Kwota zysku do podziału w ustawodastwach USA, 3. Kwota zysku do podziału w prawie europejskim, 4. Zasady ustalania kwoty zysku do podziału w prawie polskim w świetle regulacji europejskiej; 5. Planowanie zmiany prawa europejskiego, 6. Zakończenie. R.IV Przesłanki nabywania akcji własnych przez spółki akcyjne: 1. Wprowadzenie, 2. Koncepcja unormowań drugie j dyrektywy, 3. Tendencje liberalizacji zasad nabywania akcji własnych, 4. Ekonomiczno-prawne motywy nabywania akcji własnych, 5. Zagrożenia wynikające z nabycia akcji własnych, 6. Wybrane problemy z zakresu implementacji postanowień drugiej dyrektywy do prawa europejskie go, 7. Podsumowanie. R.V Zakaz finansowego wspierania przez spółkę akcyjną nabycia wyemitowanych przez nią akcji - w kontekście problematyki wykupów kredytowanych i menedżerskich, 1. Wprowadzenie, 2. Zakaz finansowania przez spółkę akcyjną nabycia wyemitowanych przez nią akcji w art. 23 dyrektywy, 3. Zakaz finansowania przez spółkę nabycia wyemitowanych przez nią akcji w art. 345 k.s.h., 4. Podsumowanie. R.VI Koncepcja przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy (squeeze out); 1. Wprowadzenie, 2. Europejski e koncepcje przymusowego wykupu akcji (squeeze out) oraz przymusowego odkupu akcji (sell out, reverse squeeze out), 3. Regulacja kodeksu, 4.Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-210-7
1. Sens i nonsens kapitału zakładowego - przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych, 2. Akcje bez określonej wartości nominalnej (akcje beznominałowe), 3.Wkłady niepieniężne w prawie europejskim i polskim - zdolność aportowa, zabezpieczenie należytej wyceny, ukryte aporty, 3. Umowa przewidująca odprowadzenie zysku przez spółkę akcyjną a zasada utrzymania kapitału zakładowego, 4. Zawieszenie wykonywania praw udziałowych z akcji własnych oraz z akcji spółki dominującej posiadanych przez spółkę zależną, 5. Wyłączenie prawa poboru akcji na gruncie postanowień dyrektywy kapitałowej a instytucja kapitału autoryzowanego, 6. Obowiązek implementacji dyrektywy w prawie wewnętrznym i skutki jago niewykonania, 7. Projekt modernizacji dyrektywy kapitałowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse spółki akcyjnej / Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko. - Warszawa : Difin, 2005. - 360 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-519-0
R.I. Zarządzanie spółką przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych: 1. Wpływ czasu na wartość pieniądza, 2. Badanie przepływów środków pieniężnych, 3. Wykorzystania przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji. R.II Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce: 1. Źródła oraz formy finansowania majątku, 2. Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału. R.III Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną: 1. Kapitał zakładowy i akcje, 2. Private eqiuty, 3. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe, 4. Obligacje spółek, 5. Transakcje leasingowe jako forma pozyskiwania kapitału obcego. R.IV Wartość przedsiębiorstwa: 1. Wartość przedsiębiorstwa - pojęcia wstępne, 2. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, 3. Mierniki kreowanej wartości dodanej, 4. Wycena przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej / Tomasz Kowalak. - Warszawa : TWIGGER, 2006. - 349, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 20 cm.
(Prawo i Ekonomia)
ISBN: 83-88904-75-2
1. Istota i przyczyny integracji rynków kapitałowych. 2. Jednolity rynek europejski i koncepcja zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej. 3. Rynki akcji w Unii Europejskiej. 4. Realizacja założeń zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej na przykładzie rynków akcji. 5. Bariery integracji rynków kapitałowych w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-4203-0
1.Inwestorski marketing-mix na rynkach akcji; 2. Instrumenty sygnalizacji wykorzystywane w komunikacji spółek akcyjnych z inwestorami; 3. Skuteczność niedoszacowania ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej spółek notowanych na GPW w Warszawie; 4. Skuteczność ogłoszenia podziału akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie; 5. Skuteczność ogłoszenia programu skupu akcji własnych i wypłaty dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inwesytcje / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-16262-7
1. Filozofie inwestowania: Peter Lynch. Inwestowanie niszowe; John. Neff. Wyrafinowane strategie inwestycyjne z wykorzystaniem wskaźnika ceny do zysku; Benjamin Graham- ojciec współczesnej wyceny akcji; Benjamin Graham. Trzy metody inwestowania w wartość; Philip Fisher. Inwestowanie w bonanzy; Warren Buffett i Charles Munger. Inwestowanie w perspektywy biznesowe.; 2. Inwestowanie we wzrost wartości (w wartość): Inwestor stawiający na wzrost wartości; Analiza branży; Analiza zasobów konkurencyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Inwestycje rzeczowe i kapitałowe / pod red. Jerzy Różański. - Warszawa : Difin, 2006. - 360 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-661-8
Część I: Inwestycje rzeczowe. Fuzje i przejęcia. 1. Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie. 2. Metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz fuzji i przejęć.3. Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz procesów fuzji i przejęć. 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich efektywność. Część II: Inwestycje kapitałowe. 5. Rynek finansowy. 6. Analiza i wycena akcji. 7. Analiza i wycena instrumentów dłużnych. 8. Teoria portfela papierów wartościowych. 9. Modele równowagi rynku kapitałowego. 10. Analiza instrumentów pochodnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse i inwestycje)
ISBN: 83-87916-50-1
Przeszkody na drodze do zyskownej sprzedazy: prawdziwe problemy, fobie, mity i usprawiedliwienia, Wypracowanie właściwego podejścia pozwalającego sprzedawać z zyskiem, Doskonalnei postawy kontrariańskiej, Taktyki sprzedaży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 3(14) 2006. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2006. - 194 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 3(14) 2006)
1. Ocena rozwoju publicznego rynku akcji w Polsce latach 1991-2005; 2. Obrona spółek przez wrogim przejęciem w czasie V Fali; 3. Wykup menedżerski; 4. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi - nowe podejście do walki z terroryzmem; 5. Odpowiedzialność karna dostawy usługi "Czat" w świetle regulacji chroniących dzieci przed pedofilią; 6. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jako sposób egzekucji świadczeń pieniężnych; 7. "Logos" retoryki sądowej Arystotelesa; 8. Remigiusz Bierzanek - jego nauczanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obligacje i akcje / Krzystof Jajuga. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego , 2009. - 40 s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Anatomia sukcesu : instytucje i zadsady funkcjonowania rynku kapitałowego)
ISBN: 978-83-924813-7-9
1. Obligacja- pojęcia wstępne i klasyfikacja; 2. Inne rodzaje obligacji; 3. Obligacje w Polsce; 4. Wycena obligacji; 5. Stopa dochodu obligacji; 7. Ryzyko inwestowania w obligacje; 8. Akcja- określenie i podstawowe prawa, wartość i wskaźniki, inne cechy charakterystyczne; Rynek akcji w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Opcje na akcje / Andrzej Fierla. - Warszawa : Difin, 2004. - 240 s. : tab., wykresy, wzory ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-402-X
R.1 Ch-ka opcji na akcje; R.2 Giełdowy obrót na akcje; R.3 Podstawy wyceny opcji na akcje; R.4 Podstawowe me tody spekulacji; R.5 Ograniczane ryzyka i arbitraż; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742635-2-0
1.Podatek dochodowy od osób prawnych 2.Podatek dochodowy od osób fizycznych. 3.Podatek od towarów i usług. 4.Podatek od czynności cywilnoprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1549-5
Cz.I Podstawy zarządzania finansami: 1. Przegląd zarządzania finansami, 2. Sprawozdania finansowe, przepływy pieniężne i podatki, 3. Analiza sprawozdań finansowych, 4. Otoczenie finansowe: rynki, instytucje i stopy procentowe. Cz.II Podstawowe pojęcia zarządzania finansami: 5. Ryzyko i stopa zwrotu, 6.Wartość pieniądza w czasie. Cz.III Aktywa finansowe: 7. Obligacje i ich wycena, 8. Akcje i ich wycena
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again