Form of Work
Książki
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Cieśla Mariusz
(1)
Filik Anna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Franczak Agnieszka
(1)
Gajewski Dominik J
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Hanuszek Krzysztof
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kubista Bartosz
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lityński Adam
(1)
Mikuła Paweł
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Piech Karol
(1)
Pudło Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Samojłowicz Łukasz
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Topa Ilona
(1)
Zasikowska Agnieszka
(1)
Zdebel Marek
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Administracja skarbowa
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Dowód sądowy
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Informacje niejawne
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Podatek
(1)
Policja
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Straż graniczna
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-2-2
Zawiera: Optymalizacja podatkowa - w poszukiwaniu prawdziwego znaczenia; Niebezpieczeństwo optymalizacji w podatku od nieruchomości; Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej; Wybrane mechanizmy wykorzystywane w międzynarodowej optymalizacji podatkowej; Czy optymalizacja podatkowa zagraża interesom budżetu państwa?; Agresywna optymalizacja podatkowa - pojęcie, regulacja, praktyka; Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa; Elektroniczna wszechkontrola podatkowa: nowe instrumenty walki z oszustwami a konstytucyjne prawo do wolności; Optymalizacja podatkowa a unijne prawo celne; ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w rozstrzygnięciach Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Agresywna optymalizacja podatkowa a konflikt wartości makroekonomicznych; Optymalizacja podatkowa - unikanie opodatkowania na gruncie prawa polskiego: przyczyny występowania i ewolucja rozwiązań prawnych wyznaczających możliwość ich stosowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1261-5
1. Wykładnia prawa Unii Europejskiej dokonywana przez polskie organy podatkowe; 2. Rozprawa administracyjna w sprawach podatkowych jako praktyczny wyraz zasad ogólnych ordynacji podatkowej w świetle gwarancji procesowych strony; 3. Problematyka udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe a stanowiących dochody gmin; 4. Sądowa kontrola decyzji w sprawach umorzeń zobowiązań podatkowych; 5. Moment powstania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług; 6. Sądowa kontrola podatkowych decyzji uznaniowych w sprawach ulg w zapłacie podatku; 7. Pojecie "względy techniczne" w orzecznictwie sądów jako czynnik decydujący o rozmiarze obciążeń w podatku od nieruchomości; 8. Ciężar dowodu w sprawach opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny; 9. Skuteczność mediacji w sprawach podatkowych; 10. Doradcy podatkowi a magistrzy prawa. Dyskusja o roli pełnomocnika przed sądem administracyjnym w sprawach podatkowych; 11. Doradca podatkowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym; 12. Wyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu podatkowym jako wymaganie wniesienia skargi do sądu administracyjnego; 13. Kontrola sądów administracyjnych w sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego; 14. Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; 15. Dostawa złomu a obowiązek podatkowy w VAT w orzecznictwie sądowym; 16. Niepodatkowe należności budżetowe jako danina publiczna w świetle orzecznictwa sadów administracyjnych; 17. Artykuł 130 1 pkt. 6 o.p. w orzecznictwie sądów administracyjnych; 18. Sądowa kontrola interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych; 19. Zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym w kontekście wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych; 20. Podstawy skargi kasacyjnej w orzecznictwie Izby Finansowej NSA- wybrane zagadnienia; 21. Wpis sądowy w sprawach sądowych; 22. Wpis sądowy w sprawach podatkowych; 23. Koszty uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych- wybrane problemy; 24. Samorządowe kolegium odwoławcze jako organ odwoławczy od decyzji podatkowych wydanych na podstawie uznania administracyjnego; 25. Sądowa kontrola decyzji podatkowych w Republice Francuskiej- podstawowe zasady; 26. Specyfika sądowej kontroli decyzji określających zaległość podatkową wydanych w oparciu o zarzut obejścia prawa podatkowego. Ujęcie modelowe a praktyka orzecznicza; 27. Sądowa kontrola indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zagadnienia wybrane; 28. Sądowa kontrola interpretacji indywidualnych; 29. Wznowienie postępowania administracyjnego na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again