Form of Work
Książki
(52)
Status
only on-site
(42)
available
(31)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(42)
Author
Cieślak Zbigniew
(8)
Jagielski Jacek
(8)
Lang Jacek
(8)
Szubiakowski Marek
(8)
Wierzbowski Marek
(8)
Wiktorowska Aleksandra
(8)
Borski Maciej (1975 - )
(6)
Lityński Adam
(6)
Baran Beata
(5)
Fleszer Dorota (1971- )
(5)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(5)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(4)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(4)
Krawiec Grzegorz
(3)
Majewski Kamil
(3)
Sobas Magdalena
(3)
Bernaczyk Michał
(2)
Chmaj Marek
(2)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Kalisz Anna
(2)
Kil Jan
(2)
Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna
(2)
Miłkowski Tomasz
(2)
Papis Wojciech
(2)
Pudło Anna
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Skoczylas Józef Jan
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Słapczyński Tomasz
(2)
Łaguna Łukasz
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
Antoniak Marcin
(1)
Białas Patrycja
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Bisikiewicz Patryk
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brzozowska Monika
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Butkiewicz Marcin
(1)
Błaś Adam
(1)
Cegiełko Paweł
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chmielowiec Agnieszka
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Domagała Michał
(1)
Dudek Joanna
(1)
Flisek Karol
(1)
Fundowicz Sławomir
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Herc Grzegorz
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Huras Agnieszka
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Jakimowicz Wojciech
(1)
Jastrzębski Bronisław
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Komorowski Edward
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Koroblowski Mariusz
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Kruszyński Piotr
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kręcisz-Sarna Agnieszka
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźmicz Karol
(1)
Kuźnik Grzegorz
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kwik Marek
(1)
Leja Andżelika
(1)
Machoń Mirosław
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Kamila
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Matyjaszek Dorota
(1)
Maćkowiak Jarosław
(1)
Mercik Anna
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moll Tomasz
(1)
Morański Wojciech
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Mucha Monika
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(30)
1940 - 1949
(1)
Country
Poland
(52)
Language
Polish
(52)
Subject
Administracja
(24)
Prawo administracyjne
(19)
Administracja publiczna
(13)
Funkcjonariusze publiczni
(12)
Pracownicy administracji publicznej
(8)
Bezpieczeństwo publiczne
(7)
Prawo do informacji publicznej
(7)
Samorząd terytorialny
(7)
Zamówienia publiczne
(5)
Dane osobowe
(4)
Informacja
(4)
Policja
(4)
Postępowanie administracyjne
(4)
Informacje niejawne
(3)
Kultura
(3)
Polska
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Cudzoziemcy
(2)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Finanse publiczne
(2)
Informacja publiczna
(2)
Instytucje użyteczności publicznej
(2)
Interes społeczny
(2)
Internet
(2)
Kontrola
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(2)
Nieruchomości
(2)
Organizacje
(2)
Oświata
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Podpis elektroniczny
(2)
Pożarnictwo
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Prawo pierwokupu
(2)
Prawo pracy
(2)
Prezydent miasta
(2)
Ratownictwo
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Samorząd gminny
(2)
Sektor publiczny
(2)
Sądownictwo
(2)
Służba więzienna
(2)
Umowa
(2)
Wybory
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja niezespolona
(1)
Apelacja
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Burmistrz
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dowody osobiste
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Górnictwo
(1)
Imprezy masowe
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konferencje
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Korupcja
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Leśnictwo
(1)
Mandat radnego
(1)
Matura
(1)
Monitoring osób
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Nadużycie prawa
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Negocjacje
(1)
Nieletni przestępcy -- prawo
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Norwegia
(1)
55 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-781-3
1. Administrowanie przestrzenią jako dobrem publicznym; 2. Środowisko i jego ochrona w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 3. Interes publiczny w gospodarce nieruchomościami samorządowymi; 4. Bezpieczeństwo socjalne jako kategoria dobra publicznego- na przykładzie pomocy społecznej; 5. Zdrowie obywateli jako dobro publiczne; 6. Oświata w sferze usług publicznych; 7. Administracja porządku i bezpieczeństwa- sytuacja obywatela wobec administracji wykonującej te zadania. Wybrane problemy; 8. Administracja w obliczu stanów nadzwyczajnych; 9. Wybrane aspekty odpowiedzialności administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-4292-4
1. Zagadnienia ogólne terenowej administracji zespolonej; 2. Organy terenowej administracji zespolonej; 3. Organy terenowej administracji niezespolonej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-3555-1
1. Prawo wyborcze do jednostek samorządu terytorialnego; 2. Samorząd gminy; 3. Jednostki pomocnicze w gminie; 4. Samorząd powiatu; 5. Samorząd województwa; 6. Samorządowe Kolegium Odwoławcze; 7. Regionalna Izba Obrachunkowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-1850-6
1. Zagadnienia ogólne, 2. Organizacja administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej, 3. Podstawy prawne i rodzaje działań administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej, 4. Akty normatywne jako forma działania administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej, 5. Akty administracyjne jako forma działalności administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej, 6. Czynności faktyczne oraz inne formy działania administracji publicznej w czasie klęski żywiołowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj. - Warszawa : Difin , 2012. - 222 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-595-6
1. Konstytucyjna zasada decentralizacji administracji publicznej a administracja rządowa; 2. Prezes Rady Ministrów; 3. Rada Ministrów; 4. Minister, ministerstwo; 5. Kierownicy urzędów centralnych, urzędy centralne; 6. Wojewoda, urząd wojewódzki; 7. Administracja zespolona w województwie i powiecie; 8. Administracja niezespolona; 9. Administracja terenowa pozadziałowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-52-9
Zawiera: R. 1 Zakres przetwarzania informacji w administracji publicznej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony prywatności; Autonomia informacyjna jednostki w kontekście gromadzenia danych osobowych w postępowaniu karnym; Uprawnienie do gromadzenia informacji w ramach działań antyterrorystycznych; Przepadek pojazdu w świetle art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - przyczynek do dyskusji. R. 2 Organizacja zabezpieczenia informacji w administracji publicznej: Zabezpieczenie danych osobowych - zakres obowiązku i sankcje za jego naruszenie; Ochrona informacji w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez stosowanie polityki bezpieczeństwa informacji; Programy ochrony infrastruktury krytycznej jako dokumenty podlegające przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. R. 3 Sposób i metody przetwarzania informacji w administracji publicznej: Chmura obliczeniowa a administracja publiczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2769)
ISBN: 83-229-2629-4
Cz. I Informacja publiczna; 1. Konstycyjnoprawny charakter prawa dostępu do informacji publicznej - art. 61, 2. Ustawowa konkretyzacja prawa dostępu do informacji, 3. Kryteria decydujące o uznaniu konkretnej sprawy za sprawę publiczna, 4. Procedury udostępniania informacji publicznej, 5. Dostęp do dokumentów urzędowych i posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, 6.Zagadnienia bezwnioskowego trybu udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (elektroniczna procedura dostępu do informacji), 7. Zakres przedmiotowy informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Cz. II Rozporządzenia z dnia 17 maja 202 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Komentarz, Cz. III Informatyzacja działalności podmiotów władzy publicznej w świetle regulacji ustawowej: 1. Wprowadzenie, 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, 3. Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu, 4. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi, 5 Badania zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy, 6 .Zmiany w przepisach obowiązujących
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-305-7
1. Źródła i pojęcie decentralizacji administracji publicznej, 2. Podmioty autonomiczne, 3. Samorząd terytorialny, 4. Samorząd specjalny, 5. Inne podmioty zdecentralizowane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-922599-0-4
Część I: Jawność działania jako zasada prawna. 1. Rodowód zasady jawności w prawodawstwie międzynarodowym i polskim. 2. Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego. Część II: Jawność informacji o działalności jednostek samorządu terytorialnego. 3. Zasady dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego. 4. Zasada jawności informacji o działalności funkcjonariuszy samorządowych. 5. Zasada jawności stanowienia prawa miejscowego. Część III: Skutki naruszenia zasad dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego. 6. Sankcje natury administracyjnej. 7. Inne rodzaje sankcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-410-1
1.Zasady ogólne, 2.Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej, 3.Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej a innymi osobami, 4.Ograniczenia prawa własności, 5.Podział nieruchomości, 6.Scalanie i podział nieruchomości, 7.Urządzenia infrastruktury technicznej, 8.Ustawowe prawo pierwokupu, 9.Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, 10.Wycena nieruchomości, 11.Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, 12.Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-573-5
1 Podpis elektroniczny 2. Korzystanie z Internetu w administracji 3. Internet a sądy 4. Informatyzacja zamówień 5. Elektroniczne podatki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-581-6
Zawiera: Rozdział 1. Pojęcie administracji niezespolonej; Rozdział 2. Teoria organu administracji; Rozdział 3. Organy administracji niezespolonej w świetle obowiązujących regulacji: 3.1. Uwagi ogólne dotyczące ustawowego definiowania i wyodrębniania organów administracji niezespolonej; 3.2. Ustawowe zdefiniowanie organów administracji niezespolonej3.3. Ustawowe przesłanki ustanawiania organów administracji niezespolonej Rozdział 4. Delegatury urzędów szczebla centralnego i ich kierownicy a organy administracji niezespolonej; Rozdział 5. Relacje organów administracji niezespolonej z innymi podmiotami administrującymi: 5.1. Refleksje ogólne na temat umiejscowienia organów administracji niezespolonej w aparacie administracji; 5.2. Podział zadań i kompetencji między organy zespolonej administracji rządowej i organy administracji niezespolonej w kontekście ich ustanawiania; 5.3. Oddziaływanie organów zespolonej administracji rządowej na organy administracji niezespolonej; 5.4. Oddziaływanie wojewody jako przedstawiciela rady ministrów na organy administracji niezespolonej; 5.5. Oddziaływanie na organy administracji niezespolonej w ramach relacji „pionowych”; 5.6. Relacje z innymi podmiotami administrującymi jako płaszczyzna wyodrębniania organów administracji niezespolonej. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-458-6
1. Pojęcie i istota interesu w naukach społecznych i prawie polskim. 2. Konflikt i konflikt interesów. 3. Mechanizmy rozstrzygania konfliktów interesów. 4. Problemy odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za działania w konflikcie interesów. 5. System zarządzania konfliktem interesów. 6. W sprawie konfliktu interesów. Refleksje podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-3704-3
1. Regulacja przed i po wejściu w Zycie ustawy z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej; 2. Czym jest nadzór i kontrola; 3. Rodzaje kontroli; 4. ABC kontroli- pojęcia, które warto znać; 5. Zakres ustawy UoKwAR; 6. Uczestnicy postępowania kontrolnego; 7. Cele prowadzenia kontroli; 8. Kryteria prowadzenia kontroli; 9. Zasady postępowania kontrolnego; 10. Prawa i obowiązki uczestników postępowania kontrolnego; 11. Tryby prowadzenia kontroli; 12. Dokumentacja kontroli; 13. Podstawy prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-926-0
1. Konstytucjne podstawy systemu informacji publicznej, 2. Ustawowa i regulaminowa konkretyzacja udostępniania informacji publicznej, 3. Biuletyn Informacji Publicznej jako system bezwnioskowego udzielania informacji publicznej, 4. Kontrola bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2461)
ISBN: 83-229-2295-7
R.1 Zasada jawności i prawo do informacji, standardy prawa europejskiego: Zasada jawności działań admini stracji i prawo do informacji; Informacja, bank danych dane osobowe; Zasada jawności i prawo do informacji w regulacji prawa europejskiego. R.2 Regulacja konstytucyjna zasady jawności i prawa do informacji: Prawo obywatela do informacji dot. jego osoby i prawo do prywatności; Wolność pozyskiwa nia i rozpowszechniania informacji; Jawność działań administracji; Prawo do informacji publicznym prawem podmiotowym, uprawnienie obywatela oraz obowiązek organów administracji; Bezpośrednie stosowanie Konsty tucji a zasada jawności i prawo do informacji; Prze słanki ograniczania zasady jawności i prawa do informa cji. R.3 Czynny i bierny obowiązek informowania obywatela przez administrację publiczną. R.4 Ograniczenia dostępu do informacji gromadzonych przez administrację: Tajemnica państwowa i służbowa; Tajemnica skarbowa; Tajemnica statystyczna. R.5 Kryteria wyznaczające dostęp do informacji: Interes publiczny i indywidualny jako wyznaczniki dostępu do informacji; Możliwośc uzyskania informacji ze względu na podmiot, któremu informacja ma być przekazana; Zakres udzielanej informacji. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-338-8
1. Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako przedmiot ochrony prawnej, 4. Kształtowanie sie oraz zasady organizacji i funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, 5. System podmiotów właściwych w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,. 6. Prawne formy działania organów bezpieczenstwa i porządku publicznwgo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona danych osobowych w sieci / Monika Brzozowska. - Stan prawny na 1.03.2012 r. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o. , 2012. - 328 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-62723-22-5
1. Podstawy ochrony danych osobowych: Cyfrowe dane osobowe- zagadnienia wstępne; Ochrona prawna adresów IP i adresów e-mail; Przetwarzanie danych osobowych w sieci- podstawy prawne; Wyłączenia prawne; Karnoprawny aspekt przetwarzania danych osobowych; 2. Obszary przetwarzania i ochrony cyfrowych danych osobowych: Pracownicze dane osobowe przetwarzane cyfrowo; Reklama i promocja, czyli marketing a ochrona danych osobowych; Cloud computing a dane osobowe; Ochrona danych osobowych w serwisach społecznościowych i serwisach internetowych; 3. Dane osobowe w administracji publicznej: E-administracja; Przetwarzanie danych w administracji publicznej; Udostępnianie przez organ administracji publicznej danych osobowych online.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wiadomości wstępne; 2. przepisy określające organizację i zakres działania władz administracji ogólnej; 3. Podział terytorialny Państwa dla celów administracji ogólnej; 4. Władze administracji ogólnej i ich właściwość; 5. Władze i urzędu niezespolone z władzami administracji ogólnej; 6. Kierownicy władz administracji ogólnej (wojewodowie, starostowie, prezydenci miast) jako przedstawiciele Rządu; 7. Kierownicy władz administracji ogólnej jako szefowie administracji; 8. Zastępstwo kierowników władz administracji ogólnej; 9. Organizacja i tryb urzędowania urzędów wojewódzkich; 10. Organizacja i tryb urzędowania starostw powiatowych; 11. Organizacja i tryb urzędowania urzędów prezydentów miast, pełniących funkcje władz administracji ogólne; 12. Rozporządzenia i zarządzenia władz administracji ogólnej; 13. Orzecznictwo władz administracji ogólnej; 14. Stosunek władz administracji ogólnej do terenowych rad narodowych; 15. Stosunek władz administracji ogólnej do organów milicji obywatelskiej; 16. Stosunek władz administracji ogólnej do prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin; 17. Czynności terenowe władz administracji ogólnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Osobowe prawo administracyjne / Wojciech Maciejko. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 325 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0058-0
Część I: Administracyjny status osób fizycznych. 1. Ewidencja ludności i dowody osobiste. 2. Dokumenty paszportowe. 3. Akty stanu cywilnego. 4. Zmiana imion i nazwisk. 5. Obywatelstwo polskie. 6. Cudzoziemcy. 7. Status bezrobotnego i administracja zatrudnienia. 8/ Ofiarność osób. 9. Powszechny obowiązek obrony. 10. Broń i amunicja. 11. Materiały wybuchowe. Część II: Bezpieczeństwo obywatela. 12. Policja. 13. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu. 14. Służba Więzienna. 15. Państwowa Straż Pożarna i ochrona przeciwpożarowa. 16. Straż Graniczna i Służba Celna. 17. Straże gminne. 18. Ochrona osób i mienia. Część III: Zawody prawnicze. 19. Adwokatura. 20. Radcy prawni. 21. Prawnicy zagraniczni praktykujący na terytorium RP. 22. Notariat. 23. Asystenci sędziów. 24. Referendarze sądowi. 25. Komornicy sądowi. 26. Kuratorzy sądowi. Część IV: Zawody urzędnicze i ekonomiczne. 27. Służba cywilna i państwowy zasób kadrowy. 28. Pracownicy samorządowi. 29. Pracownicy socjalni. 30. Inspektorzy kontroli skarbowej. 31. Urzędnicy sądowi i ławnicy sądowi. 32. Doradcy podatkowi. 33. Biegli rewidenci. 34. Agenci celni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again