Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Drobny Wojciech
(2)
Mazuryk Marcin
(2)
Szewczyk Helena
(2)
Zuzankiewicz Piotr
(2)
Ganczar Małgorzata
(1)
Małecki Marcin
(1)
Mołdawa Tadeusz
(1)
Pyter Magdalena
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Urzędnicy
(7)
Administracja
(6)
Pracownicy samorządowi
(4)
Polska
(2)
Prawo pracy
(2)
Dziobek-Romański, Jacek
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Kadry
(1)
Ochrona Srodowiska
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(6)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0067-4
1. Służba cywilna - zagadnienia ogólne, 2. Organizacja służby cywilnej w Polsce na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 3. Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, 4. Ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej, 5. Wartościowanie i opis stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej, 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu słuzby cywilnej, 7. Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, 8. Szkolenie i rozwój w służbie cywilnej, 9. Rola Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w służbie cywilnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Book
In basket
ABC służby cywilnej / Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.07.2012 r - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 358 s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-264-3783-0
1. Służba cywilna - zagadnienia ogólne, 2. Organizacja służby cywilnej w Polsce na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 3. Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, 4. Ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej, 5. Wartościowanie i opis stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej, 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej, 7. Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, 8. Szkolenie i rozwój w służbie cywilnej, 9. Rola Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w służbie cywilnej; 10. Zasada służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej; 11. Opinie, stanowiska, wyroki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-914816-7-0
Cz. I ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE W PROCESIE UZYSKANIA PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ: Problemy funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Europeizacja administracji publicznej w Polsce, Nowe wyzwania jako stymulator przemian polskiej administracji publicznej, Ocena dostosowania polskiej administracji publicznej do działania w Unii Europejskiej, Cz. II ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA W PROCESIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ; Przygotowanie polskiej administracji rządowej do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Ocena rozwiązań instytucjonalnych, Przygotowanie polskiej administracji samorządowej do funkcjonowania w Unii Europejskiej, Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie i działalność administracji lokalnej i regionalnej, Wpływ prawa Unii Europejskiej na działalność samorządu powiatowego w Polsce, Stan przygotowań polskiej administracji samorządowej do działania w Unii Europejskiej z punktu widzenia gminy podwarszawskiej, cz. III NIEMIECKA I WŁOSKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: Proces europeizacji krajów związkowych: narodziny technokracji?, Reforma administracji rządowej we Włoszech a intensyfikacja procesu integracji europejskiej, Cz. IV. SŁUŻBA CYWILNA A FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: "Służba cywilna", "biurokracja" oraz "urzędnicy służby cywilnej" jako podstawowe pojęcia w metodologii administracji publicznej, Rola służby cywilnej w państwie demokratycznym, Cz. V. WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE: Koordynacja polityki europejskiej-zagadnienia systemowe a doświadczenia polskie, Związki zawodowe a administracja publiczna, Służby policyjne, ratownicze i ochronne w procesie przygotowań akcesyjnych,Miejsce i rola Agencji Nieruchomości Rolnych w warunkach funkcjonowania państwa w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7702-864-3
1. Dr Jacek Dziobek-Romański: Wokół osoby dra Jacka Dziobka-Romańskiego; Wykaz publikacji; Z reminiscencji badań naukowych: przepisy ogólne prawa administracyjnego. Projekty legislacyjne, opinie i wnioski de lege ferenda; 2. Samorząd terytorialny- udział w budowaniu nowoczesnej administracji: Komunikowanie publiczne w samorządzie jako przykład nowoczesnej administracji; Radny jako podmiot o ograniczonej wolności gospodarczej. Zagadnienia wybrane; Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły; Prywatyzacja zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Zarys problemu; Informacja przestrzenna w jednostkach samorządu terytorialnego; Wpływ zasad etyki zawodowej na funkcjonowanie administracji publicznej; Dochody i wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego; Lokalne wysłuchanie publiczne; kształcenie administratywistów z punktu widzenia nauki administracji; Rodzaje wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniających skargę na decyzję lub postanowienie; Wójt jako organ władzy w samorządzie terytorialnym; Dekoncentracja kompetencji organów administracji rządowej w gminie; Otwartość jednostek samorządu terytorialnego na mieszkańców na przykładzie miasta Rzeszowa; Samodzielność samorządu województwa na tle dualizmu administracji publicznej na szczeblu regionalnym; Kilka uwag na temat pojęcia "służba cywilna"; Nowe formy partycypacji społecznej w działaniach samorządu terytorialnego; Spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką oświatową. Zagadnienia prawne; Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego; Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodnej; Wyzwania energetyczne gmin. Nowe zadania gmin wobec przemian sektora energetycznego; Realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji na szczeblu gminnym; Biogospodarka jako element samorządowej współpracy międzyregionalnej; Wybrane zagadnienia wykorzystania instytucji praw podmiotowych w prawie ochrony środowiska; Postulaty nowoczesnej administracji a zasady ustroju samorządu terytorialnego; Udział samorządu terytorialnego w tworzeniu form ochrony przyrody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8017-064-3
1. Zarządzanie w służbie cywilnej - koncepcja pojęć; 2. Dyskusje nad kształtem systemu służby cywilnej w Polsce; 3. Narzędzia i mechanizmy zarządzania zasobami ludzkimi; 4. Wyzwania modernizacyjne służby cywilnej; 5. Dobre praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi - studium przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Zatrudnianie w administracji publicznej / red. nauk. Helena Szewczyk. - Stan prawny na 30.11.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 376 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-4534-7
1. Zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych: Umowa o pracę na czas określony jako podstawa nawiązania stosunku pracy w samorządzie terytorialnym; Umowa o pracę na zastępstwo w samorządowych jednostkach organizacyjnych; Dopuszczalność stosowania telepracy w samorządzie telepracy w samorządzie terytorialnym; Zmiana treści stosunku pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych; Czas pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych; Wynagrodzenie pracowników samorządowych; Urlopy bezpłatne i szkoleniowe w samorządzie terytorialnym; Obowiązek podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych; Wygaśnięcie stosunku pracy pracowników samorządowych; 2. Zatrudnienie w służbie cywilnej: Nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej; Dyspozycyjność w służbie cywilnej; Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z mianowanym urzędnikiem służby cywilnej; Urlopu pracownicze w służbie cywilnej; Obowiązki członków korpusu służby cywilnej o charakterze państwowym; Obowiązek poddania się okresowej oceny kwalifikacyjnej przez członka korpusu służby cywilnej; Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej za naruszenie obowiązków służbowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-11-1
1. Służba cywilna w Polsce, 2. Podmioty stosunków pracy w służbie cywilnej, 3. Obsadzanie w służbie cywilnej, 4. Zmiana i zawieszenie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 5. Ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej, 6. Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej, 7. Szczególne obowiązki członków korpusu służby cywilnej, 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej, 9. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej, 10. Zbiorowe prawo pracy a służba cywilna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again