Form of Work
Książki
(86)
Status
only on-site
(64)
available
(61)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(65)
Czytelnia
(64)
Author
Borski Maciej (1975 - )
(6)
Zimmermann Jan
(5)
Baran Beata
(4)
Bukowski Zbigniew
(4)
Chmielnicki Paweł
(4)
Hołubko Wiktor
(4)
Lityński Adam
(4)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(3)
Izdebski Hubert
(3)
Jędrzejewski Tomasz
(3)
Kulesza Michał
(3)
Matan Andrzej
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Rączka Piotr
(3)
Zacharko Lidia
(3)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(3)
Boć Jan
(2)
Chmielarz-Grochal Anna
(2)
Dobrowolski Grzegorz
(2)
Gredka-Ligarska Iwona
(2)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Kalisz Anna
(2)
Kil Jan
(2)
Knosala Ernest
(2)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(2)
Konieczny Jerzy
(2)
Krawiec Grzegorz
(2)
Kwaśniak Aleksander
(2)
Leoński Zbigniew
(2)
Majewski Kamil
(2)
Malarski Stanisław
(2)
Nitecki Stanisław
(2)
Nowak Krystian
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Skoczylas Józef Jan
(2)
Sobas Magdalena
(2)
Szypliński Mieczysław
(2)
Ura Elżbieta
(2)
Zięba-Załucka Halina
(2)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(2)
Śladkowska Ewa
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Barański Robert
(1)
Barczyński Andrzej
(1)
Białas Marcin (nauki historyczne)
(1)
Blicharz Jolanta
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Boroń Marta
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Butowski Leszek
(1)
Celarek Krystyna
(1)
Chmaj Marek
(1)
Chochowski Krzysztof
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Cupryś Katarzyna
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dmochowski Mariusz
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dudek Joanna
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Dębicka Anetta
(1)
Dębicki Marek
(1)
Ferens Andrzej
(1)
Flisek Karol
(1)
Frieske Kazimierz W
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gołuchowski Jerzy
(1)
Gregorczyk Dariusz J
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Gronkiewicz Anna
(1)
Guzik-Makaruk Ewa M
(1)
Górski Marcin
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jakimowicz Wojciech
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jaxa Dębicka Anetta
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Jezierska Agnieszka
(1)
Jełowicki Marcin
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kaczor Arkadiusz
(1)
Kalaman Marek
(1)
Konieczny Małgorzata
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kotowski Jarosław
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Krawczyk Wojciech
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(55)
1990 - 1999
(8)
1940 - 1949
(1)
Country
Poland
(86)
Language
Polish
(86)
Subject
Administracja
(45)
Samorząd terytorialny
(36)
Prawo administracyjne
(15)
Polska
(9)
Bezpieczeństwo publiczne
(8)
Urzędnicy
(8)
Administracja publiczna
(5)
Samorząd gminny
(5)
Samorząd powiatowy
(5)
Samorząd województwa
(5)
Kadry
(4)
Postępowanie administracyjne
(4)
Prawo do informacji publicznej
(4)
Fundacja
(3)
Innowacje
(3)
Organizacje
(3)
Policja
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawo pracy
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Wybory samorządowe
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Administracja elektroniczna
(2)
Budżety terenowe
(2)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Decyzje
(2)
Decyzje administracyjne
(2)
Dowód sądowy
(2)
Dyskryminacja
(2)
Informacja publiczna
(2)
Informacje niejawne
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Organizacja
(2)
Oświata
(2)
Parlament
(2)
Państwo
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Pożarnictwo
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ratownictwo
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Rolnictwo
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Równość (prawo)
(2)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(2)
Sejm
(2)
Sektor publiczny
(2)
Senat RP
(2)
Skargi i zażalenia
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Straż gminna
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Służba więzienna
(2)
Służba zdrowia
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Trybunał stanu
(2)
Unia Europejska
(2)
Usługi -- administracja -- Polska
(2)
Wybory
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Apelacja
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Broń palna
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Dane osobowe
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dowód
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Energetyka
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Farmaceuci
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-0
(4)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(2)
Ukraina
(2)
Czechy
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Irlandia
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Mołdawia
(1)
Norwegia
(1)
Watykan
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
101 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-229-1961-1
FERENS A.: Administracja publiczna. Wprowadzenie do nauki administracji publicznej; HERBUT R.: Administracja publiczna - modele, funkcja i struktura; ANTOSZEWSKI A.: Administracja publiczna w systemie politycznym; JABŁOŃSKI A.W.: Tendencje przeobrażeń administracji publiczna na Zachodzie; SROKA J.: Administracja publiczna jako uczestnik trójstronnego przetargu interesów; MACEK I.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej; OCIEPKA B.: Komunikacja w administracji publicznej; WISZNIOWSKI R.: Marketing w administracji publicznej; NOWACKA E.: Struktura samorządu terytorialnego w Polsce; PONIKOWSKI B.: Jednostka i obywatele a administracja publiczna Refleksja filozoficzna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15595-7
Cz.I Państwo i administracja publiczna: 1. Suwerenność państwa w Unii Europejskiej, 2. Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze rywalizacji, choć jej czas już nadszedł, 3. Adminsitracja publiczna we współczesnym państwie, 4. Modernizacja sektora publicznego: nowy program. Przegląd dwóch dekad modernizacji z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi, 5. Nowe metody zarządzania publicznego w Unii Europejskiej, 6. Problemy europeizacji administracji publicznej, 7. Stosowanie acquis de l'Union przez administrację publiczną państw członkowskich Unii Europejskiej. Cz.II Zarządzanie publiczne: 1. Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, 2. Rządzić efektywnie. Pięć strumieni sprawowanie włądzy, 3. Adminsitracja czy biznes?, 3. Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań w adminsitracji publicznej, 4. Zarządzanie jakością w administracji - europejskie wzorce, polskie doświadczenia, 5. Wpływ jakości zarządzania na zrównoważony rozwój krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 6. Władza wykonawcza a grupy interesów. Podstawowe kwestie teoretyczne i praktyka polskiej administracji, 7. Partnerstwo obywatelskie. Problematyka relacji administracji publicznej z organizacjami obywatelskimi. Cz.III Służba cywilna: 1. Służba cywilna w procesie integracji europejskiej, 2. Zmiany w pozycji i statusie urzędników administracji publicznej. Nowe wyzwania i trendy, 3. Ustawa o służbie cywilnej z 18 grudnia 1998 r. w świetle aktów prawnych o państwowej służbier cywilnej z lat 1918-1922, 4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a standardy "otwartego rządu", 5. Funkcje gabinetów politycznych, 5. Służba cywilna a władza polityczna w administracji rządowej. Przykładzy praktyki innych państw, 6. Konstytucyjna wolność słowa i stowarzyszeń urzędników służby cywilnej. Cz.IV Etyka w służbie cywilnej: 1. Standardy etyczne w adminsitracji publicznej, 2. Etos pracowniczy w urzędach państwowych i samorządowych, 3. Wzór urzędnika w ustroju demokratycznym, 4. Brytyjska walka o standardy życia publicznego, 5. Korupcja. Zagrozenia i metody jej zwalaczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. - Wyd. 3 zm. i uzupeł. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2004. - 396 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7206-076-2
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7206-051-7
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7206-010-X
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-914816-7-0
Cz. I ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE W PROCESIE UZYSKANIA PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ: Problemy funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Europeizacja administracji publicznej w Polsce, Nowe wyzwania jako stymulator przemian polskiej administracji publicznej, Ocena dostosowania polskiej administracji publicznej do działania w Unii Europejskiej, Cz. II ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA W PROCESIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ; Przygotowanie polskiej administracji rządowej do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Ocena rozwiązań instytucjonalnych, Przygotowanie polskiej administracji samorządowej do funkcjonowania w Unii Europejskiej, Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie i działalność administracji lokalnej i regionalnej, Wpływ prawa Unii Europejskiej na działalność samorządu powiatowego w Polsce, Stan przygotowań polskiej administracji samorządowej do działania w Unii Europejskiej z punktu widzenia gminy podwarszawskiej, cz. III NIEMIECKA I WŁOSKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: Proces europeizacji krajów związkowych: narodziny technokracji?, Reforma administracji rządowej we Włoszech a intensyfikacja procesu integracji europejskiej, Cz. IV. SŁUŻBA CYWILNA A FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: "Służba cywilna", "biurokracja" oraz "urzędnicy służby cywilnej" jako podstawowe pojęcia w metodologii administracji publicznej, Rola służby cywilnej w państwie demokratycznym, Cz. V. WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE: Koordynacja polityki europejskiej-zagadnienia systemowe a doświadczenia polskie, Związki zawodowe a administracja publiczna, Służby policyjne, ratownicze i ochronne w procesie przygotowań akcesyjnych,Miejsce i rola Agencji Nieruchomości Rolnych w warunkach funkcjonowania państwa w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87367-56-7
Zawiera: Wstęp; Trwanie, rozwój, zmiana: państwo i jego administracja; Kultura polityczna i administracja publiczna; Rekrutacja personelu administracji publicznej; Strukturalne problemy administracji publicznej; Administracja w systemie politycznym; Administracja publiczna i polityka; Koszt sektora publicznego; Publiczna odpowiedzialność biurokratów; Administracja publiczna w latach dziewięćdziesiątych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-355-5
1. Reforma administracji publicznej w strukturze przemian społeczno-ekonomicznych kraju; 2. Reforma administracyjna a polityka regionalna kraju; 3. Polska administracja państwowa w procesie akcesyjnym z Unią Europejską; 4. Administracja publiczna w procesie ustawicznej modyfikacji; 5. Administracja a sektor publiczny; 6. Tendencje rozwoju administracji publicznej; 7. Nowe wymiary planowania strategicznego w administracji publicznej; 8. Wdrażanie systemów jakości w administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj. - Warszawa : Difin , 2012. - 222 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-595-6
1. Konstytucyjna zasada decentralizacji administracji publicznej a administracja rządowa; 2. Prezes Rady Ministrów; 3. Rada Ministrów; 4. Minister, ministerstwo; 5. Kierownicy urzędów centralnych, urzędy centralne; 6. Wojewoda, urząd wojewódzki; 7. Administracja zespolona w województwie i powiecie; 8. Administracja niezespolona; 9. Administracja terenowa pozadziałowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86134-00-4
1. Zainteresowania nauki prawa administracyjnego a potrzeby życia, 2. Usługi i związane z nimi pojęcia, 3. Charakterystyka świadczeń usług, 4. Charakterystyka działań organizujących usługi, 5. Determinacja prawna działań organizujących, 6. Postać prawna działań organizujących, 7. Sytuacja prawna zainteresowanych. Cz. II
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 136/99)
ISBN: 83-87636-54-1
Ogólne wiadomości o controllingu; Istota controllingu; Controlling strategiczny; Controlling operatywny; Planowanie a controlling; Podstawowe obszary zarządzania personelem; Planowanie personelu; Dobór pracowników; Kształcenie i doskonalenie zawodowe; Rozwój zawodowy i ścieżki awansu zawodowego; Motywacja ekonomiczna i pozaekonomiczna; Polityka i planowanie płac; Zakładowy system wynagrodzeń; Działalność socjalna w zakładzie pracy; Motywacja pozaekonomiczna; Pozostałe obszary controllingu personalnego; Stosunki pracy; Wydajność i produktywność pracy; Czas pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy; Koszty pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
ISBN: 978-83-7644-034-7
1. Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym; 2. Organizacja systemów e-government w wybranych krajach; 3. Systemy informacji publicznej w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej; 4. Organizacja systemu informacji publicznej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88166-44-1
R.1 pojęcie nauki administracji i etapy jej rozwoju: Pojęcie nauki administracji; Rozwój nauki administracji; Nauka administracji jako dyscyplina kompleksowa. R.2 Zawiązek nauki administracji z innymi dziedzinami wiedzy. Metody i techniki badawcze. R.3 Aspekty strukturalne administracji: Uwagi wstępne; Struktura administracji publicznej; Kształtowanie struktury organizacyjnej instytucji; Organizacja indywidualnego stanowiska pracy w administracji; Problemy reformy administracji. R.4 Decyzje w systemie działania administracji publicznej: Pojęcia podstawowe; Konflikty decyzyjne; Typy i modele decyzyjne w administracji publicznej. R.5 Proces decyzyjny: Wprowadzenie; Zdefiniowanie problemu decyzyjnego; System celów; System środków; Ograniczenia decyzyjne; Mechanizmy sprzężenia zwrotne go w procesie decyzyjnym. R.6 Plan jako szczególny rodzaj decyzji w działaniu administracji publicznej: Plan, jego znaczenie, rodzaje Procedura planistyczna; Problemy organizacji aparatu planistycznego; Specyficzne aspekty prawne planu. R.7 Doradztwo w administracji publicznej: Uwagi wprowadzające; Modele doradztwa; Organizacja aparatu doradczego; Problemy kontroli działalności doradczej; Uwagi o praktycznej efektywności doradztwa; Odpowiedzialność prawna doradców. R.8 Status prawny pracowników administracji publicznej R.9 Dobór i kształcenie kadr w administracji: Dobór kadr w administracji; Kształcenie i doskonale nie kadr w administracji; Krajowa Szkoła Administracji we Francji; Wyższa Szkoła Nauk Administracyjnych w Speyer; Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie. R.10 Wybrane zagadnienia kierownictwa w administracji: Istota kierownictwa; Formy oddziaływania kierownika na podwładnych- zagadnienia stylów kierowania; Elementy patologii w sytuacjach kierowniczych; Nowa jakość kierowania. R.11 Kontrola i nadzór działalności aparatu administracyjnego: Niezbędność kontroli w procesie administrowania. R.12 Techniki i metody działania administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-174-5
Koncepcja otwartej kompetencji ogólnej w postępowaniu administracyjnym; Przyczynek do zagadnień autonomizacji; Sądownictwo administracyjne- zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby; Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej; Elementy proceduralne nadzoru nad samorządem terytorialnym; Ewolucja pojęcia administracji publicznej a definiowanie prawa administracyjnego; Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego"; Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną środowiska; Biurokracja a nowe formy działania administracji; Czy ugoda administracyjna jest formą działania administracji publicznej?; Prawo administracyjne wobec uzależnień- kierunki przemian; O podstawowych zagadnieniach świadomości prawnej społeczeństwa; Ewolucja czynności faktycznych administracji; Uchwalenie pierwszej konstytucji bolszewików; Akt administracyjny rzeczowy; Słowo o metodach działania administracji publicznej; Podstawa prawna decyzji administracyjnej; Zdolności do czynności prawnych organu administracji publicznej; Czynniki kształtujące rozwój form prawnych działań administracji; Dobro zasadą i racją bytu administracji; Wpływ zasad ogólnych na przekształcenie ustrojowe w administracji publicznej; Regulacja jako nowe zjawisko administracyjno-prawne; Racjonalność i logika decyzji administracji; Wybrane zagadnienia prawne funkcjonowania związków wyznaniowych; Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag na temat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Koordynacja w administracji publicznej; Realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania w kodeksie postępowania administracyjnego; Ewolucja formy przekazania podania do organu właściwego w ogólnym oraz podatkowym postępowaniu administracyjnym; Wpływ ogólnej teorii systemów na koncepcję nauki administracji; Kontrakt wojewódzki; Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych); Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna; Ostateczność decyzji administracyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (4 egz.)
Book
In basket
Fundacje i stowarzyszenia / Robert Barański, Jarosław Kotowski. - Wyd. 3 Stan prawny: wrzesień 2016. - Warszawa : C.H.Beck , 2016. - 338 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-8950-9
Zawiera: R. 1 Powołanie i rejestracja organizacji pozarządowych: Fundacja czy stowarzyszenie; Zakładanie organizacji pozarządowych; Procedury rejestracyjne; Status organizacji pożytku publicznego; Stowarzyszenia zwykłe; Likwidacja organizacji pozarządowej. R. 2 Działalność bieżąca: Organizacja biura; Budżet organizacji pozarządowej; Public relations w organizacjach pozarządowych; Współpraca z wolontariatem; Strategia rozwoju organizacji pozarządowej; Zatrudnianie pracowników; Zasady sprawozdawczości; Kontrole w organizacjach pozarządowych; Księgowość i rachunkowość w organizacjach; Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. R. 3 Źródła finansowania: Zbiórki publiczne; Działalność odpłatna organizacji pożytku publicznego; Kampania 1%; Kredyty dla organizacji pozarządowych; Zaliczki na realizację projektu; Spadki i zapisy dla organizacji pozarządowych; Nawiązki sądowe; Składki członkowskie w stowarzyszeniach; Kapitał żelazny. R. 4 Konkursy dotacyjne: Przystąpienie do konkursu; Konstrukcja projektu; Zobowiązania wynikające z realizacji projektu; Studium wykonalności projektu; Innowacyjność i wartość dodana projektu; Matryca logiczna projektu; Narzędzia pomocnicze w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej; Elementy zarządzania projektem; Monitoring projektu; Ewaluacja projektu; Analiza SWOT. R. 5 Współpraca z organami administracji publicznej: Zagadnienia ogólne; Współpraca pozafinansowa; Rady działalności pożytku publicznego; Zlecenie realizacji zadań publicznych; Inicjatywa lokalna; Bariery współpracy. R. 6 Współpraca zewnętrzna z innymi podmiotami: Współpraca ze sponsorami; Współpraca partnerska. R. 7 Organizacje tematyczne: Organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej; Organizacje pozarządowe w oświacie; Organizacje pozarządowe działające na polu kultury i sztuki; Organizacje zajmujące się sportem i kulturą fizyczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-21-2
1.Wsparcie grup upośledzonych na rynku pracy, 2.Wsparcie rolników, 3.Wsparcie instytucji wspierania biznesu, 4.Wsparcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw, 5.Wsparcie samorządów, 6.Wsparcie administracji publicznej, 7.Wsparcie infrastruktury publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-231-2041-2
1. zagadnienia wstępne, 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań struktury systemu miejskiego, 2. Podstawy metodyczne, 3. Struktura funkcjonalna miast w zakresie działalności centralnych, 5. Hierarchia funkcjonalna miast a struktura funkcji centralnych, 6. Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908828-3-3
1. Ne bis in idem i res iudicata w prawie administracyjnym; 2. Obecne i przyszłe ukształtowanie postępowania w sprawach o wykroczenia w świetle wymagań konstytucyjnych; 3. Tradycyjne a współczesne pojęcie organu administracyjnego i jego znaczenie dla działalności administracji publicznej; 4. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce i jego wewnętrzne zróżnicowanie; 5. Zadania samorządu powiatowego; 6. Zarząd województwa jako organ wykonawczy województwa; 7. Wybrane refleksje nad istotą bezczynności administracji publicznej, jej kategoriami i rodzajami wywoływanych przez nią skutków prawnych; 8. Kontrola legalności aktów prawa miejscowego; 9. Uznanie administracyjne- wybrane zagadnienia; 10. Porozumienie administracyjne w działalności jednostek samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87635-15-4
1. Prawo samorządowe i administracyjne: Polskie reformy wojewódzkie w świetle europejskiego prawa o regionach; Koncepcja nadzoru w projektach ustaw o samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa; Zagadnienia regionalizacji w Polsce; Przesłanki koncepcji podziału terytorialnego państwa na siedemnaście województw; Formy prawno-organizacyjne wykonywania usług publicznych przez projektowane powiaty; Samodzielność finansowa gmin w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; Polskie sądownictwo administracyjne i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia oparte na przykładzie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach zagospodarowania przestrzennego); Organy gminy - próba oceny dotychczasowych osiągnięć w zakresie regulacji prawnej ich statusu; Polski samorząd terytorialny a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa realizującego zasadę sprawiedliwości społecznej; Ordynacja wyborcza do rad gmin - realizacja prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy; Korporacyjny charakter samorządu terytorialnego; Instrumenty nadzoru nad samorządem terytorialnym (na przykładzie wybranych państw europejskich); Zakres przedmiotowy skargi z art. 101 ust. 1 ustawy samorządowej (zarys problemu); Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym; Pomoc społeczna jako zadanie gminy; Zaspokajanie niematerialnych zbiorowych potrzeb lokalnych - aspekty prawne publicznej działalności samorządu terytorialnego; Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w świetle nowych regulacji prawnych; Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Uwagi o niektórych aspektach porozumienia komunalnego; Status pracownika administracji samorządowej; Funkcjonariusz publiczny, jego ochrona oraz odpowiedzialność za czyny w świetle nowego Kodeksu karnego; Zatrudnienie pracowników samorządowych a planowane zmiany struktury samorządu terytorialnego. Uwagi de lege ferenda; Regionalne systemy przedstawicielskie w państwach Unii Europejskiej; Samorząd miejski w Finlandii; Administracja i samorząd gmin w Szwajcarii; Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej. 2. Działalność samorządów w zakresie gospodarki i usług społecznych: Gospodarcze funkcje samorządu terytorialnego w nowym systemie administracji publicznej; Zarządzanie sfera usług społecznych przez samorząd terytorialny w świetle planowanych reform; Strefy ekonomiczne instrumentem rozwoju lokalnego; Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy); Struktura programów lokalnej polityki gospodarczej małych gmin; Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (w świetle badań); Znaczenie agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich; Działalność wiejskich organizacji samorządowych; Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Sformułowanie problemu; Doświadczenia gminy Opole w zakresie zmian rozmiarów zadań własnych oraz struktur organizacyjnych; Wdrażanie Total Quality Management (TQM) na bazie norm EN-ISO 9000 w urzędach administracji samorządowej - doświadczenia Małopolskiego Programu Promocji Jakości; Kontrakt menedżerski warunkiem efektywnego zarządzania w zakładach budżetowych; Wybrane instrumenty nowoczesnego zarządzania podmiotami gospodarczymi; Możliwość wspomagania pracy jednostek samorządu terytorialnego za pomocą systemów informacji przestrzennej; Wybrane problemy niedoskonałości informacji w działalności gmin; Potencjał umiejętności menedżerskich liderów samorządowych; Samorząd terytorialny jako podmiot pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Zagospodarowanie infrastrukturalne i potrzeby inwestycyjne gmin w Polsce; Realizacja przez gminę zadań w zakresie opieki zdrowotnej - stan obecny i programy reform; Wymogi środowiska naturalnego w kontekście zadań samorządów terytorialnych; Zadania gmin w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz postępowania z odpadami komunalnymi w świetle nowych rozwiązań prawnych; System zarządzania odpadami przez władze lokalne (aspekty społeczne); Ekonomiczno-organizacyjne aspekty wdrażania systemu zbiórki odpadów komunalnych na przykładzie gmin: Namysłów; Świerczów; Wilków i Domaszowice; Stan techniczny i sprawność instalacji urządzeń służących do ochrony środowiska w Opolu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-65-6
Jedność a dualizm administracji publicznej; Podziały terytorialne a administracja publiczna; Samorząd w koncepcji i strukturze administracji publicznej; Założenia reform administracji publicznej; Reformy administracji przywracającej jej dualizm; Czynniki kształtujące pozycję jednostki wobec samorządu terytorialnego; Status jednostki w jej stosunkach z administracją publiczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again