Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Bakonyi Jadwiga
(2)
Cassel Paul
(1)
Duda Przemysław
(1)
Forte Stephen
(1)
Kopertowska Mirosława
(1)
Korol Julitta
(1)
Koronkiewicz Paweł
(1)
Orłowski Arkadiusz
(1)
Palmer Pamela
(1)
Schwartz Steve
(1)
Simiński Roman
(1)
Staranowicz Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Access
(9)
Baza danych relacyjna
(4)
Baza danych
(1)
Excel
(1)
Informatyka
(1)
PowerPoint
(1)
Visual Basic
(1)
Word
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Access 2000 pl dla każdego / Paul Cassel, Pamela Palmer. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 720 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 83-7197-138-1
Istota relacyjnych baz danych; Od pomysłu do projektu; Tabele - podstaw relacyjnych baz danych; Używanie kwerend do wyszukiwania danych; Tworzenie prostych formularzy; generowanie prostych raportów; Automatyzacja aplikacji Accessa- makra; Strony; Udoskonalenie tabel; Eleganckie formularze; Sortowanie danych za pomocą kwerend i sprzężeń; Grafika i wrażenia w raportach; Wprowadzenie do języka
VBA; Podstawy języka SQL; Specjalne zastosowania kwerrend; Zaawansowane formularze; tworzenie profesjonalych raportów; Język VBA w szczególach; Praca z językiem VBA; Ochrona Accessa;Uwagi dla projektantów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Access 2002 : projektowanie baz danych / Stephen Forte. - Gliwice : Helion, 2002. - 698 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7197-669-0
Cz.1 Projektowanie baz danych: R.1 Co nowego w Accessie 2000, R.2 Planowanie procesu rozwoju, R.3 Projekt bazy danych i normalizacja, R.4 Zaawansowane kwerendy
R.5 Jet 4.0-silnik baz danych Microsoft. Cz.II Dostęp do danych : R.6 Wprowadzenie do obiektów danych ActiveX, R.7 Zaawansowane ADO. CZ.II Interfejs użytkownika : R.8 Projektowanie formul arza, R.9 Rozbudowa formularzy przy użyciu formatów Ac tiveX, R.10 Tworzenie raportów. Cz.IV Tajniki VBA : R.11 Tworzenie obiektów przy uży ciu modułów klas, R.12 Usuawnie błędów w aplikacjach Accessa, R.13 Profesjonalna obsługa błędów, R.14 Opty malizacja aplikacji. Cz.V Access i architektura klient-serwer : R.15 Wprowa dzenie do projektów programu Microsoft access oraz nar zędzi wizualnych, R.16 Tworzenie interfejsu użytkowni ka dla Microsoft SQL Server, R.17 Interfejs Accessa 2002 do Oracle'a. Cz.VI Współoperatywność : R.18 Użycie automatyzacji Ac tiveX, R.19 Integracja z Microsoft Office, R.20 Użycie
Visual Basic z Accessem. Cz.VII Zagadnienia wielodostępu : R.21 Zagadnienia wie lodostępu, serwer plików, blokowanie, R.22 Bezpieczeń stwo. Cz.VIII Publikowanie w sieci za pomocą Accessa 2002 : R.23 konfiguracja serwera WWW do publikowania w sieci www, R.24 Przenoszenie Accessa 2002 do sieci WWW za po mocą komponentów sieciowych Office, R.25 Użycie stron dostępu do danych, R.26 Publikowanie w sieci przy użyc iu Accessa 2002 i active Server Pages
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Access 2003 PL / Steve Schwartz ; tłum. Paweł Koronkiewicz. - Gliwice : Helion, 2004. - 258,[2] s. : rys. ; 23 cm.
(Po prostu)
ISBN: 83-7361-407-9
Wprowadzenie; R.1 Podstawowe pojęcia; R.2 Microsoft Access - zapoznanie z programem; R.3 Tworzenie baz danych; R.4 Tabele i pola; R.5 Konfigurowanie arkuszy danych; R.6 Tworzenie i konfigurowanie formularzy; R.7 Tworzenie relacji; R.8 Wprowadzanie i edycja danych; R.9 Sortowanie rekordów; R.10 Filtrowanie danych; R.11 Kwerendy; R.12 Drukowanie rekordów; R.13 Wykresy i tabele przestawne; R.14 Raporty; R.15 Importowanie danych; R.16 Eksportowanie danych; R.17 Prezentowanie danych w sieci WWW; R.18 Zabezpieczenia i konserwacja; R.19 Automatyzowanie pracy; R.20 Konfigurowanie programu Access.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7279-405-7
1. Podstawy pracy z bazą danych; 2. Tematy podstawowe; 3. Tematy zaawansowane; 4. Przykładowy egzamin.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-81-3
1.Wstęp, 2. Tworzeni tabel w systemie MS Access, 3. Tworzenie relacji, więzy integralności, projektowanie formularzy, 4. Tworzenie zapytań wyszukiwawczych, 5.Tworzenie raportów, 6.Tworzenie mark
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Microsoft Access 2000: wersja polska. - Warszawa : RM Sp. z o.o., 1999. - 287 s. : rys. ; 24 cm.
(Krok Po Kroku)
ISBN: 83-7243-000-4
Cz. I Wprowadzenie oraz przeglądanie danych w programie Microsoft Access 2000: Korzystanie z formularzy, Wykorzystanie tabeli i podformularzy, Stosowanie filtrów i raportów; Cz. II Tworzenie i rozbudowa baz danych: Zarządzanie zmianami bazy danych, Utrzymywanie integralności i spójności bazy danych, Praca z danymi zewnętrznymi; Cz. III Uzyskiwanie istotnych informacji za zgromadzonych danych: Wykorzystanie kwerend, analizowanie danych, scalanie danych w jednym formularzu, Powtórzenie i ćwiczenia; Cz.IV: udoskonalanie raportów i formularzy: Tworzenie efektownych formularzy, Prezentowanie efektownych raportów, Grupowanie danych w raporcie; Cz. V: Udostępnianie bazy danych w Internecie: Tworzenie połączń, Powtórzenie i ćwiczenia, Dopasowywanie ćwiczeń, Projektowanie bazy danych, Wykorzystanie wyrażeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Programowanie w Access / Julitta Korol. - Warszawa : MIKOM, 2003. - 700 s. : tab. ; 24 cm + CD.
ISBN: 83-7279-288-7
R.I: Wstęp do programowania VBA w Microsoft accesie 2000, Okno edytora Visual Basic (VBE), Zmienne, typy danych oraz stałe, Przekazywanie argumentów do procedur
oraz funkcji, Podejmowanie decyzji w VBA, Powtarzanie
czynności w Visual Basicu, Praca z tablicami, Kolek cja obiektów i klasy, Śledzenie procedur VBA i pułapko wanie błędów. R.II : Manipulowanie bazami danych przy użyciu DAO, Bezpieczeństwo danych oraz obsługa transakcji. R.III : Tworzenie i manipulowanie bazami danych za po mocą ADO, Tworzenie kwerendy z parametrem. R.IV Programowanie przy użyciu języka DDL. R.V Programowanie zdarzeń w formularzach i raportach. R.VI Microsoft Access w przeglądarce internetowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-851-5
I. Edytor Tekstu Microsoft Word: 1. Uwagi wstępne, 2. Wprowadzenie i poprawianie tekstu, 3. Formatowanie tekstu, 4. Wypunktowanie i numerowanie, konspekty numerowane, 5. Definiowanie i wykorzystywanie miejsc tabulacji, znaki wiodące, 6. Tabele - tworzenie i formatowanie, 7. Podział dokumentu na sekcje, 8. Korespondencja seryjna, 9. Wstawianie obiektów, 10. Tworzenie i wykorzystywanie szablonów, 11. Tworzenie i wykorzystywanie styli, 12. Elementy konfiguracji Worda. II. Akrusz kalkulacyjny Microsoft Excel: 1. Uwagi wstępne, 2. Uruchomienie Excela, 3. Budowa zeszytu, 4. Budowa arkusza, 5. Wprowadzanie danych do komórek arkusza i ich poprawianie, 6. Formuły, 7. Adresowanie komórek, 8. Zaznaczenie bloków komórek, wierszy, kolumn i całego arkusza, 9. Formatowanie elementów arkusza, 10. Funkcje arkuszowe, 11. Drukowanie, 12. Operacje na bazach danych, 13. Wykresy, 14. Menedżer scenariuszy, 15. Visual Basic dla Excela: 1. Makropolecenia - ogólne informacje, 2. Rejestrowanie makr, 3. Uruchamianie makr, 4. Typy danych i ich deklaracje, 5. Instrukcje warunkowe, 6. Instrukcje pętli, 7. Często używane funkcje wbudowane, 8. Obiekty excela i odwołania do komórek, 9. Przykłady funkcji, 10. Przykłady procedur. III. Bazy danych w programie Microsoft Access: 1. Projektowanie tabel, 2. Formularze, 3. Kwerendy (zapytania), 4. Raporty, 5. Ćwiczenie - baza kredyty, 6. Kwerendy, 7. Przenoszenie rezultatów kwerend do Excela, 8. Raporty, 9. Aplikacja baza kredytów. V PowerPoint - tworzenie prezentacji: 1. Wstępne informacje i podstawowe pojęcia, 2. Widok prezentacji, 3. worzenie slajdów w pustej prezentacji, 4. Wzorzec slajdów, 5. Efekty specjalne w prezentacji, 6. Przygotowanie i wypróbowanie czasu wyświetlenia slajdów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Ćwiczeń)
ISBN: 83-89275-55-4
1. Wstęp; 2. Tworzenie tabel w systemie MS Access; 3. Tworzenie relacji,więzy integralności,projektowanie fo rmularzy; 4. Tworzenie zapytań wyszukiwawczych; 5. Tworzenie raportów; 6.Wykorzystanie makr
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Authority data
Access - podręcznik (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again