Form of Work
Książki
(14)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Bogunia-Borowska Małgorzata
(1)
Budrowska Bogusława
(1)
Castaneda Carlos
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Czernecka Julita
(1)
Datner-Śpiewak Helena
(1)
Domagalska Sylwia
(1)
Duch-Krzystoszek Danuta
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Giddens Anthony
(1)
Goffman Erving
(1)
Hannerz Ulf
(1)
Klekot Ewa
(1)
Koczanowicz Leszek
(1)
Kwaterko Mateusz
(1)
Kwilecka Maria
(1)
Musielak Sebastian
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Siara Olga
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Titkow Anna
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Vaneigem Raoul
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śpiewak Paweł
(1)
Żuraw Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Życie codzienne
(9)
Jakość życia
(3)
Socjologia
(3)
Społeczeństwo
(3)
Interakcje społeczne
(2)
Miasta
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Polityka
(2)
Praca
(2)
Religia
(2)
Rola społeczna
(2)
Choroby
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Edukacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka społeczna
(1)
Gender
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Grupy społeczne
(1)
Indianie
(1)
Język
(1)
Język środowiskowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Ludobójstwo
(1)
Meksyk
(1)
Migracje
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odpoczynek
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samotność
(1)
Socjologia życia codziennego
(1)
Solidarność (postawa)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spożycie
(1)
Starzenie się
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Subkultura
(1)
Szamanizm
(1)
Służba więzienna
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczucia
(1)
Urbanizacja
(1)
Wartość
(1)
Więźniowie
(1)
Wojna
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie
(1)
Subject: time
1901-
(2)
2001-0
(2)
1801-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
15 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Nowej Myśli)
ISBN: 83-7120-915-0
Drżenie powietrza, Koniec pewnej epoki, Poza granicami języka, Początek ostatecznej podróży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60197-15-6
1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z rekreacją. 2. Wypoczynek jako funkcja rekreacji. 3. Wypełnianie czasu wolnego jako funkcja rekreacji. 4. Zdrowotne funkcje rekreacji. 5. Korektywno-kompensacyjna funkcja rekreacji. 6. Socjalizacyjna funkcja rekreacji. 7. Ludyczna funkcja rekreacji. 8. Polskie i europejskie wzory aktywności rekreacyjnej. Badania własne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86989-77-7
1. Wstępy, 2. Zespoły, 3. Scena i kulisy, 4. Role poboczne, 5. Komunikaty nie w stylu przedstawienia, 6. Sztuka manipulowana wrażeniami, 7. Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7388-067-4
1. Sfera prywatna/sfera publiczna a zjawisko nieodpłatnej pracy kobiet, 2. Przyjęta strategia i metoda badań, 3. Kim są aktorzy życia domowego, 4. Z czym kojarzy się dom, 5. Empiryczna treść pojęcia "praca domowa", 6. Nieodpłatna praca kobiet jako atrybut ról kobiecych, 7. Czy rodzicielstwo jest częścią pracy domowej kobiet, 8. Opieka, odpowiedzialność i troska kobiet o innych istotą życia rodzinnego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2187-3
1. Edukacja antropologa obszarów miejskich. 2. Etnografowie z Chicago. 3. Poszukiwanie miasta. 4. Z perspektywy pasa miedzionośnego. 5. Myśleć w kategoriach sieci. 6. Miasto jako teatr: opowieści Goffmana. 7. Zakończenie: konstruowanie miast i miejskiego sposobu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-915-0
1. Podkultura więzienna - istota i charakterystka, 2. Specyfika populacji więźniów młodocianych, 3. Pozaformalne prawidłowości regulujące izolowane życie skazanych, 4. Transpozycja w obrębie "drugiego nurtu więzienia", 5. Ujemne konsekwencje izolacji więziennej, 6. Wieloaspektowość zaburzeń występujących u osób inkarcerowanych, 7. Społeczność funkcjonariuszy więziennych, 8. Specyfika pracy personelu penitencjarnego, 9. Percpecja podkultury więziennej - synteza badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
E-book
In basket
Zdrowie, choroba i medycyna w społeczeństwie globalnym. Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” jest prezentacją problematyki socjologii zdrowia, choroby i medycyny, podejmowanej przez polskich badaczy reprezentujących różne ośrodki. Ich celem jest przedstawienie najnowszych wyników badań własnych oraz analiz literaturowych obejmujących problemy medycyny i zdrowia, mających wpływ na postrzeganie sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa i stanu polskiego sektora ochrony zdrowia. Artykuły prezentowane w tomie, odwołując się do teorii socjologicznych i badań empirycznych, omawiają najważniejsze zagadnienia zdrowia, choroby i medycyny widziane w perspektywie globalnych procesów cywilizacyjnych. Dominujące tematy i wątki skupiają się wokół takich zagadnień, jak: a) swoistość i budowanie tożsamości socjologii medycyny w Polsce wobec trendów światowych; b) analiza zdarzeń dotyczących zdrowia i choroby w kontekście procesów epidemiologicznych, emigracyjnych i medykalizacji życia codziennego; c) zmiany w modelach relacji lekarz – pacjent, wynikające z nowych technologii komunikowania i zastosowania Internetu w organizacji usług zdrowotnych; d) choroby przewlekłe w analizach socjologii niepełnosprawności; e) opis zależności między religią a zdrowiem w perspektywie medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Idee i społeczeństwo / słowo/obraz terytoria)
ISBN: 83-89405-71-7
Cz. I - Perspektywa władzy: 1. Niemożność uczestniczenia albo władza jako suma przymusów. 2. Komunikacja niemożliwa albo władza jako powszechne zapośredniczenie. 3. Samorealizacja niemożliwa albo władza jako uwodzenie. 4. Przetrwanie i jego pozorna kontestacja. Cz. II - Odwrócenie perspektywy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0959-6
Wprowadzenie: Życie codzienne - temat najnowszej socjologii; Codzienność życia społecznego - wyzwania dla socjologii XXI wieku; Dom i intymność: Czym jest uczucie zwane miłością?; Od rodziny do intymności; Być singlem - próba zrozumienia życia singli; Wspólnota i kapitał społeczny: Przyjaźń - społeczne spoiwo współczesnego społeczeństwa?; Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne; Paranoja zbiorowa: nieufność między grupami społecznymi; Sieci społeczne, podróże i rozmowy; Ulica i konsumpcja: (Prze)znaczenie pieniądza; Jak nie kupować szczęścia; W obronie zakupów; Zakupy, spędzanie wolnego czasu i wojna płci; Miłe spotkania przy stole; Postępująca zmiana istoty tego, co społeczne; Życia za kółkiem; Codzienne powiewanie flagą ojczyzny; Praca i kariera: Wypaczanie charakteru. Wpływ pracy zarobkowej na prywatne życie ludzi w nowym kapitalizmie; Czas społeczeństwa przemysłowego i władza; Zegary i bogactwo narodów; Zaufanie i społeczeństwo; Agora i komunikacja: Natura skandalu politycznego; Internet i formy związków ludzkich; Humor i śmiech w tkance społecznej; Ciało i zdrowie: O emocjach w sporcie i wypoczynku; Zdrowie i dobre samopoczucie; Nowa ewangelia zdrowia; Kultura, "rola chorego" i konsumpcja zdrowia; Duch i wiara: Globalizacja i religia; Wierzenia, rytuały, instytucje; Współczesna religia ludowa. Złożony obiekt badań dla socjologów; Emocje i nastroje: Konformizm i wstyd; W stronę socjologicznej konceptualizacji problemu lęku; Ludzkie reakcje na ryzyko: "to nie ja", "należy obwinić kogoś innego"; Panika moralna versus społeczeństwo ryzyka: konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych; Neuroa sukcesu; Szczęście jako osiągnięcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-88-2
1. Różnorodność podejść definicyjnych, metodologicznych i tematycznych w studiach nad uczestnictwem społecznym osób niepełnosprawnych; 2. Stan bada nad uczestnictwem społecznym osób z wrodzonymi dysfunkcjami fizycznymi; 3. Uwarunkowania uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych; 4. Precyzja własnej strategii wobec badania uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych; 5. Metodologia badań własnych; 6. Wyniki badań własnych nad stylami uczestnictwa społecznego osób z wrodzonymi dysfunkcjami sensorycznymi i motorycznymi; 7. Zróżnicowanie styczności społecznej w badanej grupie; 8. Uwarunkowania kontaktów społecznych osób z dysfunkcjami wrodzonymi. Wstępne podsumowanie; 9. Style społecznego uczestnictwa- typy konstruktywne i warianty empiryczne; 10. Zróżnicowanie stylów uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych; 11. Wnioski końcowe; 12. Zadania rehabilitacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Wielkomiejscy single / Julita Czernecka. - Warszawa : Poltext, 2011. - 251 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-158-8
Wstęp. 1. Życie w pojedynkę jako zjawisko społeczne na świecie i w Polsce. 2. Przegląd badań dotyczących zjawiska życia w pojedynkę. 3. Wybór życia w pojedynkę jako wynik tendencji ponowoczesnych. 4. Bycie singlem jako skutek doświadczeń funkcjonowania w rodzinie pochodzenia i w grupach przyjacielskich. 5. Życie "solo" jako rezultat niepowodzeń w budowaniu życia we dwoje. 6. Praca zawodowa jako główny wyznacznik stylu życia singli. 7. Formy spędzania czasu wolnego przez singli. 8. Znaczenie kontaktów społecznych w życiu "solo". 9. Stosunek singli do zycia w pojedynkę. Zakończenie - typologia singli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-18-X
1. Źródła solidarności, 2. Kultura i polityka, 3. Język, społeczeństwo, hegemonia, 4.Bachin i Foucault o estetyzacji życia, 5. Rozum, konflikt, harmonia. Wizje życia społecznego w filozofii współczesnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak ; Tom 5)
ISBN: 978-83-7489-229-2
1. Codzienność jako fenomen i kategoria badacza: Codzienność - niecodzienność- święto; Wydziedziczenie z codzienności. Esej o pedagogicznych implikacjach twórczości Herty Muller; Życie codzienne jako kategoria interdyscyplinarna; Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne; Innowacyjność w codzienności szkolnej i badawczej; Badacz w szkole - o rekonstruowaniu edukacyjnej codzienności; Codzienność ucznia niepełnosprawnego - perspektywa badacza; Pat socjalizacyjny? Kontrowersje wokół społecznych konstrukcji kobiecości i męskości. 2. Kategorie analityczne w badaniu codzienności: Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory; Codzienność szkolna w optyce rytuałów (codzienne rytuały szkolne w perspektywie common sense); Zmienne koleje teorii stylów życia; Szkoła jako przestrzeń praktyki oporu codziennego; Dzień jak co dzień. O barierach zmiany kultury szkoły. Szkolny habitus. Rzecz nie tylko o mundurkach szkolnych. 3. Z badań codzienności: Rozmowa jako relikt w codzienności szkolnej; Pokój nauczycielski jako przestrzeń dyskursu edukacyjnego; Przerwa lekcyjna jako fragment codzienności szkolnej uczniów; Współcześni licealiści. Badanie sposobów bycia w roli ucznia (z wykorzystaniem koncepcji Floriana Znanieckiego); Strategie licealistów. Badanie szkolnej codzienności z wykorzystaniem koncepcji Roberta K. Merona; Anarchista w szkole. Buntownik, konformista czy outsider?; Empiryczne typologie stylów życia młodzieży po 1989 roku; Rekreacyje uczniowskie, czyli o tym, co robili dawni uczniowie poza nauką i modlitwą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-50-7
R.1 Życie codzienne w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku; Obszar miasta Częstochowy i jej dzielnice; Społeczno-kulturowa ch-ka "czerwonego" Rakowa, dzielnicy Częstochowy; R.2 Ch-ka społeczności lokalnych; Charakter społeczności lokalnej i więzi jakie ją scalają; Stare dzielnice mieszkaniowe jako integralna część współczesnej aglomeracji miejskiej; Tożsamość społeczności lokalnych w perspektywie socjologicznych badań; Zastosowanie obserwacji uczestniczącej i wywiadu z informatorem - ekspertem społecznym do badania społeczności lokalnych; Założenia badań empirycznych w dzielnicy Raków; R.3 Ch-ka mieszkańców "czerwonego" Rakowa - ich więzi rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich oraz norm społecznych kształtujących życie codzienne zarówno w przeszłości jak i w dniu dzisiejszym - w ujęciu monograficznym; Rodzaje dezorganizacji społecznej w "czerwonym" Rakowie; Postrzeganie "obcych" a przestrzeń "czerwonego" Rakowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again