Source
Książki
(9)
IBUK Libra
(2)
Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Balcarek Szymon
(1)
Baran Beata
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Góralczyk Małgorzata
(1)
Janikowski Ryszard
(1)
Johann Maria
(1)
Kamińska Katarzyna
(1)
Kiełbas Dominika
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kosicki Tomasz
(1)
Kowalski Zygmunt
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Koziński Mirosław H
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Kuczkowski Przemysław
(1)
Kulczycka Joanna
(1)
Lis Artur
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Kamil
(1)
Przykaza Marcelina
(1)
Sakowska-Baryła Marlena
(1)
Szołtysek Jacek
(1)
Szuba Marzena
(1)
Szumilas Edyta
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Ochrona środowiska
(5)
Jakość życia
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Prawo pracy
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI)
(1)
Architekci
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
Bezrobocie
(1)
COVID-19
(1)
Common law
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Delegowanie pracowników
(1)
Demografia
(1)
Dezinformacja
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskrecjonalność sędziowska
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Immunitety
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kasy zapomogowo-pożyczkowe
(1)
Komisja Nadzoru Finansowego
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura
(1)
Logistyka miejska
(1)
Ludność miejska
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Maklerstwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Piecza naprzemienna
(1)
Pochodzenie życia
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo Unii Europejskiej
(1)
Prawo celne
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo do obrony sądowej
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo socjalne
(1)
Praworządność
(1)
Prekluzja dowodowa
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Przesłuchanie świadka
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Przywilej
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Reklama
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Samotne matki
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Styl życia
(1)
Synody prowincjonalne
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądy przysięgłych
(1)
Tortury
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubóstwo
(1)
Umowy międzynarodowe morskie
(1)
Urbanizacja
(1)
Whistleblowers
(1)
Wolność
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Wskaźniki społeczne
(1)
Zatrudnienie niepracownicze
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Ława przysięgłych
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1201-1300
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Borzykowa (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15184-3
1. Geneza i rozwój techniki ekologicznej oceny cyklu życia (LCA), 2. Cel i zakres ekologicznej oceny cyklu życia, 3. Analiza zbioru wejść i wyjść - inwentaryzacja danych, 4. Ocena wpływu cyklu życia na środowisko, 5. Interpretacja cyklu życia, 6. Koszty cyklu życia - LCC
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-362-7
Prolegomena. Miasto - człowiek - spotkanie - szczęście; Rozdział 1. Jakość życia w mieście jako kategoria interdyscyplinarna 1.1. Interdyscyplinarność w badaniu zjawisk 1.2. Miasto jako środowisko życia 1.3. Jakość życia w oglądzie badawczym 1.4. Co wynika z interdyscyplinarnego podejścia w poznawaniu jakości życia w mieście? Rozdział 2. Refleksje nad rozpoznawaniem zmiennej materii miast 2.1. O zawodzie urbanisty i ochronie dziedzictwa miast 2.2. O początkach badań miast 2.3. O badaczu miast 2.4. O języku przestrzeni 2.5. O czytaniu miasta 2.6. O wartości przestrzeni i mieszkańcach 2.7. Refleksja o trwaniu 2.8. Historia budowy miast i jej badacz 2.9. Miasto - od dzieła sztuki i dokumentu historii do systemu informacji o wartościach 2.10. „Znaki ziemi" i terytorium 2.11. Bliskie średniowiecze 2.12. Dziedzictwo miast i problem nieprzystosowania struktur dawnych 2.13. Miasto idealne. Model i wielkie kryzysy Rozdział 3. Psychologiczne konteksty jakości życia w mieście Rozdział 4. Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej w perspektywie nauk o zdrowiu 4.1. Jakość życia - kontekst nauk medycznych 4.2. Zdrowie i styl życia a jakość życia 4.3. O czym i w jakim zakresie prowadzone są badania jakości życia w kontekście nauk medycznych? 4.4. Miasto - jakość życia w kontekście nauk medycznych Rozdział 5. Jakość życia w mieście w poglądach ekonomisty 5.1. Ekonomiczna jakość życia - poglądy i interpretacje 5.2. Praca jako determinanta jakości życia 5.3. Determinanty jakości życia w mieście Rozdział 6. Miejski transport towarowy jako czynnik determinujący poziom jakości życia w mieście 6.1. Specyfika miejskiego transportu towarowego w kontekście kształtowania jakości życia w mieście 6.2. Miejski transport towarowy jako podsystem złożonych zależności między interesariuszami 6.3. Wyzwania dla decydentów w zakresie rozwoju zrównoważonej logistyki miejskiej 6.4. Problemy w zakresie funkcjonowania systemów logistyki miejskiej - studium przypadku 6.5. Rozwiązania w zakresie rozwoju zrównoważonej logistyki miejskiej sprzyjające podwyższaniu poziomu jakości życia w mieście Rozdział 7. Jakość życia w mieście w ujęciu demograficznym 7.1. Przemiany demograficzne 7.2. Ludność w miastach - urbanizacja 7.3. Audyt miejski a jakość życia w mieście Rozdział 8. W kierunku poprawy jakości życia w mieście. Czynniki konstytuujące jakość życia w świetle badań empirycznych 8.1. Pomiar jakości życia w mieście w doniesieniach literaturowych 8.2. Metodyka badań jakości życia w mieście w badaniach własnych 8.3 Subiektywna ocena jakości życia w miastach - wyniki badań 8.4. Identyfikacja determinant jakości życia w mieście 8.5. Hierarchizacja cech jakości życia 8.6. Preferencje jakości życia w mieście; Konkluzje. Przestrzeń publiczna jako narzędzie kreowania jakości życia w mieście; Przestrzeń publiczna jako element miejskości; Wspólnota versus indywidualizm a sprawa miasta; Przestrzeń publiczna jako inkubator szczęścia; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Morskie prawo publiczne / Mirosław H. Koziński. - Wyd.3 popr. i uzupeł. - Gdynia : Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 2003. - 224 s. ; 25 cm.
ISBN: 83-87875-64-3
1. Międzynarodowe prawo morza, 2. Morskie organizacje międzynarodowe, 3. Prawo konfliktów zbrojnych na morzu, 4. Polskie obszary morskie, 5. Administracja morska, 6. Organy wymiaru sprawiedliwości, 7. Ochrona środowiska morskiego, 8. Bezpieczeństwo morskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności / Maria Johann. - Warszawa : Difin, 2005. - 143 s. : il., tabl. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-515-8
Podstawowe kategorie opisu rozwoju społecznego; Metody pomiaru rozwoju społecznego; Porównanie wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego w Polsce i w krajach UE; Porównanie poziomu życia ludności Polski i karjów UE - dobra materialne; Porównanie poziomu życia ludności Polski i karjów UE - usługi i jakościowe aspekty życia; Syntetyczna ocena dystansu Polski do krajów UE w zakresie poziomu życia ludności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-312-X
Założenia ekorozwoju: I. Życie na planecie Ziemi. II. Ekorozwój. Polityki, strategie, programy, wizje ekorozwoju w XXI wieku. III. Programy światowe. A. Materiały i dokumenty. B. Zagrożenia i podejmowane działania. C. Problemy przyszłości. IV. Programy europejskie. V. Programy polskie. VI. Problem realizacji zrównoważonego rozwoju XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt 4)
Form of Work
Subject
ZAGADNIENIA HISTORYCZNOPRAWNE: Borzykowski przywilej immunitetowy – na drodze do emancypacji Kościoła w Polsce piastowskiej. Z PROBLEMATYKI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ: Architektura instytucjonalna bezpieczeństwa w transgranicznym obrocie towarowym Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem administracji celnych; Informacje reklamowe kierowane do inwestorów alternatywnych funduszy inwestycyjnych – aspekty prawne. PROBLEMY PRAWA KARNEGO: Zasada współdziałania przy umyślnym samonarażeniu się jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku z perspektywy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w polskim i niemieckim prawie karnym. ZAGADNIENIA PROCEDURALNE: Sądownictwo sędziów przysięgłych jako forma udziału czynnika społecznego w procesie karnym (część I); Ograniczenia temporalne inicjatywy dowodowej stron w polskim procesie karnym w świetle systemu prekluzji oraz systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego (część II); Dowód z zeznań świadka naocznego a efekt dezinformacji w polskiej procedurze karnej. Perspektywa prawno-psychologiczna; Z problematyki prawa do obrony w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich; Postanowienie sądu kierujące strony do mediacji jako inicjatywa wszczęcia mediacji w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy; Wybrane zagadnienia z zakresu cywilnego postępowania zabezpieczającego. Z PROBLEMATYKI PRAWA PRYWATNEGO: Bank account of a campaign committee; Wpływ pandemii COVID-19 na specyfikę zawierania umów o usługi na rynku kapitałowym; Piecza naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie; Poland versus the basic EU principles of the rule of law; Evaluation of the Whistleblower Protection Directive in the light of Polish preparations for the transposition of the reporting model; O kasach zapomogowo-pożyczkowych w świetle zasad ochrony danych osobowych; Analiza statusu procesowego osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na podstawie umowy cywilnoprawnej w sprawach z zakresu prawa zatrudnienia; Zróżnicowanie sytuacji podatkowej pracowników będących i niebędących rezydentami państwa członkowskiego UE – w świetle orzecznictwa TSUE; GLOSY, OPINIE I KOMENTARZE: Obowiązki informacyjne organów administracji publicznej dotyczące instytucji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2021 r., II SA/Sz 808/20; Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt II GSK 282/16; Glosa do wyroku NSA z dnia 25 stycznia 2021 r., I OSK 1846/20. Zakres zasady informowania strony.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work

Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again