Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(13)
Author
Szczepański Marek S
(2)
Bajkowski Tomasz
(1)
Banaś Monika
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Janeczek Janusz
(1)
Jasińska-Kania Aleksandra
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Kozłowska Urszula
(1)
Leoński Jacek
(1)
Leppert Roman
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Lipowski Mikołaj Ł
(1)
Markiewicz Barbara
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Mucha Janusz
(1)
Pactwa Bożena
(1)
Pluta Andrzej
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Wojnar Irean
(1)
Wojtasik Bożena
(1)
Wonicki Rafał
(1)
Zagała Zbigniew
(1)
Zimoń-Dubowik Barbara
(1)
Łodziński Sławomir
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Świadomość społeczna
(13)
Świadomość narodowa
(3)
Integracja europejska
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Polityka
(2)
Socjologia
(2)
Struktura społeczna
(2)
Ambiwalencja kulturowa
(1)
Aspiracje
(1)
Dyskryminacja etniczna
(1)
Edukacja europejska
(1)
Globalizacja
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kryzys
(1)
Kultura masowa
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Polska
(1)
Religia
(1)
Religijność
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samopoznanie
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Tolerancja
(1)
Tożsamość (filoz.)
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Uchodźcy
(1)
Uczniowie
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śląsk
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61236-24-5
1. Tożsamość: Europejczyka zobowiązanie i kontrowersje; Wenecka i polska Europa; Kultura dla pokoju; Tożsamość kulturowa/ kulturalna prawem człowieka; Bycie Europejczykiem jako wyzwanie; Osobowa tożsamość Europejczyka; Europejskie wyzwanie społeczno-edukacyjne; 2. Wartości: Twórcza autonomia kultury; Nauka, technika, wartości a intuicja, metafizyka, hermeneutyka; Naukowe wymiary współczesności; Tradycyjne wartości- piękno i ekspresja we współczesnej rzeczywistości kulturowej; Społeczeństwo doznań?; Kultura informacyjna w przezwyciężaniu globalnego kryzysu; 3. Kształcenie: Edukacyjny wymiar aktywności współczesnego Europejczyka; Humanistyczne aspekty działania edukacyjnego; "Edukacja dla Europy"- Raport Komisji Europejskiej; Wypowiedzi studentów UW na temat edukacji i samo edukacji europejskiej; Polskie doświadczenia na temat wspólnotowej edukacji europejskiej; Wrażliwość humanistyczna w urynkowionym świecie; O potrzebie nauk humanistycznych; 4. Dokumenty: Europa niebezpieczeństwa integracji; Kultura europejska czy uniwersalna?; Edukacja europejska- idea- treść-realia- konferencja komitetu w 1993 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2415)
ISBN: 83-226-1552-3
Cz. I Tożsamość Śląska: między miejscem a pamięcią historyczną; Od identyfikacji do tożsamości. Dynamika śląskiej tożsamości - prolegomena; Tożsamość i wspólnota; Tożsamość Śląska w oglądzie historycznym; Pamięć historyczna a tożsamość śląska; Tożsamość Śląska w ujęciu historycznym; Różne poziomy tożsamości w Republice Czeskiej; Śląsk - rzeczywistość percepcji historyczno - geograficznego pojęcia w Czechach. Cz. II Tożsamość Śląska; symbolika i elementy świadomości; Migracje do Niemiec i polska polityka regionalna a śląska tożsamość; W poszukiwaniu symboliki śląskiej tożsamości; Religijność śląska - element regionalnej tożsamości?; Śląska tożsamość a społeczeństwo czeskie po drugiej wojnie światowej; Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej i czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 52)
ISBN: 978-83-232181-8-0
Część I Inspirująca teoria socjologiczna: Klasyczna teoria charyzmy Maxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem; Jurgena Habernasa koncepcja państwa i prawa; Problemy habermasowskiej rekonstrukcji pojęcia działania strategicznego; Emocje jako przedmiot refleksji socjologicznej. Poglądowy zarys problematyki. Część II Krajobraz po transformacji: Początki- końce - trwanie; Podziały społeczno-polityczne we współczesnej Polsce. Analiza dyskursu polityki na przykładzie wybranych partyjnych programów wyborczych z lat 2001 i 2005; Polski konserwatyzm potransformacyjny. Od konserwatyzmu klasycznego do neoklasycznego; Współczesna inteligencja polska - czy zbyteczna warstwa społeczna? Część III Stare i nowe nierówności. Starzy i nowi wykluczeni: Struktura społeczna Polski w programach partyjnych w 2005 roku; Polska bieda w zwierciadle "Gazety Wyborczej". W kierunku analizy języka nierówności w polskim dyskursie publicznym; Nowe aspekty dookreślania kategorii marginalizacji; Sytuacja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej; Stosunki społeczne w przedsiębiorstwie; Współczesny ruch pracowniczy w Polsce - od realengo socjalizmu do realnego kapitalizmu. Część IV Zaufanie-Nieufność- Sprawstwo-Bezradność: Umowa jako instytucja społeczna; Przejawy i uwarunkowania niepewności jednostkowej i społecznej; Socjologia zaprzeczania jako obiecująca optyka ujmowania jawnego wymiaru zakulisowych aspektów życia społecznego; Koncepcje akceptacji tego, co nieuchronne. Część V. Cielesność-Zdrowie-Władza: Socjologia ciała. Nowe spojrzenie na stare problemy badawcze; Promocja zdrowia - prozdrowotny styl życia - płeć biologiczna i kulturowa; Zastosowanie nowych technik medycznych a podstawowe prawa człowieka. CZęść VI Mobilne społeczeństwo: Kontynuacje i kierunki badań nad najnowszą falą emigracji z Polski; Tożsamość w warunkach migracji; Kontakt a konflikt w warunkach pogranicza etnicznego - konieczność czy możliwość?; Turystyka źle zorganizowana. Część VII. Społeczeństwo obywatelskie - próba rekonceptualizacji i wprowadzenie do operacjonalizacji inspirowanie socjologią działania Jurgena Habernasa; Jak badać ruchy społeczne?; Rozwój lokalny w Wielkopolsce - trzecie przejście rozwojowe. Część VIII. Nowe strategie badania rzeczywistości społecznej: Tożsamość socjologii rodziny - utrata czy tworzenie nowych podstaw badawczych. Kondycja polskiej socjologii rodziny w ostatnim piętnastoleciu; Postawy kobiet wobec wartości w świetle wyników badań socjologicznych. Nowe trendy w badaniu systemów wartości; Czego nie widzimy, a co można zobaczyć, uważnie się przyglądając [zdjęciom]?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-156-8
O związku religii obywatelskiej z polityczną tożsamością. Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Nowe szaty modernych tożsamości. Kryzys tożsamości jednostkowej i grupowej w perspektywie filozofii polityki. Kłopoty z tożsamością w Europie. Jaka nowa tożsamość dla Europy? Dwie Europy. Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii? Czy potrzebny nam jest naród europejski? Czy Europejczyk ma szansę stać się obywatelem Europy? Przewaga konkurencyjna narodów. Udział we wspólnocie kościelnej jako element obywatelstwa? Kryzys tożsamości europejskiej i projekt nowego porządku światowego. Tożsamość kulturowa i dezintegracja: etnocentryzm, etnopluralizm, neorasizm. Biopolityka i gender studies. Kryzys tożsamości żydowskiej. Terroryzm współczesny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7098-219-0
1. Część pierwsza : Z inspiracji filozoficzno - kulturoznawczych. Kulturowe wyznaczniki świadomości europejskiej; Korzenie filozoficzno - pedagogiczne idei europejskości; Oglądanie Europy; Kategoria tożsamości zbiorowej a problem wykształcenia się nowej tożsamości Polaka i Europejczyka; Tolerancja w obliczu nowej Europy; Mówiąc Europa : Gospodarujemy językiem; Jednostka a wspólnota. Ujęcie układu z punktu widzenia psychologii humanistycznej. Część druga : W kręgu edukacji europejskiej. Prawdy Hieronima Bosha i Piotra Bruegla w edukacji europejskiej; Dydaktyczne źródła idei jedności europejskiej a edukacja dla Europy w dzisiejszych propozycjach; Europa między raportami a zwątpieniami; Wielokulturowość a model nauczyciela w integrującej się Europie; Pojęcie i wymiary europejskości w opinii studentów na przykładzie akademickiego środowiska Częstochowy i Opola (doniesienie z badań); Świadectwa własne a edukacyjne jutro (na podstawie przeszłości Śląska Cieszyńskiego); Edukacja środowiskowa w kontekście edukacji europejskiej i planowanego wejścia Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-30-9
I: Młodzież i paradoksy kultury współczesnej. Młodzież a przemiany kultury współczesnej; Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie; Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach - realnym i wirtualnym; Dyplom akademicki i społeczne kariery kobiet. De(kon)strukcje przestrzeni emancypacji; Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie; (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family); Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierówności społecznej. II: (Re)konstrukcje tożsamości młodzieży współczesnej. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym; O niezaspokojonym głodzie miejsca; Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej; Zachowania ekshibicjonistyczno-narcystyczne młodzieży jako forma poszukiwania własnej podmiotowości; Blogowanie jako próba oswojenia niegościnnej przyszłości; Tożsamość jako obietnica. Zmaganie (coping) młodzieży z krytycznymi wydarzeniami życiowymi; Refleksywny akcjonizm - ku postradycyjnej konstrukcji tożsamości; Wschodnioniemiecka młodzież w czasach transformacji systemowej - doświadczenie "podwójnego rozczarowania". III: Edukacyjne wybory i perspektywy życiowe młodzieży. Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w "społeczeństwie ryzyka"; Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości - kontekst transformacji kulturowych; Planowanie kariery przez młodych dorosłych w niejednoznacznej rzeczywistości; Edukacyjne kredencjały i sukces życiowy młodzieży współczesnej; Drugoroczność w europejskich systemach szkolnych - szansa czy zagrożenie?; Różnicowanie perspektyw edukacyjnych, czyli "cztery stopnie budowania przewagi". Zakres praktyk dyskryminacyjnych stosowanych względem studentów zaocznych gdańskiej politologii; Młody pracownik na nowym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1904-9
1.Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne, 2.Regionalne oblicza globalizacji, 3.Polskie oblicza wielokulturowości, 4.Dylematy tożsamości kulturowej, 5.Wielokulturowość w działalniu instytucjonalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-74-3
Współczesne konteksty tożsamości: Tożsamość w czasach dekonstrukcji; Podmiot w narracjach. Biografia. Autobiografia. Tożsamość. Kontekst zbiorowy: Tożsamość młodzieży i jej orientacja temporalna - ogólny model rozwoju; Kształtowanie się cnót obywatelskich w kontekście kryzysu tożsamości u młodzieży - szanse i zagrożenia; Tożsamość i płeć a sposób rozwiązywania dylematów społeczno-moralnych w wieku młodzieńczym; Budowanie własnej tożsamości warunkiem godnej postawy wobec siebie i otaczającego świata; Dyskursy obywatelskości a tożsamość młodzieży. Psychologiczne fenomeny tożsamości: Wokół problemu tożsamości psychologa historycznego; O tożsamości jednostki z perspektywy psychologii międzykulturowej: niektóre konsekwencje Ja niezależnego i Ja współzależnego; Mobbing - psychologiczne mechanizmy utraty tożsamości zawodowej; Wpływ otrzymanej informacji o własnej agresywności na przekonania o sobie; Skutki autoprezentacyjnego występu; Przyjmowanie nieadaptacyjnych strategii autoprezentacji jako rezultat zagrożonej tożsamości zawodowej osób długotrwale bezrobotnych; Zmiany w poczuciu tożsamości u osób osadzonych w więzieniu (badanie eksploracyjne); Na ile tożsamość współczesnego człowieka jest hipernarracją? Tożsamość w perspektywie socjologicznej: Tożsamość. Socjologiczne konceptualizacje; O reżimach identyfikacyjnych i dylematach tożsamości w diasporze; Niepokorni. Kim są przeciwnicy globalizacji? Tożsamość kobiety jako pretekst doświadczania niepowtarzalnej cielesności; Tożsamość studentów Wyższych Szkół Oficerskich jako strategia życia we współczesnym społeczeństwie polskim i armii. Śmierć jako kryzys tożsamości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-327-2
Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne; 1. Wykluczenie z narodu: Wykluczenie z narodu: Dystanse społeczne wobec mniejszości narodowych i migrantów; Wykluczenie jako postawa; 2. Mniejszości narodowe: inni w polskich debatach sejmowych. Przykłady dyskursywnego konstruowania tożsamości przez większość i mniejszości narodowe; Formy etnicznych relacji między Polakami i Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej. Między ekskluzją a inkluzją; O pojęciu dyskryminacji historycznej; 3. Imigranci: Różnorodność technik wykluczenia imigrantów muzułmańskich we Francji i w Wielkiej Brytanii; Arabowie żyjący w związkach mieszanych z Polkami. Szanse i bariery dla integracji społecznej; Libańczycy w Polsce. Problemy adaptacji dla odmiennych wzorów społeczno-kulturowych; Afrykanie w Polsce. O stosunkach rasowych we współczesnym społeczeństwie polskim; 4. Uchodźcy: Uchodźcy w Polsce. Mechanizmy wykluczenia etnicznego; Wracajcie do Czeczenii. Tam przecież nie ma już wojny. Uchodźcy w dzisiejszej Polsce- impresje wolontariusza; Indywidualne programy Integracji (IPI) dla uchodźców w Polsce. Opis i cena z punktu widzenia pracowników instytucji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-35-X
Cz. I Dynamika przemian struktur społecznych: Społeczne koszty polskiej transformacji; Odroczony koniec chłopów w Polce; Inteligencja - zanikanie, Trwanie czy przemiana? Zmiana statusu i pozycji inteligencji w społeczeństwie polskim na przełomie XX i XXI wieku; Menedżer - człowiek organizacji czy przedstawiciel polskiej creative class?; Bezrobocie a kapitał społeczny; Chałupnicza przedsiębiorczość. Cz. II Młodzież, kobiety i mężczyźni wobec nowoczesności i tradycji: Młodzież akademicka Podbeskidzia wobec nowoczesności; Transformacja ustrojowa a postawy młodzieży akademickiej wobec małżeństwa i rodziny; Z młodzież trzeba rozmawiać; Dysonans wychowawczy, doświadczany przez polską młodzież przyczyną wolnego tempa procesów integracyjnych ze środowiskami Unii Europejskiej; Społeczno - ekonomiczna sytuacja mieszkanek województwa śląskiego w okresie transformacji ustrojowej; Struktura, jakość i rola wykształcenia kobiet w województwie polskim; Uczestnictwo kobiet w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym; Kobiety w świecie polskich mediów; Kryzys mężczyzny w ponowoczesnym świecie. Cz. III Tożsamość lokalna, regionalna i etniczna w dobie globalizacji: Globalizacja a miejsce społeczności lokalnych we współczesnym świecie; Nowe wspólnoty lokalne; Regionalny habitus a lokalny patriotyzm; Tożsamość regionalna Śląska Opolskiego; Migracje na Śląsk a ewolucja tożsamości Ślązaków; Identyfikacja etniczna, obywatelstwo narodowe, europejskość; Rezydenci i przybysze. Refleksje wokół przemian etnicznych w Polsce; Problemy kształtowania się tożsamości regionalnej w Polsce; Specyfika etnickiej kultury so zretelom na kulturu slovanskich minorat zijucich v Madarsku ( slovati, chorvati, bulhari); Doświadczenie tożsamości; Rola i funkcje metafor wykluczenia w dyskursach kultury dominującej. Cz. IV Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wizja czy rzeczywistość? : Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna; Internet i nowe technologie komunikowania. Ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni; E-student, czyli formy wykorzystania Internetu przez studentów krakowskich uczelni: AGH, UJ i AE; "Włączeni i wykluczeni" - użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim; Kierunki zmian kultury organizacyjnej w polskich instytucjach; Wpływ trendów globalnych na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Cz. V Patologie i bezpieczeństwo w trakcie transformacji ustrojowej: Patologiczne struktury społeczne w procesach transformacji ustrojowej; Miejsce bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni miejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
ISBN: 978-83-89055-55-2
Status mniejszościowy i jego relatywność. Wstęp; Wymiary złożonej tożsamości jednostkowej. Kategorie teoretyczne na przykładzie osób słabowidzących; Płynna tożsamość - wczoraj byłem/byłam transseksualistą, dziś jestem sobą; Meandry tożsamości mniejszości żydowskiej w Polsce. Trzy pokolenia rodziny żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim;, Etniczny dyskurs mniejszościowy. Polscy Tatarzy i Kaszubi; Kwestia etnicznej tożsamości nabytej oraz relacji dominacji-podporządkowania - na przykładzie Kaszubów; Dylematy obywatelstwa i tożsamości. Mniejszość romska w kontekście nordyckim; Rosyjskojęzyczni Ukraińcy - mniejszość we własnym państwie; Wyodrębnianie się zbiorowości Ukraińców języka rosyjskiego; Baszkirscy starowiercy jako mniejszość kulturowa we współczesnej Rosji; Wpływowa mniejszość? Radio Maryja a społeczeństwo obywatelskie; Status dominujący/mniejszościowy i grupy religijne - na przykładzie badań nad katolickim ruchem charyzmatycznym; O polskich niewierzących i ich [relatywnym] statucie mniejszościowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-021-0
1. Społeczne wymiary kształtowania tożsamości religijnej: Tożsamość indywidualna a tożsamość społeczna jako wymiar religijności; Dylematy kształtowania tożsamości religijnej młodzieży a edukacja religijna; Religia jako determinanta tożsamości studentów i konwertytów; 2. Dylematy tożsamości religijnej w kościele katolickim: Źródła i przyczyny kryzysu tożsamości kapłańskiej księży rzymskokatolickich w Polsce- studium socjologiczne; Instytucjonalizacja apostazji w Polsce; Tożsamość religijna a etyka niezależna- społeczny wymiar dyskursu; 3. Tożsamość religijna a tożsamość etniczna i narodowa: Tradycja religijna a etniczno-cywilizacyjna tożsamość; Rola czynnika religijnego w zachowaniu tożsamości narodowej polskich emigrantów na przykładzie powojennej Argentyny; Tożsamość przez małe i duże "k" na przykładzie karaimskim; 4. Tożsamość religijna: centra i peryferia: Wspólnoty ewangeliczne w Polsce. Problem tożsamości; Wymiary zaangażowania religijnego mieszkańców Katowic- studium socjologiczne; Dyskursywne wytwarzanie tożsamości: Radio Maryja w polskiej prasie opiniotwórczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN ; V)
ISBN: 83-86696-76-1
Tożsamość, kultura a proces globalizacji; Tożsamość a płeć; Wymiary tożsamości młodzieży - doświadczenia inspiracje; Szkoła jako miejsce kształtowania tożsamości; Konteksty metodologiczne w badaniach nad tożsamością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60606-00-1
Tożsamość ponowoczesna. O poszukiwaniach teoretycznych w kontekście metodologicznym, Kategoria tożsamości w badaniach współczesnego społeczeństwa polskiego, Tożsamość jako narracja, O pojęciu i pojmowaniu tożsamości, Czy podmiot teorii strukturacji jest rzeczywiście refleksyjny? Sprzeczności w propozycjach Giddensa, Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego, Kształcenie tożsamości członków międzynarodowych elit. Internacjonalizm zawodowy - pomiędzy dyskursema praktyką, Czynniki kształtujące tożsamość przedsiębiorcy w Polsce, Tożsamość współczesnych menedżerów, Badanie dyskursu jako sposób rekonstruowania granic tożsamości zawodowej, Destrukcja tożsamości zawodowej. Przykład osób zatrudnionych w domu pomocy społecznej, Bieg życia organizacji. Kilka uwag o historii, tożsamości i upadku Stoczni Szczecińskiej SA, Narzekający taksówkarze. Ideologie zawodowe w działaniu, Konteksty relacji mistrz-uczeń, Zaoczna strona uniwersytetu: "Kontakt", tożsamość i kontekst świadomości, Społeczne konstruowanie emocji, Autoprezentacje mężczyzn odpowiadających na prasowe ogłoszenia towarzysko-matrymonialne, Wirtualne wytwory nastolatka - badania, Tożsamość mieszkańców Warszawy, Uwagi o pojęciu socjalizacja pograniczna, Tożsamość lokalna na pograniczu (na przykładzie Ziemi Lubuskiej), "Wsi spokojna, wsi wesoła..."-elementy stylu życia mieszkańców pewnej mazurskiej wsi, Glokalizacja: lokalny wymiar procesu makroprzekształceń. Wybrane aspekty, Ciało a tożsamość społeczna z perspektywy konstruktywistycznej socjologii ciała, Ciało jako element tożsamości, Ciało a konstruowanie tożsamości indywidualnej w przestrzeni wirtualnej, Ciało jako narzędzie budowania pozycji w grupie. Na podstawie badań wśród tancerzy tańca towarzyskiego, Kreowanie tożsamości w warunkach de-reifikacji i destabilizacji kultury, W spirali niepewności-proces budowania tożsamości poety, Sport jako element tożsamości (na przykładzie biografii Diego Armando Maradony), Trajektoryczne doświadczenie migracji w biografii migrujących małżeństw wojskowych, Interakcja korupcyjna jako spektakl-Podejście dramaturgiczne w badaniu zjawiska korupcji, Człowiek z Davos vs. człowiek Seattle. Rola antyglobalistów w kształtowaniu świadomości i tożsamości społeczeństwa polskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again