Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(20)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(20)
Author
Bokszański Zbigniew
(1)
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Dolata Roman
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Gajdzica Anna
(1)
Golka Marian
(1)
Grabowska Barbara
(1)
Hajduk Edward
(1)
Jasińska-Kania Aleksandra
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Karpińczyk Paweł
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Koralewicz Jadwiga
(1)
Korzeniowski Marek
(1)
Koseła Krzysztof
(1)
Leppert Roman
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Mach Zdzisław
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Niedźwiedzki Dariusz
(1)
Nowosielski Waldemar
(1)
Pluta Andrzej
(1)
Strzeszewski Michał
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Tucholska Anna
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Wojtasik Bożena
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Zagała Zbigniew
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Zielińska Anna
(1)
Ziółkowski Marek
(1)
Łodziński Sławomir
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Śmigielska Joanna
(1)
Year
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Świadomość społeczna
(16)
Społeczności lokalne
(5)
Świadomość narodowa
(5)
Młodzież
(4)
Polska
(3)
Zmiana społeczna
(3)
Mniejszości narodowe
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Postawy
(2)
Regionalizm
(2)
Religijność
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Struktura społeczna
(2)
Unia Europejska
(2)
Świadomość społeczna -- Polska -- od 1989 r.
(2)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Dyskryminacja etniczna
(1)
Edukacja europejska
(1)
Elita władzy
(1)
Globalizacja
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Integracja europejska
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Jakość życia -- psychologia -- badanie
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kobiety
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura masowa
(1)
Marketing polityczny
(1)
Naród
(1)
Opinia publiczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Policja
(1)
Polityka
(1)
Polska -- socjologia -- od 1989 r.
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reklama
(1)
Religia
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Stopa życiowa
(1)
Styk, Józef (1942- )
(1)
Służba więzienna
(1)
Tolerancja
(1)
Tradycja
(1)
Turystyka
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchodźcy
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wojsko
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza
(1)
Śląsk
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(4)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7098-219-0
1. Część pierwsza : Z inspiracji filozoficzno - kulturoznawczych. Kulturowe wyznaczniki świadomości europejskiej; Korzenie filozoficzno - pedagogiczne idei europejskości; Oglądanie Europy; Kategoria tożsamości zbiorowej a problem wykształcenia się nowej tożsamości Polaka i Europejczyka; Tolerancja w obliczu nowej Europy; Mówiąc Europa : Gospodarujemy językiem; Jednostka a wspólnota. Ujęcie układu z punktu widzenia psychologii humanistycznej. Część druga : W kręgu edukacji europejskiej. Prawdy Hieronima Bosha i Piotra Bruegla w edukacji europejskiej; Dydaktyczne źródła idei jedności europejskiej a edukacja dla Europy w dzisiejszych propozycjach; Europa między raportami a zwątpieniami; Wielokulturowość a model nauczyciela w integrującej się Europie; Pojęcie i wymiary europejskości w opinii studentów na przykładzie akademickiego środowiska Częstochowy i Opola (doniesienie z badań); Świadectwa własne a edukacyjne jutro (na podstawie przeszłości Śląska Cieszyńskiego); Edukacja środowiskowa w kontekście edukacji europejskiej i planowanego wejścia Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Orientacje indywidualne a system społeczny; R.2 Wizje porządku społecznego w Polsce: stan pożądany, percepcja rzeczywistości, wyjaśnienia przyczyn kryzysu; R.3 Elementy orientacji indywidualistycznej i kolektywistycznej w społeczeństwie polskim; R.4 Orientacje produktywna i receptywno-roszczeniowa w Polsce; R.5 Orientacja podmiotowość - podporządkowanie w społeczeństwie polskim; R.6 Konkluzje: typy mentalności współczesnych Polaków; R.7 Dziesięć lat później. Przemiany percepcji ładu społecznego, strategii przystosowawczych oraz mentalności społeczeństwa polskiego w latach 1988-1998.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Uniwersytet Warszawski ; 452)
ISBN: 83-235-0030-4
1. Wiedza i postawy obywatelskie nastolatków - opis badania. 2. Opis próby, procedur i narzędzi badawczych. 3. Zakres, poziom i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków. 4. Koncepcje obywatelstwa i planowana przez nastolatki aktywność w sferze publicznej. 5. Opinie nastolatków o zadaniach ekonomicznych i socjalnych państwa. 6. Zaufanie nastolatków do instytucji życia publicznego. 7. Postawy nastolatków wobec narodu. 8. Postawy nastolatków wobec imigrantów. 9. Postawy nastolatków wobec równouprawnienia kobiet. 10. Ocena zmian ustrojowych przez polskie nastolatki na tle wyników w innych krajach postkomunistycznych. 11. Młodzi obywatele - podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-30-9
I: Młodzież i paradoksy kultury współczesnej. Młodzież a przemiany kultury współczesnej; Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie; Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach - realnym i wirtualnym; Dyplom akademicki i społeczne kariery kobiet. De(kon)strukcje przestrzeni emancypacji; Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie; (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family); Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierówności społecznej. II: (Re)konstrukcje tożsamości młodzieży współczesnej. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym; O niezaspokojonym głodzie miejsca; Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej; Zachowania ekshibicjonistyczno-narcystyczne młodzieży jako forma poszukiwania własnej podmiotowości; Blogowanie jako próba oswojenia niegościnnej przyszłości; Tożsamość jako obietnica. Zmaganie (coping) młodzieży z krytycznymi wydarzeniami życiowymi; Refleksywny akcjonizm - ku postradycyjnej konstrukcji tożsamości; Wschodnioniemiecka młodzież w czasach transformacji systemowej - doświadczenie "podwójnego rozczarowania". III: Edukacyjne wybory i perspektywy życiowe młodzieży. Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w "społeczeństwie ryzyka"; Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości - kontekst transformacji kulturowych; Planowanie kariery przez młodych dorosłych w niejednoznacznej rzeczywistości; Edukacyjne kredencjały i sukces życiowy młodzieży współczesnej; Drugoroczność w europejskich systemach szkolnych - szansa czy zagrożenie?; Różnicowanie perspektyw edukacyjnych, czyli "cztery stopnie budowania przewagi". Zakres praktyk dyskryminacyjnych stosowanych względem studentów zaocznych gdańskiej politologii; Młody pracownik na nowym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-327-2
Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne; 1. Wykluczenie z narodu: Wykluczenie z narodu: Dystanse społeczne wobec mniejszości narodowych i migrantów; Wykluczenie jako postawa; 2. Mniejszości narodowe: inni w polskich debatach sejmowych. Przykłady dyskursywnego konstruowania tożsamości przez większość i mniejszości narodowe; Formy etnicznych relacji między Polakami i Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej. Między ekskluzją a inkluzją; O pojęciu dyskryminacji historycznej; 3. Imigranci: Różnorodność technik wykluczenia imigrantów muzułmańskich we Francji i w Wielkiej Brytanii; Arabowie żyjący w związkach mieszanych z Polkami. Szanse i bariery dla integracji społecznej; Libańczycy w Polsce. Problemy adaptacji dla odmiennych wzorów społeczno-kulturowych; Afrykanie w Polsce. O stosunkach rasowych we współczesnym społeczeństwie polskim; 4. Uchodźcy: Uchodźcy w Polsce. Mechanizmy wykluczenia etnicznego; Wracajcie do Czeczenii. Tam przecież nie ma już wojny. Uchodźcy w dzisiejszej Polsce- impresje wolontariusza; Indywidualne programy Integracji (IPI) dla uchodźców w Polsce. Opis i cena z punktu widzenia pracowników instytucji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań)
ISBN: 83-88594-25-7
Polacy wobec wielkiej zmiany, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Wizerunek Unii Europejskiej, Polska- Unia: nierówne partnerstwo, Dostosowanie do Unii Europejskiej: nadzieje, obawy, koszty, Postrzeganie elit politycznych w kontekście integracji, Negocjacje Polski z Unia Europejską, Poziom poinformowania o integracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7052-518-0
Wstęp; Rola władzy w kształtowaniu postaw wobec inte gracji; wiedza o integracji europejskiej - rolnicy, przedsiębiorcy, kadra kierownicza i lokalni decydenci; Wiedza o integracji europejskiej - liderzy lokalni; Obrazy integrującej się Europy. Autoidentyfikacja loka lna, narodowa i europejska mieszkańców regionu dolno śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego; Interesy, szanse i zagrożenia, kompetencje cywilizacyjne a posta wy wobec integracji; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-111-8
1. Polska droga do Unii Europejskiej, 2. Polska a świat, 3. Oceny zmian po roku 1989, 4. Dynamika nastrojów społecznych, 5. Postawy wobec demokracji, 6. Demokracja w działaniu, 7. Autoidentyfikacje polityczne Polaków, 8. Przekształcenia własnościowe i obcy kapitał, 9. Nierówności społeczne, 10. System wartości materialnych i niematerialnych, 11. Społeczeństwo obywatelskie na przełomie wieków, 12. Dialog społeczny i działalność związków zawodowych, 13. Warunki życia i zróżnicowanie materialne, 14. Bezrobocie i bezrobotni, 15. Zadowolenie z życia i kondycja psychiczna Polaków, 16. Religijność i stosunek do Kościoła Katolickiego, 17. Społeczeństwo informacyjne, 18. Postrzeganie korupcji w Polsce, 19. Poczucie bezpieczeństwa i stosunek do kary śmierci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-234-3
1. Powiat jako jednostka terytorialna, administracyjna i samorządowa. Historia i współczesność, 2. Wprowadzenie do problemtyki badań, załozenia, cele i metodologia badania, 3. Czynniki konsolidacji samorządowego powiatu oibywatelskiego, 4. Aktywność i partycypacja w życiu publicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-35-X
Cz. I Dynamika przemian struktur społecznych: Społeczne koszty polskiej transformacji; Odroczony koniec chłopów w Polce; Inteligencja - zanikanie, Trwanie czy przemiana? Zmiana statusu i pozycji inteligencji w społeczeństwie polskim na przełomie XX i XXI wieku; Menedżer - człowiek organizacji czy przedstawiciel polskiej creative class?; Bezrobocie a kapitał społeczny; Chałupnicza przedsiębiorczość. Cz. II Młodzież, kobiety i mężczyźni wobec nowoczesności i tradycji: Młodzież akademicka Podbeskidzia wobec nowoczesności; Transformacja ustrojowa a postawy młodzieży akademickiej wobec małżeństwa i rodziny; Z młodzież trzeba rozmawiać; Dysonans wychowawczy, doświadczany przez polską młodzież przyczyną wolnego tempa procesów integracyjnych ze środowiskami Unii Europejskiej; Społeczno - ekonomiczna sytuacja mieszkanek województwa śląskiego w okresie transformacji ustrojowej; Struktura, jakość i rola wykształcenia kobiet w województwie polskim; Uczestnictwo kobiet w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym; Kobiety w świecie polskich mediów; Kryzys mężczyzny w ponowoczesnym świecie. Cz. III Tożsamość lokalna, regionalna i etniczna w dobie globalizacji: Globalizacja a miejsce społeczności lokalnych we współczesnym świecie; Nowe wspólnoty lokalne; Regionalny habitus a lokalny patriotyzm; Tożsamość regionalna Śląska Opolskiego; Migracje na Śląsk a ewolucja tożsamości Ślązaków; Identyfikacja etniczna, obywatelstwo narodowe, europejskość; Rezydenci i przybysze. Refleksje wokół przemian etnicznych w Polsce; Problemy kształtowania się tożsamości regionalnej w Polsce; Specyfika etnickiej kultury so zretelom na kulturu slovanskich minorat zijucich v Madarsku ( slovati, chorvati, bulhari); Doświadczenie tożsamości; Rola i funkcje metafor wykluczenia w dyskursach kultury dominującej. Cz. IV Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wizja czy rzeczywistość? : Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna; Internet i nowe technologie komunikowania. Ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni; E-student, czyli formy wykorzystania Internetu przez studentów krakowskich uczelni: AGH, UJ i AE; "Włączeni i wykluczeni" - użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim; Kierunki zmian kultury organizacyjnej w polskich instytucjach; Wpływ trendów globalnych na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Cz. V Patologie i bezpieczeństwo w trakcie transformacji ustrojowej: Patologiczne struktury społeczne w procesach transformacji ustrojowej; Miejsce bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni miejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-978-9
1. Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości w warunkach pogranicza: Czynnikie socjalizacyjno-wychowawcze w procesie kształtowania się tożsamości mieszkańców pogranicza; Procesy globalizacyjne a postawy patriotyczne i obywatelskie współczesnej ,młodzieży. Od tożsamości narodowej do tożsamości globalnej; Kształtowanie się tożsamości młodzieży- z doświadczeń edukacji szkolnej; 2. Szkoła a socjalizacja i tożsamość: Socjalizacyjna rola edukacji religijnej w szkole w społeczeństwie wielokulturowym w kontekście interpretatywnej teorii kultury Clifforda Geerteza; Modele nauczania religijnego w katolickiej katechezie szkolnej na terenie Śląska Cieszyńskiego; Metody sprawdzania osiągnięć uczniowskich uwzględniane w praktyce edukacyjnej- próba uchwycenia ich roli w konstruowaniu obrazu własnej osoby przez dziecko w młodszym wieku szkolnym; Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec wyboru programów; Niepowodzenia szkolne w opinii nauczycieli z jastrzębskich szkół podstawowych; 3. Zagadnienia socjalizacji w różnych środowiskach społecznych: Socjalizacyjno-wychowawcza funkcja rodziny- wybrane przykłady; Młodzież wobec odmienności członków grup subkulturowych; Stereotypy gimnazjalistów- na przykładzie badań młodzieży z powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego pszczyńskiego, wodzisławskiego; Tożsamość sportowca i problemy używania alkoholu; 4. Społeczna integracja osób niepełnosprawnych: Od segregacji do edukacji włączającej: punkt widzenia na kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi; Modele przestrzennej organizacji kształcenia integracyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-39-2
Przeobrażenia fazy młodości; Społeczne uczestnictwo młodzieży. Empiryczna weryfikacja modelu; Style wychowania w rodzinie a społeczne uczestnictwo młodzieży; Młodzież gimnazjalna o swoich partnerach społecznych; Orientacje polityczne zielonogórskich gimnazjalistów; Gimnazjaliści między domem a szkołą; Ramy czasu wolnego gimnazjalistów; Studenci małego ośrodka akademickiego o przyszłym zawodzie i pracy - badania panelowe; Społeczne uczestnictwo młodzieży - wielość obrazów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89281-23-6
1. Lokalne społeczeństwo obywatelskie (dwie możliwości interpretacyjne), 2. Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje, 3. Globalność a lokalność, 4. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci. Kilka pytań i hipotez badawczych, 5. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu Polska Lokalna, 6. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeniu społecznej (interpretacji teoretyczne i implikacje empiryczne transakcyjnej koncepcji przestrzeni społecznej), 7. Wielokulturowe społeczeństwa regionalne (jako pożądany kierunek przeobrażeń społeczności lokalnych i regionalnych w Polsce), 8. Zawiedzone nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolskich elit samorządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Teatr władzy lokalnej / Joanna Śmigielska. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2004. - 190, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7436-000-3
1. Scena-wybory samorządowe w Mieście w latach 1990 i 1994, 2. Kulisy - wewnętrzne mechanizmy sprawowania władzy, 3. Publiczność - władze lokalne w opinii społeczeństwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-021-0
1. Społeczne wymiary kształtowania tożsamości religijnej: Tożsamość indywidualna a tożsamość społeczna jako wymiar religijności; Dylematy kształtowania tożsamości religijnej młodzieży a edukacja religijna; Religia jako determinanta tożsamości studentów i konwertytów; 2. Dylematy tożsamości religijnej w kościele katolickim: Źródła i przyczyny kryzysu tożsamości kapłańskiej księży rzymskokatolickich w Polsce- studium socjologiczne; Instytucjonalizacja apostazji w Polsce; Tożsamość religijna a etyka niezależna- społeczny wymiar dyskursu; 3. Tożsamość religijna a tożsamość etniczna i narodowa: Tradycja religijna a etniczno-cywilizacyjna tożsamość; Rola czynnika religijnego w zachowaniu tożsamości narodowej polskich emigrantów na przykładzie powojennej Argentyny; Tożsamość przez małe i duże "k" na przykładzie karaimskim; 4. Tożsamość religijna: centra i peryferia: Wspólnoty ewangeliczne w Polsce. Problem tożsamości; Wymiary zaangażowania religijnego mieszkańców Katowic- studium socjologiczne; Dyskursywne wytwarzanie tożsamości: Radio Maryja w polskiej prasie opiniotwórczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Tożsamości zbiorowe / Zbigniew Bokszański. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 296 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-14409-8
1. Pojęcie tożsamości a współczesność; 2. Pojęcie tożsamości; 3. Tożsamości zbiorowe; 4. Tożsamość etniczna; 5. Tożsamość narodowa; 6. Polacy o Polsce. Duma narodowa Polaków w perspektywie porównań międzynarodowych; 7. Ponowoczesność a tożsamość narodowa; 8. Dynamika cywilizacji Zachodu a tożsamość jednostki; 9. Tożsamość ponowoczesna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3096)
ISBN: 978-83-229-2991-9
1. Procesy społeczne a zmiany świadomości w kwestii bezpieczeństwa. Kontekst socjologiczny; 2. Czynniki dezintegracji społecznej funkcjonariuszy więziennictwa i ich rodzin; 3. Proces kształtowania się tożsamości w instytucji totalnej na przykładzie żołnierzy- mieszkańców obozu Babilon w Iraku; 4. Tożsamość i możliwości rozszerzania obszarów bezpieczeństwa wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw; 5. Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury bezpieczeństwa; 6. Kobiety w mundurze jako potencjalna tożsamość zbiorowa; 7. Kobiety w Policji. Rzeczywistość a oczekiwania społeczne; 8. Wojsko w obliczu problemu tożsamości; 9. Przemiany tożsamości zbiorowej wybranych grup oficerów w warunkach transformacji; 10. Żołnierze rezerwy w systemie bezpieczeństwa państwa; 11. materialny wymiar kultury bezpieczeństwa a tożsamość funkcjonariuszy policji; 12. Podwajanie tożsamości jako strategia życia we współczesnym społeczeństwie polskim i armii. Przypadek studentów wyższych szkół oficerskich; 13. Bezpieczeństwo w świadomości społecznej w latach 1997-2005; 14. Społeczna tożsamość wojskowych a meandry polskiej transformacji; 15. Pozytywne i negatywne role społeczne w zawodach służb mundurowych na przykładzie wybranych grup dyspozycyjnych; 16. Logistyczne i nie tylko problemy kobiet w żołnierskich mundurach; 17. Zmiany zawodów w Polsce w kontekście przemian ustrojowych na przykładzie oficerów zawodowych Wojska Polskiego; 18. Realizacja cywilnej politycznej kontroli nad siłami zbrojnymi i socjologiczny błąd zaniechania; 19. Postrzeganie tożsamości przez osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem procesu resocjalizacji penitencjarnej; 20. Uwarunkowania biologiczne a tożsamość kobiet i mężczyzn w grupach dyspozycyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 41)
ISBN: 83-232-1380-1
1. Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego i różne koncepcje wolności, 2. Spektakle konsumpcji i biedy, 3. W stronę socjologii przedmiotów, 4. Jak wizualna reprezentacja zapośredniczą konsumpcję ciała, 5. Konsumpcyjna strona turystyki zorganizowanej, 6. Konsumpcyjna mentalność osób ubogich, 7. Warunki udanego życia w oczach osób samotnych życiowo, 8. Reklama społeczna jako " sumienie" społeczeństwa konsumpcyjnego, 9. Kreowanie postaw konsumpcyjnych przez prasę kobiecą, 10. Cywilizacja konsumpcji w społecznym nauczaniu Kościoła
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; 1506)
ISBN: 83-226-0626-5
Wstęp; Gmina w procesie przeobrażeń; Kierunki rozwoju samorządności i demokracji lokalnej a reformy terytorialnego podziału kraju; Potrzeby społeczności lokalnych i możliwości ich zaspokojenia; Postawy i zachowania mieszkańców wobec samorządu terytorialnego na poziomie małych miast i wsi; Demokratyczny system kreacji władzy a elity lokalne; Instytucje społeczne w lokalnych zbiorowościach; Ludzie i organizacje lokalnej sceny politycznej (przypadek Tychów); Integracja polityczna społeczności lokalnych w warunkach zmiany ustrojowej; Problemy autonomii Śląska a zagadnienia reformy samorządowej; Doświadczenia samorządu lokalnego w krajach nordyckich a reforma samorządowa w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again