Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Kobyłko Grzegorz
(2)
Bohdanowicz Paulina
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Malinowski Jan A
(1)
Primus Arkadiusz
(1)
Spytkowska Magdalena
(1)
Wierzbicki Zbigniew Tadeusz
(1)
Zandecki Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Świadomość ekologiczna
(7)
Ekorozwój
(5)
Ochrona środowiska
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Ekologia
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Zarządzanie
(2)
Chrześcijaństwo
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież
(1)
Narkotyki
(1)
Programy nauczania
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przyroda
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Samobójstwo
(1)
Sozologia
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Turystyka
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu; 2. Wykaz wybranych dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialności ekologicznej firm i gmin biorących udział w konkursach "Firma bliska środowisku" oraz "Gmina bliska środowisku" w edycjach 2006, 2007 i 2008; 3. Informacje dodatkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 73-8011-457-1
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-851-8
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-24-8
1.Edukacja dla ekorozwoju - artykuły problemowe, 2.Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym, 3.Programy ksztaćłenia w zakresie ekorozwoju, 4.Transgraniczna wymiana doświadczeń w kształćeniu dla ekorozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2264-7
1. Podstawowe pojęcia socjologiczne; 2. Próba budowy modelu sozoekologii społecznej; 3. Sozoekopedagogika- nowa subdyscyplina nauk społecznych; 4. Równowaga ekologiczna a równowaga społeczna; 5. Chrześcijaństwo a ochrona środowiska przyrodniczego; 6. Ekorozwój i sprawiedliwość ekologiczna oraz ich społeczno-psychologiczne uwarunkowania; 7. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego w świetle badań naukowych; 8. Parki narodowe w socjologicznej perspektywie; 9. Rolnictwo ekologiczne w historycznej perspektywie; 10. Czynniki ekologiczne a zdrowie publiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-14-1
1. Świadomość ekologiczna wyzwaniem dla edukacji, 2. Wpływ hierarchii wartości na formowanie postaw ekologicznych w rodzinie, 3. Młodzi konsumenci "cooltury", 4. Dorośli wobec zła wśród dzieci i młodzieży, 5. Postawy moralne młodzieży wobec zachowań dewiacyjnych, 6. Zachowania samobójcze młodzieży i jej stosunek do kary śmierci, 7. wybrane problemy przestrzegania norm prawnych przez młodzież w ujęciu pedagogicznym, 8. Dzieci i młodzież szkolna w kręgu przemocy, 9. młodzież a narkotyki - charakterystyka osób podejmujących terapię, 10. Dostosowanie wymagań szkolnych a zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów, 11. Prawne i społeczno-edukacyjne zakresy działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku szkolnym, 12. Szkolne zadania z zakresu promocji zdrowia a ogólnopedagogiczne kompetencje nauczycieli do ich podejmowania, 13. Jak usamodzielnić "dziecko" z dzieckiem? Program usamodzielniania niepełnoletniej matki z dzieckiem w świetle idei i praw, 14. Charakterystyka porównawcza wybranych cech osobowości młodocianych matek i uczenni liceum ogólnokształcącego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka a świadomość ekologiczna / Paulina Bohdanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - 361, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7441-893-5
R. I. Ochrona środowiska naturalnego jako współczesne wyzwanie cywilizacyjne: 1. Istota przyrodniczych podstaw życia społeczno-politycznego; 2. Środowisko naturalne w refleksji filozoficznej; 3. Degradacja środowiska naturalnego jako następstwo rozwoju cywilizacji; 4. Współczesne zagrożenia ekologiczne; 5. Świadomość ekologiczna; R. II. Zadania społeczno-polityczne realizowane przez rozwój polityki: 1. Turystyka jako zjawisko społeczno-polityczne; 2. Rezonans tradycji w rozwoju turystyki; 3. Współczesny stan kulturowo-cywilizacyjny turystyki; 4. Usługi i instytucje turystyczne; 5. Funkcje społeczno-polityczne oraz inne cele turystyki; R. III. Idea a praktyka działalności instytucji turystycznych w zakresie kształtowania ekologii: 1. Zależność między turystyką a środowiskiem naturalnym; 2. Zrównoważony rozwój i ekopolityka w turystyce; 3. Stymulatory prawne i ekonomiczne zrównoważonej turystyki; 4. Edukacja ekologiczna kadr turystyki i turystów; 5. "Praktyki naśladowcze" jako formy kreowania postaw proekologicznych; R. IV. Stan świadomości ekologicznej podmiotów turystycznych i turystów: 1. Zainteresowanie poznawcze świadomością ekologiczną w Europie i w Polsce; 2. O stanie wiedzy i świadomości ekologicznej podmiotów turystycznych; 3. Popularność rozwiązań przyjaznych środowisku w turystyce; 4. Stan świadomości ekologicznej turystów; 5. Uczestnictwo turystów w inicjatywach prośrodowiskowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again