Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Bull Ray
(1)
Draheim Szymon Emilia
(1)
Goc Mieczysław
(1)
Gruza Ewa
(1)
Kwiatkowska-Darul Violetta
(1)
Marten Zbigniew
(1)
Memon Amina
(1)
Moszczyński Jarosław
(1)
Polczyk Romuald
(1)
Vrij Aldert
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Przesłuchanie świadka
(3)
Psychologia sądowa
(3)
Świadkowie
(3)
Postępowanie przygotowawcze
(2)
Przesłuchanie dziecka
(2)
Śledztwo i dochodzenie
(2)
Świadek niepełnoletni
(2)
Cheiloskopia
(1)
Daktyloskopia
(1)
Dowód sądowy
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Identyfikacja zwłok
(1)
Kryminalistyka
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Oględziny kryminalistyczne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Traseologia
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-10-1
1. Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki, 2. Czynności wstępne zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawcy przestępstwa, 3. Wybrane działania rozpoznawczo - wykrywcze, 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, 5. Planowanie postępowania przygotowawczego i wersje kryminalistyczne, 6. Psychologia zeznać, 7. Uzyskiwanie osobowych środków dowodowych, 8. Przesłuchania szczególne, 9. Ocena zeznań i wyjaśnień, 10. Inne czynności procesowo-kryminalistyczne, 11. Ślady kryminalistyczne, 12. Oględziny, 13. Ekspertyza kryminalistyczna, 14. Fotografia kryminalistyczna, 15. Antropometryczne metody identyfikacji człowieka, 16. Daktyloskopia, 17. Inne metody identyfikacji kryminalistycznej, 18. Badania dokumentów, 19. Fonoskopia, 20. Mechanoskopia, 21. Badania broni palnej, 22. Traseologia, 23. Badania fizykochemiczne, 24. Badania biologiczne, 25. Osmologia, 26. Informatyka kryminalistyczna, 27. Kryminalistyczne bazy danych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 117)
ISBN: 83-232-1340-2
I. Dwa typy osobowości makiawelicznej: 1. Osobowość makiaweliczna w okresie dorastania. 2. Temperament a typy osobowości makiawelicznej. 3. Cechy zimnej osobowości makiawelicznej. II. Różnice indywidualne w osobowości makiawelicznej a ocena zeznań niepełnoletnich świadków: 4. Treściowe kryteria prawdomówności. 5. Mimiczne wskazówki kłamstwa. 6. Czy psycholog wykryje fałszywe zeznanie niepełnoletniego świadka?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2300-6
1. Historia badań nad efektem dezinformacji 2. Procedury eksperymentalne w badaniach nad efektem dezinformacji 3. Wyznaczniki wielkości efektu dezinformacji 4. Teorie efektu dezinformacji 5. Propozycje badań własnych 6. Eksperymenty replikacyjne 7. Eksperymenty główne 8. Dyskusja ogólna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89120-13-5
Cz. I Spostrzegana wiarygodność; 1.Komunikacja werbalna a wiarygodność: Ocenianie prawdziwości zeznań, 2. Komunikacja niewerbalna a wiarygodność, 3.Wygląd twarz y a przestępczość, 4. Parametry fizjologiczne a wiarygodność: poligraf; Cz. II Dokładność; 5. Czynniki psychologiczne w zeznaniach naocznych świadków, 6. Przeprowadzanie wywiadów z podejrzanymi, 7. Odzyskane wspomnienia: problemy psychologiczne i kwestie prawne, 8. Opowiedzieć wszystko: wywiad poznawczy, 9. Uzyskiwanie informacji od dziecka występującego w charakterze świadka, 10. Opinia biegłego;
Czy istnieje związek między wyglądem a przestępstwem? , Czy wygląd twarzy ma wpływ na decyzje podejmowane na
sali sądowej?. 4.Parametry fizjologiczne a wiarygodno ść : poligraf : Poligraf : jak to działa?, Techniki przeciwdziałania. Cz.II Dokładność : 1.Czynniki psychologiczne w zezna niach naocznych świadków : Zmienne szacunkowe i zmienn e systemowe wpływające na identyfikacje dokonywane prz ez naocznych świadków, Rola psychologów w sądzie. 2. Przeprowadzanie wywiadów z podejrzanymi : jak nakłonić
podejrzanego do mówienia?, Jak pozwolić podejrzanemu mówić?, Ilu podejrzanych przyznaje się do popełnienia przestępstwa i dlaczego?. 3.Odzyskane wspomnienia : pr oblemy psychologiczne i kwestie prawne : Odzyskanie ws pomnień o dawnych zdarzeniach : mechanizmy stanowiące podłoże zapominania, Wpływ pobudzenia emocjonalnego na
pamięć, Wyszukiwanie informacji w pamięci, Rekonstruk cyjny charakter pamięci. 4.Opowiedzieć wszystko : wywy iad poznawczy : Co doprowadziło do opracowania wywiadu
poznawczego?, Wywiad poznawczy a dzieci w roli świad ków, Zmienne związene z osobą przeprowadzającą wywiad,
5.Uzyskiwanie informacji od dziecka występującego w charakterze świadka, 6.Opinia biegłego : dopuszczal ność opinii biegłego, Wpływ opinii biegłego, Przykłady
badań pod wpływem opinii biegłych, Opinia biegłego w sprawie o gwałt : analiza społeczno-poznawcza, Badania
nad odzyskanymi wspomnieniami z zastosowaniem symulow anego sądu przysięgłych, Opinie biegłych w sprawach opartych na odzyskanych wspomnieniach, Kwestie etyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-338-7
I. Spostrzeganie, zapamiętywanie iů, czyli jak formują się zeznania II. Dziecko dziecku nierówne, czyli wybrane zagadnienia z psychologii dziecka III. Ofiara, pokrzywdzony oraz świadek, czyli wpływ przemocy na dziecko i jego zeznania IV. Przesłuchujący, biegłyů, czyli kto uczestniczy w przesłuchaniu dziecka V. Przesłuchanie dziecka, czyli szczególna forma przesłuchania VI. Szczególne formy przesłuchania, czyli konieczność modyfikowania przesłuchania dziecka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia zeznań / Zbigniew Marten. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o. , 2012. - 422, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7806-473-2
1. Wprowadzenie do problematyki psychologii zeznań: Historyczne tradycje zastosowania psychologii w teorii i praktyce prawa; Dowód z zeznania w prawie polskim; Wiarygodność osoby świadka i wartość dowodowa jego zeznań; 2. Psychologiczne teorie analizy i oceny wartości zeznań: Koncepcje oceny wartości zeznań dziecięcych; Modele analizy zeznań świadków dorosłych; Przyczynki do psychologii zeznań; 3. Główne źródła błędów w zeznaniach: Kłamstwo; Sugestywność i podatność na sugestię; Psychologiczne mechanizmy warunkujące niektóre błędy w zeznaniach; Dylematy i kontrowersje Okół metod pozyskiwania zeznań; 4. Strukturalna i funkcjonalna analiza treści zeznań struktury i funkcji zeznania: Teoria, metodologia i metodyka analizy struktury i funkcji zeznania; Empiryczna weryfikacja modelu analizy strukturalno-funkcjonalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again