Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Autor
Brodecki Zdzisław
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Major Tomasz
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Świadczenia społeczne
(3)
Prawo pracy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Absencja
(1)
Choroby
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Medycyna
(1)
Praca
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Siła robocza
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Umowa o pracę
(1)
Urlopy
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Związki zawodowe
(1)
Świadczenia
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-99594-89-3
Wprowadzenie. Rekomendacje z badań; R.1 System orzekania o czasowej niezdolności do pracy - analiza wybranych regulacji prawnych; R.2 Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUZ i ZUS; R.3 Absencja chorobowa w Polsce w opiniach przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS - raport z badań; R.4 Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji chorobowej pracowników; R.5 Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. - Wyd.8 uaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 388 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-306-7
Cz. I Ogólna: R.1 Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy; R.2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy; R.3 Właściwości prawa pracy; R.4 Funkcje prawa pracy; R.5 Za sady prawa pracy; R.6 Źródła prawa pracy; R.7 Stosunek pracy. Cz. II szczegółowa, R.8 Nawiązanie stosunku pracy; R.9 Zmiana treści umowy o pracę; R.10 Rozwiązanie umowy o pracę; R.11 Odrębność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru; R.12 Świadectwo pracy; R.13 Sytuacja prawna bezdomnych; R.14 Obowiązki pracodawcy; R.15 Obowiązki praco wnika; R.16 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych; R.17 Wynagrodzenie za pracę; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy wypoczynkowe; R.20 Ochrona pracy; R.21 Rozstrzygnięcie sporów pracy. Cz. III zbiorowe prawo pracy, R.22 Związki zawodowe; R.23 Organizacje pracodawców; R.24 Samorząd pracowniczy; R.25 Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy i prawo do strajku. Cz. IV ubezpieczenia społeczne w wyd. z 2006 r. dodano rozdział: Załoga zakładu pracy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7387-241-8
R.1 Prawo socjalne międzynarodowe - zagadnienia teoretyczne; R.2 Przepisy kolizyjne w prawie wewnętrznym; R.3 Określenie właściwego ustawodawstwa w prawie wspólnotowym; R.4 Komentarz do przepisów Tytułu II Rozporządzenia 1408/71; R.5 Przepisy kolizyjne zawarte w umowach bilateralnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 368/369 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-342-3
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: 1. Rynek pracy, 2. Europejska Strategia Zatrudnienia, 3. Konsekwencje kolejnych rozszerzeń dla rynku pracy Unii Europejskiej. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: 4. Zagadnienia ogólne, 5. Indywidualne prawo pracy Unii Europejskiej, 6. Zbiorowe prawo pracy, 7. System zabezpieczeń społecznych. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: 8. Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire, 9. Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe, Wykaz wykorzystanych aktów prawa unijnego, Wykaz wykorzystanych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Stanowiska organów Rady Europy, Wykaz wykorzystanych aktów prawa krajowego, Wykaz wykorzystanych orzeczeń sądów krajowych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej