Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Bratkowska-Zariczna Monika
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Geisen Thomas
(1)
Henczel Remigiusz A
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Kraus Katrin
(1)
Maciejewska Joanna
(1)
Major Tomasz
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Stępień Jerzy
(1)
Zariczny Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Świadczenia społeczne
(5)
Opieka społeczna
(3)
Polityka społeczna
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Gospodarka
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Prawo socjalne
(1)
Rada Europy
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-231-1908-2
Państwo socjalne w okresie modernizmu. O powstaniu systemów zabezpieczenia społecznego w Europie; Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii: od ustawy o ubogich do "trzeciej drogi"; Państwo socjalne w Niemczech: zmiana systemu?; Francuski system Protection sociale w XX wieku; Holenderski model państwa socjalnego na drodze do postprzemysłowego państwa dobrobytu; Włoskie państwo opiekuńcze: trendy rozwojowe, problemy i europejskie wyzwania; Rozwój państwa socjalnego w Szwecji w XX wieku; Państwo socjalne w Polsce: od rozbiorów poprzez rządy socjalizmu do aktualnego procesu transformacji; Pomiędzy życzeniami a rzeczywistością. Państwo socjalne i polityka socjalna w Turcji; Zabezpieczenie społeczne w Szwajcarii: europejski wyjątek?; Na drodze od "modelu żywiciela" do "modelu osoby zarobkującej". O społecznym i socjalno-politycznym obcowaniu z pracą opiekuńczą w Europie; Integracja europejska a ochrona socjalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85838-87-2
Europejska Karta Społeczna [EKS]; Protokół dodatkowy do EKS; Protokół zmieniający EKS; Protokół dodatkowy do EKS, przewidujący system skarg zbiorowych; Zrewidowana EKS; Europejska Konwencja o Pomocy Społecznej i Medycznej; Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących; Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym; Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego; Zrewidowany Europ. Kodeks Zabezpieczenia Społecznego; Europejska umowa tymczasowa, dot. systemów zabezpieczenia społecznego na wypadek starości, inwalidztwa i dla osób pozostałych przy życiu; Europejska umowa tymczasowa dot. systemów zabezpieczenia społecznego, z wyłączeniem systemów na wypadek starości, inwalidztwa i dla osób pozostałych przy życiu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87367-69-9
Temat I: Dialog społeczny. Współzależność gospodarki i prawa pracy: -Dialog społeczny. Współzależność gospodarki i prawa pracy(Michał Seweryński); -Dialog społeczny. Współzależność gospodarki i prawa pracy(Roger Blanpain). Temat II: Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze: -Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne (Alain Supiot); -Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle Common Law (Paul L.Davies). Temat III: Reformy zabezpieczenia społecznego w Europie: -Reformy zabezpieczenia społecznego w Europie (Bernard Schulte); -Reformy społeczne w Europie Środkoweo-Wschodniej na progu XXI wieku (Igor Tomes)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64246-30-2
1. Uwarunkowania polityki społecznej w wymiarze regionalnym i lokalnym. Zagadnienia podstawowe i doświadczenia innych krajów: Stare i nowe dylematy decentralizacji polityki społecznej w Polsce; Polityka społeczna jako polityka publiczna; Społeczno-organizacyjne aspekty zarządzania polityką społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym; Polityka oświatowa państwa w wymiarze lokalnym w świetle prawa oświatowego; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi- wybrane problemy prawne; Problem wsparcia osób niepełnosprawnych a koncepcja zrównoważonego rozwoju; Gospodarka nieformalna w państwach Ameryki Łacińskiej. Problem społeczny czy rozwiązanie?; Polityka społeczna w Niemczech w aspekcie regionalnym; 2. Wybrane problemy regionalnej i lokalnej polityki społecznej: Znaczenie koncepcji kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania instytucjami pomocy społecznej; Efektywność sieci międzyorganizacyjnych w aspekcie relacji z interesariuszami; Regionalna polityka społeczna w świetle realizacji jej zadań w województwie wielkopolskim; Rola wojewódzkich urzędów pracy w systemie instytucjonalnym rynku pracy i promocji zatrudnienia. Zagadnienia wybrane; Wyzwania dla samorządowej polityki społecznej w kontekście sytuacji osób młodych na rynku pracy. Aktualne i przyszłe problemy rozwoju gospodarczego, rynku pracy i edukacji z perspektywy samorządu terytorialnego; Regionalne i lokalne programy realizacji polityki społecznej. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych; Przedsiębiorstwa społeczne jako podmioty realizujące cele polityki społecznej; Wsparcie funkcji opiekuńczej rodzin - wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej w świetle badań regionalnych; W przededniu zmian. Opinie wybranych grup społecznych o pomocy społecznej; 3. Z praktycznych doświadczeń regionalnej i lokalnej polityki społecznej: Obszar strategicznej interwencji: wzrost zatrudnienia (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego); Wpływ przekształceń własnościowych zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego na społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego; Lokalna polityka społeczna wobec zjawiska masowego bezrobocia (na przykładzie miasta Gniezna); Efektywność instytucji powiatu Środa Wielkopolska w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia w percepcji osób bezrobotnych; Możliwości przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu śremskiego; Polityka mieszkaniowa miasta Poznania w świetle wybranych danych empirycznych; Charakterystyka i skala zjawiska bezdomności na przykładzie miasta Konina; Spółdzielnie socjalne w Poznaniu. Profil kooperatysty i ewaluacja działalności; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie jako forma przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych w środowisku lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 978-83-255-1621-5
1. Prawo socjalne międzynarodowe- zagadnienia teoretyczne 2. Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 3. Określenie właściwego ustawodawstwa w prawie wspólnotowym; 4. Komentarz do przepisów Tytułu II rozporządzenia nr 883/2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Świadczenia społeczne - Europa (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again