Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Brodecki Zdzisław
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Major Tomasz
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Świadczenia społeczne
(3)
Prawo pracy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Absencja
(1)
Choroby
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Medycyna
(1)
Praca
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Siła robocza
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Umowa o pracę
(1)
Urlopy
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Związki zawodowe
(1)
Świadczenia
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-99594-89-3
Wprowadzenie. Rekomendacje z badań; R.1 System orzekania o czasowej niezdolności do pracy - analiza wybranych regulacji prawnych; R.2 Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUZ i ZUS; R.3 Absencja chorobowa w Polsce w opiniach przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS - raport z badań; R.4 Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji chorobowej pracowników; R.5 Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. - Wyd.8 uaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 388 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-306-7
Cz. I Ogólna: R.1 Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy; R.2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy; R.3 Właściwości prawa pracy; R.4 Funkcje prawa pracy; R.5 Za sady prawa pracy; R.6 Źródła prawa pracy; R.7 Stosunek pracy. Cz. II szczegółowa, R.8 Nawiązanie stosunku pracy; R.9 Zmiana treści umowy o pracę; R.10 Rozwiązanie umowy o pracę; R.11 Odrębność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru; R.12 Świadectwo pracy; R.13 Sytuacja prawna bezdomnych; R.14 Obowiązki pracodawcy; R.15 Obowiązki praco wnika; R.16 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych; R.17 Wynagrodzenie za pracę; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy wypoczynkowe; R.20 Ochrona pracy; R.21 Rozstrzygnięcie sporów pracy. Cz. III zbiorowe prawo pracy, R.22 Związki zawodowe; R.23 Organizacje pracodawców; R.24 Samorząd pracowniczy; R.25 Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy i prawo do strajku. Cz. IV ubezpieczenia społeczne w wyd. z 2006 r. dodano rozdział: Załoga zakładu pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7387-241-8
R.1 Prawo socjalne międzynarodowe - zagadnienia teoretyczne; R.2 Przepisy kolizyjne w prawie wewnętrznym; R.3 Określenie właściwego ustawodawstwa w prawie wspólnotowym; R.4 Komentarz do przepisów Tytułu II Rozporządzenia 1408/71; R.5 Przepisy kolizyjne zawarte w umowach bilateralnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-342-3
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: 1. Rynek pracy, 2. Europejska Strategia Zatrudnienia, 3. Konsekwencje kolejnych rozszerzeń dla rynku pracy Unii Europejskiej. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: 4. Zagadnienia ogólne, 5. Indywidualne prawo pracy Unii Europejskiej, 6. Zbiorowe prawo pracy, 7. System zabezpieczeń społecznych. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: 8. Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire, 9. Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe, Wykaz wykorzystanych aktów prawa unijnego, Wykaz wykorzystanych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Stanowiska organów Rady Europy, Wykaz wykorzystanych aktów prawa krajowego, Wykaz wykorzystanych orzeczeń sądów krajowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again